• Lista wybranych prac antykorozyjnych zrealizowanych przez


  •   
  • FileName: Lista_referencyjna_antykorozja.pdf [read-online]
    • Abstract: Lista wybranych prac antykorozyjnych zrealizowanych przezZakład Usług Antykorozyjnych Przedsiębiorstwa Przemysłowego”Metalchem”(LISTA REFERENCYJNA)Nazwa Wymiary Masa Ilość, Rodzaj powłoki Klient, odbiorca

Download the ebook

Lista wybranych prac antykorozyjnych zrealizowanych przez
Zakład Usług Antykorozyjnych Przedsiębiorstwa Przemysłowego”Metalchem”
(LISTA REFERENCYJNA)
Nazwa Wymiary Masa Ilość, Rodzaj powłoki Klient, odbiorca
urządzenia, aparatu powierzchnia Producent farb Rok wykonania
Wieża wiatrowa O 2.7 m. @25 Mg 25 Permatex 2328 Art. & Form GmbH
TW 80/40 H 41.7 m. 13,000 m2 Permatex 2329 Würzburg Germany dla
Permatex 2330 TACKE GmbH –RFN
PERMATEXGmbH -Germany (1992-1995)
Wieża wiatrowa O 2.5 m. @30 Mg 24 jak wyżej Art. & Form GmbH
TW 300 H 38.6 m. 16,400m2 Würzburg Germany
typ 300/40,300/50 O 3.2 m. dla TACKE Windtechnik
H 48.6 m GmbH (1992-1995)
Wieża wiatrowa O 3.0 m. @25 Mg 6 jak wyżej jak wyżej
ET 550 H 41.3 m 3,900 m2
Zbiornik cysterny O 2.1 m. 7.5Mg 80 Farba vinylowa S2008 i Vagonka Poprad –
kolejowej L 10.5 m. S2802 Republika.Czeska
V=43 m3 O 2.8 m. 22.3 Mg 40 Barvy a Laky NP.- Rep.Czeska
V=87 m3 L 14.6 m. SG 64-3012 (1992-1993)
Lankwitzer Lackfabrik- RFN
Reaktory, zbiorniki O0.3- 1.2 m @3-6 30 Friazinc + Icosit EG1,EG5 Deutsche Babcock-Borsig
ciśnieniowe L 0.7-4.5 m Mg SIKA CHEMIE GmbH Germany AG - Germany
Carboline 858,HB 893,134
Carboline 4674,Carbozinc 11
CARBOLINE-USA
O 2.3-2.8 m @35 4 IOZ Merepan LB3441,
L 11-13 m. Mg Rust-Ban 191,S.A. 6241
MEWEWS & RIESSE GmbH (1993-1994)
Zbiorniki i wymienniki O 0.5-3.0 m @1-9 40 Farba alkidowa Rapid Primer RICK GmbH Bochum
ciepła L 1.3-3.5 m Mg –Einza, Einza Bunt Germany
dla Stacji Rozdzielczej LACKUNION AECKERIE
Gazu &Co.Germany
Ziemnego (1992-1993)
Wymienniki ciepła różne @8-15 35 Epoxid-Alulackfarbe Silber- GEA GmbH Bochum
aparaty i urządzenia Mg Syntholin Germany
grzewcze Silicon-Zinkstaubgrundfarbe
GERSTEIN GmbH- Germany (1993-1994)
Zbiornik cysterny O 2.8-3.0 m @22 200 Farba epoksydowa do Fabryka Wagonów
kolejowej L 11-15 m. Mg gruntow. „Świdnica” S.A. Polska
7422-000-250 (1992-1993)
POLIFARB RADOM-Polska
Konstrukcje stalowe Różne 226 Mg - Hempaquick Primer 1362 FLEXCON Aalborg A/S
Hempalin Enamel 5214 Denmark
HEMPEL-Denmark (1994)
Konstrukcje stalowe Różne 880 60 Zestaw FLS-miljo A/S
Obudowa absorbera (12 x 7 m.) Mg epoksydowo/poliuretan Denmark
dla 6000 m2 Hempadur 1536
Instalacji Odsiarczania @19 Hempadur 4508
Spalin(FGD) Mg Hempatex 5636 (1994)
HEMPEL-Denmark
Aparaty procesowe, Różne 420 40 Farba alkidowa RL 872 Paint Mitsui Engineering &
wymienniki ciepła dla O 0.4-3.2 m Mg POLSAFE Shipbuilding Co.
