• SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL (ERT) AZIZAH


  •   
  • FileName: BORANGPERMOHONANSMVA.pdf [read-online]
    • Abstract: NO :SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL (ERT) AZIZAHJLN. DATIN HALIMAH80350 JOHOR BAHRUTEL : 07-2361040 FAX : 07-2340034BORANG KEMASUKANKESEKOLAH MENENGAHVOKASIONALTAHUN 2011

Download the ebook

NO :
SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL (ERT) AZIZAH
JLN. DATIN HALIMAH
80350 JOHOR BAHRU
TEL : 07-2361040 FAX : 07-2340034
BORANG KEMASUKAN
KE
SEKOLAH MENENGAH
VOKASIONAL
TAHUN 2011
KANDUNGAN
1. Maklumat Kemasukan Ke Sekolah Menengah Vokasional Tahun 2011
2. Senarai Kursus Aliran Vokasional dan Kemahiran Yang Ditawarkan
Di Sekolah Menengah Vokasional (ERT) Azizah Tahun 2011
3. Maklumat Permohonan Kemasukan Ke Sekolah Menengah Vokasional
1
MAKLUMAT KEMASUKAN
KE SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL (ERT) AZIZAH TAHUN 2011
1. PENDAHULUAN
Sekolah Menengah Vokasional (ERT) Azizah menawarkan kursus-kursus dalam 2 aliran iaitu, vokasional dan kemahiran
kepada pelajar lepasan PMR 2010.
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) kini sedang memberi fokus kepada perluasan aliran vokasional dan
kemahiran berdasarkan permohonan yang tinggi sejak beberapa tahun kebelakangan. Sehubungan dengan itu aliran
teknikal dikurangkan untuk memberi laluan kepada perluasan aliran vokasional dan kemahiran. Ini bermakna bilangan SMT
akan dikurangkan, sementara bilangan SMV akan bertambah secara berperingkat sejak tahun 2008 lagi.
Aliran Vokasional
ALIRAN VOKASIONAL
Aliran vokasional memberikan peluang kepada pelajar yang berpencapaian baik dan sederhana dalam akademik dan
berminat kepada pembelajaran bercorak vocational (berkaitan pekerjaan). Isi kandungan aliran vokasional mempunyai
komponen teori dan praktikal yang seimbang. Objektif aliran ini adalah untuk membantu melahirkan separa profesional
(juruteknik/pembantu teknik) dalam bidang kejuruteraan dan bukan kejuruteraan.
Pelajar aliran vokasional menduduki enam mata pelajaran teras yang diambil di samping dua mata pelajaran elektif
vokasional (rujuk perkara 3.1).
Setelah tamat pengajian, pelajar berpeluang ke IPTA, IPTS, dan institut latihan kemahiran awam dan swasta, atau terus ke
alam pekerjaan.
Aliran Kemahiran
ALIRAN KEMAHIRAN
Pelajar aliran kemahiran dikhususkan kepada pelajar pencapaian rendah pada peringkat PMR dan sangat cenderung
kepada pembelajaran secara hands-on (amali). Isi kandungan kursus-kursus aliran kemahiran ditetapkan oleh Jabatan
Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia. Pelajar yang tamat dengan jayanya mengikut peraturan
yang ditetapkan oleh JPK akan dianugerahkan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh industri.
Pelajar akan dilatih menjadi tenaga kerja mahir untuk bekerja di industri atau membuka perniagaan sendiri apabila tamat
pengajian. Disamping itu juga, pelajar boleh melanjutkan latihan kemahiran pada peringkat yang lebih tinggi di Institut
Latihan Perindustrian (ILP), Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), kolej komuniti, dan pelbagai institut latihan kemahiran
swasta.
Mulai tahun 2010, BPTV memperkenalkan program traineeship kepada pelajar aliran ini jika mereka berminat dan
mendapat persetujuan ibubapa. Program ini membolehkan pelajar mengikuti pembelajaran di sekolah selama 3 hari, dan 2
hari di tempat kerja yang sesuai dengan kursus yang diikuti pelajar. Tempat kerja ditentukan dengan persetujuan sekolah
dan ibubapa dengan kerjasama industri. Program traineeship ini memberi peluang pelajar mendapat pendedahan awal
