• FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN PENGENALAN (LATAR ...


  •   
  • FileName: LAPORAN_PENERBITAN_BUKU_KATALOG_UPM_FPSK _BM.pdf [read-online]
    • Abstract: dan jenis data, pengukuran kecenderungan titik tengah dan sukatan ... penghad, jenis-jenis veKtor dan penggunaan, teknologi PCR dan kepentingannya, pencirian pengklonan jujukan DNA menggunakan pemetaan, bloting asid nukleik, penggunaan bioteknologi dalam penghasilan farmasi, industri makanan dan ...

Download the ebook

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
PENGENALAN (LATAR BELAKANG FAKULTI)
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan ditubuhkan pada 1hb Ogos 1996 melalui
percantuman Jabatan Sains Bioperubatan dari Fakulti Veterinar dan Sains Penternakan
dengan Jabatan Pemakanan dan Kesihatan Komuniti dari Fakulti Ekologi Manusia dan
perwujudan jabatan baru iaitu Jabatan Sains Perubatan. Pada peringkat awal
penubuhannya Fakulti ini dikenali dengan nama Fakulti Bioperubatan dan Sains
Kesihatan. Pada bulan September 1997, Fakulti Bioperubatan dan Sains Kesihatan
secara rasminya ditukar nama kepada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan.
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan kini, telah berpindah ke kompleks baru yang
dibangunkan bersebelahan dengan Hospital Serdang yang telah dikenalpasti sebagai
Hospital Pengajaran untuk pelajar FPSK, UPM. Pada masa ini terdapat kira-kira 1527
pelajar sepenuh masa (Pra-Siswazah : 1247, Siswazah : 280) di bawah Fakulti
Perubatan dan Sains Kesihatan.
Kompleks Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan dibangunkan dengan pelbagai
kemudahan termasuk kawasan kediaman pelajar sebanyak 4 blok dengan kapisiti 2000
orang pelajar, pusat pelajar, medan selera, surau dan 2 buah rumah pengetua.
Kawasan fakulti pula terbahagi kepada 3 blok yang terdiri daripada pentadbiran, dewan
kuliah/seminar/tutorial dan makmal.
SENARAI PROGRAM PENGAJIAN
1. Doktor Perubatan
2. Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
3. Bacelor Sains (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
4. Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
5. Bacelor Kejururawatan
6. Bacelor Sains (Dietetik)
1
FOKUS PENYELIDIKAN
1. Stem Sel
2. Diagnostik Molekular
3. Kesihatan Komuniti
4. Kanser
5. Pemakanan dan Kesihatan
6. HIV/Substance Abuse
7. Alergi
8. Kesihatan Mental
9. Cardiovascular Diseases
10. Thalasemia
11. Penyelidikan Haruan
2
SENARAI PEGAWAI AKADEMIK
DEKAN
Prof. Dr. Hj. Azhar b. Md. Zain
MD (UKM), M. PSYCH. MED (Malaya)
Dip. COG. TH (Oxford), M. UKCP (England), A.M
Psikiatri
TIMBALAN DEKAN
Prof. Madya Dr. Zarida Hambali (Akademik : Sains Kesihatan)
MD (UKM), DCP (London), Ph.D (UKM), A.M
Patologi Kimia
Prof. Madya Dr. Zamberi Sekawi (Akademik : Perubatan)
B. Sc (Med), MD (UKM), M. Path (Microbiology), A.M
Klinikal Virology
Prof. Madya Dr. Rozita Rosli (Penyelidikan : Siswazah)
B. Sc. (Purdue, USA), MA,ED (Sc), Ph.D (Ball State Univ)
Genetik Klinikal
Prof. Madya Dr. Mohd. Roslan Sulaiman (Hal Ehwal Pelajar & Alumuni)
DVM (UPM), Ph. D (Edinburgh)
Neurofisiologi
KETUA JABATAN PERUBATAN
Prof. Madya Dr. Loong Yik Yee
B. Sc. (UKM)
MD (Hons.)(UKM),MRCP (UK)
Perubatan Dalaman & Gastroenterologi
3
KETUA JABATAN PSIKITARI
Prof. Madya Dr. Brian Ho Kong Wai
MBBS (UM), MRCPsych (UK)
MPM (UM), AM (Mal)
Psikiatri
KETUA JABATAN SURGERI
Prof. Dr. Yunus Gul b. Alif Gul
MBBch (Ireland), FRCS (Ireland)
FRCS (Gen. Surg)
Surgeri
KETUA JABATAN ORTOPEDIK
Prof. Madya Dato’ Dr. K. Selvakumar a/l A. Kangarajah
MBBS, MS (Ortho)
Ortopedik
KETUA JABATAN OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI
Prof. Madya Dr. Mohd. Nazri Yazid
MD (USM), MMed (UKM)
Perbidanan dan Sakit Puan
KETUA JABATAN SAINS BIOPEURBATAN
Prof. Dr. Abdul Manan Mat Jais
B. Sc. (Hons.) (Malaya)
Ph. D (Southampton)
Fisiologi
KETUA JABATAN PEMAKANAN DAN DIETETIK
Dr. Mohd. Nasir Mohd. Taib
BS (Western Michigan)
MS (Wright State) MPH (Hawaii)
Dr. PH (Hawaii)
4
Pemakanan Komuniti / Epidemiologi Tingkahlaku
KETUA JABATAN PATOLOGI
Prof. Madya Dr. Hjh. Hairuszah Ithnin
MD (UKM), M. Path (UKM) A.M
Histopatologi
KETUA JABATAN KESIHATAN KOMUNITI
Dr. Hejar Abdul Rahman
MD (UKM)
Master in Community Health (UKM)
Kesihatan Awam (Epidemiologi)
KETUA JABATAN PEDIATRIK
Prof. Dr. Norlijah Othman
MBBS (UM), MRCP (UK)
Pediatrik
KETUA JABATAN ANATOMI MANUSIA
Dr. Sharida Fakurazi
B. Sc. (Hons.) Scotland, Ph. D London
Farmakologi
KETUA JABATAN PENGIMEJAN
Prof. Madya Dr. Rozi Mahmud
MBBS (UM), MMed Rad (UKM)
Radiologi
KETUA JABATAN MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI
PERUBATAN
Prof. Madya Dr. Nor Amalina Emran
MBBS (UM), M. Path (UKM)
Mikrobiologi
5
PENOLONG PENDAFTAR
Nasrudin Yahya
Bacelor Sains (Kepujian) Pembangunan Manusia, UPM
Mohd Zaliridzal Zakaria
Bacelor Pendidikan (Kepujian) (Bimbingan & Kaunseling),
Master Sains (Bimbingan & Kaunseling), UPM
Aliah Zulkifli
Dip. Business Studies (Polytechnic)
Ijazah Sarjana Muda Kepujian Pentadbiran Perniagaan, UKM
