• Yrkesakademin i Österbotten - dimiterade våren 2009


  •   
  • FileName: medialista09.pdf [read-online]
    • Abstract: Yrkesakademin i Österbotten - dimiterade våren 2009Under våren 2009 har det hållits dimissioner vid enheterna i Närpes, Vasa,Pedersöre och JakobstadEnheten i BrändöUtbildningsområdet TEKNIK OCH KOMMUNIKATION

Download the ebook

Yrkesakademin i Österbotten - dimiterade våren 2009
Under våren 2009 har det hållits dimissioner vid enheterna i Närpes, Vasa,
Pedersöre och Jakobstad
Enheten i Brändö
Utbildningsområdet TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
MASKIN-, METALL- OCH ENERGITEKNIK
Grundexamen inom maskin- och metallbranschen,
up för tillverkningsteknik, verkstadsmekaniker
Robert Berglund Korsholm
Johnny Dahlin Vörå - Maxmo
Kim Håkans Korsholm
Andreas Klemets Korsholm
Kim Nedergård Vasa
Simon Näsman Korsholm
Tony Vestergård Korsholm
Kristoffer Örndahl Korsholm
Sebastian Östman Korsholm
Grundexamen inom maskin- och metallbranschen,
up för automationsteknik och underhåll, automationsmontör
Daniel Berts Korsholm
Viktor Klemets student Korsholm
Jim Kronqvist Närpes
Kenneth Lind Korsholm
FORDONS- OCH TRANSPORTTEKNIK
Grundexamen inom bilbranschen, up för bilteknik, fordonsmekaniker
Niklas Kupiainen Närpes
Bennet Pellfolk Närpes
Johan Pettersson Malax
Jonas Pistol Korsnäs
Tom Rosengård student Kristinestad
Patrik Seppälä Närpes
Tony Skjäl Vasa
Tobias Skur Korsholm
Matias Söderlund Kristinestad
Mikael Tätting student Korsholm
Taneli Ylinen-Luopa Vasa
Grundexamen inom bilbranschen, up för bilplåtslagning, bilplåtslagare
Ronny Granholm Malax
Mårten Ingves Vasa
Tobias Lindlöf student Kristinestad
Jan Stenfors student Korsholm
Sebastian Åhman Närpes
EL- OCH AUTOMATIONSTEKNIK
Grundexamen inom elbranschen, up för el- och energiteknik, elmontör
Jonas Asplund Korsholm
Anton Bergman Vörå - Maxmo
Mattias Böling Närpes
Conny Emmerstedt Malax
Robert Engsbo Korsholm
Jonas Holm student Vasa
Andreas Jansson Vörå - Maxmo
Matias Lindfors Vasa
Sabina Nabb student Korsholm
Mats Nordling Vörå - Maxmo
Jonatan Nygård Vörå - Maxmo
Kim Perjus Närpes
Kristian Rönnholm Vasa
Tony Sandelin Korsholm
Johan Sjöholm Korsholm
Jonas Stenberg Vörå - Maxmo
Andreas Stenvall Korsholm
Harry Storm Korsholm
Sami Torsti Vasa
Janek Wolff Korsholm
Grundexamen inom elbranschen, up för elektronik och datakommunikastionstek
elektronikmontör
Joel Båsk Malax
Henrik Miekk-Oja Korsholm
Axel Nygård Korsholm
Johannes Vierola Vasa
ARKITEKTUR OCH BYGGNAD
Grundexamen inom byggnadsbranschen, up för husbyggnad, husbyggare
Ann-Louise Ahlskog student Korsholm
Erik Backlund Vörå - Maxmo
Mikael Friberg Korsholm
Charsten Granholm Korsholm
Simon Kvist Korsholm
Robert Lerstrand Oravais
Dan Mannil Vörå - Maxmo
Kenneth Marins Malax
Roy Mäki-Fränti student Korsholm
Johan Norrgård Korsholm
Jonathan Norrman Malax
Patrick Näsman Vasa
Johan Sparf Korsholm
Jim Storfors Malax
Matias Storm Korsholm
