• M A G N E T O T E R A P I J A - Dr S. Bašić


  •   
  • FileName: magnetoterapija.pdf [read-online]
    • Abstract: M A G N E T O T E R A P I J A - Dr S. BašićOslobodite se stresa, bola, depresije, umora, nervoze, migrene, nesanice, ostanitedugo mladi upotrebom magneta.Magnetizam zemlje:Planeta na kojoj živimo treba da se ponaša kao veliki magnet i tako bi omogućavala pravilan

Download the ebook

M A G N E T O T E R A P I J A - Dr S. Bašić
Oslobodite se stresa, bola, depresije, umora, nervoze, migrene, nesanice, ostanite
dugo mladi upotrebom magneta.
Magnetizam zemlje:
Planeta na kojoj živimo treba da se ponaša kao veliki magnet i tako bi omogućavala pravilan
i nesmetan razvoj svih živih bića na njoj (ima severni i južni pol, magnetne linije sila izviru iz
severnog, a uviru u južni pol). Zahvaljujući postojanju snažnog magnetnog polja oko zemlje,
stvoren je život na njoj. Na žalost, danas je magnetizam zemlje jako smanjen, u proseku oko
0.5 Gaussa, što je između ostalog uzrokovalo i pad magnetnog polja čovekovih ćelija. Na
pojedinim delovima naše planete prisutna su još uvek snažna magnetna zračenja, pa su ta
mesta poznata po tome što povoljno utiču na zdravlje (Lurd u Francuskoj, Najdanovi krugovi
kod Male Krsne, Sedona u Arizoni, jug Italije).
Zašto je potrebno koristiti magnete?
Pad magnetnog polja čovekovih ćelija u medicini je okarakterisan kao sindrom hroničnog
umora. On se ogleda u jednoj tipičnoj rečenici: “Legnem umoran, ustanem umoran, a
spavam cele noći!“ Pad magnetnog polja uzrokuje lošu cirkulaciju i samim tim slabije
dovođenje kiseonika i hrane u ćelije (slaba razmena jona na ćelijskim membranama). To u
osnovi dovodi do narušavanja imunološkog statusa organizma. Osnovni simptomi ovog
poremećaja su umor, malaksalost, adinamija, nedostatak energije i koncentracije,
nespecifične glavobolje, nesanica i dr. Potrebno je na svim mestima za stimulaciju cirkulacije
nositi magnete i to u ukupnoj jačini magnetnog polja između deset i dvadeset hiljada Gaussa.
Tako jačate magnetno polje svojih ćelija, a stimulacijom cirkulacije stimulišete i imunitet, jer
bolja oksigenacija stimuliše proizvodnju funkcionalno aktivnih T-limfocita i endorfina, a
smanjuje lučenje hormona koji pojačavaju stres, jer je i stres jedan od najvažnijih faktora koji
utiču na smanjenje jačine magnetnog polja čovekovih ćelija!
Pojam magneta:
Pojam magneta poznat je još 6000 godina pre naše ere. Prema čuvenoj legendi pastir
Magnes je primetio da se nanule iskovane od metala lepe za pojedine stene. To su
magnetne stene vulkanskog porekla. Jedna od prvih otkrivenih magnetnih stena nazvana je
LODSTONE.
Postoje prirodni i veštački magneti. Prirodni su načinjeni od rude magnetita, koja se sastoji
od gvožđa i njegovih oksida. Oni nastaju u trenutku hlađenja lave (magnetne stene). U
veštačke magnete spadaju elektro magneti, čije jezgro je od gvožđa, a oko njega se sprovodi
struja (slabe struje, niske frekvence). Magneti mogu biti i stalni i privremeni. U nakit se
ugrađuje neodimijumski magnet, prirodni, stalni magnet, jedan od najjačih prirodnih magneta,
jer čuva magnetizam jako dugo, za sto godina izgubi samo 1% svoje snage.
Kako najbolje iskoristiti mnogobrojna pozitivna iskustva drevnih civilizacija u korišćenju
magneta za poboljšanje zdravlja?
Postavljanje magneta na površinu tela i njihovo dejstvo na ljudski organizam prvi put je
proučeno od strane švajcarskog alhemičara i fizičara Paracelziusa (1493-1541). On je
napisao: “Magneti imaju različite osobine, a jedna od njih je ta da
oni privlače sve rdjave materije koje se mogu naći u ljudskom telu,
tako da su magneti vrlo korisni kod svih vrsta upala, oticanja i
čireva, kao i kod oboljenja bešike i materice“. Rimski istoričar
Plinije stariji (23-79) zabeležio je da su se magneti u njegovo
vreme koristili za lečenje očnih oboljenja. Persijski fizičar Avicena