Hazalina Zulkifli
Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi, UPM
Azlinda Md. Zaid
Bacelor Sains (Kepujian) Sumber Manusia, UPM
6
JABATAN PERUBATAN
PROFESOR MADYA
Dr. Kathirkamanathan a/l Vytialingam
Dip. Cot (Lond. ), Grad Dip. Health Sciences (Western Australia)
MAppSc. (Health) (W. Australia)
Rehabilitasi Fizikal
Dr. Loong Yik Yee
B. Sc. (UKM)
MD (Hons.)(UKM), MRCP (UK)
Perubatan Dalaman & Gastroenterologi
Dr. Yap Yee Guan
B. Med. Sc. (Hons) (Notthingham)
MBBS (Notthingham), MRCP (UK)
MD (London)
Perubatan Dalaman & Kardiologi
Dr. Wendy Wan Dee Lim
B. Med. Sc. (Hons) (Notthingham)
MBBS (Notthingham), MRCP (UK)
MD (London)
Perubatan Dalaman & Gastroenterologi
Dr. Alinda Chiu Sze Fung
MBBch. BAO(Belfast), MRCP (UK)
Perubatan Dalaman (Nefrologi)
7
PENSYARAH
Dr. Lim Poh Hin
MD (USA), Diplomate (ABPN-USA)
Perubatan Dalaman (Neurologi)
Dr. Christopher Lim Thiam Seong
MB BCH BAO (Queen’s)
MRCP (UK), FAMS (Nephrology)
Perubatan Dalaman & Nefrologi
Dr. Firdaus Abd. Rahim
MBBS (Australia)
M. Med Internal Medicine (UKM)
Perubatan Dalaman
Dr. Norashikin Shamsudin
B. Med Sc., MBBS (Nott, UK)
MRCP (UK)
Perubatan Dalaman
Dr. Rushdan Abdul Aziz
MBBCh (Dublin)
BAO, LRCP & SI (Ireland)
M. Med (UKM)
Perubatan Dalaman
Dr. Ahmad Fazli Abdul Aziz
Bcs. (Surgery), MBBS (Sydney, Aus)
MRCP (UK)
Perubatan Dalaman
Dr. Tarita Taib
MD (UKM)
8
M.Med (UKM)
Perubatan Dalaman
Dr. Liza binti Ahmad Fisal
Egrees Of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Honours Liverpool
University , MRCP UK
Mikrobilogi Perubatan
Dr. Kartini Farah bt Abd. Rahim
MB, BcH, BAO, University College Dublin
Perubatan Dalaman
Dr. Wong Teck Wee
Kardiologi
Dr. Loke Seng Cheong
Endocrinology
PENSYARAH PELATIH
Dr. Bahariah Khalid
MBBS (Belgium, Karnataka)
Perubatan Dalaman
Dr. Norzian Ismail
MD (USM)
Perubatan Dalaman
Dr. Nor Fadhlina Zakaria
MD (UKM)
Perubatan Dalaman
Dr. Suryati Mohd Thani
Bac. Sains (Sains Perubatan) UPM ,
9
Ijazah Doktor Perubatan UPM
Rehabilitasi
JABATAN PENGIMEJAN
PROFESOR MADYA
Dr. Rozi Mahmud
MBBS (UM), MMed. Rad (UKM)
Radiologi
Dr. Abdul Jalil Nordin
MD (UKM), M Rad (UKM)
Fellowship Nuclear Imaging (Syd.)
Radiologi (Perubatan Nuklear)
PENSYARAH
Dr. Sharifah Aishah Al-Edrus
MBSS (UM), M. Rad (UM)
Radiology
Dr. Suraya Sulaiman
MBBS (UM), M. Rad (UM)
Radiology
Dr. Suzana Ab. Hamid
MD (USM), M. Rad (Malaya)
Radiology
Dr. Moorthy a/l Sinnasamy
MBBS (UM), M. Rad (UM)
10
Radiology
Dr. Suraini Mohamad Saini
MD (USM), M. Rad (UM)
Radiology
Dr. Mohammad Bakri Mustafa
MBBS (UM), M. Rad (UM)
Radiology
PENSYARAH PELATIH
Dr. Saiful Nizam Abdul Rashid
MBBS (UM)
Radiology
TUTOR
Norzulaili Md. Shalleh
11
JABATAN PSIKITARI
PROFESOR
Dr. Hj. Azhar b. Md. Zain
MD (UKM), M. PSYCH. MED (Malaya)
Dip. COG. TH (Oxford), M. UKCP (England), A.M
Psikiatri
PROFESOR MADYA
Dr. Brian Ho Kong Wai
MBBS (UM), MRCPsych (UK)
MPM (UM), AM (Mal)
Psikiatri
PENSYARAH
Dr. Khin Ohnmar Naing@ Noor Jan
MBBS (Rgn), M.Med Psy (USM)
Psikiatri
Dr. Bharathi a/p Vengadasalam
MBBS (Manipal), M. Med (Psy) (UM)
Dr. Nik Shaliza Hussin
MBBS (Malaya), M. Med (Psy)(UKM)
Psikiatri (Liason Psikiatri)
Dr. Azhar Salleh
MBBch. BAO LRCP SL (IRE)
M. Med (Psy)(UKM)
12
Psikiatri
Dr. Hamidin Awang
MBBS (Karnatak Univ.India)
M. Med (Psy)(UKM)
Psikiatri
Dr. Normala Ibrahim
MBBch. BAO (University College Dublin)
MBBS, M. Med (UKM)
Psikiatri
Zubaidah Hj. Jamil@Osman
B. Sc. (Hons.) (Psy),
MA (Clinical Psychiatry) (UKM)
PhD. Psych. (Clin.)(Melb)
Psikiatri Klinikal
PENSYARAH PELATIH
Dr. Halimatus Sakdiah binti Minhat
Psikiatri
TUTOR
Siti Irma Fadhilah Ismail
B. Sc. (Psychology)
MA (Clinical Psychiatry)
Pakar Psikologi
Nor Sheereen bt Zulkefly
B. Sc. (UPM)
Psikologi Klinikal
13
Kho Puay Bee
Psikologi Klinikal
JABATAN SAINS BIOPERUBATAN
PROFESOR
Dr. Abdul Manan Mat Jais
B. Sc. (Hons.) (Malaya)
Ph. D (Southampton)
Fisiologi
Dr. Daud Ahmad Israf Ali
DVM (UPM), MS (UPM)
Ph. D (Glasgow)
Imunologi
PROFESOR MADYA
Dr. Patimah Ismail
BSc. (Hons.) (UM), Ph.D (Wales)
Genetik Biologi
Dr. Muhammad Nazrul Hakim Abdullah
DVM (UPM), Ph. D (London)
Farmakologi dan Toksikologi
Dr. Sabrina Sukardi
DAHP (UPM), DVM (UPM)
Ph. D (London)
Fisiologi
14
Dr. Saidi Moin
B. Sc.(Louisiana State), M. Sc. (Louisiana State)
Ph. D (Louisiana State)
Biostatistik
Dr. Mohamad Aziz Dollah
B. Sc. (Hons.), M.Sc. (UKM)
Ph. D (Missouri-Columbia)
Fisiologi dan Biologi Radiasi
Dr. Roslan Sulaiman
DVM (UPM), Ph. D (Edinburgh)
Neurofisiologi
Dr. Zuraini Ahmad
DVM (UPM), Ph. D (London)
Fisiologi
Dr. Johnson Stanlas
B. Sc. (Hons.), M.Sc. (UKM)
Ph.D (Nottingham)
Biokimia
PENSYARAH
Dr. Chong Pei Pei
B. Sc. (Hons. ) (UMIST, Manchester)
Ph. D (UMIST, Manchester)
Biokimia
Dr. Ahmad Bustamam Hj. Abdul
B. Sc. (Hons.) (UM), Ph. D (England UK)
Patologi Kimia
15
Dr. Latifah Saiful Yazan
B. Sc, Ph. D (UPM)
Biologi Molekul
Dr. Mohd. Khairi Hussain
DVM (UPM), M. Sc. (UPM)
Farmakologi
Dr. Tengku Azam Shah Tengku Mohamad
DVM (UPM), M. Med Sc. (UKM)
Anatomi
Dr. Abdah Md. Akim
B. Sc. (Hons.) (UK), M. Sc. (UPM)
Ph. D (UPM)
