• JABATAN KERJA RAYA


  •   
  • FileName: Jadual Kadar Harga Elektrik 2006.pdf [read-online]
    • Abstract: JABATAN KERJA RAYAMALAYSIAJADUAL KADAR HARGAUNTUKPENYENGGARAAN ELEKTRIKDANKERJA-KERJA KECIL ELEKTRIKKELUARAN TAHUN 2006[ JKH (E) 2006]KETUA PENGARAH KERJA RAYAIBU PEJABAT J.K.R. MALAYSIA

Download the ebook

JABATAN KERJA RAYA
MALAYSIA
JADUAL KADAR HARGA
UNTUK
PENYENGGARAAN ELEKTRIK
DAN
KERJA-KERJA KECIL ELEKTRIK
KELUARAN TAHUN 2006
[ JKH (E) 2006]
KETUA PENGARAH KERJA RAYA
IBU PEJABAT J.K.R. MALAYSIA
KUALA LUMPUR
KANDUNGAN MUKA
1 PANDUAN PENGGUNAAN
1.1 Penggunaan. 1
1.2 Tambahan Peratusan 1-4
1.3 Contoh Perkiraan. 5-8
2 KEHENDAK AM
2.1 Bahan-bahan Elektrik 9
2.2 Syarat-syarat 9
2.3 Pengujian 10
3 BAHAGIAN I -PENDAWAIAN
A - Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi 11-12
standard JKR secara pendawaian permukaan atau terbenam
dengan menggunakan kabel PVK didalam konduit/trunking
keluli bergalvani
(Kadar harga tidak termasuk harga konduit dan trunking keluli
bergalvani)
B - Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi 13-15
standard JKR secara pendawaian permukaan atau
terbenam dengan menggunakan kabel PVK didalam konduit/
trunking keluli bergalvani l/d aksessori yang berkaitan.
C - Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi 16-17
standard JKR secara pendawaian permukaan atau terbenam.
D - Membekal dan memasang didalam konduit, trunking atau 18-19
dulang penatang kabel keluli bergalvani mengikut spesifikasi
JKR .
(kadar harga tidak termasuk harga konduit/trunking/dulang
penatang)
E - Membekal dan memasang bahagian-bahagian komponen untuk 20
sistem perlindungan kilat dan sistem pembumian.
kandung.doc
KANDUNGAN MUKA
BAHAGIAN II - PERALATAN SUIS, PETI AGIHAN
PEMUTUS LITAR, FIUS-FIUS
PERALATAN KAWALAN.
Membekal dan memasang termasuk semua skru, bolt, nat, sesendal
dsbnya.
A - Fius suis dan suis fius. 21-22
B - Pengasing. 22
C - Membekal dan memasang Peti Agihan (PA) l/d Pemutus Litar 23
Kecil (MCB).
D - Membekal dan memasang Peti Agihan (PA) Untuk Tambahan 24-25
Kepada Papan Agihan (PA) Bahagian C dan Peti Suis Utama.
E - Membekal Dan memasang Peralatan Kawalan dan Perkakas 26-28
Perlindungan.
BAHAGIAN III -ALAT-ALAT LENGKAP ELEKTRIK.
Membekal dan memasang.
A - Suis bertebat penuh. 29-30
B - Suis-suis terlitup logam. 31
C - Punca Alur Keluar (PAK) bersuis/tanpa suis, bertebat penuh 32-33
atau terlitup logam
D - Komponen-komponen pendawaian. 33
E - Alat-alat lengkap konduit dan trunking. 34-38
kandung.doc
KANDUNGAN MUKA
BAHAGIAN IV - LENGKAPAN PENCAHAYAAN, LAMPU
KOMPONEN-KOMPONEN LAMPU DAN
KIPAS
Membekal dan memasang.
A - Mentol 39-40
B - Lengkapan pendarfluor 41-43
C - Lengkapan Am. 44
D - Komponen dan alat ganti lengkapan. 45-46
E - Kipas dan alat ganti kipas. 47
BAHAGIAN V - PEMASANGAN LUAR – LAMPU JALAN,
ISYARAT DAN KAWASAN
A - Membekal dan memasang. 48-51
B - Membekal dan memasang bahagian-bahagian komponen untuk 52-54
Sistem Lampu Isyarat
BAHAGIAN VI - KABEL BAWAH TANAH.
