• Garis Panduan Racun Serangga - Untitled


  •   
  • FileName: GPanduanRacunSerangga_Reduce.pdf [read-online]
    • Abstract: pencemaran alam sekitar terutama sumber air oleh racun serangga. ... 3. Kenderaan yang sesuai bagi pengangkutan racun serangga adalah. lori, truck, pick-up atau twin-cab atau kenderaan yang mempunyai. ruangan terpisah ...

Download the ebook

Cawangan Penyakit Bawaan Vektor
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
2004
G A R I S PA N D U A N P e n y i m p a n a n d a n P e n g e n d a l i a n R a c u n S e r a n g g a
Garis Panduan
PENYIMPANAN DAN PENGENDALIAN
RACUN SERANGGA
I. PENDAHULUAN
Semua Racun Makhluk Perosak (Pesticides) mesti disimpan dan dikendali
secara selamat bagi mengelak sebarang kemalangan atau keracunan akibat
salah kendali dan salah guna. Kemudahan menyimpan racun serangga
haruslah memenuhi kriteria minima tertentu bagi memastikan keselamatan
sepenuhnya kepada pengendali, penduduk dan hidupan lain serta mencegah
pencemaran alam sekitar terutama sumber air oleh racun serangga.
Setiap tahun Cawangan Penyakit Bawaan Vektor, Kementerian Kesihatan
Malaysia membeli racun serangga bagi memenuhi keperluan kawalan vektor
seluruh negara dengan membekalkan keseluruh negeri dan seterusnya
setiap negeri akan mengagihkan racun-racun serangga berkenaan ke
daerah-daerah. Ini disebabkan kawalan vektor menggunakan bahan kimia
masih merupakan salah satu strategi utama bagi membendung wabak
penyakit-penyakit bawaan vektor seperti denggi, malaria dan Japanese
Encephalitis (JE).
Pemilihan sesuatu racun serangga adalah berasaskan kriteria-kriteria
tertentu seperti keberkesanan, jenis formulasi, dosis, sama ada
meninggalkan kesan bau, atau warna, tiada sifat menghakis dan lain-lain
termasuk keselamatan penggunaan kepada manusia dan alam sekitar.
Senarai racun-racun serangga yang dibeli dan dibekal serta amaunnya
adalah seperti jadual 1 dibawah.
3
G A R I S PA N D U A N P e n y i m p a n a n d a n P e n g e n d a l i a n R a c u n S e r a n g g a
Jadual 1: KEPERLUAN RACUN SERANGGA BAGI KAWALAN VEKTOR
BAGI TAHUN 2003 - 2004
KUANTITI DIPERLUKAN
JENIS RACUN
2003 2004
Resigen 20,000 liter 20,000 liter
Aqua Resigen 7,000 liter 7,000 liter
Abate 1.1% SG 5,500 kg. 5,500 kg.
Bti (Vectobac) 1,600 liter 1,600 liter
Sumithion L 40S 6,000 liter 6,000 liter
Abate 500E 4,000 liter 4,000 liter
K-Othrin 50WP 10,000 kg 10,000 kg
Moustiquaire 1% S.C. 7,000 liter 7,000 liter
Racun serangga digunakan dalam aktiviti pencegahan dan kawalan penyakit-
penyakit bawaan vektor seperti semburan kabus bagi pengawalan wabak
denggi, semburan residu bagi pengawalan vektor malaria, atau digunakan
sebagai pembunuh jentik-jentik bagi mengawal vektor denggi, malaria dan
lain-lain. Di samping itu, racun serangga juga digunakan bagi menghalang
gigitan nyamuk seperti penggunaan kelambu berubat.
Sehubungan itu satu garis panduan penyimpanan, pengangkutan dan
pengendalian racun serangga perlu dikeluarkan dan diedarkan kepada
semua personel yang terlibat bagi memastikan semua peraturan dan
prosedur serta langkah-langkah keselamatan dipatuhi sebagai langkah
mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini.