Ben Tuomela Malax
Martin Westerlund Korsholm
Grundexamen inom lantmäteribranschen, up för lantmäteriteknik, kartläggare
Mats Backända Vasa
Rusmir Cavcic Malax
Camilla Häggdahl student Korsnäs
Andreas Nygård Korsholm
Tommy Rusk Korsnäs
Kujtim Shkreta Vörå - Maxmo
Pernilla Svedmark Korsholm
Grundexamen inom träbranschen, up för snickare, snickare
Jens Ahlbäck Vörå - Maxmo
Daniel Backman Korsholm
Kaj Falk Vasa
Alexander Härtull Korsholm
Oskari Krokvik Vörå - Maxmo
Jens Rönn Vasa
Viktor Sparv Vasa
Mikael Svevar Korsholm
Conny Törnroos Vasa
Karl-Erik Vikman Malax
Jimmy Östman Korsholm
Utbildningsområdet TURISM, KOSTHÅLL OCH EKONOMI
INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN
Grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen,
up för matproduktion i restaurang, restaurangkock
Karolina Ahlskog student Vasa
Madelene Bergman student Vörå - Maxmo
Fredrik Granholm Vörå - Maxmo
Ida Jansson Vasa
Johanna Jurvelius Malax
Jonathan Latvala student Kristinestad
Christer Sund student Vasa
Johanna Thesslund Korsholm
Utbildningsområdet SOCIAL-, HÄLSO OCH IDROTTSOMRÅDET
SKÖNHETSOMRÅDET
Grundexamen inom hårbranschen, up för frisör, frisör
Emma Bodbacka student Kristinestad
Emma Bonn student Malax
Jessica Granlund student Närpes
Annika Gäddnäs Vasa
Evelina Lytz student Närpes
Ida Långskog Malax
Nina Mustajärvi Jakobstad
Helena Nyvall student Vörå - Maxmo
Lotta Oikkonen Korsholm
Evelina Rosengren Vasa
Milla Skullbacka Kronoby
Pamela Smeds Jakobstad
Julia Strömberg Larsmo
Sara Ståhl student Korsholm
Nadja Wahlsten Vasa
Sandra Valsberg Vörå - Maxmo
Malin Östman student Malax
Utbildningsområdet KULTUR
TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSTEKNIK
Grundexamen inom hantverk och konstindustri,
up för planering och tillverkning av textil och beklädnad, artesan
Sara Brännudd Malax
Ida Böhlström student Kristinestad
Sofie Helenius Vanda
Victoria Nord Korsholm
Annina Salmi student Vasa
Sarah Smeds Vasa
Ida Vikfors Kristinestad
Annika Bondén Vasa
Anna-Lena Skrifvars Närpes
Enheten i Gamla Vasa
Utbildningsområdet TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
PROCESS-, KEMI- OCH MATERIALTEKNIK
Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen, up för målare, målare
Sandra Geisor Korsholm
Tanja Granqvist Korsnäs
Simon Gull Vasa
Tommy Hakkarainen Korsholm
Malin Hietanen Korsholm
Rikard Köhler Vasa
Jessica Norrgård Malax
Simone Rönnlöv Malax
Jeasmine Smedman Korsholm
Magdalena Spikbacka Kronoby
Christoffer Westerback Österblad Korsholm
Utbildningsområdet SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET
FARMACI OCH ANNAN LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNING
Grundexamen inom läkemedelsbranschen, up för läkemedelsbranschen,
läkemedelstekniker
Sarah Berts Korsholm
Emma Björkskog Larsmo
Brianna Blomqvist Student Borgå
Veronica Grankulla Student Larsmo
Josefin Kåll Korsholm
Sibylla Ojanperä Kristinestad
