• BIULETYN NABYTKÓW BIULETYN NABYTKÓW BIULETYN NABYTKÓW ...


  •   
  • FileName: bn_2010_nr_3.pdf [read-online]
    • Abstract: materiały konferencyjne ; Rodzina - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne ; Szkolnictwo ... Kobieta - socjologia - Polska - od 1989 r. ; MęŜczyzna - socjologia - Polska - od 1989 r. ...

Download the ebook

Centrum Edukacji Nauczycieli
Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie
BIULETYN NABYTKÓW
2010/3
(maj/czerwiec)
(maj/czerwiec)
Działy:
1. Dydaktyka. Pedagogika. Wychowanie. Organizacja szkolnictwa.. ..............3
2. Metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów ...............................8
3. Szkolnictwo specjalne. Resocjalizacja .......................................... 12
4. Podręczniki szkolne ............................................................... 14
5. Psychologia. Socjologia........................................................... 15
6. Literatura piękna ................................................................. 30
7. Varia .............................................................................. 36
oprac. Małgorzata Trembowelska
Adres: Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 62
75-525 Koszalin
tel./fax (94) 345-45-05, 347-43-07
e-mail: [email protected]
http://www.bibliotekacen.pl
2
Dydaktyka. Pedagogika. Wychowanie. Organizacja szkolnictwa
1. Bąbel, Przemysław (1977-)
Jak uczyć, Ŝeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. - Wwa : Wydaw. Szk. i Pe-
dag., 2008. - 135, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Klubu "Ergo". Vademecum Nauczyciela)
Nauczanie - metody ; Nauczanie - efektywność - poradnik ; Uczenie się - efektywność
Sygn. 230460, 230459, czyt.230458
2. Chodkowska, Maria
Razem damy sobie radę! : w drodze do zintegrowanego społeczeństwa / Maria Chodkowska. -
Wwa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2009. - 151, [1] s. ; 24 cm. - (Edukacja Przedszkolna i Wcze-
snoszkolna)
Wychowanie przedszkolne ; Nauczanie zintegrowane
Sygn. 230538, 230537, czyt.230536
3. Cieciura, Marek
Testowe sprawdzanie wiedzy : poradnik dla egzaminujących i egzaminowanych / Marek Cie-
ciura. - Wyd. 2. - Wwa : "Vizja Press & IT", 2009. - 296 s. : il. ; 24 cm
Nauczanie - efektywność - badanie ; Testy - stosowanie - nauczanie
Sygn. 230664, czyt.230663
4. Jankowska, Anna
Jak wychowywać przedszkolaka? : poradnik dla rodziców / Anna Jankowska. - Bielsko-Biała
: "Dragon", cop. 2009. - 208 s. : il. ; 21 cm. - (Poradnik Domowy / "Dragon")
Wychowanie w rodzinie - poradnik ; Dziecko w wieku przedszkolnym - wychowanie - poradnik ; Dziecko w
wieku przedszkolnym - a środki masowego przekazu - poradnik ; Środki masowego przekazu - a dziecko w
wieku przedszkolnym - poradnik ; Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny - poradnik
Sygn. 230280, czyt.230279
5. Jones, Jeff (1950-)
Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli / Jeff Jones, Mazda Jenkin, Sue Lord ; [tł. Kry-
styna Sip]. - Wwa : Wydaw. Szk. i Pedag. : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - 192 s. ; 24 cm. -
(Biblioteka Klubu "Ergo". Vademecum Dyrektora)
Nauczyciele - szkolenie ; Nauczyciele - praca
Sygn. 230462, czyt.230461
6. Kochan, Katarzyna Barbara
Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej / Katarzyna Barbara
Kochan. - Kraków : "Impuls", 2009. - 96 s. : il. ; 24 cm
Elementarz polski - historia - 1918-1939 r. ; Nauczanie początkowe - Polska - 1918-1939 r.
Sygn. 230437, czyt.230436
3
7. Kołodziej, Anna
Konteksty i uwarunkowania zadań domowych / Anna Kołodziej, Bernadeta Niesporek-
Szamburska. - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, cop. 2009. - 124 s. : il. ; 21 cm. - (O pracach
domowych z języka polskiego prawie wszystko / Anna Kołodziej, Bernadeta Niesporek-
Szamburska ; cz. 2)
Praca domowa ucznia ; Język polski - nauczanie - szkoły podstawowe ; Wypracowania szkolne - nauczanie
Sygn. 230476, 230475, czyt.230474
8. Kordziński, Jarosław
Jak sobie radzić na rynku? : marketing edukacyjny / Jarosław Kordziński. - Wwa : Wydaw.
Szk. i Pedag., 2009. - 69, [3] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Klubu "Ergo". Vademecum Dyrektora)
Dyrektor - szkolnictwo - poradnik ; Szkolnictwo - marketing - poradnik ; Szkolnictwo - zarządzanie - poradnik
Sygn. 230483, 230482, czyt.230481
9. Landau, Erika
Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erika Landau ; tł. Tadeusz Szafrański.
- Wwa : "Pax", 2003. - 210, [2] s. : il. ; 20 cm. - (Wychowanie bez PoraŜek / "Pax")
Wychowanie w rodzinie - wydawnictwa popularne ; Dziecko zdolne - wydawnictwa popularne
Sygn. 230554, 230553, czyt.230552
10. Locke, Edwin A.
Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik / Edwin A. Locke ; z
ćwiczeniami sporządzonymi we współpr. z Anne H. Locke ; przekł. Romuald Kirwiel. - Wyd.
2. - Poznań : "Nakom" : "RK", 2009. - XI, [3], 185, [1] s. : rys. ; 22 cm
Uczenie się - metody - poradnik ; Motywacja uczenia się - poradnik
Sygn. 230278, 230277, czyt.230276
11. Łobocki, Mieczysław (1929-)
Wychowanie moralne w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Wyd.4. - Kraków : "Impuls", 2008.