Maoming EO/EG L 2.9-12. m Carboline 893 Tamano-Works-Japan
Plant(instalacja tlenku @0.7- CARBOLINE-USA dla Maoming-China Rep.
i glikolu etylenowego) 44 Mg (1994)
Zbiorniki buforowe O 0.5-0.7 m 6 Mg 8 Grunt IOZ ZS- Babcock-Borsig AG
L 2.1-2.5 m Zinkstaubgrundf Berlin-Germany
#470045 (1995)
MERCKENS-LACKCHEMIE
strona 1
Zbiorniki paliwowe O 2.0 m. 36 Mg 8 Izolacja z taśm polimerowo- Centrala Produktów
podziemne,dwuścian L 7.0-10 m @6-16 bitumicznych PPU MERIT-PL Naftowych-Wrocław
kowe,dwu- i jedno Mg Zestaw A/B całkowita grubość Polska
komorowe 3.6 mm ,Klasa izolacji C
V=50 m.3 V=70 m3 (DIN)
Taśma A (PE-02/16) 1x50% (1995)
Taśma B (PE-025) 1x50%
Obudowa wymiennika O 16.0 m. 225 Mg 4 Werofa Spezial E-Firnis 1915D Saarberg-Hölter-Lurgi
ciepła typu H 7.0 m. 4400 m2 HEMPEL Coating Polska S-H-L GmbH
Ljungström’a Dimetcote 11 GHF Kraftanlagen Abgastechnik
Projekt „GAVO” Amercoat 160P+Amercoat GmbH
383 Heidelberg Germany
AMERON-USA > Elektrownia Opole S.A.
(3szt-1995),(1szt-1996)
Rekuperator O 3.2 m. @56 3 Grunt IOZ Carbozinc 11 GEA-Metalchem Sp.z o.o.
(schładzacz gazu) H 8.0 m. Mg CARBOLINE –USA Technika Energetyczna dla
GTK 10 ,GTK 25 NUOVO PIGNONE-
Italy (1995)
Zbiornik magazynowy O 5.0 m. @105 3 Ruberoid Primer 387S Prochem-Butagaz
gazu propan-butan L 32.0 m. Mg podkład pod taśmy izolacyjne Rozlewnia Gazu Płynnego
(LPG) V=600 m3 RUBEROID Nederland BV Łódź-Polska
Netherlands (1szt-1995),(2 szt-1996)
Obudowa pieca Dł x Sz x W @8 Mg 2 Grunt Unicor C SECO/WARWICK Ltd.
9.0x2.0x2.0 POLIFARB Cieszyn –Polska Świebodzin –Polska
Naczynia ciśnieniowe O 0.8-2.0 m 22 Mg 35 Farba poliwinylowa termoodp. Energomar Nord
L 1.1-3.0 m Silumin POLIFARB RadomPL Warszawa-Polska
Bęben suszarki wiórów O 6.0 m. 188 2 Oliterm52/Oliterm55 Zakład Płyt Wiórowych
L 28.0 m. Mg POLIFARB OLIVA Gdańsk- Wieruszów i Grajewo -
Polska Polska
Natrural Gas Heater O1.8-2.2 m. 231 Mg 16 Permatex 2328 RICK GmbH Bochum dla
Podgrzewacz Gazu L 2.5-12 m Permatex 2329/EG Korea Gas Corporation.
Ziemnego Permatex 2330 South Korea-Korea Połud.