A - Membekal, memasang, menyambung, memateri penghujung 55
kabel, menggali peparit, menabur pasir, menyusun batu bata/
kabel perlindungan uPVC (uPVC cable protective covers),
mengambus, memantak dan memampatkan selaras dengan
peraturan piawai JKR termasuk harga tenaga kerja dan bahan-
bahan.
B - Membekal dan memasang kabel PVC/SWA/PVC, dan 56
XLPE/SWA/PVC di atas penatang kabel.
(harga tidak termasuk penatang kabel)
C - Membekal dan memasang alat-alat lengkap kabel 57
PVC/SWA/PVC dan XLPE/SWA/PVC
kandung.doc
KANDUNGAN MUKA
BAHAGIAN VII - PELBAGAI.
A - Memasang dan membuat sambungan kepada mata 58
pendawaian/kabel yang sedia ada, termasuk menguji hingga
sedia untuk dikendalikan
B - Menanggal sahaja. 59
C - Upah mengalih dan memasang semula ke jarak yang tidak 60
melebihi 3 meter termasuk pendawaian dan bahan-bahan lain,
hingga sedia untuk dikendalikan.
D - Membekal dan memasang bahan-bahan hingga sedia untuk 61
digunakan bagi kerja-kerja yang berkaitan.
E - Kotak sambungan laluan terus l/d kit sambungan (moulded 62
resin) untuk kabel, termasuk menggali peparit, memotong dan
membuat penyambungan semula kabel, menabur pasir,
menyusun batu-bata, mengambus, memampatkan selaras
dengan peraturan piawaian JKR termasuk harga tenaga kerja
dan bahan.
F - Membekal, memasang dan menegak tiang konkrit bulat tirus. 62
G - Membekal dan memasang peralatan elektrik. 62
H - Membekal, memasang, menguji dan tunggusedia. 63
kandung.doc
1.0 PANDUAN PENGGUNAAN
1.1 Penggunaan
1.1.1 Kadar-kadar harga di dalam Jadual Kadar Harga untuk Penyenggaraan
Elektrik dan Kerja-kerja Kecil Elektrik ini hendaklah digunakan untuk
perkiraan kos bagi kerja-kerja elektrik yang dijalankan secara undi dan
segera/kecemasan. Ia tidak sekali-kali boleh digunakan untuk mengira harga
bagi kerja-kerja Pindaan di dalam mana-mana Sebutharga atau Kontrak yang
berdasarkan Senarai Kuantiti atau Pelan dan Spesifikasi.
1.1.2 Kadar-kadar harga ini adalah digunakan untuk kerja-kerja elektrik di kawasan
Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan adalah tertakluk kepada tambahan
Peratusan, sekiranya kerja-kerja dijalankan di kawasan lain di Semenanjung
Malaysia.
1.1.3 Penggunaan Jadual Kadar Harga ini hendaklah mematuhi Surat Pekeliling
Perbendaharaan semasa.
1.1.4 Pengurusan kerja-kerja elektrik melalui Undi hendaklah dilaksanakan dengan
menggunakan borang-borang yang telah ditetapkan.
1.1.5 Sekiranya berbangkit sebarang masalah mengenai penggunaan Jadual Kadar
Harga ini, ianya hendaklah dirujuk kepada Pengarah Cawangan Kejuruteraan
Elektrik, Ibu Pejabat JKR Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala
Lumpur.
1.2 Tambahan Peratusan
1.2.1 Berikut adalah Jadual untuk tambahan peratusan bagi kerja-kerja elektrik
yang dijalankan di luar Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Ia hendaklah
berdasarkan kepada Pejabat JKR Elektrik di dalam Daerah atau Negeri,
di mana kerja-kerja elektrik itu dijalankan.