Biokimia
Dr. Roslida Abd. Hamid @ Abd. Razak
Farmakologi
Pn. Fezah Othman
B. Sc, M. Sc. (UPM)
Toksikologi
Mohd. Nasir Mohd. Desa
B. Sc. (Arizona), M. Med Sc. (Malaya)
Bakteriologi
Pn. Hasiah Ab. Hamid
B. Sc. (USA), M. Med Sc. (Malaya)
Toksikologi
Dr. Cheah Yoke Kqueen
B. Sc.
16
M. Sc. (UPM), PhD.
Bioteknologi Perubatan
Dr. Huzwah bt Khaza'ai
BSc (Hons.) UKM
MPH UM, PhD University of Aberdeen
Biokimia
Elysha Nur binti Ismail
Imunologi
TUTOR
Norazila Kassim Shaari
B. Sc. (Hons.), M. Sc. (UPM)
Genetik Molekul
Ahmad Shaiffudin Abdul Rahman
B. Sc. (UPM)
Farmakologi
Siti Sarah Udzir
B. Sc. (UPM) Phd
Biokimia Klinikal
Zulkefly Othman
B. Sc. (UPM)
Biologi Molekul
Seri Narti Edayu Sarchio
Dip. Kes. Haiwan & Penternakan (UPM)
B. Sc. Bioperubatan (UPM)
Imunologi
17
Manraj Singh Cheema
Dip. Kes. Haiwan & Penternakan (UPM)
B. Sc. Bioperubatan (UPM)
Toksikologi
Suhaili Abu Bakar @ Jamaludin
Sitogenetik
Nur Fariesha Md. Hashim
Perubatan Nuklear
Intan Barul Akma Bakhtiar
Melati Khalid
Bachelor of Science, Deakin University,
MSc Medical Science, UKM
Patologi
Hasni Idayu bt Saidi
Sarjana Muda (Statistik Gunaan) USM
Biostatistik
Sudarti binti Suparmin
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Bioperubatan, Case Western Reserve University
Experimental design and instrumentation
Noraina bt Muhamad Zakuan
Bacelor Sains (Sains Bioperubatan) UPM
Biokimia
Sharifah Sakinah Syed Alwi
Ijazah Sarjanamuda Sains (Kepujian) UKM
Biokimia
Armania binti Nurdin
18
Farmakologi
Siti Farah Md Tohid
Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan (Kepujian), UKM
Mikrobiologi
JABATAN PEMAKANAN DAN DIETETIK
PROFESOR
Dr. Khor Geok Lin
B. Sc. Agrc. (McGill), MS (Guelph)
Ph.D (Malaya)
Pemakanan Komuniti
Dr. Maznah Ismail
B. Sc. (Hons.) (Salford), MS (Lousiana State)
Ph. D (Glasgow)
Biokimia Pemakanan
Dr. Asmah Rahmat
B. Sc. (Hons.)(UKM), M. Sc. (London),
Ph. D (UKM)
Biokimia Pemakanan
PROFESOR MADYA
Dr. Mirnalini Kandiah
B. Sc. (Hons.) (Andra Univ.) India, M. Sc (London)
Ph. D (Malaya)
Epidemiologi Pemakanan
19
Dr. Rokiah Mohd. Yusof
Dip. Agrc. (Malaya) B. Sc. , MS (Louisiana State)
Ph. D (Surrey)
Food and Nutrition
Dr. Zaitun Yassin
Dip. Agric. (Malaya)
BS, MS (Louisiana State)
Grad. Dip. (Maternal & Child Nutrition) (NUFFIC)
Ph. D (Iowa State)
Pemakanan Komuniti
Dr. Mary Huang Soo Lee
Dip. Agric. (Malaya)
B. Sc, MPH (Hawaii)
Ph. D (UPM)
Kesihatan Ibu & Anak
Dr. Amin Ismail
B. Sc, Ph. D (UPM)
Biokimia Pemakanan
Dr. Zalilah Mohd. Shariff
BS, MS (Michigan State)
Ph. D (Michigan State)
Antropologi Pemakanan
PENSYARAH
Dr. Mohd. Nasir Mohd. Taib
BS (Western Michigan)
MS (Wright State) MPH (Hawaii)
Dr. PH (Hawaii)
20
Pemakanan Komuniti / Epidemiologi Tingkahlaku
Dr. Norhaizan Mohd. Esa
BS (Hons.), MS (UPM)
Ph. D (Surrey)
Biokimia Pemakanan
Dr. Chan Yoke Mun
BS (UKM), Ph. D (UPM)
Dietetik
Dr. Loh Su Peng
BS (UPM)
Biokimia Pemakanan
Dr. Azrina Azlan
BS, M. Sc (UKM)
Ph. D (Nutrition Sc.)
Pemakanan Klinikal
n. Nawalyah Abdul Ghani
BS (NY State)
Grad. Dip. (Food Tech) (NSM)
MS (UNL)
Pemakanan Klinikal
Dr. Rosita Jamaludin
B. Sc, MS (Washington State)
Pengurusan Perkhidmatan Makanan
Dr. Hazizi Abu Saad
BS (UPM), Phd
Pemakanan Komuniti
21
TUTOR
Zuriati Ibrahim
BS (UKM)
Dietetik
Barakatun Nisak Mohd. Yusof
BS (UKM)
Dietetik
Siti Nur’ Asyura Adznam
BS (UKM)
Dietetik (Pemakanan Klinikal)
Norbaizura Md. Yusop
BS (USM)
Dietetik (Pemakanan Klinikal)
Zalina Abu Zaid
BS (UKM)
Dietetik
Zulfitri’ Azuan Mat Daud
BS (USM)
Dietetik
Noraida binti Omar
Dietetik
Nurul Husna binti Mohd Shukri
Pemakanan Komuniti
22
JABATAN PATOLOGI
PROFESOR
Dr. Seow Heng Fong
B. Sc. (Hons)(Lon.UK)
Ph. D (Aukland, NZ)
Imunologi
Dr. Elizabeth George
MBBS (M’sia), DCP (Lon.)
