• LAPORAN TAHUNAN


  •   
  • FileName: HDU.pdf [read-online]
    • Abstract: LAPORAN TAHUNAN(2008)UNIT HEMODIALISISHOSPITAL TELUK INTAN LAPURAN UNIT HEMODIALISIS(HOSPITAL TELUK INTAN - 2008)1. PENGENALANa) Latar belakangUnit Hemodialisis, Hospital Teluk Intan telah memulakan perkhidmatannya pada

Download the ebook

LAPORAN TAHUNAN
(2008)
UNIT HEMODIALISIS
HOSPITAL TELUK INTAN
LAPURAN UNIT HEMODIALISIS
(HOSPITAL TELUK INTAN - 2008)
1. PENGENALAN
a) Latar belakang
Unit Hemodialisis, Hospital Teluk Intan telah memulakan perkhidmatannya pada
2 April 1996. Unit ini adalah sebahagian daripada rangkaian rawatan hemodialisis
Kementerian Kesihatan Malaysia, dibawah kawalselia Jabatan Nefrologi, Hospital Kuala
Lumpur. Terletak di tingkat 2 (Wad 2B) yang asalnya merupakan wad Otopidik
Perempuan yang telah diubahsuai. Mesin-mesin dialisis adalah dibekalkan oleh
Kementerian Kesihatan Malaysia.
Visi
Merupakan sebuah unit yang cemerlang didalam perawatan hemodialisis serta
meningkatkan kualiti hidup kepada pesakit-pesakit Kegagalan Buah Pinggang.
Misi
Misi unit ini adalah berteraskan kepada:-
 Memberi perawatan dan penjagaan pesakit yang berkualiti.
 Mengutamakan keselesaan dan kepuasan pelanggan.
Objektif
(i) Memberi perkhidmatan rawatan hemodialisis kepada pesakit-pesakit yang dirujuk
oleh Unit Hemodialisis Pusat (Hospital Kuala Lumpur).
(ii) Memberi rawatan kepada pesakit yang dirujuk oleh Pakar Nefrologi Hospital Ipoh
/ Pakar Perubatan tempatan.
(iii) Memberi rawatan hemodialisis serta melakukan “pre renal transplant preparation”
sebagai langkah awal untuk persediaan pembedahan buah pinggang yang
dilakukan di Hospital Kuala Lumpur.
(iv) Menyediakan perkhidmatan rawatan hemodialisis kepada pesakit-pesakit
Daerah Hilir Perak, Daerah Seberang Perak dan kawasan sekitarnya mengikut
syarat-syarat yang ditentukan.
(v) Memberi perkhidmatan rawatan akut hemodialisis kepada kes-kes
kecemasan diluar waktu operasi.
b) Carta Organisasi:
PAKAR PERUNDING
PERUBATAN
PEGAWAI
PERUBATAN
PEN. PEGAWAI
PERUBATAN U32
PEN. PEGAWAI JURURAWAT
PERUBATAN U29 U29
PEMBANTU PERAWATAN
KESIHATAN U3
c) Perjawatan
Latihan Pos Basik Renal Jumlah
Pen. Peg. Perubatan U32 1
Pen. Peg. Perubatan U29 1
Jururawat U29 4
Tiada Latihan Pos Basik Renal Pen. Peg. Perubatan U29 2
Jururawat U29 -
Pemb. Perawatan Kesihatan U3 3
JUMLAH 11
2. FUNGSI / AKTIVITI UTAMA
a) Perkhidmatan yang disediakan
Unit Hemodialisis adalah satu unit rawatan dialisis yang ditubuhkan khas untuk pesakit
Kegagalan Buah Pingggang yang mendapat kelulusan dari Unit Pusat Hemodialisis,
Hospital Kuala Lumpur.
 Pengambilan masuk kes-kes hendaklah terlebih dahulu dirujuk, dinilai oleh
Jabatan Nefrologi Hospital Kuala Lumpur / Pakar Nefrologi Hospital Ipoh atau
Pakar Perubatan Hospital Teluk Intan.