- 214, [1] s. ; 24 cm
Wychowanie moralne - podręcznik
Sygn. 230690, 230689, czyt.230688
12. Meinders-Lücking, Frauke
Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? : zawiera praktyczne testy / Frauke Mein-
ders-Lücking, Susanne Loy ; [przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : "Jedność", cop.
2009. - 87 s. ; 19 cm
Dziecko - rozwój psychofizyczny - poradnik ; Wychowanie w rodzinie - poradnik ; Dojrzałość szkolna - porad-
nik
Sygn. 230716, czyt.230715
13. Melosik, Zbyszko (1956-)
Uniwersytet i społeczeństwo : dyskursy wolności, wiedzy i władzy / Zbyszko Melosik. -
Wyd. 2 popr. - Kraków : "Impuls", 2009. - 155, [1] s. ; 25 cm
Szkolnictwo wyŜsze - socjologia
Sygn. 230356, czyt.230355
4
14. Mencel, Marek
Rada szkoły / Marek Mencel. - Kraków : "Impuls", cop. 2009. - 214, [2] s. : il. ; 24 cm
Rada szkoły
Sygn. 230600, 230599, czyt.230598
15. Opieka
Opieka i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Apanel. -
Kraków : "Impuls", 2009. - 419 s. : il. ; 24 cm
Opieka społeczna ; Wychowanie
Sygn. 230502, 230501, czyt.230500
16. Pedagogika
Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-
Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. - Wwa : Wydaw. Akad. i Profesjonalne, cop. 2009. -
684 s. ; 24 cm. - (Pedagogika Wobec Współczesności / WAiP)
Nauczanie początkowe - podręcznik akademicki ; Socjalizacja - podręcznik akademicki ; Nauczanie zintegrowa-
ne - podręcznik akademicki ; Prawa dziecka - podręcznik akademicki ; Nauczyciele nauczania początkowego -
podręcznik akademicki ; KsiąŜki obrazkowe - podręcznik akademicki ; Gry i zabawy - stosowanie - nauczanie -
podręcznik akademicki ; Uczniowie klas początkowych - podręcznik akademicki
Sygn. 230310, 230309, czyt.230308
17. Podzielska, Małgorzata
Nauczyciel-lider : jak budować autorytet? / Małgorzata Podzielska. - Wwa : Wydaw. Szk. i
Pedag., cop. 2009. - 103, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Klubu "Ergo". Vademecum Wy-
chowawcy)
Postawy ; Autorytet ; Wartość - socjologia ; Nauczyciele - praca ; Zmiana społeczna - a szkolnictwo
Sygn. 230495, 230494, czyt.230493
18. Rittelmeyer, Christian (1940-)
Dzieciństwo w opresji : pomiędzy przemysłem kulturowym a technokratycznymi reformami
szkolnictwa / Christian Rittelmeyer ; z jęz. niem. przeł. Barbara Kowalewska ; z wykorzysta-
niem tł. Andrzeja Murzyna. - Kraków : "Impuls", 2009. - 185, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Pedagogi-
ka Waldorfska)
Dziecko - rozwój psychofizyczny ; Środki masowego przekazu - a wychowanie ; Telewizja - a wychowanie ;
Oświata - reforma ; Telewizja - a dziecko ; Gry komputerowe - a dziecko
Sygn. 230252, czyt.230251
19. Salcher, Andreas
Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher ; [tł. Aneta Rylska-Juruś]. - Rzeszów
: "Fosze", cop. 2009. - 255, [1] s. ; 21 cm
Nauczyciele - praca - efektywność ; Dziecko zdolne - nauczanie ; Znęcanie się ; Szkolnictwo - od 1989 r.
Sygn. 230557, 230556, czyt.230555
5
20. Schoenebeck, Hubertus von (1947-)
Postpedagogika : od antypedagogiki do Amication / Hubertus von Schoenebeck ; tł. Andrzej
Murzyn. - Kraków : "Impuls", 2009. - 188, [1] s. ; 24 cm
Antypedagogika ; Dziecko - prawo ; Wychowanie - teoria
Sygn. 230597, 230596, czyt.230595
21. Sztuka
Sztuka bycia uczniem i nauczycielem : z zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy
i szkice - z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii "Nauczyciele - Nauczycielom" : praca zbio-
rowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. - Kraków :
"Impuls", 2009. - 307 s. ; 24 cm
Nauczyciele-Nauczycielom (seria wyd.) ; Wychowanie - metody ; Nauczyciele - praca ; Stosunki interpersonal-
ne - szkolnictwo ; Nauczyciele - a uczniowie ; Sztuka - a wychowanie ; Serie wydawnicze - Polska - od 1989 r. ;
Uczniowie - a nauczyciele
Sygn. 230614, 230613, czyt.230612
22. Teoretyczne
Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej / red. nauk. Bogusław Śliwierski. - Kraków :
"Impuls", 2009. - 330, [2] s. ; 24 cm
Wychowanie - metody ; Pedagogika - metody
Sygn. 230548, 230547, czyt.230546
23. Werning, Rolf
Pedagogika trudności w uczeniu się / Rolf Werning, Birgit Lütje-Klose ; przekł. Magdalena
Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psycholog., 2009. - 216 s. ; 24 cm. - (Pe-
dagogika / GWP)
Dziecko trudne - nauczanie - podręcznik akademicki ; Pedagogika specjalna - podręcznik akademicki ; Kształ-
cenie integracyjne - podręcznik akademicki ; Niepowodzenia szkolne - podręcznik akademicki
Sygn. 230590, 230589, czyt.230588
24. Winkler, Michael (1953-)
Pedagogika społeczna / Michael Winkler ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Wyd. 1
w jęz. pol. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydaw. Psycholog., 2009. - 316 s. : il. ; 24 cm. - (Pe-
dagogika / GWP)
Pedagogika społeczna
Sygn. 230587, 230586, czyt.230585
25. Włoch, Stanisława
Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i roz-
wiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. - Wwa : Wydaw. Akad. "śak" Teresa i Józef
Śniecińscy, 2009. - 217 s. : il. ; 21 cm
Diagnoza pedagogiczna ; Dziecko - rozwój psychofizyczny ; Nauczanie początkowe ; Wychowanie przedszkol-
ne ; Diagnoza - metody
Sygn. 230414, 230413, czyt.230412
6
26. Woźniak, Jacek (zarządzanie)
E-learning w biznesie i edukacji / Jacek Woźniak. - Wwa : Wydaw. Akad. i Profesjonalne,
cop. 2009. - 267, [1] s. : wykr. ; 24 cm