kepada alam pekerjaan semasa di bangku sekolah lagi.
2
LALUAN PENDIDIKAN ALIRAN TEKNIK, VOKASIONAL DAN KEMAHIRAN
Rajah menunjukkan peluang pendidikan yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV)
setelah tamat pengajian di SMT dan SMV.
ALAM PEKERJAAN
UNIVERSITI dan IPTA/IPTS
INSTITUT LATIHAN
POLITEKNIK KEMAHIRAN
TINGKATAN 6 MATRIKULASI
&
(teknikal & umum)
KOLEJ
KOMUNITI
SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
TEKNIK VOKASIONAL KEMAHIRAN
PENDIDIKAN TEKNIK & VOKASIONAL
HALATUJU PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) sentiasa dinamik dan mengikuti perkembangan semasa dan global. BPTV
sebagai pemacu PTV di peringkat sekolah. Sesuai dengan keperluan semasa BPTV telah menggariskan enam strategi
memperkasa PTV seperti berikut:
1. Menambah enrolmen aliran Vokasional dan Kemahiran di SMT.
2. Memperkasakan kurikulum PTV.
3. Memperkenalkan aliran kemahiran di SMK mulai RM Ke-10.
4. Meningkatkan hubungan industri dan badan profesional.
5. Mewujudkan dan memperkasakan School Enterprise.
6. Memantapkan jalinan hubungan dengan IPTA/IPTS dalam dan luar negara.
2. SYARAT-SYARAT UMUM
2.1 Pemohon mestilah warganegara Malaysia.
2.2 Pemohon hendaklah:
a. Berada di Tingkatan 3 dan telah menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) Tahun 2010
b. Dilahirkan dalam tahun 1995 atau selepasnya.
2.3. Kesihatan
a. Mestilah sihat tubuh badan dan sesuai dari segi fizikal. Perkara-perkara berikut perlu diambil kira:
b. Bebas dari penyakit seperti lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, alahan (allergy), pekak, sawan (epilepsy),
yang serius dan sebagainya. Penyakit-penyakit ini akan membahayakan terutama semasa menjalankan kerja kursus
dan kerja amali. ( MESTI DISAHKAN oleh Doktor/pengetua/ kaunselor)
dan (Aliran Kemahiran) mestilah TIDAK RABUN WARNA.
3
3. SYARAT KHUSUS DAN MATA PELAJARAN YANG DI TAWARKAN
3.1. Aliran Vokasional
Senarai Kursus dan Kod Kursus, Mata Pelajaran Yang Ditawarkan serta Syarat Pencapaian Minimum
Dalam Peperiksaan Percubaan PMR
Kursus Kod Syarat Pencapaian
Kursus Mata Pelajaran Elektif Mata Pelajaran Teras Minimum PMR
Percubaan 2010
1. Fesyen 2501 1. Membuat Pakaian 1. Bahasa Malaysia Mendapat pencapaian
2. Pola Pakaian minimum dalam semua
2. Bahasa Inggeris
mata pelajaran:
3. Matematik
2. Katering 2502 1. Penyediaan Masakan Barat &
4. Sains 1. Bahasa Melayu – C
Timur
2. Penyajian Makanan & Minuman 5. Sejarah 2. Sains – C
3. Matematik – C
6. Pendidikan
4. Kemahiran Hidup – C
3. Seni Kecantikan* 2503 1. Persolekan Islam/Moral
2. Mendandan Rambut 7. Pendidikan Jasmani Dan mendapat minimum
gred D dalam mana-
& Kesihatan
mana 1 (satu) mata
4. Perkhidmatan & 2504 1. Pengajian Perkembangan 8. Sivik
Perkembangan kanak- Kanak-kanak pelajaran lain.
kanak 2. Perkhidmatan Awal Kanak- 9. Seni Visual
kanak
 Pelajar- pelajar juga akan di panggil untuk menjalani sesi temuduga dan ujian bertulis
4
3.2 Aliran Kemahiran
Senarai Kursus dan Kod Kursus dan Syarat Pencapaian PMR 2010
Kursus Kod Syarat Pencapaian
Kursus Mata Pelajaran Elektif Mata Pelajaran Teras Minimum PMR
Percubaan 2010
1 .Pembuat Pakaiian 3502 1. Pembuat Pakaian Wanita 1. Bahasa Malaysia Mendapat pencapaian
Wanita minimum dalam semua
2. Bahasa Inggeris
mata pelajaran:
2. ‘SPA and Beauty 3504 1. SPA and Beauty 3. Matematik
Wellness’ Wellness’ 1. Bahasa Melayu – C
4. Pendidikan
2. Matematik – C
Islam/Moral 3. Kemahiran Hidup – C
4. Sains – D
5. Pendidikan Jasmani &
Kesihatan Dan mendapat minimum
gred D dalam mana-
6. Seni Visual
mana 2 (dua) mata
7. Sejarah pelajaran lain.

