• NASTAVNI PLAN PREDMETA: KLINIČKA PROPEDEUTIKA


  •   
  • FileName: file109p15.pdf [read-online]
    • Abstract: NASTAVNI PLAN PREDMETA: KLINIČKA PROPEDEUTIKAAkademskagodina 2007/2008I OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJINASTAVENastava se održava samo srijedom, i to tako da se predavanjaodvijaju na slijedećim bazama:

Download the ebook

NASTAVNI PLAN PREDMETA: KLINIČKA PROPEDEUTIKA
Akademska
godina 2007/2008
I OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJI
NASTAVE
Nastava se održava samo srijedom, i to tako da se predavanja
odvijaju na slijedećim bazama:
KBC REBRO:za studente raspoređene u KBC REBRO i KB DUBRAVA
KB SESTRE MILOSRDNICE: za studente raspoređene u KB SESTRE
MILOSRDNICE I
OB SVETI DUH
KB MERKUR: za studente raspoređene u KB MERKUR I SVEUČILIŠNU
KLINIKU VUK
VRHOVAC
PREDAVANJA IZ KIRURŠKE PROPEDEUTIKE ODRŽAVAJU SE U
EDUKACIJSKOM CENTRU KBC REBRO – ZA SVE BAZE
VJEŽBE ZA KIRURŠKU PROPEDEUTIKU ODRŽAVAJU SE NEOVISNO
O TOME NA KOJOJ BAZI STUDENT POHAĐA VJEŽBE IZ INTERNE
PROPEDEUTIKE (NA SVIM
BAZAMA)
Vježbe se održavaju po rasporedu koji je unaprijed određen (na svim
bazama)
II USTROJ NASTAVE:
Broj sati predavanja: 48 44 sata klinička p. + 4 sata kirurška p.
Broj sati vježbi: 72 66 sati klinička p. + 6 sati kirurška p.
Ukupan broj sati: 120
TURNUSI:
1
Broj turnusa: 1
Trajanje turnusa: 27 tjedana (22 internistička p. + 2x2 kirurška p. + završni
kolokvij))
14.11. 2007. – 28. 05. 2008. (07.04. – 02. 05. 2009. KIRURŠKA
PROPEDEUTIKA)
Dan Vrijeme Oblik nastave Tema Predavač/
voditelj
12,00 – 13,30 Predavanje Uvod u kliničku medicinu Ž. Reiner
Fizikalna dijagnostika u prošlosti i
danas
SRIJEDA
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 12,45 Predavanje Temelji medicinske deontologije i D. Miličić
Etike
SRIJEDA 12,45 - 13,30 Predavanje Medicinsko nazivlje D. Miličić
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 12,45 Predavanje Osnove propedeutičke vještine Z. Duraković
12,45 - 13,30 Predavanje Medicinski bonton D. Miličić
SRIJEDA
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 13,30 Predavanje Anamneza Z. Duraković
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
SRIJEDA KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
2
12,00 – 13,30 Predavanje Opći status M. Koršić
14,00 – 16,15 KBC Rebro
Vježbe KB Sestre milosrdnice
SRIJEDA KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 13,30 Predavanje Status glave V. Božikov
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
SRIJEDA KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 12,45 Predavanje Status vrata V.Gašparović
12,45 - 13,30 Status pluća – perkusija A. Šmalcelj
SRIJEDA
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 12,45 Predavanje Status pluća – auskultacija
12,45 - 13,30 Predavanje Simptomi i znaci u bolestima I. Bakran
SRIJEDA dišnog sustava
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 13,30 Predavanje Srce – klinička anatomija i I. Čikeš
fiziologija
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
SRIJEDA KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 13,30 Predavanje Srce – prekordija – inspekcija, A. Šmalcelj
palpacija, (perkusija)
Temelji auskultacije
KBC Rebro
SRIJEDA 14,00 – 16,15 Vježbe
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
3
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 13,30 Predavanje Srce auskultacija D. Miličić
Posebnosti anamneze i statusa u
glavnih tipova srčanih bolesnika
SRIJEDA
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 13,30 Predavanje Srce - auskultacija zdravog i M. Bergovec
bolesnog srca.
