• Paperitonta taloushallintaa ja kirjanpitoa verkossa


  •   
  • FileName: Finnvalli_tilitoimistoesite.pdf [read-online]
    • Abstract: Paperitonta taloushallintaa ja kirjanpitoa verkossaw w w.f inn va l l i .f i Fivaldi pähkinänkuoressa Fivaldi -toimintaympäristöPaperitonta taloushallintaa ja kirjanpitoa verkossa

Download the ebook

Paperitonta taloushallintaa ja kirjanpitoa verkossa
w w w.f inn va l l i .f i
Fivaldi pähkinänkuoressa Fivaldi -toimintaympäristö
Paperitonta taloushallintaa ja kirjanpitoa verkossa
Fivaldi®ASP -sovellus on internetin välityksellä sovel-
lusvuokrauksena toimiva taloushallinnon ohjelmisto.
Sovellus toimii palvelukeskuksessa ja käyttäjä käyttää
ohjelmaa Internet-selaimella. Fivaldi on erityisesti suun-
niteltu tilitoimistoille ja heidän asiakkailleen. Tilitoimis-
ton asiakkaalla on oma käyttöliittymä, josta tapahtumat,
suoritukset ja laskut kirjautuvat reaaliajassa järjestelmään
ja siten vähentävät tallennustyötä ja ovat heti tilitoimiston
käytettävissä.
Helppo käyttöönotto ja käyttö
Käyttöönotto on erittäin helppoa. Tarvitset vain tietoko-
neen ja internet-yhteyden. Ohjelman käyttöliittymä on
vuosien kehitystyön tuloksena nopea ja looginen. Finnvalli Oy
Fivaldi -sovelluksen kehitys
Turvallinen Tilitoimiston asiakas Ylläpito- ja tukipalvelut
Palvelimet sijaitsevat turvallisessa palvelinkeskuksessa ja Käytössä asiakasliittymä Fivaldiin
ovat erittäin hyvin suojattuja ja varmistettuja. Tiedot var- Suoritukset, tapahtumat ja laskut kirjautuvat
mistetaan ja säilytetään palvelimilla vähintään viisi vuot- Fivaldiin ja ovat heti tilitoimiston käytettävissä
ta. Palvelinohjelmistona on Oracle. Raportit, tunnusluvut ja tilinpäätökset katsottavissa
Fivaldin kautta
Laajat ominaisuudet
Erittäin monipuoliset kirjanpidon ja taloushallinnon omi-
Tilitoimisto
naisuudet. Reaaliaikainen, ei erillisiä ajoja.
Tilitoimistopalvelut
Käytä missä vain, milloin vain Taloushallinnon palvelut
Sovellusta käytetään selaimella joten et ole sidoksissa tiet- Asiakasliittymien myynti
tyyn paikkaan tai aikaan. Fivaldi Akatemia
Tilitoimistojen oma käyttäjäyhteisö
Skaalautuva Fivaldi -tiedotteet ja uutiset, yleiset kysymykset
Käyttäjiä voidaan lisätä tarpeen mukaan, joten ja ohjeet Internet, 128 bit SSL -salaus
Palvelukeskus
sovellus skaalautuu yrityksesi mukana. Ohjelmiston kehitysehdotukset Fivaldi -sovelluksen alustana Oraclen -palvelin
Tiedon tallennus ja varmuuskopiointi
Lisäarvoa tilitoimiston asiakkaalle Ohjelmistopäivitykset
Asiakas näkee tunnusluvut ja raportit reaaliajassa. Tilintarkastaja Käyttäjätiedot ja niiden hallinta
Kirjanpito on nopeammin ajan tasalla. Laitepäivitykset, tietoturvapäivitykset,
Kirjanpidon ja tilinpäätösten tarkastus virustorjunta ja palomuuritoiminnot
Kustannustehokas
Kiinteä kuukausihinta käyttäjämääriin ja haluttuihin
toimintoihin perustuen. Tilitoimiston toiminta tehostuu
asiakasliittymien tuomien etujen myötä.
Tanssikoulun tuntien ja myynnin hallinta Fivaldi on nykyaikaisin taloushallinnon Fivaldi organisaation kehityksen tukena
Aina uusin versio käytössä Fivaldi-sovelluksella ohjelmistoperhe
Käytössäsi on aina uusin versio ohjelmistosta ilman MedOne Oy on Suomen johtava terveydenhuol-
asennuksia tai päivityksiä. Anifin Oy on v. 1999 perustettu yritys jonka Toimintamme perustuu hallinnollisten palvelu- lon ulkoistuksiin erikoistunut yhtiö. Asiakkai-
alla toimii tanssikoulu DCA kahdessa eri toimi- jen tuottamiseen Pietarsaaren talousalueella namme on yli 200 kuntaa, sairaanhoitopiiriä ja
pisteessä Espoon Mankkaalla ja Tapiolassa. toimiville yrityksille. Tarjoamme kirjanpidon li- lääkäriasemaa. Nuorena, kasvua tavoitteleva-
Nopeasti apua kun sitä tarvitset Espoon Yrittäjät ry valitsi Vuoden 2003 Yrittä- säksi myös muita alaan kuuluvia palveluita ku- na yrityksenä valitsimme vuonna 2002 Fivaldi