 Didalam apa keadaan sekali pun pesakit tidak boleh diterima masuk sebelum
mengikuti peraturan tersebut diatas.
 Kes-kes yang gagal dalam rawatan peritonel dialisis atau ianya tidak boleh
dilakukan atas sebab tertentu haruslah diberi rawatan hemodialisis selepas rujukan
dibuat dengan Jabatan Nefrologi, Hospital Kuala Lumpur / Pakar Nefrologi
Hospital Ipoh atau Pakar Perubatan Hospital Teluk Intan.
Pentadbiran dari segi peruntukan setor, alat disposable, pharmaceutical items hendaklah
dibuat oleh Pengurus Dialisis dengan nasihat dari Jabatan Nefrologi, Hospital Kuala
Lumpur.
Polisi
(i) Memberi rawatan hemodialisis kepada pesakit dari hari Isnin hingga Sabtu
termasuk hari Kelepasan Am.
(ii) Waktu perkhidmatan dari jam 7.00 pagi hingga 9.00 malam.
(iii) Memberi rawatan selama 4 jam sekali rawatan / sessi.
(iv) Unit Hemodialisis akan ditutup pada hari Ahad
(v) Tugas Dalam Panggilan bila-bila masa diperlukan (selepas waktu
perkhidmatan).
(vi) Peruntukan perbelanjaan dan jumlah pesakit adalah ditentukan oleh Ketua
Jabatan Nefrologi, Hospital Kuala Lumpur.
(vii) Pesakit-pesakit dimestikan belajar cara rawatan Bantu diri (Self Care).
(viii) Pesakit-pesakit Hep. B +ve menerima rawatan berasingan dengan pesakit-
pesakit lain (ditempatkan dalam bilik pengasingan.
(ix) Pengambilan pesakit untuk kronik hemodialisis:-
 Pesakit yang telah menjalani pembedahan buah pinggang yang gagal.
 Pesakit-pesakit kakitangan kerajaan dibawah Perintah Am (Bab F),
sekiranya ada kekosongan.
 Pesakit-pesakit awam, tertakluk kepada kekosongan dan dengan
persetujuan Pakar Perubatan / Pakar Nefrologi.
 Pesakit-pesakit akan disenaraikan dalam “Senarai Pesakit Menunggu” jika
tiada kekosongan mesin pada ketika itu.
b) Jadual Klinik
Klinik Buah Pinggang dijalankan di Klinik Pakar Perubatan pada setiap hari Rabu oleh
Pegawai Perubatan / Pakar Perubatan Tempatan dan Klinik Lawatan Pakar Nefrologi
Hospital Ipoh akan dijalankan dua kali setiap tiga bulan iaitu pada hari Jumaat.
Lawatan Pakar Nefrologi Hospital Ipoh Tahun 2008:-
Bil Tarikh Hari Klinik Nama Pakar Bilangan Pesakit yang
Nefrologi Dilihat
1. 15/2/2008 Jumaat Dr. Foo Siew Mei 18
2. 4/4/2008 Jumaat Dr. Foo Siew Mei 12
3. 9/5/2008 Jumaat Dr. Foo Siew Mei 25
4. 11/7/2008 Jumaat Dr. Foo Siew Mei 12
5. 15/8/2008 Jumaat Dr. Foo Siew Mei 22
6. 17/10/2008 Jumaat Dr. Foo Siew Mei 13
7. 7/11/2008 Jumaat Dr. Foo Siew Mei 22
JUMLAH 124
3. KURSUS / LATIHAN TAHUN 2008:-
Bil. Jenis Latihan/Kursus/Seminar Anjuran/Tempat Tarikh Peserta
1. Retardation of CKD Hosp. Ipoh 13/3/08 PPP Hamsani
JT Paruwadi
JT Anitha
2. Soft Skill(Budaya Korporat) Hosp. T. Intan 15/4-17/4/08 PPK Syed Suhaimi