Načela i odabrani primjeri
SRIJEDA
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 13,30 Predavanje Srce – auskultacija – tipični N. Drinković
patološki primjeri i njihovo
kliničko značenje
SRIJEDA
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 13,30 Predavanje Ciljana anamneza u bolesnika sa B. Vucelić
simptomima bolesti trbušnih
organa.Najčešći simptomi i
SRIJEDA znakovi trbušnih bolesti
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
4
12,00 – 13,30 Predavanje Topografska anatomija trbuha i Ž. Krznarić
osnove kliničkog pregleda
KBC Rebro
SRIJEDA 14,00 – 16,15 Vježbe
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 13,30 Predavanje Dijagnostika bolesti trbušnih B. Vucelić
organa temeljem statusa i
anamneze
SRIJEDA
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 13,30 Predavanje Simptomi i znaci bolesti mokraćnih i I. Aganović
spolnih organa; palpacija i auskultacija
bubrega, pregled spolovila i
digitorektalni pregled
SRIJEDA
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 13,30 Predavanje Simptomi i znaci bolesti N. Čikeš
lokomotornog sustava i fizikalni
status
SRIJEDA
14,00 – 16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 13,30 Predavanje Fizikalni status udova (inspekcija, I. Čikeš
palpacija, palpiranje bila)
simptomi i znaci bolesti perifernih
SRIJEDA arterija i vena
KBC Rebro
14,00 – 16,15 KB Sestre milosrdnice
Vježbe KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
5
KIRURŠKA PROPEDEUTIKA ZA SVE STUDENTE
Predavanja iz kirurške propedeutike održavat će se za sve baze u PROSTORIJAMA
EDUKACIJSKOG CENTRA KBC REBRO – DVORANA H. BOTTERI,
a vježbe na svim bazama.
12,00 – 12,45 PREDAVANJE Status bolesnika sa sumnjom na ozljedu S. Davila
Za skupinu mišićno koštanog sustava
SRIJEDA A-L
12,45 – 13,30 Uzimanje anamneze kod kožnih
. promjena i kirurške bolesti dojke.Status
ozljede šake, upale na šaci
14,30– 16,15 Vježbe
Za skupinu KBC Rebro
A-L KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
12,00 – 12,45 PREDAVANJE Pregled bolesnika s ozljedama prsnog Z. Slobodnjak
Za skupinu koša u kirurškim bolestima
SRIJEDA 12,45 - 13,30 A-L intratorakalnih organa. Pneumotoraks
M. Majerović
Pregled bolesnika s akutnim abdomenom
14,30 – 16,15
Vježbe KBC Rebro
Za skupinu KB Sestre milosrdnice
A-L KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
12,00 – 12,45 PREDAVANJE Status bolesnika sa sumnjom na ozljedu S. Davila
Za skupinu mišićno koštanog sustava
SRIJEDA M-Ž
Uzimanje anamneze kod kožnih
12,45 - 13,30 promjena i kirurške bolesti dojke.Stauts
ozljede šake, upale
na šaci
14,30 – 16,15 KBC Rebro
Vježbe KB Sestre milosrdnice
Za skupinu KB Merkur
M-Ž KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
12,00 –12,45 PREDAVANJE Pregled bolesnika s ozljedama prsnog Z. Slobodnjak
Za skupinu koša u kirurškim bolestima
SRIJEDA M-Ž intratorakalnih organa. Pneumotoraks
M. Majerović
12,45 -13,30 Pregled bolesnika s akutnim abdomenom
14,30 –16,15 Vježbe KBC Rebro
Za skupinu KB Sestre milosrdnice
M-Ž KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
6
INTERNISTIČKA PROPEDEUTIKA - NASTAVAK
12,00 –12,45 Predavanje Specijalna propedeutika - A.Ernst
kardiologija
Specijalna propedeutika-
SRIJEDA 12,45 -13,30 Predavanje