1
KUMPULAN
NEGERI DAERAH A B C D
kurang lebih
dari 16-32 32-48 dari
16 km km km 48 km
PERLIS Kangar 4% 9% 12% 14%
KEDAH Kota Setar 3% 8% 11% 13%
DARUL Sungai Petani 3% 8% 11% 13%
AMAN Kulim 3% 8% 11% 13%
Baling 3% 8% 11% 13%
Padang Terap 3% 8% 11% 13%
Yan 3% 8% 11% 13%
Sik 3% 8% 11% 13%
Bandar Bharu 3% 8% 11% 13%
Pendang 3% 8% 11% 13%
Langkawi 25% - - -
PULAU Pulau Pinang 2% 7% 10% 12%
PINANG Butterworth 2% 7% 10% 12%
Bukit Bendera 15% - - -
Pulau-pulau 20% - - -
PERAK Kinta 2% 7% 10% 12%
DARUL Kuala Kangsar 3% 8% 11% 13%
RIDZUAN Larut & Matang 3% 8% 11% 13%
Kerian 3% 8% 11% 13%
Batang Padang 3% 8% 11% 13%
Hilir Perak 3% 8% 11% 13%
Manjung 3% 8% 11% 13%
Perak Tengah 3% 8% 11% 13%
Hulu Perak 8% 13% 16% 18%
Pos Orang Asli 20% - - -
Pulau-pulau 20% - - -
(Pulau Pangkor)
SELANGOR Semua daerah kecuali
DARUL Sabak Bernam dan
EHSAN Kuala Selangor - 5% 8% 10%
Sabak Bernam dan
Kuala Selangor 4% 9% 12% 14%
Pulau Ketam 20% - - -
2
KUMPULAN
NEGERI DAERAH A B C D
kurang lebih
dari 16-32 32-48 dari
16 km km km 48 km
NEGERI Seremban 2% 7% 10% 12%
SEMBILAN Kuala Pilah 3% 8% 11% 13%
DARUL Port Dickson 3% 8% 11% 13%
KHUSUS Tampin 3% 8% 11% 13%
Rembau 3% 8% 11% 13%
Kuala Klawang 8% 13% 16% 18%
Bandar Baru Serting 8% 13% 16% 18%
MELAKA Bandar Melaka 2% 7% 10% 12%
JOHOR Johor Bahru 3% 8% 11% 13%
DARUL Pontian 3% 8% 11% 13%
TAKZIM Segamat 3% 8% 11% 13%
Kluang 3% 8% 11% 13%
Batu Pahat 3% 8% 11% 13%
Muar 3% 8% 11% 13%
Kota Tinggi 6% 11% 14% 16%
Mersing 8% 13% 16% 18%
Pulau-pulau 25% - - -
PAHANG Bentong 2% 7% 10% 12%
DARUL Temerloh 3% 8% 11% 13%
MAKMUR Raub 3% 8% 11% 13%
Bera 3% 8% 12% 14%
Maran 4% 9% 12% 12%
Kuantan 5% 10% 13% 15%
Cameron Highlands 5% 10% 13% 15%
Kuala Lipis 6% 11% 14% 16%
Pekan 8% 13% 16% 18%
Jerantut 8% 13% 16% 18%
Rompin 8% 13% 16% 18%
Ulu Tembeling 25% - - -
(Taman Negara)
Pulau Tioman 50% - - -
TERENGGANU Kuala Terengganu 6% 11% 14% 16%
DARUL Dungun 6% 11% 14% 16%
IMAN Kemaman 6% 11% 14% 16%
Besut 8% 13% 16% 18%
Hulu Terengganu 8% 13% 16% 18%
Setiu 8% 13% 16% 18%
Marang 8% 13% 16% 18%
Pulau-pulau 25% - - -
3
KUMPULAN
NEGERI DAERAH A B C D
kurang lebih
dari 16-32 32-48 dari
16 km km km 48 km
KELANTAN Kota Bharu 8% 13% 16% 18%
DARUL Bachok 8% 13% 16% 18%
NAIM Pasir Puteh 8% 13% 16% 18%
Pasir Mas 8% 13% 16% 18%
Tumpat 8% 13% 16% 18%
Tanah Merah 8% 13% 16% 18%
Machang 8% 13% 16% 18%
Jeli 8% 13% 16% 18%
Kuala Kerai 13% 18% 21% 23%
Gua Musang 13% 18% 21% 23%
WILAYAH Labuan 25% - - -
PERSEKUTUAN
LABUAN Pulau-pulau 25% - - -
1.2.2 Tambahan Peratusan sebanyak 2 % lagi dari Jadual Kadar Harga hendaklah
dibuat sekiranya jalan ke sesuatu tempat kerja hanya boleh dilalui oleh
kenderaan berjentera beroda dua (two-wheel vehicle) atau kenderaan
berjentera yang mempunyai pacuan empat roda (four-wheel drive vehicle).
1.2.3 Tambahan peratusan sebanyak 5 % lagi dari Jadual Kadar Harga hendaklah
dibuat sekiranya jalan ke tempat kerja tidak boleh dilalui oleh kenderaan
berjentera atau dihalang oleh sungai atau laut, tanpa jambatan.