Annika Wahlbeck Korsholm
Sandra Wester Student Korsholm
SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET
Vocational Qualification in Social and Health Care Study Programme in Nursing
Maureen Gichuki Wambui Kenya
Josephine Odhiambo Kenya
Shweta Sharma Indien
Tahira Siddhu Pakistan
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, up för akutvård,närvårda
Daniela Blom Vörå - Maxmo
Jenny Bärden Student Närpes
Thomas Fröberg Kristinestad
Sofia Håkans Korsholm
Kaj Korander Kyrkslätt
Tanja Laiteenmäki Kristinestad
Maria Nyström Raseborg
Emilia Sigg Närpes
Sandra Skogman Närpes
Ann-Sofie Wik Pedersöre
Individualister Pia Saarinen Karleby
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, up för vård och fostran av
närvårdare
Åsa Grummelholm Närpes
Ann-Sofie Kock Vörå - Maxmo
Kristina Lax-Stolpe Vasa
Martina Lönnvik Malax
Pia Rönnholm Närpes
Johanna Ulfves Vasa
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, up för handikappomsorg
Sofia Österholm Korsholm
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen,
up för mentalhälsoarbete och missbrukarvård,närvårdare
Björn Ahlskog Larsmo
Sabina Bäckström Vasa
Katja Harju Vasa
Nadja Källskog Korsholm
Katrina Lund Korsholm
Sofi Michelsson Raseborg
Jonna Riste Helsingfors
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, up för sjukvård och omso
Isabella Berglund Student Kristinestad
Daniela Berlin Korsholm
Marika Glasberg Vörå - Maxmo
Erica Grönlund Kristinestad
Emilia Hallvar Malax
Jennie Herrmans Närpes
Marika Muurimäki Korsholm
Diana Nygård Närpes
Cecilia Nylund Närpes
Glory Ruberizesa Åbo
Anna Råholm Korsholm
Erika Rönnholm Närpes
Johanna Rönns Korsholm
Emma Selänniemi Malax
Nathalie Snickars Malax
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, up för sjukvård och omso
Linda Aspö-Mattans Korsnäs
Ann-Charlotte Borg Vasa
Camilla Haapamäki Vörå - Maxmo
Veronica Hietamäki Korsholm
Maria Kesti Vörå - Maxmo
Maria Lindholm Korsholm
Camilla Löflund Malax
Marina Nykamb Korsholm
Linda Södergran Korsnäs
Ingalill Söderholm Vasa
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, up för mun- och tandvård
Pirjo Forsbäck Malax
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, up för äldreomsorg,närvå
Monika Pått Korsholm
Malin Storgård Malax
Josefine Torkko Vasa
Utbildningsområdet NATURBRUK OCH MILJÖ
LANTBRUK
Grundexamen inom lantbruk, up för lantbruk, landsbygdsföretagare
Frida Bergström Närpes
Jessica Fjällström Malax
Andreas Frönäs Närpes
Fredrich Granfors Kristinestad
Daniel Helenelund Student Korsholm
Simon Ingves Kristinestad
Daniela Kapell Korsholm
Johanna Karlsson Student Vasa
Jonas Lillgäls Student Kristinestad
Steven Lindedahl Kristinestad
Cecilia Lundström Korsholm
Alex Melin Korsholm
Oskar Nordman Malax
Jenny Norrgård Närpes
Ivan Rosenberg Närpes
Emilia Sabel Vasa
Nichlas Smedman Korsholm
Madelene Syring Korsholm
SKOGSBRUK
Grundexamen inom skogsbruk, up för skogamakinsbranschen, skogsmaskinsfö