gastroenterologija
B. Vucelić
KBC Rebro
14,00 –16,15 Vježbe KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 –12,45 Predavanje Specijalna propedeutika –
pulmologija
12,45 -13,30 Predavanje Specijalna propedeutika – B. Labar
SRIJEDA Hematologija i onkologija
14,00 –16,15 Vježbe KBC Rebro
KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
12,00 – 12,45 Predavanje Specijalna propedeutika – M. Koršić
endokrinologija, dijabetologija i
bolesti metabolizma
SRIJEDA 12,45 - 13,30 Predavanje Specijalna propedeutika – D. Kuzmanić
nefrologija i arterijska
hipertenzija
14,00 – 16,15 KBC Rebro
Vježbe KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KB Dubrava
KB Sveti Duh
KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
ZAVRŠNI KBC Rebro
SRIJEDA OD 14,00 KOLOKVIJ KB Sestre milosrdnice
KB Merkur
KOD KB Dubrava
VODITELJA KB Sveti Duh
VJEŽBI KB Jordanovac
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
7
NASTAVNI PLAN PREDMETA: KLINIČKA PROPEDEUTIKA
K. B. „ SESTRE MILOSRDNICE „ ak. god. 2007. /
2008.
Vinogradska c. 29 KLINIČKA
PROPEDEUTIKA
održava se tijekom cijele
godine, srijedom
Dan/datum Vrijeme Mjesto Oblik Sku Predavač/voditelj
(sati) održavanja Tema nastave pina
SRIJEDA 12:00-13:30 Uvod u kliničku medicinu Predavanje M. Duvnjak
Fizikalna dijagnostika u prošlosti i danas
VELIKA
PREDA-
VAONA
14:00-16:15 VJEŽBE
po odjelima
prema
oglašenom
rasporedu
SRIJEDA 12:00-12:45 Temelji medicinske deontologije i etike Predavanje V. Degoricija
12:45-13:30 VELIKA Medicinsko nazivlje Predavanje V. Degoricija
PREDA-
VAONA
14:00-16:15 VJEŽBE
po odjelima
prema
oglašenom
rasporedu
SRIJEDA 12:00-12:45 Medicinski bonton Predavanje V. Degoricija
VELIKA
12:45-13:30 PREDA- Osnove propedeutičke vještine Predavanje A.Bilić
VAONA
14:00-16:15 VJEŽBE
po odjelima
prema
oglašenom
rasporedu
SRIJEDA 12:00-13:30 Anamneza Predavanje V. Degoricija
VELIKA
PREDA-
VAONA
14:00-16:15 VJEŽBE
po odjelima
prema
oglašenom
rasporedu
SRIJEDA 12:00-13:30 Opći status Predavanje M. Vrkljan
8
VELIKA
PREDA-
VAONA
14:00-16:15 VJEŽBE
po odjelima
prema
oglašenom
rasporedu
K. B. „ SESTRE MILOSRDNICE „ ak. god. 2007. /
2008.
Vinogradska c. 29 KLINIČKA
PROPEDEUTIKA
održava se tijekom cijele
godine, srijedom
Dan/datu Vrijeme Mjesto Oblik Skupina Predavač/voditelj
održavanja nastave
m (sati) Tema
SRIJEDA 12:00-13:30 Dijagnostika bolesti trbušnih organa Predavanje
temeljem statusa i anamneze B. Troskot
VELIKA
PREDA-
14:00-16:15 VAONA VJEŽBE
po odjelima
prema
oglašenom
rasporedu
SRIJEDA 12:00-13:30 Simptomi i znaci bolesti mokraćnih i Predavanje
spolnih organa; palpacija i auskultacija S. Čala
bubrega, pregled spolovila i digitorektalni
VELIKA pregled
PREDA-
14:00-16:15 VAONA VJEŽBE
po odjelima
prema
oglašenom
rasporedu
SRIJEDA 12:00-13:30 Simptomi i znaci bolesti lokomotornog Predavanje
sustava i fizikalni status M. Čubrilo-
Turek
VELIKA
PREDA-
14:00-16:15 VAONA VJEŽBE
po odjelima
prema
oglašenom
rasporedu
SRIJEDA 12:00-13:30 Fizikalni status udova (inspekcija, Predavanje
palpacija, palpiranje bila) N. Lang
simptomi i znaci bolesti perifernih
VELIKA arterija i vena
PREDA-
14:00-16:15 VAONA VJEŽBE
po odjelima
prema
oglašenom
rasporedu
9
K. B. „ SESTRE MILOSRDNICE „ ak. god. 2007. /
2008.