PERMATEX GmbH -Germany (4szt-1995) ,(12szt-1996)
Zbiorniki technologi O 3.2-3.6 m 140 Mg 12 Permatex 2328 Saarberg-Hölter-Lurgi
-czne dla Instalacji REA H 5.6-11 m Permatex 2329 S-H-L GmbH Germany
(FGD Plant) O 7.0-9.0 m Permatex 2311 Klöckner Industrie Anlagen
H 6.5 m PERMATEX GmbH –Germany GmbH Germany
dla Elektrownia Opole S.A.
(12szt-1996)
Skraplacz wielorurkowy Dł x Sz x W @190 1 Grunt epoksydowy cynkowy ABB ZAMECH Ltd.
SK-7463-2.4 13.9x5x7 m Mg Epiweld 7423-014-950 Elbląg Polska dla
POLIFARB OLIVA Polska EC Karolin Poznań
+ ESSO Rust Ban 391 (1996)
Platforma (spawana) Dł x Sz x W 118 14 Hempadur Zinc 1536 Art. & Form GmbH
dla wieży wiatrowej 5x 2x 1.7 m Mg Hempadur 1557 Würzburg Germany
Hempathane Top Coat 5521
HEMPEL-Denmark (1996)
Schładzacze PCG 2&3 O 1.8 m. 192 4+4 Amercoat 68 Mitsui Engiineering &
Stage After Cooler L 10.0 m. Mg 500m2 AMERON –USA Shipbuilding Co.,Ltd.
+Header pipe Tamano Center Japan dla
Arabian Petrochemical Co
Al.-Jubail Saudi Arabia
(1996-1997)
Wymienniki ciepła O 0.5-1.9 m 522 40 Carbo Weld 11 IHI Ishikawajima-Harima
(Reboilers, Coolers, L 3.5-8.5 m Mg 1500m2 CarboZinc 11 Heavy Industries Co.,Ltd.
Heaters) CARBOLINE-USA dla Enterprise Nationale
SONATRACH-Arzew
Algieria (1997)
strona 2
Wymienniki ciepła+ Dł x Sz x W 860 Mg 45 Werofa Specjal E-firnis 19150 GEA-MetalchemTechnika
kanały do instalacji 2.8x3.7x4m4 8000m2 HEMPEL-Denmark Energetyczna Sp.z o.o.
x 4 x 7 m. proj.GEA Bochum dla
RMVA Köln ABB Steinmüller
Germany
(1996-1997)
Instalalacja Różne @30 6 kpl Carbozinc 12 West Technology and
termicznego krakingu i 13 -15ap/kp Mg/kp @900 m2 CARBOLINE-USA Trading Sp. z o.o. Polska
destylacji olejów Tesarrol Alu Bronze dla WTT-Kanada
przepracowanych 5400 m2 HELIOS –Słowenia Instalacje w różnych
cz.świata (1997-1998)
Silos z dnem O 3.4 m. @40 1 Carboline 893 BUHL-GmbH Geretsried
stożkowym V=220 m³ H 28.0 m. Mg Carboline 134 Germany dla
CARBOLINE –USA LAUBAG Heizwerk
Berlin (1997)
Kocioł wodny O 3.7 m. 58Mg 1 CarboZinc 12 jak wyżej
trzyciągowy opalany L 9.2 m. 300 m2 Carboline 893 , Carboline 134
węglem brunatnym +100m2 CARBOLINE-USA
8 MW
Wymienniki ciepła O 0.4-0.8 m. @0.8- 23 Grigard 2600 Primer MITSUI (MES) Co.Tokio
L 1.3-1.8 m. 50Mg CARBOLINE-USA Japan
Σ 280
Mg (1997)
Chłodnica powietrza O 1.8 m. 17 Mg 1 Carbozinc 11 + Carboline 893 LINDE Technische Gase-
procesowego E-2416 H 22.4 m. CARBOLINE –USA Germany (1997)
Kolumna rozdziału O 2.0 m. 55Mg 1 Grunt SG 03, Zakłady Azotowe S.A.
