• RINGKASAN SEBUT HARGA


  •   
  • FileName: spesifikasi_6-RINGKASAN SEBUT HARGA.pdf [read-online]
    • Abstract: RINGKASAN SEBUT HARGAUNTUK :NO. SEBUT HARGA : 15/2010KERJA-KERJA PENURAPAN JALAN BERLOPAK, PEMBAIKAN PENUTUP LONGKANG DANPEMBAIKAN KECIL YANG LAIN DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG, PULAU PINANGHarga/ HARGA

Download the ebook

RINGKASAN SEBUT HARGA
UNTUK :
NO. SEBUT HARGA : 15/2010
KERJA-KERJA PENURAPAN JALAN BERLOPAK, PEMBAIKAN PENUTUP LONGKANG DAN
PEMBAIKAN KECIL YANG LAIN DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG, PULAU PINANG
Harga/ HARGA
Butiran Huraian Kerja Unit Kuantiti
Unit (RM)
1.00 KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM
1.01 Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk insurans Public LS - - …………… …….
Liability dan Workmen Compensation.
1.02 Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja LS - - …………… …….
sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan.
1.03 Menyediakan pekerja, jentera dan segala peralatan perlu bagi LS - - …………… …….
kerja-kerja pembersihan kawasan tempat kerja dengan
membuang segala sampah sarap dan segala bahan-bahan tidak
perlu ke tempat pelupusan sampah yang diluluskan oleh Pihak
Berkuasa Tempatan.
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA
(muka surat RS 3/3) …………… …….
2.00 KERJA - KERJA MENURAP JALAN
Membekal pekerja, jentera untuk menurap 40mm tebal lapisan
haus (macadam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair
(tack coat) disembur pada kadar 2 liter/meter persegi dan
dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan dan segala
peralatan perlu bagi menjalankan kerja-kerja seperti berikut :
2.01 Menurap dan meratakan tar di bahu jalan yang rendah 2 390 - …………… …….
K
bersebelahan Patio / belakang Dewan Terbuka keluasan
keseluruhan 35' x 3', 35' x 3', dan 6' x 30'
2.02 Menurap dan meratakan tar di bahu jalan yang rendah 2 50 - …………… …….
K
berhadapan kawasan Pavillion Sumatera Utara keluasan
keseluruhan 10' x 5'
2.03 Menurap dan menampung lopak berhadapan Gerai C1 K2 9 - …………… …….
berkeluasan 3' x 3'
2.04 Menurap dan meratakan tar di bahu jalan yang rendah K2 1,200 - …………… …….
bersebelahan Rumah Kesenian keluasan keseluruhan 200' x 6'
2.05 Menurap dan meratakan tar di bahu jalan yang rendah K2 10,000 - …………… …….
bersebelahan Kiosk G16 keluasan keseluruhan 100' x 100'
2.06 Menurap dan meratakan tar di bahu jalan yang rendah di tempat K2 8,000 - …………… …….
letak kereta bersebelahan Stor S12 keluasan keseluruhan 100' x
70' dan 100' x 10'
2.07 Menurap dan menampung lopak berhadapan Gerai B56 2 1,000 - …………… …….
K
berkeluasan 20' x 50'
2.08 Menurap dan menampung lopak berhadapan Pintu Masuk Utama 2 575 - …………… …….
K
(laluan bahagian luar) berkeluasan 30' x 10', 10' x 5' dan 15' x 15'
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA
(muka surat RS 5/5) …………… …….
RS 1/5
Harga/ HARGA
Butiran Huraian Kerja Unit Kuantiti
Unit (RM)
3.00 KERJA - KERJA MEMASANG PENUTUP LONGKANG JENIS
KELULI KERAS
Membekal pekerja, jentera untuk membekal dan memasang
penutup longkang setiap satunya 600mm panjang dari jenis keluli
keras leper, bersudut atau berbentuk T serta lain-lain termasuk
kerja-kerja merangka dan mengimpal dan segala peralatan perlu
bagi menjalankan kerja-kerja seperti berikut :
3.01 Membekal dan memasang penutup longkang baru di hadapan 2 10 ………. …………… …….
K
Pusat Penerangan berkeluasan 10' x 1'
3.02 Membekal dan memasang penutup longkang baru di hadapan 2 35 ………. …………… …….
K
Pavillion Kerajaan Negeri berkeluasan 8' x 1', 5' x 1' dan 25' x 1'
3.03 Membekal dan memasang penutup longkang baru di hadapan 2 10 ………. …………… …….
K
Gerai B8, B10 dan B13 berkeluasan 10' x 1'
3.04 Membekal dan memasang penutup longkang baru di hadapan 2 20 ………. …………… …….
K
Gerai B18, B19 dan B21 berkeluasan 20' x 1'