4
G A R I S PA N D U A N P e n y i m p a n a n d a n P e n g e n d a l i a n R a c u n S e r a n g g a
II. PENGANGKUTAN RACUN SERANGGA
Langkah-langkah keselamatan tertentu perlu diikuti apabila mengangkut
racun serangga dari satu tempat ke tempat lain walaupun untuk suatu jarak
yang dekat. Kontena atau bekas berisi racun serangga mungkin terbalik dan
isinya mungkin tertumpah sekiranya tidak dibawa dengan cara yang betul.
Perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian:
1. Pastikan hanya personel yang ditugaskan sahaja yang boleh
mengendali racun serangga.
2. Pastikan personel berkenaan tidak berkerja bersendirian setiap kali
mengendali racun serangga. Ini bagi membolehkan kehadiran orang
lain sekiranya berlaku kemalangan dan orang terbabit boleh membuat
panggilan kecemasan atau memberi pertolongan kecemasan pada
kadar segera.
3. Kenderaan yang sesuai bagi pengangkutan racun serangga adalah
lori, truck, pick-up atau twin-cab atau kenderaan yang mempunyai
ruangan terpisah antara pemandu dan barangan racun yang diangkut.
4. Pastikan kenderaan yang mengangkut racun serangga, turut
membawa serta “hazardous materials spill kits” iaitu semua peralatan
dan bahan yang diperlukan semasa menghadapi kecemasan sekiranya
berlaku tumpahan seperti resistant gloves, coverall, goggle, sorbent
pads, bahan penyerap (contohnya serbuk kayu, pasir halus, “activated
charcoal”, “absortive clay”, “vermiculite”, “pet litter” dan lain-lain),
penyodok dan kontena kosong atau bekas plastik bagi tujuan
penyimpanan sementara racun serangga yang tumpah tersebut.
5. Elakkan membawa racun serangga bersama bahan makanan dan
minuman termasuk makanan ternak atau makanan haiwan peliharaan
semasa mengangkut racun serangga.
5
G A R I S PA N D U A N P e n y i m p a n a n d a n P e n g e n d a l i a n R a c u n S e r a n g g a
6. Jangan sekali-kali makan, minum dan merokok semasa sedang
mengendalikan racun serangga.
7. Jangan sekali-sekali membawa penumpang dalam ruangan yang sama
dengan racun serangga. Dengan kata lain jangan meletak racun
serangga di tempat penumpang. Racun serangga mestilah diangkut
secara terpisah dari penumpang (tidak boleh dalam ruangan yang
sama).
8. Pastikan personel yang mengendali racun serangga sentiasa memakai
pakaian perlindungan diri (Personal Protection Equipments - PPE)
walau pun ketika mengangkut racun serangga dalam kontena yang
bertutup rapat atau kontena yang masih belum dibuka.
9. Sentiasa pastikan semua peralatan perlindungan diri yang lain turut
dibawa bersama dalam kenderaan setiap kali mengangkut racun
serangga.
10. Sentiasa pastikan kontena diperiksa dengan teliti bagi memastikan
tiada kebocoran walau sekecil manapun.
11. Lantai kenderaan (truck, lori atau pick-up) perlu dilapik dengan bahan
yang tidak telap (“impervious liner”) seperti plastik atau bahan lain yang
“non-porous”. Ini bertujuan bagi menghalang sebarang tumpahan racun
serangga dari meresap atau merembes melalui lantai kenderaan.
12. Sekiranya berlaku tumpahan sila patuhi “3 C” (control, contain & clean-
up), iaitu mengawal dan menghalang tumpahan dari merebak ke
tempat lain, timbus segera tumpahan dengan bahan penyerap (habuk
kayu, pasir dan lain-lain bahan penyerap), kemudian bersihkan
tumpahan dengan menggunakan penyodok dan dimasukkan ke dalam
kontena atau bekas plastik tebal untuk dilupuskan. Sekiranya perlu,
hubungi segera pihak Jabatan Alam Sekitar atau lain-lain agensi yang
berkenaan bagi tindakan selanjutnya.