izomerów OXO H 48.4 m. 100 m2 Międzywarstwa SF05 Kędzierzyn-Koźle Polska
2-1130 Nawierzchniowa SF 12/SF13
LANKWITZER LF-Germany (1997)
Chłodnica wyparna O 1.7 m. 8.6Mg 1 Carbozinc 11+ Carboline 893 LINDE Technische Gase
E-2417 H 15.2 m. CARBOLINE-USA Germany (1997)
Kolumna O 0.9 m. 26 Mg 1 Farba nawierzchniowa Zakłady Azotowe S.A.
doczyszczająca H 35.5 m. 120 m2 termoodporna do 400 oC Kędzierzyn-Koźle Polska
POLISHER 3-1168 POLIFARB Radom-Polska (1997)
Kolunma wstępna O 2.2 m. 53Mg 1 Farba do gruntow. Silumin I Zakłady Azotowe S.A.
oktanolu 3-1170 H 36.2 m. Emalia termoodporna 400 oC Kędzierzyn-Koźle Polska
POLIFARB Radom-Polska (1997)
Kolunma rafinacyjna O 2.5 m. 55Mg 1 jak wyżej jak wyżej
oktanolu 3-1173 H 34.0 m. (1997)
Wyparka kolunmy O 0.7 m. 2.8 Mg 1 jak wyżej jak wyżej
rozdziału izomerów L 5.3 m.
2-1528 (1997)
Nowa wyparka OXO O 2.6 m. 22Mg 1 Farba do gruntow.Silumin I Zakłady Azotowe S.A.
3-1167 H 16.9 m. Emalia termoodporna 400 oC Kędzierzyn-Koźle-Polska
POLIFARB Radom-Polska (1997)
Wyparka kolunmy O 1.2 m. 8.2Mg 1 jak wyżej jak wyżej
wstępnej oktanolu L 7.0 m.
3-1545 (1997)
Wyparka kolunmy O 1.0 m. 5.1Mg 1 Farba do gruntow. Silumin I Zakłady Azotowe S.A.
rafinacyjnej OXO H 5.8 m. Emalia termoodporna 400o C Kędzierzyn-Koźle Polska
3-1545 POLIFARB Radom-Polska (1997)
Kolumna próżniowa 3- O 6.5 m. 120 1 Carbozinc 11 Petrochemia Płock S.A.
C07 H 41.6 m. Mg CARBOLINE –USA Polska (1997)
Kolumna atmosferyczna O 5.3 m. 152 1 Carbozinc 11 Petrochemia Płock S.A.
2-C01 H 57.4 m. Mg CARBOLINE –USA Polska (1997)
Kondensator Dł x Sz x W 185 1 Hempadur 1530 BOR-POL Brzeszcze
1KGE35x51.5-2USS7 11x8.5x7.7 Mg HEMPEL-Denmark dla Simens AG Mülheim
(St.Francis) Germany (1998)
strona 3
Wymienniki ciepła O 0.5-1.6 m Σ 239 23 Carbozinc 11 Technipetrol SpA Roma
płaszczowo-rurowe L6.8-7.7 m Mg 600 m2 CARBOLINE-USA dla Petrochemia Płock SA
Polska (1998)
Aparaty procesowe dla O0.7x3.6m. 9 Mg 5 Carbozinc 11 Parsons Group International
instalacji O1.0x6.0m. Carboline 893 + Emalia PUR Ltd. dla
Sulfur Recovery Unit O1.2x6.0m. CARBOLINE –USA Zakłady Rafineryjne
Gdańsk-Polska (1998)
Zbiorniki ciśnieniowe O 0.4-0.5 m 19Mg 21 Verepox Fermiox Nuovo Pignone –Italy dla
L 2.0-3.0 m 140 m2 Desmover Slovnaft
VERNITAL-Italy (1998)
Aparaty procesowe O0.5-0.9 m. 20Mg 20 jak wyżej Nuovo Pignone dla
L 1.8-5.5 m 255 m2 Bechtel (1998)
Obudowa kondensatora Dł x Sz x W 240 1 Hempadur Primer 1530 BOR-POL Brzeszcze
(OTAHUHU) 4.5x6.5x7m. Mg HEMPEL-Denmark dla SIMENS Mülheim
Germany (1998)
Kondensator Dł x Sz x W @230 2 Hempadur Primer1530 jak wyżej
(St.Rita) 4.5x7.8x5m Mg HEMPEL-Denmark (1998)
Kondensator Poolbeg Dł x Sz xW 294 Mg 1 Hempadur Primer 1530 BOR-POL Brzeszcze
2KGE35x64.5-2USP7 3.7x6.7x8.4 HEMPEL-Denmark
(Irlandia) (1998)
Zbiorniki na ciekły gaz O 3.4 m. @46 3 Hempadur Mastic 4588 Propak System Ltd.