(980-1037) je koristio magnete kako bi odagnao simptome
depresije. Drevni tekst, pisan sanskritom, Atarvaveda, govori o
upotrebi magneta za zaustavljanje krvarenja. Egipatski spisi
navode da su magneti bili u upotrebi u njihovoj medicini. Vikinzi sa severa Evrope koristili su
magnetnu stenu, neku vrstu jakog magnetita, na mestima bola.
Englesku kraljicu Elizabetu I (1533-1603) dvorski lekar, doktor Viljem Gilbert lečio je
postavljanjem magneta na kožu i uveo u zvaničnu englesku medicinu magnetoterapiju.
Nemački fizičar Semjuel Haneman (1755-1843), osnivač homeopatije koristio je magnete u
kombinaciji sa homeopatskom terapijom i beležio značajna poboljšanja kod bolesti zglobova,
zapaljenjskih procesa, preloma i depresije. I Hipokrat je pisao o povoljnom dejstvu magneta
na upalne procese i cirkulaciju. Dejstvo magneta na ljudski organizam:
Danas su jasno utvrđena dejstva magneta na ljudski organizam, a to su: dejstvo na
cirkulaciju, imunitet, protiv zapaljenja i protiv otoka i bola.
Dejstvo na cirkulaciju:
Osnovno dejstvo magneta je dejstvo na cirkulaciju.
Nošenjem magneta na mestima važnim za cirkulaciju periferije i centralnu cirkulaciju,
utičemo značajno na brzinu cirkulacije (radijalna arterija-mesto gde se pipa puls na ruci i na
stopalima, važna mesta za stimulaciju periferne cirkulacije, i oko vrata, za stimulaciju
centralne cirkulacije).
Magnetno polje stvara bipol na membranama ćelija krvi i tako dolazi do pregrupisavanja jona,
te krvni elementi postaju elektropozitivni spolja, što omogućava njihovo nesmetano kretanje,
bez sudaranja i usmeravanje kroz lumen krvnog suda. Takav način kretanja(mnogo brži), ne
samo što sprečava sudaranje i lepljenje krvnih pločica, već i usporava taloženje LDL-
holesterola i drugih supstanci na njih, pa se tako značajno usporavaju procesi
arterioskleroze. Tako je magnetoterapija našla primenu kod svih bolesti krvnih sudova
(hipertenzija, angina pectoris i infarkt srca, šlogovi) i kod mnogih drugih bolesti koje imaju
komplikacije na krvnim sudovima, kao što je šećerna bolest .
Dejstvo na imunitet i protiv zapaljenja:
Ubrzanim kretanjem i davanjem energije leukocitima, naročito polarizacijom T-limfocita
stimuliše se proces fagocitoze, ili gutanja uzročnika. Tako se rešavaju,vrlo brzo, procesi
zapaljenja, ali, što je još značajnije, podiže se nivo odbrane od malignih ćelija, tj. stimuliše
imunitet. Na taj način se otklanja i sindrom hroničnog umora, koji je nastao padom
magnetnog polja ćelija imuniteta.
Smanjenje otoka i smanjenje bola:
Ubrzanom cirkulacijom magnetno polje donosi više kiseonika i hrane, ali pošto imamo
zatvoreni sistem krvotoka, ono brže i odnosi višak tečnosti i toksine. Taj višak tečnosti su
otoci, koji se pod dejstvom magnetnog polja smanjuju. Kada se smanji otok, tada se smanji i
BOL, jer je bol načešće posledica pritiska viška tečnosti na nerve!
Primena magnetoterapije:
Bolesti i stanja kod kojih se naročito preporučuje primena magneta:
Povišen krvni Angina pectoris, infarkt, šlog Šećerna bolest
pritisak
Multipla skleroza Parkinsonova bolest
Povišen krvni pritisak
Angina pectoris, infarkt, šlog
Šećerna bolest
Multipla skleroza
Parkinsonova bolest
Fibromialgija, artritis, artroze, lumboišialgije, teniski lakat i druga bolna stanja zglobova, tetiva
i mišića
Osteoporoza i prelomi kostiju
Hormonalni poremećaji
Nesanica
Depresija
Sindrom hroničnog umora i dr.
Usporavanje procesa starenja
Tačke za aplikaciju magneta:
Magnete možete stavljati svuda na telu, gde imate problem, jer magneti imaju najbolje
lokalno dejstvo!
Nemojte ih samo savetovati onima koji imaju ugrađen pejsmeker i onima koji nose slušni
aparat (mogu da nose magnete kad skinu aparat), trudnicama i dojiljama i obolelima od
karcinoma!
Napomena: Lokalno, na bolno mesto, rasporedite magnete najmanje jačine ukupno deset
hiljada gausa


Use: 0.061