Jens Brådd Närpes
Richard Bäck Korsholm
Jonas Engblom Malax
Tomas Högbäck Malax
Andreas Sigg Närpes
Kim Sundfors Kronoby
Nichlas Sundvall Malax
Mats Träskböle Närpes
Mathias Westerback Närpes
Emil Wikstrand Närpes
TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
Grundexamen i trädgårdsskötsel, trädgårdsmästare
up för blomster- och trädgårdshandel
Emma Bäck Kronoby
Senny Häggblom Pedersöre
Ann-Charlotte Mård Pedersöre
up för grönsektorn
Jenny Berg Malax
Siv Ekstrand Malax
Hannah Hoijar Vasa
Emelie Lidman Malax
Jenny Sundfors Larsmo
Malena Vesternäs Larsmo
Utbildningsområdet KULTUR
HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI
Grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan
up för planering och tillverkning av föremål
Christopher Berg Korsholm
Sandra Bergström Vörå-Maxmo
Tatiana Bers Vasa
Chanteloup Yannick Vasa
Nina Nordman Vasa
Patrik Thors Oravais
Enheten i Kristinestad
Utbildningsområdet SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET
SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
Utbildningsprogrammet för sjukvård och omsorg
Jenny Lundell Närpes
Utbildningsprogrammet för äldreomsorg
Sofia Forsman Kristinestad
Liisa Gerdin Malax
Maj-Britt Hanhineva Kristinestad
Linda Vikars Närpes
Anna Winter Närpes
Carita Österlund Närpes
Utbildningsprogrammet för rehabilitering
Emina Arnautovic Närpes
Alexandra Bobäck Malax
Sandra Ek Närpes
Emma Ivars Närpes
Sabina Lund Malax
Enisa Mehmedovic Närpes
Carola Mäkkylä Närpes
Weronica Norrgård Kristinestad
Jaana Snickars Närpes
Sandra Söderback Närpes
Studerande som kompletterat tidigare närvårdarexamen
Utbildningsprogrammet för äldreomsorg
Lise-Lotte Wikström Närpes
Utbildningsprogrammet för rehabilitering
Christina Enholm Närpes
Solveig Häggblom Närpes
Luu Le Thuy Närpes
Enheten i Närpes
Utbildningsområdet TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
MASKIN-, METALL OCH ENERGITEKNIK
Grundexamen inom maskin- och metallbranschen
Pontus Blomqvist Närpes
Matias Bonn Malax
Simon Brådd Närpes
Tommy Dahlgren Kristinestad
Tommy Grannas Kristinestad
André Hannus Närpes
Marcus Håkans Närpes
Patric Johansson Närpes
Sidney Karlsson Närpes
Mårten Lassus Närpes
Mikael Lund Närpes
Simon Nissén Närpes
Robin Rofhök Närpes
Tony Räfsbäck Närpes
Daniel Sten Närpes
Marcus Teir Kristinestad
Simon Till Kristinestad
ARKITEKTUR OCH BYGGNAD
Grundexamen inom byggnadsbranschen, Husbyggare
Roy Appelö Kristinestad
Daniel Berg Student Kristinestad
Jonathan Dahlgren Student Kristinestad
Benny Ekström Student Korsnäs
Tommy Franzén Student Närpes
Niklas Grannas Kristinestad
Sebastian Holm Korsholm
Nicholas Lundenius Kaskö
Sebastian Molnå Student Närpes
William Strömbäck Närpes
Patrick Söderholm Student Malax
Christian West Malax
Conny Witans Närpes
Kim Åkerback Malax
Kraiwit Östman Korsnäs
Grundexamen inom husteknik, VVS-montör
Ronny Berg Närpes
Christian Höckert Korsholm