3.05 Membekal dan memasang penutup longkang baru di hadapan 2 40 ………. …………… …….
K
Pintu Masuk 3 berkeluasan 40' x 1'
3.06 Membaiki dan melentur semula penutup longkang sedia ada 2 50 ………. …………… …….
K
yang bengkok bersebelahan gerai M16 berkeluasan 25' x 2'
3.07 Membekal dan memasang penutup longkang baru di antara K2 130 ………. …………… …….
Kawasan Lapang 'D' dan gerai Makan 'M' berkeluasan 130' x 1'
3.08 Membekal dan memasang penutup longkang baru di hadapan 2 20 ………. …………… …….
K
Pintu Masuk 2 (longkang bahagian luar) berkeluasan 20' x 1'
3.09 Membekal dan memasang penutup longkang baru di hadapan 2 6 ………. …………… …….
K
gerai Z1 berkeluasan 6' x 1'
3.10 Membekal dan memasang penutup longkang baru di hadapan 2 14 ………. …………… …….
K
gerai C9 berkeluasan 7' x 2'
3.11 Membaiki dan memasang penyokong penutup longkang sedia 2 20 ………. …………… …….
K
ada yang lucut berhadapan gerai C1, C2 dan C3 berkeluasan 20'
x 1'
3.12 Membekal dan memasang penutup longkang baru di belakang 2 20 ………. …………… …….
K
gerai A3 berkeluasan 8' x 2' dan 2' x 2'
3.13 Membekal dan memasang penutup longkang baru bersebelahan 2 8 ………. …………… …….
K
gerai A4 berkeluasan 8' x 1'
3.14 Membekal dan memasang penutup longkang baru bersebelahan 2 52 ………. …………… …….
K
gerai Z14 berkeluasan 26' x 2' termasuk membina penahan
penutup longkang dari bata simen dan menambun tanah yang
dimampatkan di permukaan tanah yang rendah.
3.15 Membekal dan memasang penutup longkang baru di saluran K2 4 ………. …………… …….
peparitan J.P.S. berhampiran Kiosk G16 berkeluasan 2' x 2'
3.16 Membekal dan memasang penutup longkang baru bersebelahan 2 25 ………. …………… …….
K
Tandas 6 berkeluasan 25' x 1' termasuk mengikat semula dinding
longkang yang pecah
3.17 Membekal dan memasang penutup longkang baru di hadapan 2 30 ………. …………… …….
K
Dewan A berkeluasan 30' x 1'
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA
(muka surat RS 5/5) …………… …….
RS 2/5
Harga/ HARGA
Butiran Huraian Kerja Unit Kuantiti
Unit (RM)
4.00 KERJA - KERJA SIMEN DAN 'SLAB KONKRIT'
Membekal pekerja, jentera dan segala peralatan perlu bagi
menjalankan kerja-kerja seperti berikut :
4.01 Menimbus dan meratakan semula dengan lepaan simen pada LS - - …………… …….
laluan paip air di hadapan bangunan urus setia termasuk kerja-
kerja yang berkaitan.
4.02 Membekal dan memasang slab konkrit bertetulang penutup Unit 20 ………. …………… …….
longkang bersaiz 1' x 2' bersebelahan gerai B36 termasuk kerja-
kerja yang berkaitan.
4.03 Membekal dan memasang slab konkrit bertetulang penutup Unit 16 ………. …………… …….
longkang bersaiz 1' x 2' berhadapan gerai B40 termasuk kerja-
kerja yang berkaitan.
4.04 Membaiki tebing penutup longkang sedia ada bersaiz 2' x 2' LS - - …………… …….
berhadapan gerai B40 termasuk kerja-kerja yang berkaitan.
4.05 Memecah dan membina semula saliran longkang baru 225mm M 12 ………. …………… …….
diameter longkang separuh bulatan dan 75mm tebal yang
disambung dan diaraskan (level) mengikut saluran dan
dikedudukan sedia ada termasuk kerja-kerja yang berkaitan.
4.06 Melepa dan meratakan semula permukaan yang berlopak 2 225 ………. …………… …….
K
dengan lepaan simen di hadapan gerai M13 berkeluasan 15' x
15' termasuk kerja-kerja yang berkaitan.
4.07 Membina dan mendirikan dinding longkang ke aras (level) M 50 ………. …………… …….
permukaan tanah sekeliling dan membina penutup longkang
jenis keluli keras baru serta menambus tanah di kawasan yang
berlubang di hadapan gerai Z23 termasuk kerja-kerja yang
berkaitan.
4.08 Membekal dan memasang slab konkrit bertetulang penutup Unit 10 ………. …………… …….
longkang bersaiz 1' x 2' disekeliling Dewan B termasuk kerja-
kerja yang berkaitan.
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA
(muka surat RS 5/5) …………… …….
RS 3/5
Harga/ HARGA
Butiran Huraian Kerja Unit Kuantiti
Unit (RM)
5.00 KERJA - KERJA MEMBAIKI DAN MENYELENGGARA
.