1.2.4 Setelah semua tambahan peratusan yang berkaitan dibuat dan didapati jumlah
kos yang diperolehi KURANG DARI RM 1,000.00, tambahan peratusan
sebanyak 20% lagi hendaklah dibuat kepada jumlah tersebut. Walau
bagaimana pun hasil yang diambil kira adalah tertakluk kepada had
maksimum Bayaran kepada Kontraktor sebanyak RM 1,000.00 sahaja.
4
1.3 Contoh Perkiraan
Pekerjaan dijalankan di kampung ‘X’ 35 km dari Pejabat JKR Terengganu, Kuala
Terengganu yang dihalang oleh sungai tanpa jambatan.
BUTIR-BUTIR KERJA DAN HARGA
NO. FAIL: 10/5/6(SJ.23)
NO. INDEN: 2/043/2005
Perkara: Pendawaian Elektrik Untuk Sebuah Rumah Kerajaan Kelas G JKR. 345 di
Kampung ‘X’, Kuala Terengganu.
Bil Butir-Butir Kerja Jadual Kadar Harga Kuantiti Harga
Bhg. Bil. RM
1 Mata lampu l/d suis kutub tunggal I A1 46.00 3 138.00
10A.
2 Mata kipas siling l/d suis kutub I A15 81.00 1 81.00
tunggal 10A, penyambung 10A 3
hala, kotak logam pelekap pengatur
dan cangkuk penggantung.
3 Mata soket alir keluar kuasa l/d suis I A17 67.00 2 134.00
soket alir keluar 13A menggunakan (i)
kabel 2 x 2.5mm persegi.
4. Kabel polivinil klorida/ polivinil I C23 12.80 5 64.00
klorida (PVK/PVK) 2 x 10mm semeter meter
persegi l/d pengalir perlindungan.
5. Lengkapan Pendafluor jenis salur IV B3 45.00 3 135.00
dengan balast damar poliester jenis
kehilangan rendah 6W atau kurang
l/d tiub, pemula dan pemuat faktor
kuasa, 1 x 36W/40W.
Jumlah Nilai Kerja : RM 552.00
5
Tambahan-tambahan Peratusan
Jumlah Nilai Kerja .... RM 552.00
Tambahan 14% daripada RM552.00 mengikut Jadual Kadar
Harga, Tambahan Peratusan - Ceraian 1.2.1. ....RM 77.28
Tambahan 5% daripada RM552.00 mengikut Jadual Kadar
Harga, Tambahan Peratusan - Ceraian 1.2.2/1.2.3. ....RM 27.60
Jumlah Besar ....RM 656.88
Tambahan 20% daripada RM656.88 oleh sebab jumlah kurang
dari RM1,000.00 mengikut Jadual Kadar Harga, Tambahan
Peratusan - Ceraian 1.2.4. ....RM 131.38
Jumlah Besar ....RM 788.26
Bayaran kepada Kontraktor ....RM 1,000.00
(Ringgit Malaysia Satu Ribu Sahaja)
Saya sahkan bahawa kerja yang tercatat di atas telah diperiksa dan diukur semula selepas
dilaksanakan dengan sempurna serta penilaiannya telah diselaraskan mana-mana yang
perlu.
* Pegawai yang Menjaga: Tandatangan : ........................................
Nama : ........................................
Jawatan : ........................................
Tarikh : ........................................
** Pegawai yang Bertanggung jawab: Tandatangan : ........................................
Nama : ........................................
Jawatan : ........................................
Tarikh : ........................................
*** Pegawai Inden: Tandatangan : ........................................
Nama : ........................................
Jawatan : ........................................
Tarikh : ........................................
* Sekurang-kurangnya Juruteknik
** Sekurang-kurangnya Pembantu Teknik
*** Pegawai yang memesan
6
1.3 Contoh Perkiraan
Pekerjaan dijalankan di kampung ‘X’ 35 km dari Pejabat JKR Terengganu, Kuala
Terengganu yang dihalang oleh sungai tanpa jambatan.
BUTIR-BUTIR KERJA DAN HARGA
NO. FAIL: 10/5/6(SJ.23)
NO. INDEN: 2/043/2005
Perkara: Pendawaian Elektrik Untuk Sebuah Rumah Kerajaan Kelas G JKR. 345 di
Kampung ‘X’, Kuala Terengganu.
Bil Butir-Butir Kerja Jadual Kadar Harga Kuantiti Harga
Bhg. Bil. RM
1 Mata lampu l/d suis kutub tunggal I A1 46.00 4 184.00
10A.
2 Mata kipas siling l/d suis kutub I A15 81.00 2 162.00
tunggal 10A, penyambung 10A 3
hala, kotak logam pelekap pengatur
dan cangkuk penggantung.