FRCPA (Australia), MD (S’pore)
FRCP (Edinburgh), FAMM
Hematologi
PROFESOR MADYA
Dr. Zarida Hambali
MD (UKM), DCP (London), Ph.D (UKM), A.M
Patologi Kimia
Dr. Sabariah Abd. Rahman
MBBS, M. Path(UM), AMM
Histopatologi & Sitopatologi
Dr. Hjh. Hairuszah Ithnin
MD (UKM), M. Path (UKM) A.M
Histopatologi & Sitopatologi
23
PENSYARAH
Dr. Maizaton Atmadini Abdullah
MBBS (Malaya)
M.Path (UKM)
Histopatologi & Sitopatologi
Dr. Shiran Mohd. Sidik
MBBS (UM)
M. Path (UKM)
Histopatologi & Sitopatologi
Dr. Zainina Seman
MD (USM)
M. Path (UKM)
Hematologi
Dr. Eusni Rahayu Mohd Tohit
MBBS (UM)
M. Path (UKM)
Hematologi
Dr. Norhafizah Mohtarrudin
MBBS (MAHE)
M. Path (UKM)
Hematologi & Sitopatologi
Dr. Razana Mohd. Ali
MBBS (Australia)
M. Path (UKM)
Histopatologi & Sitopatologi
Dr. Faridah Idris
MBBS (UM)
24
M. Path (UM)
Hemaologi
Dr. Maha Abdullah
Sarjana Muda Sains (UKM)
Sarjana Sains (UM)
PhD (UPM)
Imunologi
Sharmili Vidyadaran
B. Sc. (UPM)
Ph. D (London)
Neuroscience & Neuroimmunology
Rajesh a/l Ramasamy
B. Sc. (UKM)
PhD (London)
Imunologi & Stem Cell Transplantation
Lai Mei I
Bachelor of Science (Biomedical Science) UPM (2002), PhD
(Molecular Haematology) King's College London
Hematologi
Dr. Sabariah Md Noor
Hematologi
Dr. Zalinah binti Ahmad
Patologi Kimia
PENSYARAH PELATIH
Dr. Siti Yazmin Zahari Sham
MD (Southampton)
25
Patologi Kimia
Dr. Herni Talib
MBBS (UM)
Histopatologi
Dr. Lee Bang Rom
MBBS (UM)
Histopatologi
Dr. Subashini a/p Chellappah Thambiah
MD (Australia)
Patologi Kimia
Dr. Huzlinda Hussin
MD (USM)
Histopatologi
Dr. Fauzah bt Adb. Ghani
Bachelor of Medicine and Surgery, University of adelaide, South Australia
Histopatologi
TUTOR
Masriana Hassan
B. Sc. (UPM)
Biokimia
26
JABATAN MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI PERUBATAN
PROFESOR
Dr. Wan Omar Abdullah
DVM (Pakistan), MSPH (Tulane)
MPH (UNC-Chapel Hill)
Ph. D (North Carolina)
D. Sc (Colombo), FRIPHH (UK)
FACTM (Australia)
Parasitologi
Y. Bhg. Datin Dr. Farida Fatema @ Farida Jamal
MBBS (Dacca) M. Sc. (London)
MRCPath (UK)
Mikrobiologi
PROFESOR MADYA
Dr. Mariana Nor Shamsudin
BS (USA), MS (USA)
Ph. D (USA)
Mikrobiologi
Dr. Zamberi Sekawi
B. Sc (Med), MD (UKM), M. Path (Microbiol), AM
Virologi Klinikal
Prof. Madya Dr. Nor Amalina Emran
MBBS (UM), M. Path (UKM)
Mikrobiologi
27
PENSYARAH
Dr. Rukman Awang Hamat
MBBS (UKM)
Hematologi
Dr. Malina Osman
MD, M. Comm. Health, (CIME)
Parasitologi
Dr. Ngah Zasmy a/l Unyah
BS (Sains Hayat) UKM
MS (USM)
Ph. D
Parasitologi Perubatan
Roslaini Abd. Majid
Dip. Kes. Haiwan (UPM)
B. Sc. (Hons.)-Biomedical (UK)
Parasitologi
Dr. Vasantha Kumari Neela
Mikrobiologi
PENSYARAH PELATIH
Dr. Niazlin Mohd. Talib
MBBch, Bao (Ireland)
Mikrobiologi
Dr. Tengku Zetty Maztura binti Tengku Jamaluddin
MBChB Sheffield
Mikrobiologi
28
TUTOR
Nurfilza Ahmat
B. Sc. (Arizona)
M. Sc. (UPM)
Leslie Than Thian Lung
Mikrobiologi
Azmiza Syawani binti Jasni
Bakteriologi
JABATAN OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI
PROFSEOR MADYA
Dr. Rozita Rosli
B. Sc. (Purdue, USA), Ma,ED (Sc)D, (Ball State Univ)
Genetik Klinikal
Dr. Mohd. Nazri Yazid
MD (USM), MMed (UKM)
Perbidanan dan Sakit Puan
PENSYARAH
Dr. Rusinahayati Mokhtarudin
MBBS (UM)
MOG (Malaya) -Master
Perbidanan dan Sakit Puan
29
Dr. Andi Angeriana Andi Asri
MD (Universitas Gajah Mada, Indonesia)
Perbidanan dan Sakit Puan
Obstetrik dan Ginekologi
Dr. Rohani Aziz
MD (UKM)
Sarjana Obstetrik & Ginekologi (UKM)
Obstetrik dan Ginekologi
Dr. Syahrilnizam Abdullah
D. Phil (Oxford)
Gene Therapy
Dr. Thilakavathy a/p Karuppiah
Ph. D
Genetik
Dr. Norshariza Nordin
B. Sc. (UPM)
Genetik Molekul
Dr. Renu Gopinath
Obstetrik & Ginekologi
PENSYARAH PELATIH
Dr. Zana Zalinda S. Mohd Ghazali
MBBS (UM)