Vinogradska c. 29 KLINIČKA
PROPEDEUTIKA
održava se tijekom cijele
godine, srijedom
Dan/datu Vrijeme Mjesto Oblik Skupina Predavač/voditelj
održavanja nastave
m (sati) Tema
SRIJEDA 12:00-12:45 Specijalna propedeutika – kardiologija Predavanje
V. Nikolić-
Heitzler
VELIKA
12:45-13:30 PREDA- Specijalna propedeutika – Predavanje
VAONA gastroenterologija M. Duvnjak
VJEŽBE
14:00-16:15 po odjelima
prema
oglašenom
rasporedu
SRIJEDA 12:00-12:45 Specijalna propedeutika – pulmologija Predavanje
V. Degoricija
12:45-13:30 VELIKA Specijalna propedeutika – Predavanje V. Stančić
PREDA- hematologija i onkologija
VAONA
VJEŽBE
14:00-16:15 po odjelima
prema
oglašenom
rasporedu
SRIJEDA 12:00-12:45 Specijalna propedeutika – Predavanje
endokrinologija, dijabetologija i M Solter
bolesti metabolizma
VELIKA
PREDA- S. Čala
12:45-13:30 VAONA Specijalna propedeutika – nefrologija Predavanje
i arterijska hipertenzija
VJEŽBE
14:00-16:15 po odjelima
prema
oglašenom
rasporedu
SRIJEDA
OD 14 .00 ZAVRŠNI KOLOKVIJ
KOD
VODITELJA VJEŽBI
10
ZA STUDENTE RASPOREĐENE U KB " SESTRE MILOSRDNICE " I
O.B. " SVETI DUH "
PREDAVANJA SE ODRŽAVAJU U K.B. " SESTRE MILOSRDNICE "
VELIKA PREDAVAONA (pored Studentske referade) od 12,00 do 13,30 sati
VJEŽBE SE ODRŽAVAJU NA ODJELIMA NASTAVNIH BAZA
PREMA OGLAŠENOM RASPOREDU od 14,00 do 16,15 sati
INTERNISTIČKA PROPEDEUTIKA
POPIS NASTAVNIKA
KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI KB „ SESTRE MILOSRDNICE „
1. Solter dr. sc. Miljenko, redoviti profesor
2. Vizner dr. sc. Branka, izvanredni profesor
3. Duvnjak dr. sc. Marko, redoviti profesor
4. Stančić dr. sc. Vladimir, docent
5. Svjetlana dr. sc. Čala, docent
6. Troskot dr. sc. Branko, docent
7. Vrkljan dr. sc. Milan, docent
8. Degoricija dr. sc. Vesna, docent
9. Dr. Danijel Planinc, stručni suradnik
10. Mr. sc. Diana Delić-Brkljačić, asistent
11. Dr. Krešimir Štambuk, asistent
SURADNICI U NASTAVI
1. Prof. dr. sc. Vjeran Nikolić Heitzler
Znanstveni novaci:
1. Dr. Neven Baršić (projekt – mentor prof. dr. sc. Marko Duvnjak )
2. Dr. Nikola Bulj (projekt – mentor prof. dr. sc. Vjeran Nikolić Heitzler )
3. Dr. Tomislav Krčmar (projekt – mentor prof. dr. sc. Vjeran Nikolić Heitzler )
4. Dr. Matias Trbuš (projekt – mentor prof. dr. sc. Vjeran Nikolić Heitzler )
KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI OB “SVETI DUH”
1. Bilić dr.sc. Ante, redoviti profesor
2. Čubrilo Turek dr.sc. Mirjana, docent
11
3. Lang dr.sc. Nada, docent
4. Urek dr.sc. Roman, docent
PREDAVANJA SE ODRŽAVAJU U KB " SESTRE MILOSRDNICE "
NA KLINICI ZA UNUTARNJE BOLESTI U PREDAVAONICI
ENDOKRINOLOŠKE POLIKLINIKE NA DRUGOM KATU od 12,00 do 13,30
sati
III PROVJERA ZNANJA
Znanje se provjerava završnim kolokvijem (PRAKTIČNO),
koji se polaže tjedan dana nakon zadnje vježbe.