Informatyka - stosowanie - nauczanie - podręcznik akademicki ; Nauczanie na odległość - podręcznik akademic-
ki ; Zarządzanie - szkolenie - podręcznik akademicki ; Nauczanie na odległość - Polska - od 2001 r. - podręcznik
akademicki
Sygn. 230254, czyt.230253
27. Zawiślak, Aleksandra
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej / Aleksandra Zawiślak. - Kraków : "Impuls",
2009. - 148 s. : il. ; 24 cm
Niepełnosprawni ; Pedagogika specjalna ; Pedagogika specjalna - historia ; Pedagogika specjalna - klasyfikacja
Sygn. 230687, 230686, czyt.230685
7
Metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów
28. Arteterapia
Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska ; WyŜsza
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. - Łódź : WyŜsza Szkoła Humanistyczno-
Ekonomiczna, 2008. - 218 s. : il. ; 30 cm
Arteterapia - materiały konferencyjne ; Biblioterapia - materiały konferencyjne ; Wychowanie estetyczne - mate-
riały konferencyjne
Sygn. 230391, czyt.230390
29. Audiowizualność
Audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność : ponowoczesne konteksty edukacji /
red. nauk. Luba Jakubowska-Malicka, Aleksander Kobylarek, Martyna Pryszmont-Ciesielska.
- Wrocław : "Atut", 2009. - 311, [1] s. : wykr. ; 24 cm
Rzeczywistość wirtualna ; Środki masowego przekazu ; Społeczeństwo informacyjne ; Internet ; Multimedia -
stosowanie - nauczanie
Sygn. 230592, czyt.230591
30. Czelakowska, Danuta
Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta Czelakowska. -
Kraków : "Impuls", 2009. - 329 s. : il. ; 24 cm
Czytanie - nauczanie ; Pisanie - nauczanie ; Język polski - nauczanie początkowe - metody
Sygn. 230487, 230486, czyt.230485
31. Dziamska, Dorota
Edukacja przez ruch : fale, spirale, jodełki, zygzaki / Dorota Dziamska. - Wyd. 3. - Wwa :
Wydaw. Szk. i Pedag., 2008. - 51, [2] s. : il. kolor. ; 20 x 22 cm
Kinezjologia edukacyjna ; Gry i zabawy ruchowe - poradnik ; Nauczanie początkowe - metody - poradnik ; Wy-
chowanie przedszkolne - metody - poradnik
Sygn. 230442, czyt.230441
32. Edukacja
Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś : praca zbio-
rowa / pod red. Władysława Sawryckiego, ElŜbiety Kruszyńskiej, Macieja Wróblewskiego. -
Toruń : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. - 284 s. : il. ; 24 cm
Język polski - nauczanie - materiały konferencyjne ; Edukacja międzykulturowa - materiały konferencyjne ;
Edukacja regionalna - materiały konferencyjne ; Edukacja europejska - materiały konferencyjne ; Literatura
polska - historia - nauczanie - materiały konferencyjne
Sygn. 230726, 230725, czyt.230724
33. Franek, Anna
Zabawy rozwijające mowę twojego dziecka / Anna Franek, Marzena Riegel. - Gdańsk :
"Harmonia", 2009. - 120 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm
Dziecko - rozwój psychofizyczny - wydawnictwa popularne ; Język polski - wymowa - wydawnictwa popularne
; Gry edukacyjne - wydawnictwa popularne ; Mowa - korekcja - metody - wydawnictwa popularne
Sygn. 230561, 230560, czyt.230559
8
34. Frołowicz, ElŜbieta (1962-)
Aktywny uczeń w świecie muzyki : propozycje dla nauczycieli / ElŜbieta Frołowicz. - Gdańsk
: "Harmonia", 2008. - 80 s. : il., nuty ; 24 cm
Nauczyciele muzyki ; Muzyka - nauczanie - metody
Sygn. 230389, sygn. czyt.230388
35. Grębski, Marek
Jak się uczyć? : treningi pamięci, szybkie czytanie, techniki notowania / Marek Grębski. -
Wwa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2008. - 47, [1] s. ; 21 cm. - (Scenariusze Godzin Wychowaw-
czych)
Uczenie się - poradnik ; Godzina wychowawcza - gimnazja - scenariusze zajęć ; Pamięć - psychologia - poradnik
; Uczenie się - metody - gimnazja - scenariusze zajęć
Sygn. 230457, 230456, czyt.230455
36. Jąder, Mariola
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Kraków : "Impuls", 2009. -
131 s. : il. ; 24 cm
Psychologia wychowawcza ; Gry edukacyjne ; Twórczość dzieci i młodzieŜy ; Motywacja uczenia się ; Metody
aktywizujące (pedagog.) ; Uczenie się - metody ; Myślenie twórcze - nauczanie - metody
Sygn. 230448, 230447, czyt.230446
37. Kapłon, Małgorzata
Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi / Mał-
gorzata Kapłon. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2009. - 150, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm
Dziecko - psychologia ; Sztuka dziecka ; Arteterapia ; Myślenie twórcze - nauczanie początkowe ; Wychowanie
estetyczne - metody ; Myślenie twórcze - nauczanie - przedszkola ; Sztuka - nauczanie - przedszkola ; Sztuka -
nauczanie początkowe
Sygn. 230347, 230346, czyt.230345
38. Kiezik-Kordzińska, Ewa
Chcę być wartościowym człowiekiem / Ewa Kiezik-Kordzińska. - Wwa : Wydaw. Szk. i Pe-
dag., 2009. - 45, [3] s. : il. ; 21 cm. - (Scenariusze Godzin Wychowawczych)
Osobowość - rozwój ; Godzina wychowawcza - scenariusze zajęć ; Wartość - etyka
Sygn. 230402, 230401, czyt.230400
39. Kiezik-Kordzińska, Ewa
Czy śmieci to problem? : edukacja ekologiczna w nauczaniu początkowym / Ewa Kiezik-
Kordzińska. - Wwa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2009. - 63 s. : il. ; 21 cm. - (Edukacja Przed-
szkolna i Wczesnoszkolna)
Uczniowie - wychowanie ; Godzina wychowawcza - scenariusze zajęć ; Edukacja ekologiczna - nauczanie po-
czątkowe
Sygn. 230408, 230407, czyt.230406
9
40. Kron, Friedrich Wilhelm (1933-)
Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł. Joanna Sztobryn-
Giercuszkiewicz. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydaw. Psycholog., 2008. - 165 s. : il. ; 24 cm.