Perbidanan ddan Sakit Puan
Dr. Habibah Abdul Hamid
Dr. Amilia Afzan Mohd Jamil
30
Dr. Anizah Ali
Dr. Jamaliah Mohamad @ Abd. Majid
Dr. Zunita Abdul Hamid @ Abdul Razak
Dr. Maiza Tusimin
TUTOR
Abhimanyu a/l Veerakumarasivam
Ling King Hwa
S. Cert (Bioinformatics)
B. Sc (Hons) (Biomedical Sc.)
MSc (Genetics)
Genetik/ Medical Bioinformatics
Hasmawati Yahya
B. Sc. (Surgery)
MBBS (Adelaide)
Genetik Klinikal
31
JABATAN PEDIATRIK
PROFESOR
Datuk Dr. Mohd. Sham Kasim
MBBS (Sydney), DCH (UK)
MRCP (UK) A.M
Pediatrik
Dr. Norlijah Othman
MBBS (UM), MRCP (UK)
Pediatrik
PROFESOR MADYA
Dr. Bina Sharine Menon
MBChB (Liverpool)
D. TM. & H (Liverpool)
MRCP (UK)
Pediatrik Onkologi
Dr. Amir Hamzah Abdul Latif
MBBS (UM)
Mmed (Paeds), MRCP
Dip RCPath (Imm)
Imunologi Klinikal, Alergi dan Pediatrik
PENSYARAH
Dr. Ting Tzer Hwu
MBBS (Melbourne), MRCP (UK)
Pediatrik
32
Dr. Intan Hakimah bt. Ismail
MD (UKM)
MMed (Paeds) (USM)
Dr. Mohd Feizel Al-Siddiq Mohd Fakharuddin
MBBCh (Ireland), MRCPCH (UK)
MMed (Paeds) (UM)
Dr. Amani Malik Amin Nabri
MD (Khourtom)
MBBS (Khourtom)
MRCP (UK)
Dr. Mohd Zaini b. Abd Hamid
Pediatrik
33
JABATAN SURGERI
PROFESOR
Dr. Yunus Gul Alif Gul
MBBch (Ireland), FRCS (Ireland)
FRCS (Gen. Surg)
Surgeri
Dr. Lim Thiam Aun
MBBS, MD. FRCA, A.M
(Anaestesiology)
Anestesiology
PROFESOR MADYA
Dr. Liew Ngoh Chin
MBBS Andhra
FRCS (Edinburgh)
MS (UKM)
Vascular Surgery
Dr. Ranbir Singh Kaulsay a/l Harnam Singh
MB (Ireland)
BCh (Ireland)
BAO, FRCS (Ireland)
Paediatric & Adult Allergy
Dr. Mohd. Faisal Jabar
B. Med. Sc. (Hons. ) BM,
BS, FRCS (Eng)
Surgeri
34
Dr. Myint Tun
MBBS Yangon
MMed. Sc (Surgery) Yangon
FRCS (Edinburgh)
General Surgery
PENSYARAH
Dr. Subhita Prasannan
MBBS, FRCS (Edin)
Pembedahan Am
Dr. Go Eng Soon
MBBS (KMC), Mmed (Ofthal)(USM)
Oftalmologi
Dr. Puraviappan a/l Periyannan
Dr. Nazri Omar
MD (UKM), Msurg (Ofthal) (UKM)
Oftalmologi
Dr. Sethu Thakachy Subha
MBBS
MS (ORL Head & Neck Surgery)
ENT
Dr. Noor Airini Ibrahim
MBBS (Malaya)
MMed (Anes) (UKM)
Anaesthesia and Intensive Care
Special Interest in Intensive Care Medicine
35
Dr. Khairul Muhsein Abdullah
MBBch (Ireland), MS (UKM)
Surgeri
Dr. Kwan Keat Leong
Bmed Sc. (UKM), MD (UKM)
MS (UKM), FRCS (Ire.)
Surgeri
Dr. Wong Wai Hong
MD (UKM), MMed (Anes) (UKM)
Anestesiologi
Dr. Venkateswara Rao Ramanaidu
MBBS (UM), Sarjana E. N. T (UM)
ENT
Dr. Lim Kin Yuee
MD (UKM)
Sarjana Perubatan (Anestesiologi)
MMed (UKM)
Anestesiologi & Rawatan Rapi
Dr. Raja Badrul Hisham Raja Zezeman Shah
MBCHB (Liverpool)
MS (UKM)
Surgeri
Dr. Cheong You Wei
MBBS Surgeri
MS (UM)
Surgeri
Dr. Mohamad Mohd. Isa
36
MS (USM)
Oftalmologi
Dr. Yap Yoke Yew
MD (USM), MMed (USM)
ENT
Dr. Tikfu Gee
MBBS (Jawaharlal Nehru Mc)
MS Surgeri (UM)
Surgeri Am
Dr. Lim Beng Seng
MBBS (Sydney)
MMed (Singapore)
FANZCA
Anestesiology
PENSYARAH PELATIH
Dr. Mohamed Asri Kader Ibrahim
B. Med Sc. MBBch. Bao
Anestesiologi dan Rawatan Rapi
Dr. Khairul Shaharuddin
MD (UKM)
ENT
Dr. Khairul Asri Mohd Ghani @ Mamat
MD (UKM)
Surgeri Am
Dr. Rafidah Md. Salleh
MD (UKM)
37
Oftalmologi
Dr. Harianti binti Husain
MD (UPM)
Surgeri Am
Dr. Zubaidah binti Nor Hanipah
MD (UPM)
Surgeri Am
Dr. Nur Hashima binti Abdul Rashid
A-Level Abacus College, Oxford, UK, MBBS King's College London, University of
London
ENT
Dr. Maimunah binti Abdul Muna'aim
Ijazah Kedoktoran Perubatan UKM
Farmakologi
38
JABATAN ORTOPEDIK
PROFESOR MADYA
Dr. K. Selvakumar a/l A. Kanagarajah
MBBS, MS (Ortho)
Oropedik
Dr. Manohar a/l Arumugam
MBBS MANGLORE, MS ORTHO MALAYA
Dr. Zairul Nizam Zainol Fithri
MBBS (UM), MS Orth. (UKM), FELLOWSHIP IN ORTHOPLASTY DAN
ARTHROSCOPY(AUSTARIA)
Ortopedik
Dr. Anand Sobhraj Devnani
MBBS (India Univ. )
Master of Surgery (India Univ.)
Ortopedik
Dr. Sharifah Roohi Syed Waseem Ahmad
MD UKM, FRCS(ED), MS ORTHO UKM, FELLOWSHIP IN HAND AND
MICROSUGERY (S’PORE & USA)
PENSYARAH
Dr. Zanariah Othman
MD (USM), MS Orth. (UKM)
Ortopedik
Dr. Ahmad Hisham Abd. Rashid
MD (UKM), MS (Ortho) UKM
39
Ortopedik
Dr. Azfar Rizal Ahmad
MBBS (Adel), MS ORTHO UKM
Ortopedik
Dr. Mohd Nizlan Mohd Nasir
MBBS MALAYA, MS ORTHO UKM
PENSYARAH PELATIH
Dr. Fahrudin Che Hamzah
Matrikulasi dan MD UKM
Dr. Paisal Hussin
Asasi Sains dan MBBS MALAYA
Dr. Mohd. Khairuddin Kandar
Asasi Sains dan MBBS MALAYA
Ortopedik dan Muskuloskeletel
Dr. Sanjiv Rampal a/l Lekhraj Rampal
BBS Rajiv Gandhi University, Bangalore
Ortopedik
40
JABATAN ANATOMI MANUSIA
PROFESOR
Dr. Abdul Hamid Abdul Rashid
Anatomi
Dr. Khatiza Haida Ali
Fisiologi
Dr. Fauziah Othman
DVM, M.Sc. (UPM)
Ph. D (Glasgow)
Histologi
PROFESOR MADYA
Dr. Jamaludin Zainol
MBBS (Malaya), MMed (USM)
Anatomi
Dr. Win Maw
Farmakologi
Dr. Swe Swe Win
Fisiologi Perubatan
Dr. Maung Maung Aye
Biokimia
Dr. Nadankutty Jayaseelan
Anatomi
41
PENSYARAH
Dr. Rafidah Hod
Pendidikan Perubatan
Dr. Khin Thet Nyo
B. Sc. (Rangoon Univ.)
MBBS (Rangoon Univ.)