Asiantunteva tukipalvelu auttaa ongelmatilanteissa. jäksi Anifin Oy:n perustajan ja omistajan Anitra ten laskutusta, reskontraa, palkanlaskentaa, -ohjelmiston tukemaan organisaatiomme kehi-
Ahtolan. tilinpäätöksiä, veroasioita ja muita palveluja. tystä.
Fivaldi Akatemia Fivaldi otettiin käyttöön keväällä 2003. Hoidamme itse laskutuksen Asiakkainamme on lähes kolmesataa eri toimialoilla toimivaa yritystä. Ohjelmiston mukautuminen yrityksemme kasvun eri vaiheisiin talous-
- Riippumaton tilitoimistoverkosto ja saatavien hallinnan, Fivaldi tilitoimisto muun. Ohjelmiston valintaan Valitsimme työkaluksemme vuonna 2000 Fivaldi- ohjelmiston, joka on hallinnon tarpeissa oli erittäin tärkeä valintaperuste. Hoidamme Fi-
- Ohjelmistokehitys vaikutti vapaus käyttää ohjelmaa mistä vain milloin vain. Järjestelmä nykyaikaisin markkinoillamme oleva, nimenomaan tilitoimistoille suun- valdi -ohjelmistolla mm. yli tuhannen työntekijämme palkanlaskennan
- www.fivaldiakatemia.fi tuottaa myös opettajille tuntien oppilaslistat mikä on erityisen tärke- niteltu ja käyttöjärjestelmistä riippumaton, selaimella toimiva talous- kahden viikon välein.
ää meille! hallinnon ohjelmistoperhe. Fivaldi- ohjelmiston avulla voimme tarjota
asiakkaillemme todella kattavat, nykyaikaiset ja sähköiset palvelut. Iiro Christensen
Anitra Ahtola MedOne Oy
Anifin Oy Peter Boström www.medone.fi
Lisätietoa Fivaldista osoitteessa www.anifin.fi Ab Datic Oy
www.finnvalli.fi www.danceani.fi www.datic.fi
Oy Finnvalli Finland Ab Oy Finnvalli Finland Ab
Oy Finnvalli Finland Ab on taloushallinnon ohjelmistojen valmistamiseen, markki- Olarinluoma 16 A
nointiin ja tukeen keskittynyt täyden palvelun ohjelmistotalo. Pääasiallinen myynti- 02200 ESPOO
alue on Suomi, mutta ohjelmiston käyttäjiä on myös muualla euroopassa. finnvalli@finnvalli.fi
www.finnvalli.fi
Yritys valmistaa ja ylläpitää asiakkaiden tarpeet täyttäviä talous- ja kiinteistöhallin-
non ohjelmistokokonaisuuksia omassa Fivaldi® ASP palvelussa.
Tarjoamme asiakkaillemme:
IT-järjestelmien tarvekartoituksen
tarvittavat ohjelmistomodulit
ohjelmistojen käyttöönoton ja koulutuksen
palvelinresurssit, varmistusjärjestelmät ja jatkuvan valvonnan
Fivaldi -ohjelmistojen kehitys-, päivitys- ja tukipalvelut
Yritys on perustettu vuonna 1984. Päätuotteemme on käyttöjärjestelmistä riippuma-
ton, selainkäyttöinen Fivaldi® ASP-tuoteperhe. Palvelu- ja ohjelmistoperhe on toteu-
tettu käyttäen Oraclen tietokantaa sekä sovellus- ja raporttipalvelimia. Ohjelmistoa
voi käyttää mistä ja milloin vain, kunhan käytössä on tietokone ja internet-yhteys.
Ohjelmisto toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä, esim. Windows, Linux, MacOS,
Solaris.
Finnvalli on ensimmäinen ohjelmistotalo Suomessa, joka julkaisi täysin internet-
selaimella toimivan Java-applet tekniikkaan perustuvan taloushallinnon ohjelmis-
toperheen. Fivaldi® -ohjelmisto soveltuu skaalautuvuutensa takia kaiken kokoisille
yrityksille. Järjestelmään voidaan myös toteuttaa helposti liitäntöjä ulkopuolisiin
palveluihin.
Yhtiömme vahvuus on pitkäaikainen ja erittäin hyvin taloushallinnon ja kiinteistö-
hallinnon toimialoihin perehtynyt henkilöstömme. Fivaldi -ohjelmistoperhe sisäl-
tääkin varta vasten tilitoimistoja ja tilitoimistojen asiakkaita sekä kiinteistöhallintoa
varten kehitettyjä ominaisuuksia.
Pääasiallisia asiakkaitamme:
tili- ja isännöintitoimistot
kuntien ja kaupunkien vuokrataloyhtiöt
PK-sektori koko yleistaloushallinnon osalta
Tulevaisuudessa liiketoimintamme painottuu yhä enemmän neljännen sukupolven
internet-selaimilla käytettäviin taloushallinnon ratkaisuihin, IT-palvelukeskusohjel-
mistoihin sekä toimialakohtaisiin hajautettuihin toiminnanohjausjärjestelmiin.
Jatkuvasti yleistyvä taloushallinnon ulkoistaminen on helppo ja turvallinen toteut-
taa kun käytössä on uusimpia tekniikoita käyttävä ja edistyksellinen Fivaldi -ohjel-
misto.
Yhteistyössä tulevaisuuden haasteisiin!


Use: 0.1231