Ostali rokovi bit će objavljeni naknadno.
IV IZOSTANCI S NASTAVE
PREDAVANJA - dozvoljeno 12 sati (6 PREDAVANJA)
Izostanci s predavanja nadoknađuju se pisanim testom u slučaju prekoračenja
dozvoljenog broja izostanaka.
VJEŽBE - svi izostanci s vježbi nadoknađuju se kod voditelja vježbi.
INTERNISTIČKA PROPEDEUTIKA
V POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA
KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI, REBRO
1. Bakran dr sc. Ivan, redoviti profesor
2. Duraković dr sc. Zijad, redoviti profesor
3. Reiner dr.sc. Željko, redoviti profesor (pročelnik Katedre)
4. Aganović dr sc. Izet, izvanredni profesor
5. Francetić dr sc. Igor, izvanredni profesor
6. Gašparović dr sc.Vladimir, izvanredni profesor
7. Koršić dr sc. Mirko, izvanredni profesor
8. Kuzmanić dr sc. Duško, izvanredni profesor
9. Labar dr sc. Boris, izvanredni profesor
10. Mihelčić-Čikeš dr sc. Nada, izvanredni profesor
11. Nemet dr sc. Damir, izvanredni profesor
12. Vucelić dr sc. Boris, izvanredni profesor
13. Kes dr sc. Petar, izvanredni profesor
14. Anić dr.sc. Branimir, docent
15. Aurer dr sc. Igor, docent
12
16. Krznarić dr.sc. Željko docent
17. Markeljević dr sc. Jasenka, docent
18. Ostojić dr.sc. Rajko, docent
19. Jelaković dr.sc. Bojan, docent
20. Kaštelan mr.sc. Darko, asistent
21. Radonić mr.sc. Radovan, asistent
22. Bosnić dr. Dubravka, stručni suradnik
KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA, REBRO
1. Čikeš dr sc. Ivo, redoviti profesor
2. Drinković dr sc. Nikša, izvanredni profesor
3. Ernst dr sc. Aleksandar, izvanredni profesor
4. Šmalcelj dr sc. Anton, izvanredni profesor
5. Miličić dr sc. Davor, izvanredni profesor
6. Šeparović dr.sc. Jadranka, docent
7. Lovrić_Benčić dr.sc. Martina, docent
KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI KB “SESTRE MILOSRDNICE”
1. Solter dr sc. Miljenko, izvanredni profesor
2. Vizner dr sc. Branka, izvanredni profesor
3. Duvnjak dr.sc. Marko, izvanredni profesor
4. Stančić dr sc. Vladimir, docent
5. Svjetlana dr.sc. Čala, docent
6. Dr.sc. Branko Troskot, viši asistent
7. Dr.sc. Milan Vrkljan, docent
8. Dr.sc. Vesna Degoricija, viši asistent
9. Dr. Danijel Planinc, stručni suradnik
10. Mr.sc. Diana Delić- Brkljačić, asistent
11. Dr. Krešimir Štambuk, mlađi asistent
KLINIKA ZA PLUČNE BOLESTI”JORDANOVAC”
1. Pavičić dr sc. Fadila, redoviti profesor
2. Peroš-Golubičić dr.sc. Tatjana, docent
3. Samaržija dr.sc. Miroslav, docent
KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI KB”MERKUR”
1. Jakšić dr sc. Branko, redoviti profesor
2. Katičić dr sc. Miroslava, izvanredni profesor