propan-butan L 25.4 m. Mg 1200 m2 HempadurHi-Build 4520 Alberta –Canada dla
(LPG Product Storage HEMPEL-Denmark Dębno-Baranówko
Tank) LPG Main Center –Polska
(1998)
Zbiorniki procesowe dla O 0.6-3.0 m Σ224 23 Carbozinc 11 SNAMPROGETTI-Italy
Instalacji L 3.1-14 m. Mg 1400 m2 CARBOLINE-USA Polimex Cekop Warszawa
Hydrokrakingu O2.8 x 23m Amercoat 182 ZP HB dla Zakłady Rafineryjne
AMERON-USA Gdańsk-Polska (1998)
Płuczka gazu H2S O 3.6 m. 68 Mg 2 Carbozinc 11 THYSSEN Still Otto
34K01/A&B H 25.4 m Carboline 893 Anlagentechnik GmbH
Carboline 133 dla Koksowni ILVA
CARBOLINE-USA Taranto-Italy (1998)
Skraplacz 830-C1 O1.6 x 14m 25Mg 2 Carbozinc 11 Parsons Group International
Absorber 830-C2 O1.4 x 15m 100 m2 Carboline 893 Ltd. dla
Carboline 133 HB Zakłady Rafineryjne
CARBOLINE –USA Gdańsk-Polska (1998)
Wymienniki ciepła dla O1.7x7.3 m 62Mg 3 Carbozinc 11 CARBOLINE jak wyżej
Instalacji Sulfur O1.9x8.5m 200 m2 Dimetcote 11 AMERON-USA
Recovery Unit (1998)
Generator redukcyjny O 1.35 m. 5.2Mg 1 jak wyżej jak wyżej
gazu L 5.3 m (1998)
Kolumny do instalacji Σ 255 3 Carbozinc 11 TECHNIPETROL SpA.