17/11-19/11/08 JT Anitha
3. Transformation Hosp. T. Intan 2/4/08 JT Zahrah
4. Preanalytic variable(Lab) Hosp. T. Intan 15/5/08 PPP Hamsani
PPP Mohd Radzi
5. Mini Konvensyen KMK Hosp. T. Intan 21/5-22/5/08 PPP Hamsani
JT Zahrah
6. Keselamatan & Kesihatan Hosp. Ipoh 24/6-26/6/08 PPP Hamsani
Hosp. T. Intan 16/10/08 JT Paruwadi
7. MNA Seminar KKM 12/5/08 JT Paruwadi
8. Bina Insan & Kecederasan JKN- Hosp. Parit Buntar 28/5-30/5/08 PPP Mohd Fauzi
9. Long Term Complication dialysis patients Hosp. Ipoh 20/7/08 PPP Hamsani
JT Zahrah
(CME)
JT Normah
JT Paruwadi
10. Enhancing Nursing Care Hosp. Sg Siput 21-22/7/08 PPP Mohd Fauzi
11. Terapi Methadon Hosp. T. Intan 31/7/08 JT Paruwadi
12. Infeksi & Pensterlan Hosp. T. Intan 12/8-13/8/08 JT Zahrah
JT NOrmah
13 Warfarin Hosp. T. Intan 11/8/08 PPP Saravanan
14. Paramedic & Allied Sc. Conference JKN-Hosp. Slim River 6-7/8/08 PPP Hamsani
15 9th ADMAN Seminar KKM-Seremban 9-10/8/08 PPP Hamsani
JT Paruwadi
16 Pre Hosp. Care Hosp. T. Intan 14/8/08 PPP Mohd Radzi
17 Kursus Dalam Perkhidmatan Hosp. T. Intan 26/8/08 JT Anitha
18 Bidang Nefrologi Hosp. T. Intan 21/8/08 PPP Hamsani
PPP Mohd Fauzi
JT Paruwadi
19 Malaysia Trauma Life Support JKN-Hosp. Ipoh 22/8-25/8/08 PPP Saravanan
20 Taklimat Penyediaan LNP JKN-Hosp. Ipoh 9/10/08 PPP Hamsani
21 Quality in Dialysis Conference KKM-Shah Alam 17-18/10/08 PPP Hamsani
22 Kesedaran Pendemic Influenza Hosp. T. Intan 4/11/08 PPP Hamsani
JT Anitha
10/11/08 JT Paruwadi
4. BEBAN KERJA
Perbandingan Jumlah Rawatan HD dijalankan pada tahun 2008 dan 2007:-
Bulan Akut Kronik Jumlah Rawatan Jumlah Rawatan
Tahun 2008 Tahun 2007
Januari 84 395 479 365
Februari 98 359 457 366
Mac 130 362 492 474
April 135 382 517 411
Mei 122 396 518 426
Jun 107 365 472 437
Julai 144 392 536 525
Ogos 146 377 523 467
September 123 355 478 482
Oktober 90 372 462 481
November 85 352 437 461
Disember 94 368 462 496
Jumlah 1,358 4,475 5,833 5,412
Graf Menunjukkan Jumlah Rawatan Hemodialisis 2008:-
JUMLAH RAWATAN HEMODIALISIS
2008
450
395 396 392
400 382 377
365 372 368
359 362 355 352
350
JUMLAH RAWATAN
300
250
Kronik HD
Akut HD
200
144 146
150 130 135 122 123
98 107
84 90 85 94
100
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BULAN
JUMLAH RAWATAN 5,833
Laporan Pencapaian Spesifikasi Output 2008:-
NEGERI / INSTITUSI : HOSPITAL TELUK INTAN
AKTIVITI : NEFROLOGI 031500
Persetujuan Pecapaian Varian %Perbezaan
Petunjuk Pencapaian Tahun 2008 Pencapaian
Tahun 2007
Kuantiti Output
No. of outpatients 30 30 10%
No. CAPD patient - - - -
Jumlah Rawatan
hemodialisis dijalankan 5,412 5,833 10%
Klinik Nefrologi
No. of outpatients - - 10%
Mutu Output