Richard Höglund Korsnäs
Niclas Klåvus Närpes
Pathrik Knipström Korsholm
Jonny Lind Malax
Matias Lundström Korsholm
Jonas Mäkelä Närpes
Emil Sjöberg Malax
Benny Storfors Malax
Anton Thors Vörå
Marcus Wideroos Närpes
Jonas Österholm Hangö
FORDONS- OCH TRANSPORTTEKNIK
Grundexamen i logistik, chaufför
Joel Björkgren Närpes
Dennis Björs Kristinestad
Kristoffer Granskog Närpes
Johan Haglund Kaskö
Philip Hammarberg Kristinestad
Mikael Hannus Närpes
Robin Hed Kristinestad
Tony Koivuniemi Student Kristinestad
Mikael Lärka Närpes
Daniel Rönnlöv Närpes
Thomas Sandman Korsnäs
Conny Söder Närpes
Marcus Söderman Närpes
Utbildningsområdet DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET
DATABEHANDLING
Grundexamen i databehandling, datanom
Jimmy Björknäs Malax
Fredrik Granit Närpes
Magnus Gulin Student Närpes
Esa Rautamäki Student Malax
Utbildningsområdet TURISM, KOSTHÅLL OCH EKONOMI
INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSOMRÅDET
Grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen, Restaurangkock
Jonas Backlund Närpes
Richard Granfors Närpes
Daniel Gullans Närpes
Frida Lähdesmäki Malax
Rasmus Norrby Kristinestad
Dennis Nyholm Närpes
Madelene Pellfolk Närpes
Grundexamen inom cateringbranschen, kock i storhushåll
Elisabeth Wilson Närpes
Enheten i Pedersöre
Utbildningsområdet SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET
SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET
Grundexamen inom social och hälsovårdsbranschen, up för mun- och tandvård
Linda Enegren Vasa
Sara Hagnäs Kronoby
Pirkko Noon Pedersöre
Mikaela Snellman Pedersöre
Janina Törnqvist Larsmo
Matilda Törnqvist Jakobstad
Kompletterat tidigare närvårdarexamen:
Annica Björklund Kronoby
Lena Forsbacka Jakobstad
Mirkka Puputti Karleby
Helena Savela Pedersöre
Erica Snellman Larsmo
Mikaela Strömberg Larsmo
Grundexamen inom social och hälsovårdsbranschen, up för mun- och tandvård
(inte närvårdare)
Clary Blom-Kanckos Pedersöre
Lis-Marie Hägg Jakobstad
Pia Nyman Jakobstad
Viveca Persson-Brandt Larsmo
Nina Sandler Jakobstad
Susanne Sjölund Larsmo
Maria Sundqvist Jakobstad
Anna-Pia Svarvar Larsmo
Grundexamen inom social och hälsovårdsbranschen, up för rehabilitering
Cajsa Back Pedersöre
Marie Backman Pedersöre
Vanja Ravald Kronoby
Annika Sandén Korsholm
Clara Sulkakoski Jakobstad
Monica Thylin Jakobstad
Kompletterat tidigare närvårdarexamen:
Seerah Tangen Pedersöre
Grundexamen inom social och hälsovårdsbranschen - up för sjukvård och omso
Anna Backman Jakobstad
Eva Byggmästar Pedersöre
Malena Eklund Pedersöre
Erica Hjulfors Pedersöre
Jennie Häggblom Pedersöre
Sara Nynäs Kronoby
Fredrika Snellman Pedersöre
Janina Snellman Pedersöre
Michelle Snellman Jakobstad
Marie Snellman Jakobstad
Grundexamen inom social och hälsovårdsbranschen - up för äldreomsorg
Pernilla Byggmästar Larsmo
Helén Grankulla Larsmo
Janina Grankulla Larsmo
Linda Häggblom Pedersöre
Matilde Rudström Kronoby