izomeringu i reformin. Mg 1800 m2 CARBOLINE-USA dla Zakłady Rafineryjne
Kolumna izoheksanu O4.6 x74 m Gdańsk-Polska
Skruber gazu sieciow. O3.0 x20 m
Stabilizator O3.0 x29 m (1998)
Zbiorniki i reaktory O1.9x5.2 m 56 Mg 6 Carbozinc 11 CARBOLINE Parsons Goup International
dla Instalacji Sulfur O1.4x6.2 m 200 m2 Dimetcote 11 AMERON-USA Ltd. dla
Recovery Unit O1.0x5.8 m Rafineria Gdańsk –Polska
(1998)
Reaktor uwodorniania O2.4x6.0 m 37 Mg 3 Carbozinc 11 CARBOLINE jak wyżej
Konwertery 1o i 2 o O2.2x8.1 m 200 m2 Dimetcote 11 AMERON-USA (1998)
Kolumny odpędowe, O4.9 x54 m Σ 350 9 Carbozinc 11 CARBOLINE SNAMPROGETTI
frakcjonujące i inne dla O4.0 x30 m Mg 3464 m2 Polimex Cekop Warszawa
Instalacji O1.5 x19 m Amercoat 182 ZP HB dla Zakłady Rafineryjne
Hydrokrakingu O2.5 x42 m AMERON-USA Gdańsk-Polska
L 22-32 (1998)
strona 4
Extender N43 do wieży O 1.1*0.9m @1.3Mg 123 Hempadur Zinc 1536 Art. & Form GmbH
wiatrowej L 1.65 m. 1500 m2 Hempadur 4514/4515 Würzburg Germany
Hempathane TC 5521
HEMPEL-Denmark (1999)
Platforma (Nacelle) Dł x Sz x W @6.1 22 Hempadur 1536 Art. & Form GmbH
do wieży wiatrowej 2.2x2.2x6.6 Mg 1800 m2 Hempadur 4514/4515 Würzburg –Germany
Hempathane TC 5521
HEMPEL-Denmark (1999-2000)
Przeparnik K 651B O 2.0 m 8 Mg 1 Hempadur 1530 Kraftanlagen Energie und
(Stripperkolonne) H 14.5 m Hempadur 4515 Umwelttechnik GmbH
HEMPEL-Denmark Krefeld dla
HÜLS infractor,Abgas und
Abwasserbehandlung
(1999)
Silos S5 V=600 m3 O 7.0 m. @23 3 Grunt UNICOR C CENTROZAP-Katowice
TA 600 H 14.0 m. Mg 2380 m2 POLIFARB Cieszyn-Polska dla LANG GmbH
Akrylsäureanlage 3 Korro-E TEKNOS-Finland (1999)
Obudowa wymiennika O 13.0 m. 1 Hempaquick Primer 1362 Apparatebau Rothemühle
ciepła typu Ljungs H 4.6 m. 1200 m2 Hempel’s Galvosil 1570 Brandt+Kritzler GmbH
tröma REA-GAVO HEMPEL-Denmark Wenden dla Elektrownia
typ CVUP-11.6/1000E Avedoere Block2-Holand
(1999)
Obudowa wymiennika O 17.4 m. 1 Hempaquick Primer 1362 Apparatebau Rothemühle
ciepła typu Ljungs- H 5.3 m. 1625 m2 Hempel’s Galvosil 1570 dla Elektrownia Dolna Odra
tröma REA-GAVO HEMPEL-Denmark –Kozienice-Polska
CVUP-16.4 (1999)
Suwnica kontenerowa Dł x Sz x W Σ 380 75 cz. Hempadur Zinc 1736 GZUT Gliwickie Zakłady
portowa różne Mg 5000 m2 Hempadur FD 1556 Urządzeń Technicznych
max Hempathane TC 5521 dla PREUSSAG-NOELL
30 x 2x 2 m HEMPEL-Denmark Waalhaven (1999)
UR-Kammer O 2.4 m. 8.5 Mg 1 Grunt UNICOR C Kraftanlagen Energie-und
L 1.9 m. 250 m2 POLIFARB Cieszyn- Polska Umwelttechnik Krefeld
(1999)
Komora dekompresyjna O 2.2 m 6.3 Mg 1 Epex Zinkstaub, DRÄGER
6.1 bar L 5.7 m Epex Eisenglimmer Sicherheitstechnik GmbH
Superdur AC-Gr,AC-Dk Lübeck-Germany
Superdur PUR Dk
BERGOLIN-Germany (1999)
Konstrukcja stalowa Dł x Sz xW Σ 97 1500 m2 Hempadur 1530 POLBAU Sp.z o.o.-Opole
hali obiektu G-80 różne Mg Hempadur Hi-Build 4520 dla Fabryka Samochodów
HEMPEL-Denmark Osobow. OPEL-Gliwice
(1999)
Wymienniki ciepła O 0.3-0.8 m Σ 38 10 Hempel’s Galvosil 1578 Mitsui Engineering &
płaszczowo-rurowe L 3.4-6.8 m Mg Hempadur Hi-Build 4523 Shipbuilding Co.Ltd.
