• ISO 13485


  •   
  • FileName: Certifikat_13485.pdf [read-online]
    • Abstract: ISO 13485CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystemSP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of management systems 1002ISO/IEC 17 021

Download the ebook

ISO 13485
CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of management systems 1002
ISO/IEC 17 021
CERTIFICATE
nr/no. 2664 MD
Härmed intygas att:/This is to certify that:
FOGLESS INTERNATIONAL AB
har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 13485:2003 vad gäller:
has a management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 13485:2003
with respect to:
Utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av sjukvårdsprodukter
Development, production, marketing and sale of medical care products
Certifikatet är giltigt till och med 16 januari 2013 och utfärdades ursprungligen 16 februari 2007.
Ytterligare information finns på www.sp.se.
This certificate is valid until and including 16th January, 2013 and was originally issued 16th February, 2007.
Further information can be seen at www.sp.se
Borås den 10 december 2009/10th December, 2009
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
Detta är en avskrift av
originalcertifikatet
utförd av SP./ This is
a duplicate of the
original certificate
issued by SP.


Use: 0.0355