- (Pedagogika / GWP)
Edukacja medialna ; Poczta elektroniczna ; Pedagogika medialna ; Internet ; Nauczanie - metody ; Multimedia -
stosowanie - nauczanie ; Uczenie się - metody ; Forum (informat.)
Sygn. 230419, 230418, czyt.230417
41. Krupa, Dorota
Zabawy logopedyczne na cztery pory roku : scenariusze do zajęć grupowych dla dzieci w
wieku przedszkolnym / Dorota Krupa, Jolanta Pszczółka. - Kraków : "Impuls", 2009. - 110,
[1] s. : il. ; 24 cm
Język polski - wymowa - nauczanie - przedszkola - scenariusze zajęć ; Mowa - korekcja - metody - przedszkola -
scenariusze zajęć
Sygn. 230228, 230227, czyt.230226
42. Muszala, Andrzej (1963-)
Bioetyka w szkole : dla nauczycieli, wychowawców i katechetów / Andrzej Muszala,
Agnieszka Rudziewicz. - Kraków : "Salwator", cop. 2007. - 118, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24
cm
AIDS ; Nauka społeczna Kościoła katolickiego ; Genoterapia ; Poronienie sztuczne ; Klonowanie ; Eutanazja -
etyka ; Transplantacja - etyka ; Bioetyka - katolicyzm ; Genetyka - etyka ; Niepłodność kobieca - leczenie - me-
tody ; Bioetyka - nauczanie
Sygn. 230398, czyt.230397
43. Nikitorowicz, Jerzy (1951-)
Edukacja regionalna i międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. - Wwa : Wydaw. Akad. i Profe-
sjonalne, cop. 2009. - 529, [3] s. ; 24 cm. - (Pedagogika Wobec Współczesności / WAiP)
Stereotyp narodowy ; Edukacja europejska ; Regiony przygraniczne - Białoruś ; Świadomość społeczna - teoria ;
Edukacja regionalna - podręcznik akademicki ; Edukacja międzykulturowa - podręcznik akademicki ; Mniejszo-
ści narodowe - nauczanie - Polska - od 1989 r.
Sygn. 230258, 230257, czyt.230256
44. Nosowska, Dorota
Wiersze w pytaniach i odpowiedziach : dla gimnazjum / Dorota Nosowska. - Wwa ; Bielsko-
Biała : Wydaw. Szk. PWN, 2009. - 227 s. : il. ; 25 cm. - (Edukacja / "Park")
Język polski - nauczanie - gimnazja ; Poezja polska - historia - materiały pomocnicze dla gimnazjów
Sygn. 230675, czyt.230674
45. Rutkowska, Renata Zofia
Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat / Renata
Zofia Rutkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2009. - 51 s. : il. ; 30 cm
Gry edukacyjne ; Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
Sygn. 230572, 230571, czyt.230570
10
46. Strycharska-Gać, Berta
Złe emocje pod kontrolą : jak wyciszyć agresję, treningi i strategie, lekcje relaksacji / Berta
Strycharska-Gać. - Wwa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2008. - 50, [2] s. : il. ; 21 cm. - (Scena-
riusze Godzin Wychowawczych)
Techniki relaksacyjne ; Godzina wychowawcza - scenariusze zajęć
Sygn. 230576, 230575, czyt.230574
47. Wójtowicz-Stefańska, Agata
Symbol, ironia i groteska w edukacji polonistycznej / Agata Wójtowicz-Stefańska. - Poznań :
Wydaw. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk, 2008. - 280 s. ; 24 cm. - (Prace Komisji Filologicznej /
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydz. Filologiczno-Filozoficzny, ISSN 0137-
642X ; t. 53 )
Literatura - tematyka ; Groteska - w literaturze ; Ironia - w literaturze ; Literatura - historia - nauczanie - szkoły
ponadgimnazjalne ; Symbole - w literaturze - historia
Sygn. 230659, czyt.230658
48. Współczesne
Współczesne oblicza edukacji muzycznej / pod red. Renaty Gozdeckiej i Mirosława Grusie-
wicza. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - 165 s. : il. ; 24 cm
Muzyka - nauczanie
Sygn. czyt.230679
11
Szkolnictwo specjalne. Resocjalizacja
49. Baum, Ewa
Terapia zajęciowa / Ewa Baum. - Wwa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - 92 s. : il. ; 24 cm
Fizykoterapia ; Biblioterapia ; Terapia zajęciowa ; Leczenie - metody ; Hipoterapia ; Psychoterapia ; Arteterapia
; Dogoterapia ; Terapia zabawą ; Dziecko - rozwój psychofizyczny - korekcja - metody ; Dziecko z zespołem
Downa - rehabilitacja ; Dziecko z poraŜeniem mózgowym - rehabilitacja
Sygn. 230215, 230214, czyt.230213
50. Edukacja
Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Anny Klinik. -
Kraków : "Impuls", 2009. - 163 s. : wykr. ; 24 cm. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i So-
cjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 10)
Socjalizacja ; Integracja społeczna ; Niepełnosprawni - psychologia ; Niepełnosprawni - nauczanie ; Rehabilita-
cja społeczna
Sygn. 230440, 230439, czyt.230438
51. Misiak, Agnieszka (psycholog)
Mam nadpobudliwe dziecko... i co dalej? : praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli /
Agnieszka Misiak, Karolina Kossakowska-Petrycka. - Wyd. 2. - Wwa : Wydaw. Szk. i Pe-
dag., 2007. - 76, [2] s. : il. ; 24 cm
Zespół ADHD - poradnik ; Dziecko trudne - wychowanie - poradnik