6
G A R I S PA N D U A N P e n y i m p a n a n d a n P e n g e n d a l i a n R a c u n S e r a n g g a
13. Kontena atau bekas berisi racun serangga mestilah diangkat. Elakkan
membawa kontena berisi racun serangga secara mengheret atau
menggelindingkan kontena di atas permukaan jalan. Ini bagi
mengelakkan berlaku kebocoran atau kemungkinan kontena terkoyak
(bagi pakej kertas atau plastik). Gunakan troli yang bersesuaian
sekiranya kontena terlalu berat.
14. Jangan sekali-kali melambung kontena racun serangga walaupun
kontena yang berukuran kecil, pastikan kontena sentiasa diangkat dan
hendaklah dilakukan secara berhati-hati.
15. Ikat kontena ke dinding kenderaan, atau gunakan kaedah lain bagi
mempastikan kontena tidak bergolek atau berganjak atau berubah
tempat semasa perjalanan.
16. Pastikan bahagian penutup kontena sentiasa menghadap ke atas.
Jangan baringkan kontena bagi mengelakkan penutup terbuka semasa
perjalanan dan seterusnya isi kontena mungkin tumpah.
17. Sekiranya mengangkut racun serangga formulasi kering dalam
bungkusan atau pekej kertas pastikan kenderaan yang digunakan ada
atap dan tidak terdedah pada hujan.
18. Pastikan kenderaan tidak ditinggalkan tanpa jagaan sekiranya
berhenti, bagi memastikan tidak berlaku kecurian atau diambil oleh
orang yang tidak bertanggung-jawab.
19. Pindahkan racun serangga dengan segera ke tempat penyimpanan
apabila sampai ke destinasi.
20. Pastikan semua kontena, pekej atau bungkusan berisi racun serangga
mempunyai label asal yang sempurna dan lengkap.
21. Bagi racun serangga yang tergolong sebagai bahan kimia berbahaya
atau “Hazardous Materials” (Hazmat). Sekiranya mengangkut Hazmat
7
G A R I S PA N D U A N P e n y i m p a n a n d a n P e n g e n d a l i a n R a c u n S e r a n g g a
dalam amaun yang banyak (tertentu) dengan menggunakan jalan raya
awam maka plakad yang menyatakan jenis bahan yang dibawa
mestilah diletakkan dibahagian luar kenderaan (pada setiap 4 sisi
kenderan) bagi memberi amaran pada kenderaan lain agar berhati-hati.
22. Pemandu kenderaan perlu dimaklumkan dan diberi taklimat mengenai
bahan yang diangkut dan risikonya serta langkah-langkah keselamatan
bagi memastikan pemandu membawa kenderaan secara berhati-hati
dan mampu mengawal situasi sekiranya berlaku tumpahan dan
kemalangan.
23. Pastikan semua dokumen penghantaran barang (Shipping Papers)
mengenai bahan yang diangkut, serta nombor telefon untuk
“emergency response”, dan “Material Safety Data Sheets” (MSDS)
yang mengandungi langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil
jika berlaku tumpahan adalah turut dibawa dan hendaklah diletakkan
ditempat yang mudah dicapai oleh pemandu atau mudah dilihat oleh
pihak penyelamat supaya mereka boleh mengambil tindakan atau
memberi bantuan mengikut prosedur sewajarnya sekiranya berlaku
kemalangan.
III. PENYIMPANAN RACUN SERANGGA
1. Apabila sampai ke distinasi, racun serangga mestilah segera disimpan
secara selamat bagi mengelak kecurian atau diambil orang-orang yang
tidak sepatutnya.
2. Pastikan semua setor penyimpanan dibina mengikut keperluan minima
(minimum spesification) bagi mengelak sebarang kejadian tidak
diingini.