Mmed Sc. (Anatomy)
Anatomi
Dr. Sharida Fakurazi
B. Sc. (Hons.) Scotland, Ph. D London
Farmakologi
Dr. Zulkhairi Amom
DKHP (UPM), B. Sc. (Hons.) (Nott)
Ph. D (UKM)
Fisiologi Manusia
Dr. Mohd. Taufik Hidayat Baharuldin
B. Sc, Oh. D (UPM)
Fisiologi
Dr. Che Norma Mat Taib
DVM (UPM), M. Sc. (UPM)
Mmed Sc. (UKM)
Anatomi
Mohamad Aris Mohd. Moklas
B.Sc. (UPM), Mmed Sc. (UKM)
Anatomi
42
Dr. Myint Than
Farmakologi
Dr. Rusliza Basir
Farmakologi
TUTOR
Dr. Khairullizam Sapari
DVM (UPM)
Anatomi
Cheah Pike See
B. Sc. (UPM)
Anatomi
Nizar Abd. Manan
B. Sc. (UPM)
Farmakologi
Muhammad Zulfadli Mehat
Sandra a/p Maniam
Hafizah Abdul Hamid
Siti Khadijah binti Adam
Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan (Kepujian), UM
Farmakologi
Mohamed Hanief b. Khalid
Anatomi
43
Siti Raudzah binti Mohamad Kamal
Anatomi
Rosfayati bt Othman @ Jaffar
Fisiologi
JABATAN KESIHATAN KOMUNITI
PROFESOR
Y. Bhg. Dato’ Dr. Lye Munn Sann
MBBS (Malaya), MPH (Tulane),
DrPH (Tulane),
FAMM
Epidemiologi dan Kesihatan Awam
Dr. Syed Tajuddin Syed Hassan
Biostatistik
Dr. Lekhraj Rampal s/o Gyanchand Rampal
MBBS, MPH (Hons.) (Philippines), DRPH (Philippines),
Ph. D (Philippines)
FAMM
Epidemiologi Perubatan Statistik dan Kesihatan Awam
Dr. Mohd Yunus Abdullah
MD (UKM), MPH (Hawaii)
Penjagaan Kesihatan Primer dan Perubatan Kesihatan Awam
Dr. Zailina Hashim
BA (USA), M. Sc. (USA)
Ph. D (USA)
44
Kesihatan Persekitaran
PROFESOR MADYA
Dr. Sharifah Zainiyah Syed Yahya
DSc (ITM), MD (UKM)
MPH (Glasgow)
Kesihatan Awam
Dr. Sherina Mohd. Sidik
MBBS (Malaya)
MMed (Family Medicine) (UKM)
Perubatan Keluarga
Dr. Lim Wai Kong
MBBS (Mal), MMED (OM) NUS
Diploma Sports Med. (Germany)
Perubatan Sukan
Dr. Latiffah A. Latiff
MD (UKM), MPH (Hawaii)
Penjagaan Kesihatan Primer dan Perubatan Kesihatan Awam
Dr. Mohd Yusoff Adon
Kesihatan Awam
Dr. Hj. Muhamad Hanafiah Juni
MD (UKM), MPH (UM)
M. Sc. (Econ) (London)
Health Care Management Health Economics
Dr. Muhammad Abdul Kadar C. K Marikar
Pengurusan Hospital dan Kualiti dalam bidang kesihatan
45
Dr. Haliza Mohd. Riji
Sosiologi dan Antropologi Perubatan
PENSYARAH
Dr. Zaiton Ahmad
MD (UKM)
Mmed (Family Medicine) (UM)
Perubatan Keluarga
Dr. Hejar Abdul Rahman
MD (UKM)
Master in Community Health (UKM)
Kesihatan Awam (Epidemiologi)
Dr. Hayati Kadir @ Shahar
MBBch. BAO (Dublin)
M. Comm. Health (Epidemiology & Biostatistik) (UKM)
Epidemiologi dan Biostatistik
Dr. Anisah Baharom
MBBS (UM)
Master of Community Health (Family Health) (UKM)
Dr. Titi Rahmawati Hamedon
MD (UKM)
Master of Public Health (UKM) Phd
Kesihatan Pekerjaan
Dr. Anita Abd. Rahman
Kesihatan Pekerjaan
Dr. Nor Afiah Mohd Zulkefli
B. Sc. MD (UKM)
46
Master in Comm. Health (Family Health) (UKM)
Kesihatan Keluarga
Dr. Sazlina Shariff Ghazali
MBBS (Adelaide)
Perubatan Keluarga
Dr. Kamal Ismail
Perubatan Keluarga
Pn. Leong Whye Sook
Masters in Advanced Nursing Practise (Nottingham)
B. Nursing (Adelaide)
Diploma in Health Care Studies (Coronary Care Pathway) (Nottingham)
Certificate In Intensive Care Nursing
Perawatan Jantung
Cik Soh Kim Lam
Ijazah Sarjana Muda Sains Kejururawatan (UM)
Kejururawatan
Pn. Rosna Ab. Raman
B. Sc. (UPM)
Ms. Health Sciences (New Zealand)
Kejururawatan Pediatrik
Pn. Faridah Mohd Said
Kejururawatan
Dr. Shamsul Bahri Md. Tamrin
DVM (UPM)
MMed (Comm. Health) (UKM)
Kesihatan Pekerjaan
47
Dr. Juliana Jalaludin
BS (Hum. Dev), MS (Env. Health)
Kesihatan Persekitaran
Dr. Shamsul Bahari Shamsudin
BS (Hum. Dev), MS (env. Health)
Kesihatan Persekitaran
En. Shaharuddin Mohd. Sham
Bfish. Sc (UPM), M. Env (UPM)
Kualiti Air, Hormon Persekitaran
Dr. Kulanthayan a/l K.C. Mani
Pn. Lee Khuan
BSc (Nursing) (UM)
MMed. Sc. (PH) (UM)
Kejururawatan
Pn. Nora Ahmad
Ijazah Sarjana Muda Sains Kejururawatan (UM)
PhD
Kejururawatan
Dr. Suriani binti Ismail
Doktor Perubatan USM , Sarjana Kesihatan Awam UM
Kesihatan Awam (Kesihatan Persekitaran
PENSYARAH PELATIH
Dr. Salmiah Md. Said
Health Care Management & Health Promotion
Dr. Ching Siew Mooi
Perubatan Keluarga
48
Dr. Nurainul Hana bt Shamsuddin
Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda
Pembedahan, Universiti Malaya
Perubatan Keluarga
Dr. Ahmad Zaid Fattah bin Azman
Epidemiologi dan Biostatistik
Dr. Puteri Shanaz bt Jahn Kassim
Ijazah Doktor Perubatan, USM
Perubatan Keluarga
TUTOR
Pn. Saliza Mohd Elias
B. Sc, M. Sc. (UPM)
Kesihatan Persekitaran
Mohamad Azhar Mohd. Noor
B. Sc. (UPM), Master Alam Sekitar
Kesihatan Pekerjaan
Mohd Rafee Baharudin
Dip. Pert., Dip. Insp. Kesihatan
B. Sc. (ENV & OCC Health)
Master Alam Sekitar
Kesihatan Persekitaran
Azizan Hadi Saat
Sarjana Sains Teknologi (UKM)
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (UKM)
Toksikologi Persekitaran dan Kimia Persekitaran
49
Irniza Rasdi
Kesihatan Persekitaran
Rosnida Abu Bakar
Onkologi, Medikal & Surgikal
Sharifah Norkhadijah bt Syed Ismail
Bachelor Science of Environment & Occupational
Health UPM , Master Science of Environment UPM
Environmental health
Emilia binti Zainal Abidin
Pemantauan dan Analisis dalam Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan
Zalifah bt Mahadi
Bacelor Sains Kejururawatan Dengan Kepujian UKM
Kejururawatan
50
SINOPSIS KURSUS
PROGRAM DOKTOR PERUBATAN
SPP 3211
SEL DAN TISU PEKA RANGSANG
Jam Kontak : 49 jam
Tahun : Satu
Kursus ini merangkumi struktur dan fungsi asas sel dan tisu peka rangsang,
pengubahsuaian tindakan neurotransmitter oleh ubatan berdasarkan mekanisme
ubatan, kesan farmakologi, kesan farmakokinetik dan kesan sampingan berbagai jenis
ubatan autonomik (agonis dan antagonis).