dla Hempathane TC 5521 dla Arabian Petrochemical
Petrokemia OlefinsIII Hempadur 1513 Company
Project Silicone TC 5690 AL.-JUBAIL,
HEMPEL-Denmark Saudi Arabia (1999)
Konstrukcja stalowa Dł x Sz x W Σ 120 2000 m2 Farba do gruntowania 400 °C Mostostal Poznań S.A. dla
pieca szklarskiego dla różne Mg Silikonowa HEYE-GLAS
Huty szkła POLIFARB Radom-Polska Oberkirchen-Germany
Suwnica portowa Dł x Sz x W 1000 m2 Teknozinc 90SE GZUT Gliwickie Zakłady
35 x 5 x 2 Teknoplast Primer 3 Urządzeń Technicznych
Teknodur 50 (2000)
TEKNOS-Finland
Konstrukcja stalowa Dł x Sz x W Σ 700 13000 m2 Amercoat 235 POLBAU Sp.z o.o. Opole
Hali M1 różne Mg AMERON-USA dla MECALUX Sp.z o.o.
Fabryka Systemów Gliwice
Magazynowych W.Skł (2000)
strona 5
Konstrukcja stalowa Dł x Sz xW 8,8 Mg Amercoat 182 ZP HB POLBAU Sp.zo.o. Opole
garażu poziemnego 12 x 0,5 x Amerlock 400 C/C FP dla firmy AMBAU GmbH
Dźwigary stropowe 0,5 AMERON-USA Stahl u. Anlagenbau
VK Sperenberg-Germany
Suwnica bramowa Dł x Sz x W 200 m2 Sigmacover CM Primer 7412 GZUT Gliwickie Zakłady
hakowa z chwytakiem różne Sigmacover CM Miocoat 7427 Urządzeń Technicznych
elektrohydraulicznym Sigmadur HB Finish 7524 dla KONE CRANES
Q=3,2 Mg L=9m SIGMA-Holand Finland (2000)
Konstrukcja stalowa Dł x Sz xW 1600 m2 Farba epoksyd. Epoksykor FC Montochem S.A. dla
wiaty projekt: Różne Emalia epoksydowa PKN-ORLEN S.A.
Hermetyzacja procesu grubopowłokowa Blachownia Śl.
magazyn. i dystrybucji RAFiL Radom-Polska (2000)
autocystern paliw
Baza Blachownia Śl.
Rama stalowa Dł x Sz xW 60 m2/ Sigmacover CM primer 7412 Demag Delaval
(Płyta podstawy) 3,8x3,5x0,5 1 szt Sigmacover CM MIO 7427 Turbomachinery
3,7x1,2x0,8 0,980 23m2 / Sigmadur HB Finish 7524 Delaval Stork VOF
Mg 1 szt SIGMA COATINGS-Holandia (2000)
Komora dekompresyjna O 1.8 m @3.0 2/ Superdur AC Grund 3D760-67 DRÄGER
11 bar L 3.6 m Mg 120 m2 SuperdurAC Deck 6D794- Sicherheitstechnik GmbH
DECOM 6019 Lübeck-Germany
SuperdurAC Deck 6D794-
9001 (2000)
BERGOLIN-Germany
Rama stalowa Dł x Sz xW 144 1800 m2/ Sigmacover CM primer 7412 Demag Delaval
(Płyta podstawy) 5,4x2,2x1,1 Mg 14 szt Sigmacover CM MIO 7427 Turbomachinery
6,5x2,3x0,8 Sigmadur HB Finish 7524 Delaval Stork VOF
SIGMA COATINGS Holandia (2001)
Bęben suszarki O 5.4/6.2 m 1 Hemaquick Primer 1362 DURAREX
L 26.0 m Hempalin Enamel 5214
HEMPEL-Denmark (2001)
Wieża wiatrowa O 3.90 m @30 Mg 3/ Interzinc 52 PR i DB PIEC-EXPORT
WM46 / 900 - 46.5 H 46.5 m. 2500m2 Intergard 475 Sp. z o.o Gliwice
Interthane 990
INTERNATIONAL (2001)
Platforma (Nacelle) L 4.4 m @6.0 20 / Hempadur 1536 PR i DB PIEC-EXPORT
do wieży wiatrowej O 2.2 m Mg @80 m2 Hempadur 4514/4515 Sp. z o.o Gliwice
(1600 m2) Hempathane TC 5521
HEMPEL-Denmark (2001)
Modular frame Dł x Sz x W @60 8 B-5-609 Red Primer Przedsiębiorstwo Prod.-
7.5x4.0x4.0 Mg @300 m2 PS32230DA Remontowe Energetyki
(2400m2) RANBAR Manor Products USA „ENERGOSERWIS“ S.A.