3. Papa dr sc. Branko, izvanredni profesor
4. Sabljar-Matovinović dr sc. Mirjana, izvanredni profesor
5. Čolić-Cvrlje dr.sc. Vesna, docent
6. Knotek dr.sc. Mladen, viši asistent
7. Vrhovac dr.sc. Radovan, docent
SVEUČILIŠNA KLINIKA “DR VUK VRHOVAC”
1. Metelko dr sc. Željko, izvanredni profesor
2. Car dr.sc. Nikica, izvanredni profesor
3. Pavlić-Renar,dr.sc. Ivana, viši asistent
4. Muačević-Katanec dr.sc. Diana, viši asistent
KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI OB “SVETI DUH”
5. Bilić dr.sc. Ante, izvanredni profesor
6. Čubrilo.Turek dr.sc. Mirjana, docent
13
7. Lang dr.sc. Nada, docent
8. Urek dr.sc. Roman, docent
KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI KB”DUBRAVA”
1. Bergovec dr.sc. Mijo, izvanredni profesor
2. Božikov dr sc. Velimir , izvanredni profesor
3. Kujundžić dr.sc. Milan, docent
4. Galešić dr.sc. Krešimir, docent
5. Pejša dr.sc. Vlatko, docent
KIRURŠKA PROPEDEUTIKA
IV: POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA
KLINIKA ZA KIRURGIJU, REBRO
1. Batinica dr sc. Stipe, redoviti profesor
2. Jelić dr sc. Ivan, redoviti profesor
3. Tonković dr sc. Ivana, redoviti profesor
4. Majerović dr sc. Mate, izvanredni profesor
5. Turčić dr.sc. Josip, izvanredni profesor
6. Luetić dr sc. Tomislav, docent
7. Škegro dr.sc. Mate, docent
Znanstveni novaci:
1. Širić dr. Franjo (mentor prof.dr.sc. Ivan Jelić)
KLINIKA ZA KIRURGIJU KB “DUBRAVA”
1. Stanec dr sc. Zdenko, izvanredni profesor
2. Sutlić dr sc. Željko, izvanredni profesor
Znanstveni novaci:
1. Martić dr. Krešimir (mentor prof.dr.sc. Zdenko Stanec)
2. Ivković dr. Mira mentor prof.dr.sc. Ž. Sutlić
KLINIKA ZA KIRURGIJU KB”MERKUR”
1. Grga dr.sc. Ante, Izvanredni profesor – naslovni
2. Erdelez dr.sc. Lidija, mlađi asistent - naslovni
KLINIKA ZA KIRURGIJU KB”SESTRE MILOSRDNICE”
1. De Syo dr.sc. Drago, redoviti profesor – naslovni
2. Doko dr.sc. Marko , izvanredni profesor - naslovni
KLINIKA ZA TORAKALNU KIRURGIJU KB”JORDANOVAC”
1. Slobodnjak dr sc. Zoran, izvanredni profeosr
2. Anić dr.sc. Darko,docent
3. Stančić-Rokotov dr sc. Dinko, docent
KLINIKA ZA KIRURGIJU OB “SVETI DUH”
1. Košuta dr.sc. Dragutin, izvanredni profesor
14
KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI
1. Župančić dr.sc. Božidar, izvanredni profesor
VI NASTAVNO ŠTIVO
A. Obvezatno štivo
• Čustović, F.: Anamneza i fizikalni pregled, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
• Metelko, Ž., Harambašić, H. i sur. Internistička propedeutika i osnove fizikalne
dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb, 1999.
15


Use: 0.0196