3. Pemilihan lokasi untuk membina setor penyimpanan juga perlu
memenuhi beberapa keperluan:
8
G A R I S PA N D U A N P e n y i m p a n a n d a n P e n g e n d a l i a n R a c u n S e r a n g g a
3.1 Hendaklah menjauhi kawasan sensitif (kawasan perumahan,
padang permainan kanak-kanak, kawasan perternakan, kebun,
kolam dan tasik). Sebaiknya “downwind” dan “downhill” dari
kawasan berkenaan.
3.2 Jangan bina setor di kawasan yang diketahui mudah dan sering
berlaku banjir.
3.3 Hendaklah jauh dari sumber air bagi mengelakkan kontaminasi
atau pencemaran sekiranya berlaku tumpahan dan pastikan
arah aliran (longkang dan sebagainya) menjauhi sumber air bagi
mengelak pencemaran.
3.4 Sebaiknya sistem saliran yang khas perlu dibina sekitar setor
bagi memastikan sebarang tumpahan dapat dikumpul ke dalam
kolam tadahan khas untuk tindakan lanjut.
3.5 Jangan bina setor berhampiran sistem peparitan awam.
4. Setor penyimpanan racun serangga hendaklah sebaiknya didirikan
khas bagi maksud ini. Walau bagaimanapun ini tergantung pada
amaun inventori racun yang biasanya disimpan. Sekiranya amaun
racun tidak banyak bolehlah menggunakan kabinet atau bilik khas dan
bilik tersebut sebaiknya hendaklah berada di tingkat bawah sekiranya
bangunan bertingkat. Bagaimanapun setor penyimpanan yang terasing
dari bangunan lain adalah sangat digalakkan.
5. Setor penyimpanan racun serangga sebaiknya terdiri dari 4 seksyen, iaitu:
5.1 Bilik penyimpanan racun
5.2 Bilik penyimpanan peralatan perlindungan diri, dokumentasi
seperti fail inventori dan sebagainya
5.3 Tempat menyedia dan membancuh racun
5.4 Bilik air atau kemudahan mencuci diri yang dilengkapi air pancur.
9
G A R I S PA N D U A N P e n y i m p a n a n d a n P e n g e n d a l i a n R a c u n S e r a n g g a
6. Menyimpan racun serangga sebaiknya diasingkan mengikut jenis
racun dan jenis formulasi. Gunakan papan tanda bagi memastikan
sesuatu jenis racun sentiasa disimpan di tempat yang sama. Elakkan
meletak di tempat yang berubah-ubah. Ini bagi mengelakkan berlaku
kekeliruan dan salah ambil serta mengelak berlaku kontaminasi.
7. Bilik penyimpanan sebaiknya dilengkapi dengan rak atau shelves.
Pastikan rak cukup kuat bagi menampung berat kontena racun serangga.
8. Apabila menyimpan racun serangga menggunakan rak atau shelve
sebaiknya kontena yang berat diletak di bahagian bawah dan kontena
yang ringan di bahagian atas.
9. Racun serangga formulasi kering berbentuk serbuk perlu diasingkan dari
racun serangga formulasi cecair atau yang mudah menguap. Ini bagi
mengelakkan kontaminasi bahan menguap meresap ke bahan kering.
10. Tempat atau platfom untuk membancuh dan menyedia racun
hendaklah terletak di luar bangunan setor dan di tempat terbuka.
Binaan khas perlu disediakan untuk keperluan ini seperti berikut:
10.1 Lantainya hendaklah dari konkrit tetulang, non-porous dan kuat.
10.2 Lantai ini berbentuk persegi, sebaiknya berukuran 20’ x 20’ atau 30’
x 30’ dengan cerun agak menurun kearah tengah dari semua sisi.
10.3 Tengahnya mempunyai lubang dengan diameter selebar 1 atau
11/2 kaki bagi membolehkan tumpahan mengalir masuk
kedalam kolam atau tong tadahan di bawahnya yang dibuat dari
bahan keluli tahan karat.
10.4 Setiap penjuru lantai disemua sisi hendaklah mempunyai bendul
(dikes) bagi menghalang tumpahan dari melimpah ke kawasan
luar lantai. Bendul ini hendaklah berbentuk bulat bagi
membolehkan kenderaan melepasinya.