Sygn. 230480, czyt.230479
52. Resocjalizacja
Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jawor-
skiej. - Kraków : "Impuls", 2009. - 374 s. : il. ; 24 cm
Niedostosowanie społeczne ; Pedagogika resocjalizacyjna ; Pedagogika specjalna ; Przestępczość - zapobieganie
i zwalczanie ; Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie ; Przestępczość nieletnich i młodocianych - zapo-
bieganie i zwalczanie ; Więźniowie - resocjalizacja
Sygn. 230206, 230205, czyt.230204
53. Teoria
Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec współczesnych zachowań dewiacyjnych w Polsce i
Republice Czeskiej / red. Adam Szecówka, Bohumil Koukola, Piotr Kwiatkowski ; Uniwersy-
tet Wrocławski, Slezska Univerzita w Opavé, Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raci-
borzu. - Wrocław : "Atla 2", 2008. - 310 s. : il. ; 24 cm
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska ; Pedagogika resocjalizacyjna - Czechy ; Penitencjarystyka - Czechy ;
Penitencjarystyka - Polska
Sygn. 230617, 230616, czyt.230615
54. Terapia
Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła
Szczepaniaka. - Wwa : Wydaw. Akad. "śak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - 309 : il. ; 21
cm
12
Terapia zajęciowa ; Pedagogika resocjalizacyjna ; Psychoterapia
Sygn. 230550/Cz.1, czyt.230549/Cz.1
55. Wspomaganie
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy
Beaty Kaczmarek. - Kraków : "Impuls", 2008. - 442 s. : il. ; 24 cm
Dziecko z zespołem Downa - rehabilitacja ; Dziecko z zespołem Downa - rozwój psychofizyczny - korekcja ;
Dziecko z zespołem Downa - psychoterapia
Sygn. 230678, 230677
56. Zagadnienia
Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. -
Kraków : "Impuls", 2009. - 163 s. : il. ; 24 cm. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjali-
zacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 7)
Integracja społeczna ; Dziecko niepełnosprawne - nauczanie ; Dziecko niepełnosprawne - rozwój psychofizycz-
ny ; Niepełnosprawni - adaptacja zawodowa ; Rehabilitacja społeczna
Sygn. 230564, 230563, czyt.230562
13
Podręczniki szkolne
57. Poznański, Jacek
Wzory wypracowań dla wszystkich klas gimnazjum / Jacek Poznański. - Wwa : "Klub dla
Ciebie", cop. 2008. - 205, [1] s. ; 21 cm
Literatura - historia - materiały pomocnicze dla gimnazjów ; Literatura polska - historia - materiały pomocnicze
dla gimnazjów
Sygn. 230371, 230370, czyt.230369
58. Poznański, Jacek
Wzory wypracowań dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Jacek Poznański. -
Wwa : "Klub dla Ciebie", cop. 2008. - 223 s. ; 21 cm
Literatura - historia - materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych ; Literatura polska - historia - mate-
riały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
Sygn. 230374, 230373, czyt.230372
59. Poznański, Jacek
Wzory wypracowań dla wszystkich klas szkół podstawowych / Jacek Poznański. - Wwa :
"Klub dla Ciebie", cop. 2008. - 143, [1] s. ; 21 cm
Literatura - historia - materiały pomocnicze dla szkół podstawowych ; Literatura polska - historia - materiały
pomocnicze dla szkół podstawowych
Sygn. 230368, 230367, czyt.230366
14
Psychologia. Socjologia
60. Aktualne
Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek
Walancik. - Toruń : "Akapit", 2009. - 178 s. : il. ; 24 cm
Psychologia społeczna ; Patologia społeczna ; TatuaŜ ; Narkomania ; Pedagogika społeczna ; ZakaŜenia szpital-
ne ; Alkoholizm - a rodzina ; Niedostosowanie społeczne - Polska - od 1989 r. ; Przemoc w szkole - zapobiega-
nie i zwalczanie ; MłodzieŜ - socjologia - Polska - od 1989 r. ; MłodzieŜ - patologia społeczna - Polska - od 1980
r. ; Agresywność - psychologia
Sygn. 230387, 230386, czyt.230385
61. Arteterapia
Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska ; WyŜsza
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. - Łódź : WyŜsza Szkoła Humanistyczno-
Ekonomiczna, 2008. - 218 s. : il. ; 30 cm
Arteterapia - materiały konferencyjne ; Biblioterapia - materiały konferencyjne ; Wychowanie estetyczne - mate-
riały konferencyjne
Sygn. 230391, czyt.230390
62. Bacus-Lindroth, Anne (1955-)
Jak zdobyć autorytet u dziecka / Anne Bacus ; [tł. ElŜbieta Siwiec]. - Wwa : "Hachette",
2008. - 318 s. ; 18 cm. - (Moje Dziecko / "Hachette")
Wychowanie w rodzinie - poradnik ; Dziecko - psychologia - poradnik ; Autorytet - psychologia - poradnik ;
Dyscyplina (socjol.) - poradnik
Sygn. 230466, 230465
63. Barwy
Barwy codzienności : analiza socjologiczna / red. nauk. Małgorzata Bogunia-Borowska. -
Wwa : "Scholar", 2009. - 379 s. : il. ; 25 cm
śycie codzienne - Polska - 20-21 w.