3 Mata soket alir keluar kuasa l/d suis I A17 67.00 2 134.00
soket alir keluar 13A menggunakan (i)
kabel 2 x 2.5mm persegi.
4. Kabel polivinil klorida/ polivinil I C23 12.80 5 64.00
klorida (PVK/PVK) 2 x 10mm semeter meter
persegi l/d pengalir perlindungan.
5. Lengkapan Pendafluor jenis salur IV B3 45.00 4 180.00
dengan balast damar poliester jenis
kehilangan rendah 6W atau kurang
l/d tiub, pemula dan pemuat faktor
kuasa, 1 x 36W/40W.
Jumlah Nilai Kerja : RM 724.00
7
Tambahan-tambahan Peratusan
Jumlah Nilai Kerja .... RM 724.00
Tambahan 14% daripada RM724.00 mengikut Jadual Kadar
Harga, Tambahan Peratusan - Ceraian 1.2.1. ....RM 101.36
Tambahan 5% daripada RM724.00 mengikut Jadual Kadar
Harga, Tambahan Peratusan - Ceraian 1.2.2/1.2.3. ....RM 36.20
Jumlah Besar ....RM 861.56
Tambahan 20% daripada RM861.56 oleh sebab jumlah kurang
dari RM1,000.00 mengikut Jadual Kadar Harga, Tambahan
Peratusan - Ceraian 1.2.4. ....RM 172.31
Jumlah Besar ....RM 1,033.87
Bayaran kepada Kontraktor ....RM 1,000.00
(Ringgit Malaysia Satu Ribu Sahaja)
Saya sahkan bahawa kerja yang tercatat di atas telah diperiksa dan diukur semula selepas
dilaksanakan dengan sempurna serta penilaiannya telah diselaraskan mana-mana yang
perlu.
* Pegawai yang Menjaga: Tandatangan : ........................................
Nama : ........................................
Jawatan : ........................................
Tarikh : ........................................
** Pegawai yang Bertanggung jawab: Tandatangan : ........................................
Nama : ........................................
Jawatan : ........................................
Tarikh : ........................................
*** Pegawai Inden: Tandatangan : ........................................
Nama : ........................................
Jawatan : ........................................
Tarikh : ........................................
* Sekurang-kurangnya Juruteknik
** Sekurang-kurangnya Pembantu Teknik
*** Pegawai yang memesan
8
2.0 KEHENDAK AM.
2.1 Bahan-bahan Elektrik
2.2.1 Semua bahan dan peralatan elektrik yang digunakan hendaklah yang baru
(belum terpakai) dan sesuai kepada sistem bekalan tempatan.
2.1.2 Untuk bahan-bahan dan peralatan elektrik, hanya jenama-jenama, jenis-jenis
dan model-model yang telah diluluskan oleh JKR akan diterima.
2.1.3 Bagi bahan-bahan dan peralatan-peralatan elektrik di mana tiada jenama, jenis
atau model yang telah diluluskan oleh JKR, maka pertimbangan untuk
penggunaan barang-barang ini boleh dipertanggungjawabkan kepada Ketua
Jurutera Elektrik berkenaan.
2.2 Syarat-syarat
2.2.1 Kerja-kerja elektrik yang dijalankan hendaklah mematuhi Undang-Undang,
Undang-Undang Kecil, Peraturan-Peraturan, dan Pekeliling-Pekeliling yang
dikeluarkan oleh :
a. Suruhanjaya Tenaga.
b. Jabatan Keselamatan Pekerjaan Dan Kesihatan.
c. Jabatan Bomba Dan Penyelamat.
d. Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia
e. Pemegang Lesen Dan Pihak Berkuasa Bekalan Elektrik .
f. Pihak Berkuasa Tempatan.
2.2.2 Kerja-kerja elektrik yang dijalankan hendaklah juga mengikut bahagian-
bahagian yang berkenaan dengannya di dalam :
a. Spesifikasi Standard JKR Cawangan Elektrik
b. Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 447) dan semasa
c. Undang-Undang Kecil Seragam Bangunan semasa
d. Peraturan-Peraturan Elektrik 1994
e. Edisi terbaru MS IEC 364;1996 / BS 7671 (IEE Wiring Regulation)
f) ‘Standards and Codes of Practice’ berkenaan yang dikeluarkan oleh
SIRIM/Jabatan Standard.