Lubliniec
(2000-2001)
Obudowa generatora Dł x Sz x W @44 15 Feidal ZG63-9010 AOKN Simens AG- Germany
Typ TLRI 115 / 36 Mg @600m2 Feidal ZG63-0010 AOKN
Typ TLRI 108 / 46-36 (9000 m2) Lakier izolacyjny SIB 2404
Lakier zdzieralny Chin-Hydro
FEIDAL GmbH -Germany (2001-2003)
Wieża wiatrowa O 3.7/1,9 m @89 Mg 2/ Interzinc 52 PR i DB PIEC-EXPORT
LW 50 / 750 - 70.5 H 70.5 m. @1260 m2 Intergard 420 Sp. z o.o Gliwice
ALFA (B2) Interthane 990
INTERNATIONAL (2002)
strona 6
Konstrukcja stalowa Dł x Sz x W 142.5 4000 m2 Temaprime EUR Naftobudowa S.A.
(podwyższenie różne Mg Temalac FD 50 dla WASKO Sp. z o.o
budynku ) TIKKURILA COATINGS-Fin (2002)
Air Heater Dł x Sz x W 22 Hempel Glvosil 1570 GEA Technika Cieplna
Wymienniki Ciepła różne Hempels Silicone Acrylic 5694 dla KRUPP UHDE
Kanały,Skraplacze Hempadur 1555 Qatar Fertiliser Company
ze stali 1.4404 Hempadur Mastic 4588 -Qatar
Hempadur 4508
Hempathane 5521 (2002)
Platforma (Nacelle) L 4.4 m @6.0 6 HempadurZinc 1536 GGG Sp. zo.o. RADOM
do wieży wiatrowej O 2.2 m Mg @63 m2 Hempadur Hi-Build 4520
Hempathane TC 5521
HEMPEL-Denmark (2002)
Platforma do wieży Dł x Sz x W @12.0 12 Hempadur 1736 Art. & Form GmbH
wiatrowej 2.2x2.2x6.6 Mg @114m2 Hempadur 4514 / 4588 Würzburg –Germany
Maschinentrager S70 / Hempathane TC 5521
S77 HEMPEL-Denmark (2002-2003)
Podgrzewacz oleju O 1.1 m 2 Carbozinc 11 Naftobudowa S.A.
L 12 m 80 m2 CARBOLINE-USA (2002)
Konstrukcja stalowa Dł x Sz 111 200 szt Hempadur Mastic 4588 Naftobudowa S.A.
centrum handlowe 12 x 1.2 Mg 3500 m2 HEMPEL-Denmark dla TESCO
TESCO 18 x 1.2
(Płatwie dachowe) (2002)
Reformer charge heater Dł x Sz 32 2 Interzinc 22 Naftobudowa S.A dla
and rehaeters 22 x 4.67 Mg 740 m2 Intergard 475 HS MIO Dreyfuss Cie/
Ściany sekcji konwekcji INTERNATI


Use: 0.0219