SPP 3221
ANATOMI AM DAN EMBRIOLOGI
Jam Kontak : 22 jam
Tahun : Satu
Kursus ini merangkumi pengenalan kepada anatomi am meliputi sistem
muskuloskeletal, sistem sirkulasi dan sistem saraf serta embriologi am.
SPP 3231
PERUBATAN BERASASKAN MOLEKUL
Jam Kontak : 33 jam
Tahun : Satu
Kursus ini merangkumi biokimia asas dalam protein dan enzim dengan jaringan
metabolik yang utama serta penyakit yang disebabkan oleh kekurangan enzim
metabolik dan hubungan di antara kestabilan protein dengan aktivitinya.
SPP 3271
FARMAKOLOGI AM DAN BIOKIMIA
Jam Kontak : 22 Jam
Tahun : Satu
51
Kursus ini merangkumi prinsip am farmakologi, konsep farmakodinamik dan
farmakokinetik dadah serta menghuraikan Prinsip Amalan Preskripsi Rasional.
SPP 3241
EKSPRESI GEN
Jam Kontak : 14 jam
Tahun : Satu
Kursus ini merangkumi struktur dan fungsi bahan genetik, kejadian penyakit tertentu
akibat keabnormalan mekanisme replikasi DNA, transkripsi mRNA, pemisahan dan
gabungan semula gen dan translasi protein, aspek mutasi dan agen mutagenik serta
pengaruh mereka ke atas DNA dan sel, dan aspek aplikasi teknik biologi molekul dalam
diagnostik klinikal.
SPP 3251
GENETIK MANUSIA
Jam Kontak : 14 jam
Tahun : Satu
Kursus ini merangkumi konsep asas dan teknologi terkini dalam pengajian bidang
genetik manusia berkaitan bidang perubatan termasuk sitogenetik, genetik molekul,
genetik biokimia, genetik klinikal, isu-isu berkaitan etika dan kaunseling genetik.
SPP 3321
PATOLOGI AM
Jam Kontak : 36 jam
Tahun : Satu
Kursus ini merangkumi prinsip asas patologi dan hubungkait prinsip berkenaan dengan
pengetahuan anatomi, fisiologi, biokimia, mikrobiologi, parasitologi, farmakologi,
radiologi serta manifestasi klinikal.
SPP 3341
IMUNOLOGI
Jam Kontak : 36 jam
Tahun : Satu
52
Modul ini merangkumi konsep imuniti, gambaran keseluruhan sistem pertahanan badan,
sifat antigen dan pengenalan sel, peranan sistem imun dalam proses inflamasi,
pertahanan terhadap patogen, mekanisma kerosakan tisu, alahan, pemindahan dan
penolakan organ dan kesan imunologi akibat kekurangan daya tahan.
SPP 3311
HEMATOLOGI
Jam Kontak : 38 jam
Tahun : Satu
Kursus ini merangkumi pembentukan dan fungsi sel darah, struktur normal hemopoiesis
yang terdapat di dalam sum-sum tulang serta faktor pengawalannya, fungsi sel darah
merah, sel darah putih, platelet, sistem koagulasi, anti pembekuan darah, kumpulan
darah, bidang transfusi dan penyakit biasa ditemui seperti anemia, leukemia,
pendarahan abnormal, thrombofilia serta permasalahan di dalam perubatan transfusi.
SPP 3351
MIKROBIOLOGI PERUBATAN
Jam Kontak : 50 jam
Tahun : Satu
Kursus ini merangkumi pengetahuan asas mikroorganisma, strukturnya, bahan genetik
dan patogenisiti dalam subbidang .bakteriologi, mikologi dan virologi.
SPP 3371
PARASITOLOGI DAN ENTOMOLOGI PERUBATAN
Jam Kontak : 31 jam
Tahun : Satu
Kursus ini merangkumi aspek perubatan dan kesihatan umum penyakit parasit dan
bawaan vector meliputi biologi dan kitar hidup, epidemiologi, patologi, manifestasi
klinikal, diagnosis, rawatan, pencegahan dan kawalan jangkitan pada pesakit serta
komuniti secara keseluruhan.
SPP 3531
SISTEM KARDIOVASKULAR
53
Jam Kontak : 67 jam
Tahun : Satu
Kursus ini merangkumi bidang anatomi, fisiologi, patologi dan farmakologi sistem
kardiovakular.
SPP 3541
SISTEM RESPIRATORI
Jam Kontak : 38 jam
Tahun : Satu
Kursus ini merangkumi anatomi dan fungsi sistem respiratori serta aspek patologi sistem
berkenaan termasuk manifestasi klinikal, diagnosis serta penggunaan pelbagai jenis
dadah dalam rawatan pesakit berkaitan sistem respiratori.
SPP 3521
SISTEM URINARI
Jam Kontak : 39 jam
Tahun : Satu
Kursus ini merangkumi anatomi, fisiologi, patologi dan farmakologi sistem urinari dan
penafsiran data berkaitan dengan pengawalan asid-bes, perubahan elektrolit dalam
plasma dalam pelbagai penyakit dan terapi cecair.
SPP 3551
SISTEM ALIMENTARI
Jam Kontak : 51 jam
Tahun : Satu
Kursus ini merangkumi struktur anatomi gross dan mikro, fisiologi, biokimia, farmakologi
dan aspek klinikal system alimentari serta perubahan patofisiologi sistem alimentari
berdasarkan pengetahuan fisiologi secara kolektif.
SPP 3261
PEMAKANAN DAN METABOLISME
Jam Kontak : 17 jam
Tahun : Satu
54
Kursus ini merangkumi nutrient makro (simpanan tenaga and kesimbangan), nutrien
mikro (vitamin dan mineral), peranan pemakanan dalam penjagaan kesihatan optimum,
kesan berfungsi akibat kelebihan dan kekurangan nutrien serta aplikasi klinikal.