10
G A R I S PA N D U A N P e n y i m p a n a n d a n P e n g e n d a l i a n R a c u n S e r a n g g a
11. Pastikan semua “Personel Protection Equipment” (PPE) dan
“hazardous materials spill kits” disimpan berdekatan atau bersebelahan
setor serta mudah diambil untuk kegunaan apabila diperlukan.
12. Racun rodent jenis umpan tidak boleh diletakkan berhampiran racun
serangga lain kerana umpan beracun ini boleh menyerap odour dari
racun serangga lain dan seterusnya menjadikan umpan tersebut tidak
lagi menarik pada rodent untuk memakannya.
13. Pastikan semua racun serangga disimpan dalam kontena asal (dari
kilang) dengan label asal yang lengkap. Sekiranya label terkoyak atau
rosak, usahakan untuk mendapatkan semula label asal dari pembekal
dan dilekatkan semula pada kontena berkenaan.
14. JANGAN sekali-kali menyimpan racun serangga dalam kontena bekas
minuman atau makanan (termasuk makanan ternak).
15. Jangan sekali-kali menyimpan racun serangga di tempat yang sama
untuk menyimpan makanan termasuk makanan ternak atau berdekatan
tempat pengendalian makanan. Sebaliknya jangan menyimpan
makanan atau bahan makanan di tempat menyimpan racun.
16. Pastikan kontena yang disimpan sentiasa diperiksa dari masa
kesemasa bagi mengesan sebarang kebocoran.
17. Sekiranya kebocoran dikesan, pindahkan segera racun tersebut
kedalam kontena kosong lain dan mesti dilabelkan sama seperti
kontena asal. Jika ada kontena bekas racun serangga jenis dan
formulasi yang sama adalah lebih baik
18. Pastikan racun serangga digunakan pada kadar “masuk dulu guna
dulu” dan gunakan racun dalam kontena yang telah dibuka terlebih
dahulu sehingga habis sebelum menggunakan racun dalam kontena
lain yang masih belum dibuka.
11
G A R I S PA N D U A N P e n y i m p a n a n d a n P e n g e n d a l i a n R a c u n S e r a n g g a
19. Setor hendaklah berkeadaan sejuk, dengan aliran pengudaraan yang
baik serta jauh dari sumber panas atau punca api. Ini kerana
sesetengah racun serangga akan berubah keberkesanannya atau
boleh rosak jika terdedah pada panas yang berlebihan. Selain itu,
sesetengah racun serangga mungkin menghasilkan gas jika terdedah
pada panas dan boleh menyebabkan tekanan dalam kontena
bertambah. Keadaan ini sangat berbahaya terutama semasa kontena
dibuka.
20. Dinding dan pintu setor hendaklah dari bahan tahan api (fire-proof)
untuk sekurang-kurangnya 2 - 3 jam.
21. Semua setor dimestikan meletakkan papan tanda peringatan di luar
setor, sebaiknya dibahagian luar pintu atau pada dinding luar
berhampiran pintu masuk di tempat yang mudah dilihat apabila
sesorang mendekati setor. Contoh papan tanda adalah seperti berikut:
“BAHAYA - RACUN MAKHLUK PEROSAK - JAUHKAN DIRI”
“DANGER - PESTICIDES - KEEP OUT”
22. Papan tanda hendaklah dibuat dalam ukuran besar supaya mudah
dibaca dengan jelas. Adalah lebih baik menggunakan pelbagai bahasa
untuk kemudahan orang yang kurang arif bahasa tertentu.
23. Di pintu setor atau di dinding setor perlu diletakkan senarai racun
serangga yang disimpan serta amaunnya dan maklumat ini hendaklah
sentiasa dikemaskini. Ini bagi memastikan pihak penyelamat mengetahui
jenis bahan yang dihadapi mereka semasa keadaan kecemasan.