Sygn. 230395, czyt.230394
64. Baum, Ewa
Terapia zajęciowa / Ewa Baum. - Wwa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - 92 s. : il. ; 24 cm
Fizykoterapia ; Biblioterapia ; Terapia zajęciowa ; Leczenie - metody ; Hipoterapia ; Psychoterapia ; Arteterapia
; Dogoterapia ; Terapia zabawą ; Dziecko - rozwój psychofizyczny - korekcja - metody ; Dziecko z zespołem
Downa - rehabilitacja ; Dziecko z poraŜeniem mózgowym - rehabilitacja
Sygn. 230215, 230214, czyt.230213
65.Bauman, Zygmunt (1925-)
śycie w kontekstach : rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami / Zygmunt Bauman,
Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska. - Wwa : Wydaw. Akad. i Profesjonalne, cop.
2009. - 264 s. : il. ; 24 cm
Bauman, Zygmunt (1925- ) - publicystyka ; Publicystyka polska - od 2001 r. ; Socjologia - publicystyka ; Kultu-
ra - 20-21 w. - publicystyka ; Postmodernizm - filozofia - publicystyka
Sygn. 230382
15
66. Bąk-Sosnowska, Monika
Między ciałem a umysłem : otyłość i odchudzanie się w ujęciu integracyjnym / Monika Bąk-
Sosnowska. - Kraków : "Impuls", 2009. - 112 s. ; 24 cm
Otyłość - zapobieganie i leczenie ; Otyłość - psychologia
Sygn. czyt.230488
67. Benkler, Yochai
Bogactwo sieci : jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność / Yochai Benkler ; tł. Rafał
Próchniak. - Wwa : Wydaw. Akad. i Profesjonalne, cop. 2008. - 501, [3] s. : il. ; 24 cm
Społeczeństwo informacyjne - podręcznik akademicki ; Gospodarka - socjologia - podręcznik akademicki
Sygn. 230241, czyt.230240
68. Bieluga, Krystyna
Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole /
Krystyna Bieluga. - Wyd. 2, zm. - Kraków : "Impuls", 2009. - 109, [1] s. : il. ; 24 cm
Dziecko - psychologia ; Inteligencja (psychol.) ; Zdolności ; Myślenie twórcze ; Uczniowie - psychologia
Sygn. 230605, 230604, czyt.230603
69. Bocheńska-Włostowska, Katarzyna
Akademia umiejętności interpersonalnych : 20 spotkań z komunikacją / Katarzyna Bocheń-
ska-Włostowska. - Kraków : "Impuls", 2009. - 238, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm
Interakcje społeczne ; Komunikacja społeczna - poradnik ; Stosunki interpersonalne - poradnik ; Komunikacja
interpersonalna
Sygn. 230384, czyt.230383
70. Buliński, Leszek (1961-)
Niepełnosprawni o spójności społecznej : między Ŝyczeniem a faktem : (ujęcie politologicz-
ne) / Leszek Buliński. - Toruń : Adam Marszałek, 2009. - 198 s. : il. kolor. ; 23 cm
Niepełnosprawni - psychologia ; Niepełnosprawni - socjologia - Polska - od 2001 r. ; Adaptacja społeczna -
Polska - od 2001 r. ; Postawy - Polska - od 2001 r. ; Stygmatyzacja społeczna - Polska - od 2001 r.
Sygn. 230157, czyt.230156
71. Burszta, Wojciech J. (1957-)
Od mowy magicznej do szumów popkultury / Wojciech Józef Burszta. - Wwa : "Academica",
2009. - 287 s. ; 21 cm
Antropologia społeczna - szkice ; Kultura masowa - szkice ; Jakość Ŝycia - szkice ; Kultura - socjologia - szkice
Sygn. czyt.230304
72. Cave, Susan (1949-)
Terapie zaburzeń psychicznych / Susan Cave ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Gdańsk :
Gdańskie Wydaw. Psycholog., 2005. - 213 s. : rys. ; 21 cm. – (Wprowadzenie do Psychologii.