9
2.3 Pengujian
2.3.1 Kerja-kerja elektrik hendaklah diuji mengikut Peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan dan semua keputusan ujian hendaklah diserahkan kepada Ketua
Jurutera Elektrik berkenaan.
2.3.2 Kontraktor hendaklah berurusan dengan pihak Pemegang Lesen / Pihak
Berkuasa Bekalan seperti Tenaga Nasional Berhad dan sebagainya untuk
keperluan seperti pemeriksaan, pengujian, penyambungan bekalan elektrik,
pemasangan meter dan lain-lain.
10
BAHAGIAN I - PENDAWAIAN
BIL KETERANGAN UNIT HARGA
A Membekal dan memasang semua bahan mengikut
spesifikasi standard JKR secara pendawaian
konduit permukaan atau terbenam dengan menggunakan
kabel PVK yang berikut:-
(Pendawaian di atas siling adalah didalam konduit/
trunking keluli bergalvani. Kadar harga tidak ter-
masuk harga konduit dan trunking keluli bergalvani)
1 Mata lampu l/d suis kutub tunggal 10A . satu 46.00
2 Mata lampu l/d dua suis kutub tunggal 10A 2 hala . satu 53.00
3 Mata lampu l/d dua suis kutub tunggal 10A 2 hala dan satu 72.00
suis perantaraan.
4 Mata lampu l/d suis kutub tunggal 10A dan pemegang mentol satu 48.00
jenis beroti atau beroti sudut bakelit.
5 Mata lampu l/d suis kutub tunggal 10A, ros siling dan kabel satu 50.00
bulat PVK lentur 3 teras 24/0.20mm sepanjang 1/2 meter.
6 Mata lampu l/d dua suis kutub tunggal 10A 2 hala, ros satu 57.00
siling dan kabel bulat PVk lentur 3 teras 24/0.20mm
sepanjang 1/2 meter.
7 Mata lampu l/d dua suis kutub tunggal 10A 2 hala dan suis satu 76.00
perantaraan, ros siling dan kabel bulat PVK lentur 3 teras
24/0.20mm sepanjang 1/2 meter .
8 Mata lampu l/d suis siling 10A, 1 hala. satu 115.00
9 Mata lampu l/d suis siling 10A, 2 hala. satu 177.00
10 Mata lampu untuk lampu tanda keluar atau lampu satu 42.00
kecemasan (tanpa suis)
11 Mata kipas lekapan dinding l/d suis kutub tunggal 10A dan satu 50.00
ros siling .
12 Mata kipas pelawas l/d suis kutub tunggal 10A dan ros siling. satu 50.00
(tidak termasuk menyediakan lubang)
13 Mata kipas siling l/d suis kutub tunggal 10A dan satu 50.00
penyambung 10A 3 hala.
14 Mata kipas siling l/d suis kutub tunggal 10A, penyambung satu 57.00
10A 3 hala dan cangkuk penggantung.
15 Mata kipas siling l/d suis kutub tunggal 10A, penyambung satu 81.00
10A 3 hala, papan logam pelekap pengatur dan cangkuk
penggantung.
11
BIL KETERANGAN UNIT HARGA
16 Mata kipas siling l/d suis kutub tunggal 10A, penyambung satu 74.00
10A 3 hala dan papan logam pelekap pengatur.
17 Mata soket alur keluar kuasa l/d suis soket alur keluar
13A menggunakan kabel:-
I. 2 x 2.5mm persegi satu 67.00
ii. 2 x 4mm persegi satu 73.00
18 Mata soket alur keluar kuasa l/d suis soket alur keluar satu 82.00
15A menggunakan kabel 2 x 4mm persegi.
19 Mata pemanas air l/d suis dua kutub 15A dengan lampu satu 104.00
penunjuk dan kotak simpang 15A tiga plat.
20 Mata pemasak l/d unit kawalan pemasak dua kutub 30A satu 180.00
dengan lampu penunjuk dan suis soket alur keluar
bantuan 13A dengan lampu penunjuk.
21 Mata penyaman udara sehingga 2 kuasa kuda menggunakan
kabel 2 x 6mm persegi l/d pemula talian terus, soket alur keluar
15A, suis dua kutub 30A dengan lampu penunjuk dan papan
logam pelekap:-
i. Untuk jarak yang tidak lebih dari 15 meter daripada satu 196.00
peti agihan yang berkenaan.
ii. Untuk jarak diantara 15 meter hingga 30 meter satu 258.00
daripada peti agihan yang berkenaan.
iii. Untuk jarak diantara 30 meter hingga 60 meter satu 382.00
daripada peti agihan yang berkenaan.