SPP 3561
SISTEM ENDOKRIN
Jam Kontak : 45 jam
Tahun : Dua
Kursus ini merangkumi aspek anatomi, histologi, fisiologi, farmakologi dan aspek klinikal
yang berkaitan dengan kelenjar endokrin iaitu hipotalamus, pituitari, tiroid, paratiroid,
adrenal dan pankreas.
SPP 3571
SISTEM REPRODUKTIF
Jam Kontak : 45 jam
Tahun : Dua
Kursus ini merangkumi anatomi, histologi, fisiologi, farmakologi dan aspek klinikal yang
berkaitan dengan sistem reproduksi termasuk sistem reproduktif lelaki, sistem
reproduktif wanita, persenyawaan, plasenta, payudara, pelvis, fisiologi fetus, bayi baru
lahir, keguguran dan amalan perancang keluarga.
SPP 3511
SISTEM MUSKULOSKELETAL
Jam Kontak : 87 jam
Tahun : Dua
Kursus ini merangkumi anatomi, histologi, fisiologi, patologi, farmakologi dan aspek
klinikal yang berkaitan dengan sistem musculoskeletal termasuk sistem otot dan sistem
tulang dalam tubuh manusia serta menghubungkaitkannya dengan konteks klinikal.
SPP 3581
SISTEM SARAF PUSAT
Jam Kontak : 75 jam
Tahun : Dua
55
Kursus ini merangkumi anatomi, histologi, fisiologi, farmakologi, patologi dan aspek
klinikal yang berkaitan dengan sistem saraf pusat, dan menghubung kait pengetahuan
sains perubatan asas dengan konteks klinikal.
SPP 3421
PENGENALAN KESIHATAN AWAM DAN EPIDEMIOLOGI
Jam Kontak : 20 jam
Tahun : Dua
Kursus ini merangkumi konsep asas, prinsip dan isu yang berkaitan dengan kesihatan
awam, prinsip asas epidemiologi, corak penyakit di Malaysia dan dunia, menjelas dan
mengaplikasikan kejadian penyakit melalui teknik epidemiologi.
SPP 3422
EPIDEMIOLOGI – MENENTUKAN SEBAB
Jam Kontak : 27 jam
Tahun : Dua
Kursus ini merangkumi rekabentuk kajian epidemiologi, kebaikan dan kelemahannya,
ujian klinikal, pengukuran risiko dan kegunaannya, penilaian penyebab dan penilaian
bukti epidemiologi dan ujian klinikal di dalam journal yang telah diterbitkan.
SPP 3411
KESIHATAN KELUARGA
Jam Kontak : 13 jam
Tahun : Dua
Kursus ini merangkumi perkhidmatan kesihatan keluarga yang sedia ada dalam
masyarakat yang disediakan oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan seperti kesihatan
ibu dan anak, kesihatan wanita, kesihatan remaja, kesihatan di sekolah, penjagaan
kesihatan warga emas, penjagaan kesihatan golongan yang mempunyai keperluan dan
nutrisi khas.
SPP 3423
MEMAHAMI EPIDEMIOLOGI PENYAKIT
Jam Kontak : 14 jam
56
Tahun : Dua
Kursus ini merangkumi taburan penyakit menurut orientasi masa, tempat dan individu
serta penentu penyakit berkenaan termasuk prinsip, konsep epidemiologi dan aplikasi
pencegahan kepada penyakit/ keadaan tersebut.
SPP 3431
PERKHIDMATAN, PELANGGAN DAN MASYARAKAT
Jam Kontak : 20 jam
Tahun : Dua
Kursus ini merangkumi isu berkaitan dengan kemudahan dan perkhidmatan penjagaan
kesihatan yang disediakan oleh badan kerajaan dan agensi swasta termasuk
perkhidmatan pencegahan dan promosi seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan, perkhidmatan kesihatan pekerjaan; perkhidmatan kesihatan persekitaran
seperti sistem perkhidmatan pelupusan sampah/ sisa, perkhidmatan air minuman,
perubatan tradisi dan komplementari serta kesihatan antarabangsa.
SPP 3611
KAEDAH SAINTIFIK
Jam Kontak : 42 jam
Tahun : Dua
Kursus ini merangkumi isu berkaitan kaedah saintifik dalam bidang perubatan, sumber
dan jenis data, pengukuran kecenderungan titik tengah dan sukatan kebolehubahan,
pengumpulan dan pengolahan data, konsep dan jenis persampelan, taburan normal,
pengujian hipotesis, analisa korelasi dan regresi, ujian khi kuasa dua, ujian statistik
dalam pengujian nilai min di dalam rekabentuk berpadanan dan tidak berpadanan.
SPP 3131
SAINS PERLAKUAN
Jam Kontak : 21 jam
Tahun : Dua
Kursus ini merangkumi sejumlah perkembangan normal manusia khususnya dari
perspektif psikologi dari peringkat bayi baru lahir seterusnya mencapai usia dewasa,
kesan psikososial akibat penyakit kronik, peranan keluarga, tekanan dan proses yang
57
terlibat dalam aktiviti mental (daya ingatan, tanggapan, tidur, motivasi, “conditioning” dan
emosi).
SPP 3111
PEMBANGUNAN PROFESIONAL
Jam Kontak : 10 jam
Tahun : Dua
Kursus ini merangkumi peranan sosial dan professional sebagai seorang doktor
termasuk kepentingan aspek kemahiran professional dalam perubatan iaitu hubungan
doktor-pesakit, sikap terhadap peranan semasa dan perhubungan professional, budaya
korporat dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, bertugas dengan gender yang
berlainan, penilaian holistik, dan isu etika dan budaya dalam perubatan.
SPP 3121
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
Jam Kontak : 9 jam
Tahun : Dua
Kursus ini merangkumi konsep teras komunikasi bagi meningkatkan sensitiviti pelajar,
pengetahuan dan kemahiran berkenaan prinsip penting komunikasi.
SPP 3621
METODOLOGI DAN PROJEK PENYELIDIKAN
Tempoh : 10 minggu
Tahun : Dua
Kursus ini merangkumi metodologi dan perlaksanaan projek penyelidikan termasuk
biostastistik, rekabentuk penyelidikan, proposal, penganalisaan data, penulisan dan
pembentangan saintifik serta pembentangan projek.
SPK 3011
PENGALAMAN AWAL KLINIKAL
Jam Kontak : 48 jam
Tahun : Satu dan Dua
58
Kursus ini merangkumi cerapan yang dilakukan terhadap kemahiran komunikasi dan
klinikal, prosedur di wad dan teknik perawatan yang sedia ada di wad.
SPP 3591
PENYELESAIAN MASALAH DALAM PERUBATAN
Jam Kontak : 66 jam
Tahun : Satu dan Dua
Kursus ini meningkatkan pemahaman pelajar terhadap pengetahuan yang dipelajari
dalam sains asas dan mengintegrasikan pengetahuan tersebut dalam proses
penyelesaian masalah serta membentuk kemahiran dalam pemikiran hipotet


Use: 0.0295