• PANDUAN PENGGUNA PERMOHONAN ONLINE ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN ...


  •   
  • FileName: Panduan_PERMOHONAN_KPSL_PEPERIKSAAN_KHAS.pdf [read-online]
    • Abstract: Rujuk Rajah 1. Rajah 1. SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN. Panduan Pengguna e-Permohonan ... Sokongan Sekolah (AKS) untuk. masuk ke Sistem Permohonan Online Anggota Kumpulan Sokongan. ...

Download the ebook

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
PANDUAN PENGGUNA
PERMOHONAN ONLINE
ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN
(E-PERMOHONAN AKS)
Permohonan Calon Sedang
Berkhidmat/Kenaikan Pangkat Secara
Lantikan (KPSL) – Peperiksaan Khas
Muka 1/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
A. PENGENALAN - MODUL e-PERMOHONAN ANGGOTA
KUMPULAN SOKONGAN (AKS)
Sistem e-Permohonan AKS ini membolehkan setiap pemohon bagi jawatan Anggota
Kumpulan Sokongan (AKS) memohon secara online.
Borang e-Permohonan ini boleh dicapai dengan mengakses laman web utama Suruhanjaya
Perkhidmatan Pelajaran (SPP) www.spp.gov.my.
Panduan Capaian E-Permohonan AKS
Langkah 1 :
Dari muka depan laman web SPP, sila pergi ke ruangan DAFTAR PEMOHON BARU.
Rujuk Rajah 1.
Rajah 1
Muka 2/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
Langkah 2 :
Di ruangan DAFTAR PEMOHON BARU, klik Jawatan Sokongan Sekolah (AKS) untuk
masuk ke Sistem Permohonan Online Anggota Kumpulan Sokongan. Rujuk Rajah 2.
Rajah 2
Muka 3/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
1. DAFTAR PENGGUNA BARU
Borang e-Permohonan hanya boleh diakses oleh mereka yang berdaftar sahaja. Oleh itu
pengguna baru hendaklah mendaftar terlebih dahulu dengan klik pada butang .
Masukkan maklumat yang diperlukan dan medan yang bertanda * , merupakan maklumat
yang MESTI diisi. Sila klik butang untuk mendaftarkan akaun pemohon.
Muka 4/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
2. MENGAKSES BORANG
E-PERMOHONAN
Selesai mendaftar sebagai pengguna baru , skrin Login e-Permohonan akan dipaparkan.
Masukkan No Kad Pengenalan dan Kata Laluan yang telah didaftarkan dan klik butang
.
Nota : Selepas berjaya mendaftar sebagai pengguna baru , ruang No. Kad Pengenalan
pada skrin Login e-Permohonan akan sedia ada mengikut no kad pengenalan yang telah
didaftarkan. Bagi kemasukan kali kedua dan seterusnya , pemohon dikehendaki mengisi
sendiri kedua-dua ruang No Kad Pengenalan dan Kata Laluan.
Seterusnya skrin berikut akan dipaparkan;
Skrin Menu Utama e-Permohonan AKS
Muka 5/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
Sila Klik pada butang ‘e-Permohonan Anggota Khidmat Sokongan (AKS)’ untuk ke
borang e-Permohonan AKS.
Pengguna e-Permohonan AKS akan melalui 6 proses kemasukkan data maklumat iaitu :
(sila rujuk skrin langkah e-Permohonan di bawah)
1. Maklumat Jawatan Dipohon
2. Maklumat Peribadi
3. Maklumat Perkhidmatan
4. Maklumat Kelulusan (Akademik/Peperiksaan am atau khas)
5. Perakuan Pemohon dan
6. Pengesahan Penerimaan
Sila pilih Kategori Permohonan : Berkhidmat /Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)
dan klik butang TERUSKAN.
Muka 6/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
B. PERMOHONAN CALON BERKHIDMAT / KENAIKAN
PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL) –
PENGENALAN
Untuk masuk ke skrin kemasukan Permohonan KPSL sila ikuti langkah berikut:
 Skrin Maklumat Permohonan KPSL akan dipaparkan. Maklumat ringkas yang
dipaparkan adalah No Rujukan , Tarikh Permohonan dan Status Borang
Permohonan.
 Bagi mengisi borang e-Permohonan KPSL , sila buat pilihan Kelayakan Permohonan
sama ada Akademik atau Peperiksaan , seterusnya klik butang
.
Muka 7/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
C. E-PERMOHONAN KPSL (PEPERIKSAAN) – KEMASUKAN DATA
Sila ikut langkah berikut untuk mengisi borang e-Permohonan KPSL (Peperiksaan)
 Pada skrin Maklumat Permohonan , sila pilih PEPERIKSAAN pada medan
Kelayakan Permohonan.
 Seterusnya klik pada butang untuk ke skrin seterusnya,
Pilihan Jawatan .
Muka 8/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
1. MAKLUMAT PILIHAN JAWATAN
