• Izložba radova Vajarske sekcije


  •   
  • FileName: izl_skul.pdf [read-online]
    • Abstract: KERAMIKAIzložba radova Vajarske sekcijeJevrejske opštine ZemunpovodomEVROPSKOG DANA JEVREJSKE KULTURE2. IX 2007. Ideja o obeležavanju EVROPSKOG DANA JEVREJSKE KULTURE je poteklaod strane jevrejske organizacije B`nai B`rit Hiršler iz Strazbura 1996. godine,

Download the ebook

KERAMIKA
Izložba radova Vajarske sekcije
Jevrejske opštine Zemun
povodom
EVROPSKOG DANA JEVREJSKE KULTURE
2. IX 2007.
Ideja o obeležavanju EVROPSKOG DANA JEVREJSKE KULTURE je potekla
od strane jevrejske organizacije B`nai B`rit Hiršler iz Strazbura 1996. godine,
kada su u francuskom okrugu Donja Rajna (Alzas) pokrenuli takozvanu
formulu Otvorenog dana. Uvećavajući iz godine u godinu svoje aktivnosti,
manifestacija je prevazišla lokalni karakter i od 2000te doživljava svoj puni
zamah na evropskom nivou. Proširujući svoje delovanje kreirala je program
pod nazivom EVROPSKI PUT JEVREJSKOG NASLE A. Savet Evrope je
nagradio ovaj program poveljom Glavna kulturna ruta saveta Evrope u
decembru 2005. godine u Strazburu. Danas u ovoj proslavi učestvuje veliki
broj jevrejskih zajednica iz preko 31 zemlje Evrope. Ko-organizatori proslave
EDJK su tri značajne evropske institucije: B`nai B`rit Evrope, Evropski kongres
jevrejskih zajednica i Udruženje španskih Jevreja.
Jevrejska opština Zemun se prvi put uključila u proslavu 2004. godine sa
predavanjem istaknutog profesora, akademika Ivana Klajna. Sledeće godine
smo imali manifestaciju posvećenu jevrejskoj hrani a 2006. godine smo
priredili za naše sugra ane dokumentarnu izložbu fotografija pod nazivom
''Revitalizacija jevrejske opštine Zemun 2000 – 2006'' u ARTGET galeriji
Kulturnog centra Beograd. Sama zamisao pionira ovog projekta je sadržana u
prvobitnom nazivu manifestacije. Formula otvorenog dana je bio pokušaj da
se jednom godišnje otvore vrata jevrejske zajednice kako bi se pokazalo
okruženju delovanje zajednice u tom mestu. Jevrejska opština Zemun je od
početka revitalizacije, započete 1996. godine, širom otvorila svoja vrata svim
dobronamernim posetiocima, a obeležavanje EDJK smatramo samo kao
nastavak naše već ustaljene prakse i svakodnevnog delovanja. Ipak i pored
evidentnih uspeha u saradnji sa našim okruženjem, naše učešće posmatramo
i kao deo šire akcije evropske jevrejske zajednice putem koje imamo dodatnu
priliku da se pokažemo u punom svetlu našim dragim sugra anima. Svake
godine organizatori proslave odre uju drugu temu sa kojom će se jevrejske
zajednice predstavljati svom okruženju.
JO Zemun je donela odluku da ove godine obeleži ovaj značajan dan
prezentacijom radova svoje Vajarske sekcije. Naša vredna i plodna umetnička
grupa pod vo stvom našeg aktiviste i vo e ove sekcije Jovana or evića
pripremila je kolekciju skulptura i predmeta od keramike koji su nastali u
periodu od 2004. do 2007. godine. Religijske teme su dominantne kao
inspiracija naših umetnika pa je to i odredilo izbor eksponata. Pored njih na
ovoj izložbi je prikazana i dekorativna i primenjena keramika, kao i dečiji
radovi. Posebno smo ponosni što se naš podmladak aktivno uključuje u rad
ove sekcije što će svakako rezultirati kontinuitetom našeg delovanja u
okruženju na polju kulture.
Pored zvanične selekcije na izložbi su predstavljeni i posebno izloženi brojni
vredni radovi koji nisu ušli u najuži izbor, a koji po svojoj vrednosti nimalo ne
zaostaju za onima koji su se našli u katalogu. Oni su namenjeni kao poklon
posetiocima voljnim da svojim dobrovoljnim prilozima pomognu rad naše male
zajednice.
3
1. VAVILONAC, Jovan or ević
2. RABIN, Jovan or ević
3. RABIN,
Jovan or ević
4
4. NENAD, Jovan or ević
5. HERCL, Jovan or ević
5
6. RABINI, Jovan or ević
7. MOLITVA, Jovan or ević
6
8. JEVREJIN, Jovan or ević
9. KUTIJA ZA NAKIT,
Jovan or ević
10. SVEĆNJAK,
Jovan or ević
7
11. MEZUZE, Vesna Radinović
12. MEZUZE, Jovan or ević
8
13. RABIN, Jovan or ević
14. PTICE, Vesna Radinović
9
15. FIGURE, dečiji radovi
16. ZMIJA, David or ević
17. LAMA, David or ević
10
18. VAZNA,
Rahela or ević
19. VAZNE, Ana Altman
20. PTICA, Rahela or ević
11
21. PRIVESCI, Vesna Radinović
22. DEVOJKA, Jovan or ević
12
23. SITNA KERAMIKA, Vesna Radinović
24. KUTIJICA, David or ević
13
25. DVE SOVE,
Vesna Radinović
26. FIGURE,
dečiji radovi
14
27. FIGURE, dečiji radovi
28. JASMINA, Ria Beherano
15
Fotografije i dizajn: Jugoslav Rakita
Izdanje i štampa: Jevrejska opština Zemun, 2007.


Use: 0.0398