24. “Material Safety Data Sheet” (MSDS) juga perlu diletakkan di luar
bangunan supaya sesiapa sahaja yang berurusan dengan racun
serangga tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan semasa
mengendali dan terutama ketika menghadapi keadaan kecemasan
akibat tumpahan dan kemalangan berkait racun serangga.
12
G A R I S PA N D U A N P e n y i m p a n a n d a n P e n g e n d a l i a n R a c u n S e r a n g g a
25. SEMUA TEMPAT PENYIMPANAN RACUN SERANGGA HENDAKLAH
SENTIASA BERKUNCI APABILA TIDAK DIGUNAKAN, tanpa mengira
sama ada disimpan dalam kabinet, bilik, setor dan sebagainya.
26. Pastikan hanya personel yang ditugaskan atau ketua setor sahaja yang
boleh memasuki dan mengendali setor penyimpanan dan pastikan
personel yang ditugaskan adalah lebih dari seorang.
27. Semua setor terutama yang menyimpan inventori yang banyak
hendaklah dilengkapi alat pengesan kebakaran dan alat pemadam
kebakaran.
28. Semua kontena sebaiknya diletak di atas rak kayu atau rak logam dan
jangan diletak secara langsung di atas lantai. Ini bagi mengurangkan
corrosion akibat berkarat dan selain itu memudahkan mengesan
sebarang kebocoran terutama kebocoran yang kecil.
29. Sebaiknya kontena racun serangga diletak di bahagian tepi dinding
dan jangan di letak di bahagian tengah. Ia bagi memberi ruang gerak
yang selesa dan mengelak kemalangan semasa mengangkat dan
membawa kontena racun serangga keluar atau masuk setor.
IV. MEMBANCUH DAN MENYEDIA RACUN SERANGGA
1. Semua kerja membancuh dan menyedia racun serangga hendaklah
dilakukan di tempat terbuka dan di luar setor sebaiknya di tempat yang
dibina khas untuk tujuan ini.
2. Pastikan pengendali memakai pakaian pelindung dan menggunakan
semua alat pelindung diri yang disediakan
3. Baca label sebelum memulakan kerja membancuh.
13
G A R I S PA N D U A N P e n y i m p a n a n d a n P e n g e n d a l i a n R a c u n S e r a n g g a
4. Patuhi dan ikut arahan label mengenai kadar bancuhan dan langkah
keselamatan.
5. Jangan makan, minum atau merokok semasa membancuh racun
serangga.
6. Jangan mengangkat kontena yang berat seorang diri, dan hendaklah
sentiasa berhati-hati dan bekerja dengan cermat.
7. Jangan membuat kerja secara tergesa-gesa, atur masa dengan betul
agar semua berjalan lancar.
8. Bancuh dan sediakan racun serangga hanya apabila hendak
digunakan pada hari yang berkenaan sahaja, jangan bancuh dan
simpan untuk digunakan pada hari lain. Keberkesanan racun serangga
akan berkurangan atau menjadi tidak berkesan sama-sekali.
9. Semua peralatan yang digunakan termasuk mesin penyembur
hendaklah dalam keadaan bersih dan siap guna serta berfungsi dengan
baik. Sentiasa pastikan peralatan diperiksa sebelum digunakan.
10. Bersihkan peralatan semburan dan lain-lain alat selepas digunakan. Ini
bagi memastikan sisa racun serangga yang tertinggal tidak kering dan
menyumbat peralatan menyembur yang boleh menimbulkan masalah
apabila digunakan pada hari lain.
11. Pastikan semua personel menyalin pakaian kerja dengan segera
selepas bertugas, mandi dan membersihkan diri dengan sabun serta
memakai pakaian bersih sebelum pulang ke rumah. Ini bagi
mengelakkan kontaminasi dan pencemaran, terutama pada anak-anak
dan makanan apabila pulang ke rumah.