Kadar penggunaan katil
Purata hari tinggal
Purata masa menunggu
untuk berjumpa doktor
diklinik pesakit luar pakar
Nisbah pakar: Pesakit luar
Nisbah pakar: Pesakit Dalam
Kos / Pesakit Luar
Kos / Pesakit Dalam
Kos rawatan hemodialisis
Jumlah pesakit pemindahan
buah pinggang mendapat
rawatan lanjut
0 0 10%
Jumlah Kematian Pesakit Kronik Rawatan Hemodialisis Tahun 2008:-
Bil Tarikh Umur Jantina Bangsa Sebab Tempat Jangkamasa
Kematian Kematian Kematian Rawatan
@HTI
1 2/9/2008 21 Perempuan O/A APO Hospital 1 tahun
Tapah
2 2/12/2008 43 Lelaki Cina Cirrhosis Hosp. Teluk 2 tahun
of Liver Intan
3 17/12/2008 54 Perempuan Melayu Cirrhosis Hosp. Teluk 7 tahun
of Liver Intan
Mesin hemodialisis sedia ada:-
Bil. Jenis/Model Unit Tarikh diterima Harga (RM) Catitan
1. Gambro AK90 1 27/12/1996 33,000.00 KKM
2. Fresenius 4008S 1 16/09/2002 42,000.00 KKM
3. Fresenius 4008S 1 26/12/2002 35,945.00 KKM
4. Fresenius 4008S 2 29/11/2004 34,950.00 KKM
5. Fresenius 4008S 1 17/05/2005 34,950.00 KKM
6. Fresenius 4008S 1 14/12/2005 40,000.00 KKM
Peruntukan mesin:-
Hepatitis B/HCV negatif 5
Hepatitis B +ve 1
HCV +ve 1
Standby/Back-Up/ICU 0
JUMLAH 7
Status Darah Pesakit:-
Status Jumlah
HBsAg / HCV negatif 25
HBsAg positif 3
HCV positif 2
JUMLAH 30
Jumlah Pesakit Kronik Hemodialisis Yang Menerima Rawatan:-
Umur Jantina
(Tahun) Lelaki Perempuan
15-24 2 2
25-34 0 2
35-44 6 2
45-54 5 1
55-64 1 5
 65 2 2
JUMLAH 16 14
Bayaran Rawatan:-
Bil. Katogeri Jumlah
1. Tanggungan Kakitangan Awam 3
2. Pelajar 1
3. Awam (Bayar) 3
4. Awam (Kebajikan/Percuma) 23
JUMLAH 30
Peruntukan suntikan Erythropeiotin (EPO):-
Bil. Dos Jumlah
1. 4,000 unit 3x/wk 7
2. 4,000 unit 2x/wk 3
3. 2,000 unit 3x/wk 13
4. 2,000 unit 2x/wk 4
5. 2,000 unit 1x/wk 3
JUMLAH 30
Bilangan pesakit menunggu untuk menerima rawatan hemodialisis.
Seramai 7 pesakit yang sedang menunggu untuk rawatan dalam “Senarai Pesakit
Menungggu” sehingga 31/12/2008
Ahli Jawatankuasa Pemilihan Pesakit:-
Mesyuarat Pemilihan Pesakit Untuk Rawatan Hemodialisis akan diadakan
sekiranya terdapat kekosongan mesin hemodialisis.
Ahli Jawatankuasa terdiri daripada:-
1) Pakar Perunding Nefrologi Hospital Ipoh.
2) Pakar Perunding Perubatan.
3) Pegawai Perubatan.
4) Pengurus Dialisis.
5) Jururawat Klinik Renal.
6) Ahli Lembaga Pelawat Hospital.
Pusat Rawatan Dialisis Swasta / NGO Yang Terdapat Di Bandar Teluk Intan:-
1. Pusat Dialisis Intan (Swasta)
2. Caring Dialysis Centre (Swasta)
4. MB Star Dialysis Centre (Swasta)
3. MAA – Medicare Charity Dialysisi Centre (NGO)
Disediakan oleh:
Hamsani bin Saruman
Pengurus Dialisis,
Unit Hemodialisis,
Hospital Teluk Intan.
Tarikh disediakan: 12/01/2009


Use: 0.0448