Membekal pekerja, jentera dan segala peralatan perlu bagi
menjalankan kerja-kerja seperti berikut :
5.01 Membina dan mendirikan paip bekalan air baru jenis keluli Unit 1 ………. …………… …….
sederhana tergalvani 900mm tinggi di kedudukan yang
ditetapkan dihadapan gerai B18 termasuk kerja-kerja yang
berkaitan.
5.02 Membaiki papan penghadang bersebelahan gerai M1 dengan 2 132 ………. …………… …….
K
mengantikan papan penghadang yang baru mengikut saiz dan
rekabentuk pada kerangka sedia ada (6' tinggi x 22' panjang)
serta mengecat semula dengan kemasan hendaklah dari jenis
'ICI DULUX Gloss Finish, Scarlet 14361' termasuk kerja-kerja
yang berkaitan.
5.03 Membina dan mendirikan pintu penghadang baru dua daun 2 78 ………. …………… …….
K
bukaan diantara gerai M15 dan M16 yang kerangka diperbuat
dari keluli sederhana tergalvani digantung pada tiang kongkrit
baru pada kiri dan kanannya (6' tinggi x 13' panjang) termasuk
kerja-kerja yang berkaitan.
5.04 Meroboh dan membuang keseluruhan Kiosk G13 serta LS - - …………… …….
membersih sisa binaan termasuk kerja-kerja yang berkaitan.
5.05 Membuka, mengaras dan memasang semula interlocking paving 2 30 ………. …………… …….
K
block sedia ada termasuk kerja-kerja menambun pasir untuk
mendapatkan permukaan yang rata bersebelahan gerai M16
berkeluasan 5' x 6' termasuk kerja-kerja yang berkaitan.
5.06 Membuka, mengaras dan memasang semula interlocking paving 2 180 ………. …………… …….
K
block sedia ada termasuk kerja-kerja menambun pasir untuk
mendapatkan permukaan yang rata bersebelahan Kiosk G14
berkeluasan 30' x 6' termasuk kerja-kerja yang berkaitan.
5.07 Membuka, mengaras dan memasang semula interlocking paving K2 910 ………. …………… …….
block sedia ada termasuk kerja-kerja menambun pasir untuk
mendapatkan permukaan yang rata diantara Kawasan Lapang
'D' dan Kawasan Lapang 'E' berkeluasan 130' x 7' termasuk kerja-
kerja yang berkaitan.
5.08 Membekal dan memasang tiang keluli penghadang jalan 150mm Unit 1 ………. …………… …….
diameter x 900mm tinggi bersebelehan gerai M16 termasuk kerja-
kerja yang berkaitan.
5.09 Membaiki papan 'ramp' dengan menanggal kepingan papan Unit 1 ………. …………… …….
sedia ada dan mengantikan dengan jalur keluli yang dikimpal
melintang pada kerangka keluli sedida ada 8' panjang x 6' lebar
termasuk kerja-kerja yang berkaitan.
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA
(muka surat RS 5/5) …………… …….
RS 4/5
RINGKASAN SEBUT HARGA
UNTUK :
NO. SEBUT HARGA : 15/2010
KERJA-KERJA PENURAPAN JALAN BERLOPAK, PEMBAIKAN PENUTUP LONGKANG DAN
PEMBAIKAN KECIL YANG LAIN DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG, PULAU PINANG
HARGA
Butiran Perihal
(RM)
1.00 KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM ……………… …….
2.00 KERJA - KERJA MENURAP JALAN ……………… …….
3.00 KERJA - KERJA MEMASANG PENUTUP LONGKANG JENIS KELULI KERAS ……………… …….
4.00 KERJA - KERJA SIMEN DAN 'SLAB KONKRIT' ……………… …….
5.00 KERJA - KERJA MEMBAIKI DAN MENYELENGGARA ……………… …….
JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUT HARGA ……………… …….
Jumlah yang dibawa ke Borang Sebut harga : RM…………………………………………………………………..…………....
(Ringgit Malaysia : ……………………………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………….………………………)
Tempoh : 2 MINGGU DARI TARIKH INDEN KERJA DIKELUARKAN
……………………………………………………… …………………………………………………………..
(Tandatangan Kontraktor) (Tandatangan Saksi)
Nama Penuh : …………………………………. ... Nama Penuh : …………………………………...….
(HURUF BESAR) (HURUF BESAR)
Atas Sifat : ………………………………………… Pekerjaan : ………………………………………….
……………………………………………………… Alamat : ……………………………………….……..
yang diberi kuasa dengan sempurnanya ……………………………………………………….
menandatangani untuk dan bagi pihak. ………………………………………………..……..
……………………………………………...………..
……………………………………………………..
(Meteri dan Cop Kontraktor) Tarikh : ……………………………………….…….
RS 5/5


Use: 0.0367