Janina Sjöskog Jakobstad
Jenny Snickars Pedersöre
Hanna Willbacka Jakobstad
Enheten i Jakobstad
Utbildningsområdet KULTUR
MUSIK
Grundexamen i musik - up för musiker, inriktning: Klassisk
Johannes Ahlvik Jakobstad
Martin Klemets Vörå - Maxmo
Grundexamen i musik - up för musiker, inriktning: Rytmmusik
Magnus Aldén Pernå
Erik-Herman Lillkung Nykarleby
Agneta Tuohioja Raseborg
Mats Ödahl Student Jakobstad
Enheten i Nykarleby
Utbildningsområdet KULTUR
MEDIEKULTUR OCH INFORMATIONSVETENSKAPER
Grundexamen i visuell framställning - up för visuell framställning
Johanna Sundblad Jakobstad
Cecilia Viklund Jakobstad
Johanna Öman Student Korsholm
Vuxenutbildningscenter
GRUNDEXAMEN
Grundexamen inom social och hälsovårdsbranschen, närvårdare
Björklund Åsa Vårdö
Cehobasic Aida Närpes
Franzas Christina Mariehamn
Fröberg Thomas Vasa
Granlund Magnus Vasa
Lassus Sabina Vörå-Maxmo
Malm Carina Brändö
Mattsson Marina Jomala
Nygren Malin Korsholm
Pehrsson Anna-Lena Jomala
Pettersson Anna-Kristin Saltvik
Plavsic Jasmina Närpes
Sagulin Barbro Kristinestad
Sandberg-Jansso Kristina Jomala
Skogström Ylva-Marie Jomala
Ström Marléne Korsholm
Suojanen Elin Eckerö
Vördgren Annika Sund
Grundexamen inom livsmedelsbranschen, mejerist
Granith Jan-Erik Hammarland
Grundexamen inom databehandling, datanom
Lindblad Sebastian Malax
Nyby Stefan Vasa
Riska Staffan Kronoby
Wester Daniel Vasa
Båskman Sol-Britt Korsnäs
Backlund Thomas Närpes
Granby Kristian Korsnäs
Grundexamen inom elbranschen,el och energiteknik
Valtonen Petri Vasa
Seitovaara Jonas Korsholm
Rosendahl Dan-Anders Korsnäs
Löfgren Kenneth Malax
Långs Patrik Vörå-Maxmo
Kulp Sten-Erik Korsnäs
Brådd Niklas Närpes
Berg Tommy Vasa
Skogsmaskinförarutbildning, arbetskraftspolitisk
Blomqvist Jens Korsnäs
Bärg Leif Oravais
Håkans Ulf Vasa
Nordlund Mikael Korsholm
Perus Kenneth Närpes
Stoor Jens Malax
Thölix Jens Korsholm
Vestlund Fredrik Korsholm
Wahlroos Jan Korsholm
YRKESEXAMEN
Yrkesexamen för skolgångsbiträde
Čehobašić Midhat Närpes
Enkvist Catharina Jakobstad
Envall Lis-Maj Jakobstad
Envik Pia-Maria Nykarleby
Eriksson Marja Jakobstad
Grankulla Sofia Larsmo
Hodžić Saudina Korsnäs
Häggman Siv Pedersöre
Kronqvist Anna Nykarleby
Nygård Bettina Nykarleby
Nykvist Nancy Närpes
Rasmus Gunborg Karleby
Wester Elisabeth Jakobstad
Silander Sonja Pedersöre
Höglund Kenneth Jakobstad
Yrkesexamen för familjedagvårdare
Antus Linda Vörå-Maxmo
Franzén Kaisa Vasa
Granholm Gun-Viol Vörå-Maxmo
Grankulla Camilla Larsmo
Grankulla Pia Larsmo
Håkans Eva-Lena Korsholm
Klemets Ann-Catrin Jakobstad
Långbacka Ulrika Vörå-Maxmo
Nelson Stella Närpes
Nordlund Maria Närpes
Söderback Eva-Lena Närpes
Vornanen Gunice Jakobstad
Widjeskog Ulrika Kronoby
Åsbacka-Sved Annika Malax
Yrkesexamen för anstaltvårdare
Thi Tho Dinh Vasa
Yrkesexamen för florist
Gammelgård Tina Oravais
Hjerppe Heidi Vasa
Käldqvist Christina Larsmo
Pada Ann-Charlotta Vasa
Sandberg Katarina Vasa


Use: 0.0241