Psychologia Kliniczna)
Choroby psychiczne - leczenie - podręcznik akademicki
Sygn. 230619, czyt.230618
16
73. Chrząstowski, Szymon
"ŚcieŜki ku sobie i od siebie" : separacja i jej uwarunkowania w rodzinach osób z rozpozna-
niem schizofrenii / Szymon Chrząstowski. - Wwa : Wydaw. UW, cop. 2007. - 244 s. : il. ; 21
cm. - (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, ISSN 0509-7177 ; 467)
Choroby psychiczne - leczenie ; Psychologia kliniczna ; Psychopatologia ; Psychozy ; Schizofrenia ; Schizofre-
nicy ; Chorzy w rodzinie - socjologia ; Schizofrenia – psychoterapia
Sygn. 230132, 230131
74. Collados Zorraquino, José
Depresja u dzieci i młodzieŜy : jak odzyskać radość Ŝycia? / José Collados Zorraquino ;
przekł. Jacek Masłoń. - Wyd. 2. - Kraków : "eSPe", 2009. - 186, [1] s. ; 20 cm. - (W Nurcie
Pedagogiki i Psychologii)
Depresja psychiczna - wydawnictwa popularne ; Dziecko - psychologia - wydawnictwa popularne ; MłodzieŜ -
psychologia - wydawnictwa popularne
Sygn. 230719, 230718, czyt.230717
75. Człowiek
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagroŜenia i wyzwania. T. 3 / pod red. nauk. Mieczy-
sława Plopy. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków :
"Impuls", 2009. - 454, [2] s. : il. ; 25 cm
Pedagogika społeczna - materiały konferencyjne ; Komunikacja społeczna - Polska - od 1989 r. - materiały kon-
ferencyjne ; MłodzieŜ - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne ; Psychologia społeczna -
materiały konferencyjne ; Rodzina - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne ; Szkolnictwo -
Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne
Sygn. 230249/T.3, 230248/T.3, czyt.230247/T.3
76. Czy
Czy koniec socjalizmu? : polska transformacja w teoriach socjologicznych / pod red. Anny
Śliz i Marka S. Szczepańskiego. - Wwa : "Scholar", 2008. - 168, [3] s. ; 24 cm
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - socjologia - Polska
Sygn. czyt.230405
77. Domurat, Artur
Identyfikacja wartości osobistych w badaniach psychologicznych : wartości jako cele działań
i wyborów / Artur Domurat. - Wwa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. - 239
s., [4] s. tabl. złoŜ. : il. ; 21 cm. - (Dissertationes WUW, ISSN 0509-7177 ; 488)
Wartość - psychologia - metody
Sygn. czyt.230454
78. Dziecko
Dziecko : sukcesy i poraŜki / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Wwa : Inst. Badań Edukac.,
2007. - 515 s. : il. ; 24 cm
Dziecko - psychologia ; Uczniowie - psychologia ; Uczniowie - wychowanie - Polska - od 1989 r. ; Wychowanie
przedszkolne - Polska - od 1989 r.
Sygn. czyt.230423
17
79. Gadamer, Hans-Georg (1900-2002)
Teoria, etyka, edukacja : eseje wybrane / Hans-Georg Gadamer ; wybór Rafał Godoń ; wstęp i
red. nauk. Paweł Dybel ; [tł. Andrzej Przyłębski et al.]. - Wwa : Wydaw. Uniwersytetu War-
szawskiego, cop. 2008. - 276 s. ; 21 cm. - (Filozofia Kultury i Edukacja)
Etyka - podręcznik akademicki ; Hermeneutyka - podręcznik akademicki
Sygn. 230662
80. Gardian, Renata
Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej / Renata Gardian. - Kraków : "Impuls",
2007. - 169 s. ; 24 cm
Kobieta - socjologia - Polska - od 1989 r. ; MęŜczyzna - socjologia - Polska - od 1989 r. ; Prostytucja - socjolo-
gia - Polska - od 1989 r. ; Sponsoring - socjologia - Polska - od 1989 r. ; Warszawa - socjologia - od 1989 r. ;
Kraków (woj. małopolskie) - socjologia - od 1989 r.
Sygn. czyt.230704
81. Gilbert, Maria
Superwizja w psychoterapii / Maria C. Gilbert, Kenneth Evans ; przekł. Anna Tanalska-
Dulęba. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydaw. Psycholog., 2004. - 215 s. :
rys. ; 25 cm
Psychoterapia - metody - podręcznik ; Psychoterapia - poradnictwo - podręcznik (BT Biblioteka Terapeuty /
GWP)
Sygn. 230611, czyt.230610
82. Golka, Marian (1946-)
Socjologia sztuki / Marian Golka. - Wwa : "Difin", 2008. - 272 s. : il. ; 23 cm
Sztuka - socjologia ; Artyści ; Sztuka - nauczanie - szkoły wyŜsze
Sygn. 230607, czyt.230606
83. Gołąbek, Emilian
BandŜi na drucie : przewodnik po świecie młodych / Emilian Gołąbek. - Poznań : Wydaw.
Św. Wojciecha, cop. 2008. - 130 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Katechety)
Obyczaje ; Graffiti ; TatuaŜ ; Obrzędy ; Okultyzm ; UzaleŜnienie od komputera ; Dzień zaduszny ; Reggae ;
Rock ; MłodzieŜ - socjologia - Polska - od 1989 r. ; Internet - socjologia ; Sztuka ulicy ; Muzyka hip-hop ; Mło-
dzieŜ - kultura - Polska - od 1989 r.
Sygn. czyt.230393
84. Goffman, Erving (1922-1982)
Rytuał interakcyjny / Erving Goffman ; przeł. Alina SzulŜycka. - Wwa : Wydaw. Nauk.
PWN, 2006. - VIII, 278, [1] s. ; 20 cm. - (Biblioteka Socjologiczna)
Stosunki interpersonalne ; Komunikacja społeczna ; Wymiana społeczna ; Autoprezentacja ; Interakcje społecz-
ne - szkice
Sygn. 230170, 230169, 230168
18
85. Goffman, Erving (1922-1982)
Zachowanie w miejscach publicznych : o społecznej organizacji zgromadzeń / Erving
Goffman ; przeł. Olga Siara ; red. nauk. i przedm. do wyd. pol. GraŜyna Woroniecka. - Wwa :
Wydaw. Nauk. PWN, 2008. - XVII, [1], 286 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Socjologiczna)