Sila ikuti langkah berikut untuk proses seterusnya ;
 Paparan skrin Pilihan Jawatan.
 Sila buat pilihan Pilihan dan Nama Jawatan. Kedua-dua medan ini adalah mandatori.
Seterusnya klik butang Simpan .
 Paparan senarai jawatan yang dipilih akan dipaparkan . Sila buat pilihan jawatan-jawatan
yang lain. Pengguna dibenarkan memasukkan pilihan maksimun sebanyak 5 pilihan
jawatan sahaja.
 Klik pada ikon untuk mengemaskini pilihan jawatan , dan klik pada ikon untuk
menghapuskan pilihan jawatan yang berkaitan.
 Klik butang TERUSKAN untuk ke skrin berikutnya.
Muka 9/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
2. MAKLUMAT PERIBADI
Skrin Maklumat Peribadi.
 Bagi medan yang berrtanda * merupakan medan mandatori (MESTI diisi). Sekiranya
butang SIMPAN diklik tanpa mengisi medan mandatori , paparan mesej amaran seperti
berikut akan dipaparkan.
 Pada medan tarikh , klik pada ikon untuk memaparkan pop-up kalendar seperti di bawah.
Data tarikh juga boleh dimasukkan tanpa perlu klik pada pop-up kalendar, tetapi perlu
mengikut format yang telah ditetapkan iaitu dd/mm/yyyy contoh : 24/12/1973
Nota: Sekiranya pop-up ini TIDAK dipaparkan , sila OFF fungsi pop-up blocker pada
browser Internet Explorer.
Muka 10/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
 Maklumat 2.2 Alamat Surat-Memyurat dan Pusat Temuduga.
Berikut paparan skrin bagi pilihan Negeri selain Sabah/Sarawak. Paparan medan
Bahagian tidak dipaparkan. Pilihan data pada medan Daerah bergantung kepada
pilihan yang dibuat pada medan Negeri.
Berikut paparan skrin bagi pilihan Negeri KHAS untuk Sabah/Sarawak. Paparan medan
Bahagian akan dipaparkan. Pilihan data pada medan ini bergantung kepada pilihan
yang dibuat pada medan Negeri. Bagi medan Daerah pula bergantung pada pilihan yg
dibuat pada medan Bahagian.
Muka 11/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
 Medan Pusat Temuduga bergantung kepada pilihan yang dibuat pada medan Negeri .
 Sila klik butang SIMPAN untuk menyimpan maklumat peribadi ini.
 Skrin paparan maklumat peribadi yang telah diisi akan dipaparkan.
Muka 12/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
 Klik pada butang TERUSKAN untuk ke skrin maklumat Perkhidmatan.
Muka 13/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
3. MAKLUMAT PERKHIDMATAN
 Masukkan maklumat perkhidmatan sekiranya pemohon sedang berkhidmat.
 Klik butang SIMPAN untuk menyimpan maklumat perkhidmatan. Paparan skrin berikut
akan dipaparkan.
 Klik butang TERUSKAN untuk ke skrin maklumat kelulusan.
Muka 14/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
4. MAKLUMAT KELULUSAN
 Maklumat kelulusan bagi kelayakan KPSL (PEPERIKSAAN) berbeza dengan kelayakan
KPSL (AKADEMIK).
Muka 15/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
 Tiada medan mandatori pada skrin maklumat kelulusan bagi kelayakan PEPERIKSAAN ini.
Status bahagian maklumat kelulusan ini akan berubah dari Tiada Rekod kepada Rekod
Lengkap jika salah satu maklumat pada bahagian 4.3 Peperiksaan Perkhidmatan
atau 4.4 Peperiksaan Khas di isi.
 Klik butang untuk menyimpan maklumat yang dimasukkan pada setiap
bahagian.
 Klik butang untuk ke skrin Pengesahan.
Muka 16/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
5. PERAKUAN
 Pada peringkat ini , jika bahagian yang mempunyai medan mandatori adalah
berstatus Rekod Tidak Lengkap, seterusnya pengguna klik butang SIMPAN,
borang permohonan ini TIDAK akan disimpan, sebaliknya skrin sistem akan meminta
pengguna mengisi medan mandatori terlebih dahulu. Sepertimana yang dipaparkan
oleh skrin di bawah.
 Sila penuhi maklumat mandatori dan klik pada link Pengesahan untuk kembali
ke skrin Pengesahan .
 Skrin pengesahan akan dipaparkan sekiranya proses menyimpan borang
permohonan berjaya.
Muka 17/ 18
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
Panduan Pengguna e-Permohonan AKS
6. PENGESAHAN
 Klik pada butang untuk melihat paparan borang e-
permohonan dan mencetaknya.
 Tunggu sehingga paparan skrin pilihan pencetak dipaparkan untuk mencetak borang
permohonan berkenaan.
 Klik butang untuk kembali ke menu utama AKS E-Permohonan.
Muka 18/ 18


Use: 0.0326