22 Mata jam l/d suis petik kutub tunggal 10A dan penyambung. satu 47.00
23 Mata bekalan utama kepada pengubah loceng/pembaz/ satu 49.00
chime dan papan penunjuk l/d suis petik 10A.
24 Mata loceng tekan/pembaz/chime l/d punat tekan satu 49.00
loceng/pembaz/chime 10A.
12
BIL KETERANGAN UNIT HARGA
B Membekal dan memasang semua bahan mengikut
spesifikasi standard JKR secara pendawaian konduit
permukaan atau terbenam dengan menggunakan kabel PVK
l/d konduit / trunking keluli bergalvani dan aksesori
yang berkaitan .
1 Mata lampu l/d suis kutub tunggal terlitup logam 10A satu 65.00
2 Mata lampu l/d dua suis kutub tunggal terlitup logam satu 77.00
10A 2 hala
3 Mata lampu l/d dua suis kutub tunggal terlitup logam 10A satu 101.00
2 hala dan suis perantaraan.
4 Mata lampu l/d suis kalis cuaca kutub tunggal terlitup logam 10A satu 258.00
5 Mata lampu l/d dua suis kalis cuaca kutub tunggal terlitup logam satu 362.00
10A, 2 hala.
6 Mata lampu l/d suis kutub tunggal terlitup logam 10A dan satu 67.00
pemegang mentol jenis beroti atau beroti sudut bakelit.
7 Mata lampu l/d suis kutub tunggal terlitup logam 10A, ros satu 69.00
siling dan kabel bulat lentur 3 teras 24/0.20 mm sepanjang
1/2 meter.
8 Mata lampu l/d dua suis kutub tunggal terlitup logam 10A satu 82.00
2 hala, ros siling dan kabel bulat lentur 3 teras 24/0.20 mm
sepanjang 1/2 meter.
9 Mata lampu l/d dua suis kutub tunggal terlitup logam 10A satu 108.00
2 hala dan suis perantaraan, ros siling dan kabel bulat lentur
3 teras 24/0.20 mm sepanjang 1/2 meter.
10 Mata lampu l/d suis siling 10A, 1 hala. satu 127.00
11 Mata lampu l/d suis siling 10A, 2 hala. satu 190.00
12 Mata lampu untuk lampu tanda keluar atau lampu satu 59.00
kecemasan (tanpa suis).
13 Mata kipas lekapan dinding l/d suis kutub tunggal terlitup satu 68.00
logam 10A dan ros siling .
14 Mata kipas pelawas l/d suis kutub tunggal terlitup logam satu 68.00
10A dan ros siling . ( tidak termasuk menyediakan lubang).
15 Mata kipas siling l/d suis kutub tunggal terlitup logam 10A satu 68.00
dan penyambung 10A 3 hala.
16 Mata kipas siling l/d suis kutub tunggal terlitup logam 10A, satu 75.00
penyambung 10A 3 hala dan cangkuk penggantung.
13
BIL KETERANGAN UNIT HARGA
17 Mata kipas siling l/d suis kutub tunggal terlitup logam 10A, satu 103.00
penyambung 10A 3 hala, papan logam pelekap pengatur dan
cangkuk penggantung
18 Mata kipas siling l/d suis kutub tunggal terlitup logam 10A, satu 87.00
penyambung 10A 3 hala dan papan logam pelekap pengatur.
19 Mata soket alur keluar kuasa l/d suis soket alur keluar 13A
terlitup logam menggunakan kabel PVK:-
i. 2 x 2.5mm persegi satu 106.00
ii. 2 x 4mm persegi satu 136.00
20 Mata soket alur keluar kuasa l/d suis soket alur keluar 13A satu 130.00
berkembar terlitub logam.
21 Mata soket alur keluar kuasa l/d suis soket alur keluar 13A satu 298.00
terlitup logam jenis kalis cuaca.
22 Mata soket alur keluar kuasa l/d suis soket alur keluar 15A satu 115.00
terlitup logam
23 Mata soket alur keluar kuasa l/d suis soket alur keluar satu 126.00
15A dipermukaan lantai l/d kotak pedestal terlitup logam
24 Mata pemanas air l/d suis dua kutub 15A dengan lampu satu 164.00
penunjuk dan kotak simpang 15A tiga plat
25 Mata pemasak l/d unit kawalan pemasak dwi kutub 45A satu 234.00
dengan lampu penunjuk terlitup logam dan suis soket
alur keluar bantuan 13A dengan lampu penunjuk .