Zachowanie - socjologia - podręcznik akademicki
Sygn. 230191, czyt.230190
86. Greene, Ross W.
Terapia dzieci impulsywnych : model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie /
Ross W. Greene, J. Stuart Ablon ; tł. Marta Stasińska. - Kraków : Wydaw. UJ, 2008. - X, [2],
274 s. ; 23 cm. - (Psychiatria / Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Pedagogika resocjalizacyjna ; Wychowanie - socjologia ; Wychowanie w rodzinie ; Dziecko trudne - psychote-
rapia ; Zachowanie - zaburzenia - korekcja ; Agresywność - psychoterapia
Sygn. 230180, 230179, czyt.230178
87. Greszta, ElŜbieta
Depresja wieku dorastania : zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka
depresji u dorastających dzieci / ElŜbieta Greszta. - Wwa : "Academica", 2006. - 219 s. : il. ;
24 cm. - (Seria Wydawnicza "Szkiełko i Oko")
Choroby psychiczne ; Smutek ; Lęk ; MłodzieŜ - choroby ; Depresja psychiczna - wydawnictwa popularne ;
Dziecko - psychologia - wydawnictwa popularne ; MłodzieŜ - psychologia - wydawnictwa popularne ; MłodzieŜ
- a samobójstwo ; Rodzice - a dziecko
Sygn. 230411, 230410, czyt.230409
88. Hanć, Tomasz
Dzieciństwo i dorastanie z ADHD : rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo : zagroŜe-
nia i moŜliwości wsparcia / Tomasz Hanć. - Kraków : "Impuls", 2009. - 117 s. : il. ; 24 cm
Dziecko - rozwój psychofizyczny - zaburzenia - korekcja ; Uwaga (psychol.) - zaburzenia - zapobieganie i le-
czenie ; Zespół ADHD - leczenie - metody
Sygn. 230422, 230421, czyt.230420
89. Hochschild, Arlie Russell (1940-)
Zarządzanie emocjami : komercjalizacja ludzkich uczuć / Arlie Russell Hochschild ; tł. Jacek
Konieczny. - Wwa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009. - XIV, 286 s. : il. ; 21 cm. - (Socjologia
Współczesna)
Psychologia społeczna ; Inteligencja emocjonalna ; Praca - psychologia ; Kobieta - praca ; Uczucia - psychologia
; Zawód - a uczucia ; Uczucia – socjologia
Sygn. 230193, czyt.230192
90. Hofmokl, Justyna (1977-)
Internet jako nowe dobro wspólne / Justyna Hofmokl. - Wwa : Wydaw. Akad. i Profesjonal-
ne, cop. 2009. - 248 s. : il. ; 21 cm. - (Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo)
Społeczeństwo informacyjne ; Kultura masowa - socjologia ; Internet - socjologia
Sygn. 230275, czyt.230274
19
91. Humanistyczno-antropologiczna
Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury : konsekwencje dla teorii i
praktyki / pod red. Janusza Gajdy ; WyŜsza Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Warszawie. - Kraków : "Impuls", 2009. - 390 s. : il. ; 24 cm
Pedagogika kultury ; Edukacja międzykulturowa - metody ; Kultura - 20-21 w.
Sygn. 230271, czyt.230270
92. Jakubowska, Honorata
Socjologia ciała / Honorata Jakubowska. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2009. - 318, [1] s.
; 21 cm. - (Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ;
nr 59 )
Socjologia ; Socjologia ciała ; Ciało ludzkie
Sygn. 230175, czyt.230174
93. Jaśkowski, Piotr (1957-)
Neuronauka poznawcza : jak mózg tworzy umysł / Piotr Jaśkowski ; [WyŜsza Szkoła Finan-
sów i Zarządzania]. - Wwa : "Vizja Press & IT", 2009. - 273, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm
Neuropsychologia - podręcznik akademicki ; Mózg - fizjologia - podręcznik akademicki ; Poznanie - psycholo-
gia - podręcznik akademicki ; Neurobiologia - podręcznik akademicki ; Mózg - badanie - podręcznik akademicki
Sygn. 230301, czyt.230300
94. Kaczmarczyk, Michał (1978-)
Wstęp do socjologicznej teorii własności / Michał Kaczmarczyk ; [przedm. Andrzej Kojder]. -
Wwa : Ofic. Nauk., 2006. - 324 s. ; 22 cm
Własność - socjologia
Sygn. 230681, czyt.230680
95. Kokoszka, Andrzej (1957-)
Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej : podstawowe zasady i przykłady z prak-
tyki klinicznej z opisami Arthura Freemana, Franka Dattilia i Tulia Scrimalego / Andrzej Ko-
koszka. - Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2009. - 297, [1] s. : il. ; 23 cm. - (Psychiatria / Wydaw.
Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Terapia poznawczo-behawioralna - podręcznik ; Techniki relaksacyjne - podręcznik
Sygn. 230189, 230188, czyt.230187
96. Komunikacja
Komunikacja społeczna w świecie realnym / pod red. Marzeny Baryluk i Mirosławy
Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : Adam Marszałek ; [Wrocław] : Inst. Pedag. Uniwersytetu
Wrocławskiego, cop. 2008. - 353 s. : il. ; 23 cm. - (Komunikacja Społeczna w Edukacji)
MałŜeństwo - psychologia ; Stosunki interpersonalne ; Środki masowego przekazu ; Komunikacja społeczna ;
Perswazja ; Public relations ; Mediacja (socjol.) ; Nauczyciele - psychologia ; Rodzina - psychologia ; Nauczy-
ciele - a uczniowie ; Nauczyciele akademiccy - psychologia ; Komunikacja interpersonalna
Sygn. 230153, 230152, czyt.230151
20
97. Komunikowanie
Komunikowanie się w mediach elektronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia /
red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. - Wwa : Wydaw. Akad. i Profesjonalne, cop.
2009. - 437 s. : il. ; 21 cm. - (Popkultura i Media)
Komunikacja społeczna - materiały konferencyjne ; Edukacja medialna - materiały konferencyjne ; Blogi - mate-
riały konferencyjne ; Środki masowego przekazu - język - materiały konferencyjne ; Internet - język - materiały
konferencyjne ; Język polski - socjologia - materiały konferencyjne
Sygn. 230287, czyt.230286
98. Kozłowska, Anna (psycholog)
Zaczarowane bajki, które leczą : dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska. - Wwa : Wydaw.
Akad


Use: 0.0571