Pelajar- pelajar juga akan di panggil untuk menjalani sesi temuduga dan ujian bertulis
4. PEPERIKSAAN
4.1 Pada akhir Tingkatan 5, pelajar Vokasional dan Kemahiran akan menduduki peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia (SPM).
5. KEMUDAHAN ASRAMA
5.1 Kemudahan asrama disediakan walau bagaimanapun tempat adalah terhad.
6. CARA MEMOHON
6.1 Permohonan boleh dibuat secara online dan melalui pengisian borang
6.1.1 . Sila layari laman web : www.moe.gov.my atau www.smva.edu.my mulai 4 OKT2010
6.1.2 Borang permohonan boleh didapati di Pejabat SMV. (ERT) Azizah atau muat turun dari
laman web yang sama di atas.
5
6.2 Pemohon adalah digalakkkan membuat permohonan awal sebaiknya sebelum 01 DIS 2010
dengan memilih aliran dan kursus dan sekolah vokasional yang diminati dengan SEGERA
ATAU
Datang ke Sekolah Menengah Vokasional ( ERT) Azizah untuk ‘walk in’ / memohon terus
7. KEPUTUSAN PERMOHONAN
7.1 Keputusan permohonan akan diumumkan secara online di laman web SMV (ERT) Azizah :
www.smva.edu.my / melalui surat / hubungi pihak sekolah selepas 28 DIS 2010
8. RAYUAN KEMASUKAN
8.1 Sekiranya permohonan tidak berjaya, pemohon boleh membuat rayuan terus ke Sekolah
Menengah Vokasional (ERT) Azizah dengan mengisi borang rayuan.
9 TARIKH TUTUP PERMOHONAN
30 NOVEMBER 2010
10. TARIKH TEMUDUGA
3 – 5 DISEMBER 2010
SEBARANG PERTANYAAN DAN KEMUSYKILAN SILA KEMUKAKAN KEPADA SMV (ERT) AZIZAH
TEL : 07-2361040
FAX : 07-2340034
6
BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN
SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL (ERT) AZIZAH TAHUN 2011
Sila rujuk maklumat yang disediakan serta menyemak syarat kelayakan sebelum membuat permohonan
A. MAKLUMAT PERIBADI
1. NOMBOR KAD PENGENALAN .
2. ANGKA GILIRAN PMR 2010
3. NAMA PENUH (Huruf Besar )
4. JANTINA 1 Perempuan 5. WARGANEGARA 1 Warganegara
2
Lelaki 2 Bukan Warganegara
6.BANGSA 11 Melayu 2 Cina 3 India
4
Bumiputera Sabah Bumiputra Sarawak Orang Asli lain-lain
5 6 5
7 .PENYAKIT
8.ALAMAT SURAT MENYURAT
9.KEPERLUAN ASRAMA : YA TIDAK
10.NAMA DAN SEKOLAH ASAL :
7
B. MAKLUMAT SEKOLAH DAN KRUSUS
Panduan :
A) Pemohon hanya boleh membuat 1 ( satu ) pilihan kursus samada aliran vokasional atau kemahiran
B) Pelajar hanya dibenarkan memilih dua kursus bagi aliran vokasional dan satu bagi kursus kemahiran
ALIRAN VOKASIONAL
KOD KURSUS KOD JARAK RUMAH KE SEKOLAH
3
1 1 1km atau kurang 2km ke 3km 4km ke 5 km 6km ke 7km
2 4
5 8km ke 15 km 6
16km ke 31 km 7
31km ke 63 km 8 64 dan ke atas
2
ALIRAN KEMAHIRAN
KOD KURSUS KOD JARAK RUMAH KE SEKOLAH
3
1 1 1km atau kurang 2km ke 3km 4km ke 5 km 6km ke 7km
2 4
5 8km ke 15 km 6
16km ke 31 km 7
31km ke 63 km 8 64 dan ke atas
C.MAKLUMAT IBU/BAPA/PENJAGA
1. NAMA PENJAGA (Huruf Besar :
2. NO.TELEFON
3.PEKERJAAN BAPA
/ PENJAGA
4.PEKERJAAN IBU
5.PENDAPATAN SEBULAN BAPA/PENJAGA
RM
.
6.PENDAPATAN SEBULAN IBU PENJAGA
RM
.
7.BILANGAN TANGGUNGAN ORANG
8
D.MAKLUMAT PENGLIBATAN DALAM BIDANG KOKURIKULUM
BIDANG KOD TAHAP PENGLIBATAN
1. PERSATUAN/ KELAB
1 PENGERUSI 3 AHLI JAWATANKUASA
2.PASUKAN PAKAIAN SERAGAM N/PENGERUSI/SETIAUSAHA 4
AHLI BIASA
2
BENDAHARI
3.SUKAN/PERMAINAN
4.TUGAS-TUGAS KHAS
E.MAKLUMAT PENCAPAIAN DALAM BIDANG KOKURIKULUM
BIDANG( NYATAKAN) KOD PERINGKAT PENYERTAAN
1.___________________________
1 3
NEGARA DAERAH
2____________________________
2
NEGERI 4
SEKOLAH
3.____________________________
F. PENGAKUAN PEMOHON
1.Saya mengaku semua maklumat yang berikut adalah benar dan saya faham sekiranya ada maklumat yang tidak benar, pihak Sekolah berhak
menolak permohonan ini atau menarik balik tawaran tempat permohonan di SMV (ERT) Azizah.
2.Saya sihat tubuh badan dan bebas daripada sebarang penyakit merbahaya
3.Saya sedar bahawa pihak sekolah berhak untuk tidak meluluskan permohonan bertukar sekolah apabila saya telah mendaftar di sekolah SMV (ERT)
Azizah pada Januari 2011.
Tanda tangan pemohon
............................................................................ Tarikh: ..........................................
Nama:
9
10


Use: 0.0251