26 Mata jam l/d suis kutub tunggal terlitup logam 10A dan satu 66.00
penyambung
27 Mata bekalan utama kepada pengubah loceng/pembaz/ satu 81.00
chime dan papan penunjuk l/d suis kutub tunggal terlitup
logam 10A
28 Mata loceng tekan/buzzer/chime l/d punat tekan loceng/ satu 81.00
pembaz/chime 10A
29 Mata penyaman udara sehingga 2 kuasa kuda menggunakan
kabel 2 x 6mm persegi l/d pemula talian terus, soket alur keluar
15A, suis dua kutub 32A dengan lampu penunjuk dan papan
logam pelekap:-
i. Untuk jarak yang tidak lebih dari 15 meter daripada peti satu 229.00
yang berkenaan.
ii. Untuk jarak melebehi 15 meter hingga 30 meter satu 377.00
daripada peti agihan yang berkenaan.
iii. Untuk jarak melebihi 30 meter hingga 60 meter satu 583.00
daripada peti agihan yang berkenaan.
14
BIL KETERANGAN UNIT HARGA
30 Mata pengasing l/d suis pengasing 20A KTN terlitup logam satu 258.00
menggunakan kabel 2 x 4mm persegi l/d kabel perlindungan
31 Mata pengasing l/d suis pengasing 32A KTN terlitup logam satu 293.00
menggunakan kabel 2 x 6 mm persegi l/d kabel perlindungan.
32 Mata pengasing l/d suis pengasing 63A KTN terlitup logam satu 480.00
menggunakan kabel 2 x 16 mm persegi l/d kabel perlindungan.
33 Mata pengasing l/d suis pengasing 20A TKN terlitup logam satu 331.00
menggunakan kabel 4 x 4mm persegi l/d kabel perlindungan.
perlindungan.
34 Mata pengasing l/d suis pengasing 32A TKN terlitup logam satu 394.00
menggunakan kabel 4 x 6 mm persegi l/d kabel perlindungan.
35 Mata pengasing l/d suis pengasing 63A TKN terlitup logam satu 879.00
menggunakan kabel 4 x 25 mm persegi l/d kabel perlindungan.
36 Mata suis fius l/d suis fius 32A KTN terlitup logam menggunakan satu 346.00
kabel 2 x 6mm persegi l/d kabel perlindungan.
37 Mata suis fius l/d suis fius 32A TKN terlitup logam menggunakan satu 665.00
kabel 4 x 6mm persegi l/d kabel perlindungan.
38 Mata Antena TV menggunakan kabel 5c/2V l/d soket TV satu 115.00
39 Mata pemula dan penghenti kecemasan kawalan pusat satu 88.00
l/d punat tekan pemula dan penghenti kecemasan.
40 Mata penghenti kecemasan l/d punat penghenti satu 67.00
kecemasan.
41 Mata suis Bomba l/d suis Bomba 15A. satu 326.00
15
BIL KETERANGAN UNIT HARGA
C Membekal dan memasang semua bahan mengikut
spesifikasi standard JKR secara pendawaian
permukaan atau terbenam yang berikut:-
Kabel polivinil klorida/polivinil klorida(PVK/PVK):-
1 1 x 1.5mm persegi. semeter 2.40
2 1 x 2.5mm persegi. semeter 2.60
3 1 x 4mm persegi. semeter 3.00
4 1 x 6mm persegi. semeter 3.80
5 1 x 10mm persegi. semeter 4.90
6 1 x 16mm persegi. semeter 6.10
7 1 x 25mm persegi. semeter 9.80
8 1 x 35mm persegi. semeter 11.10
9 1 x 50mm persegi. semeter 13.80
10 1 x 70mm persegi. semeter 17.90
Kabel polivinil klorida/polivinil klorida (PVK/PVK)
11 2 x 6mm persegi. semeter 7.40
12 2 x 10mm persegi. semeter 9.80
13 2 x 16mm persegi. semeter 14.10
14 2 x 25mm persegi. semeter 19.40
15 4 x 6mm persegi. semeter 12.90
16 4 x 10mm persegi. semeter 21.5
17 4 x16mm persegi. semeter 24.40
18 4 x 25mm persegi. semeter 35.10
19 2 x 1.5mm persegi l/d pengalir perlindungan. semeter 5.30
20 2 x 2.5mm persegi l/d pengalir perlindungan semeter 6.00
21 2 x 4mm persegi l/d pengalir perlindungan


Use: 0.1224