14
G A R I S PA N D U A N P e n y i m p a n a n d a n P e n g e n d a l i a n R a c u n S e r a n g g a
V. TINDAKAN SEKIRANYA BERLAKU TUMPAHAN
Walaupun langkah-langkah keselamatan telah diikuti sepenuhnya semasa
bekerja dan mengendalikan racun serangga, namun kadang-kadang
kemalangan mungkin masih berlaku. Oleh itu perkara-perkara berikut perlu
diberi perhatian;
1. Sekiranya tumpahan berlaku di kawasan penyimpanan maka tindakan
cepat dan pantas perlu segera dilakukan. Oleh itu adalah amat penting
semua peralatan mengatasi tumpahan atau “harzadous pesticide spill
kit” mestilah sentiasa ada dan boleh segera digunakan dan konsep
“3C” dilaksanakan iaitu “Control, Contain and Clean-Up”. Sekiranya
pesticide tersebut berbentuk cecair, maka hendaklah segera dihalang
dari merebak ke tempat lain atau dihalang dari memasuki longkang
dengan tindakan cepat menimbus tumpahan tersebut dengan bahan
penyerap seperti serbuk kayu, “activated charcoal”, “absortive clay”,
“vermiculite”, “pet litter”, atau bahan penyerap lain dan pastikan seluruh
tumpahan ditimbus oleh bahan penyerap berkenaan. Kemudian sapu
atau sodok menggunakan penyodok dan masukkan ke dalam bekas
plastik tebal untuk dilupuskan dengan cara yang sepatutnya. Jangan
sekali-kali menggunakan air kerana racun serangga tersebut akan
menyebar dengan cepat dan menyebabkan pencemaran lebih meluas
kerana mungkin memasuki longkang, parit dan seterusnya memasuki
sumber air atau meresap ke dalam tanah dan akhirnya juga akan
mencemari sumber air.
2. Sekiranya racun serangga terpercik atau tertumpah ke baju atau ke
badan pekerja, maka pekerja tersebut hendaklah meninggalkan
kawasan tersebut dengan segera dan terus pergi ke tempat
membersihkan diri. Oleh itu amat penting kemudahan mencuci
disediakan berdekatan dan pastikan bekalan air sentiasa tersedia.
Pakaian hendaklah ditanggalkan segera dan cuci bahagian badan
yang kena tumpahan tersebut dengan air. Gunakan sabun dan air yang
banyak. Ulang mencuci beberapa kali.
15
G A R I S PA N D U A N P e n y i m p a n a n d a n P e n g e n d a l i a n R a c u n S e r a n g g a
3. Ikut peraturan pertolongan pertama kecemasan sebagaimana
dinyatakan pada label racun serangga berkenaan atau segera
mendapatkan rawatan perubatan di kemudahan kesihatan terdekat.
4. Sekiranya berlaku kemalangan melibatkan penghasilan asap beracun
(toxic fumes) segera arahkan semua orang yang berada di tempat
kejadian meninggalkan kawasan tersebut sejauh mungkin dan segera
maklumkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya. Di
samping itu, itu kawasan tersebut hendaklah ditutup.
5. Satu langkah yang bijak membaca seluruh label dengan teliti setiap kali
menerima racun serangga terutama racun jenis baru serta mengingati
langkah-langkah yang perlu diambil apabila berlaku kejadian yang
tidak diingini. Penyelia perlu sentiasa memaklumkan secara berulang-
kali kepada pekerja-pekerja dari masa ke semasa agar mereka
mengingati langkah-langkah berkenaan sepanjang masa.
6. Adalah menjadi hak setiap pekerja (worker’s right to know) yang
berurusan dengan bahan berbahaya diberitahu mengenai bahaya dan
risiko bahan yang dikendali serta prosedur dan langkah-langkah
keselamatan bagi menghindar perkara-perkara yang tidak diingini
berlaku.
7. LABEL racun serangga dengan sendirinya adalah undang-undang
dan perlu dipatuhi. Oleh itu ketua aktiviti atau penyelia bertanggung-
jawab menerangkan kepada pekerja-pekerja mereka setiap perkara
yang dinyatakan di label kerana biasanya pekerja tidak memahami
maksud yang dinyatakan di label disebabkan terlalu teknikal.
16


Use: 0.039