• Microsoft Word - SHERBIME


  •   
  • FileName: Sherbime.pdf [read-online]
    • Abstract: 1500 lekë. Punëkërkuesit e papunë të regjistruar në Zyrën e Punës. Hënë-Premte Paradite ... Hënë - Premte. 8.00 - 20.00. 18 muaj. 2 orë. Fillon: Çdo fillim jave. Nr. min: 1 pjesëmarrës ...

Download the ebook

KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
KURSE NË TIRANË
Materiali informativ “Kurse në Tiranë” përmban të dhëna të larmishme, aktuale dhe të detajuara
për kurset, që mund të ndiqen në Tiranë. Ai përmban një ofertë prej 1125 kursesh të ofruara nga
67 subjekte trajnuese në Tiranë për: gjuhë të huaja, kompjuter, biznes, zanate, shërbime, sporte
apo arte dhe shëndetësi, etj.
Krahas kurseve në ketë material mund të gjeni informacion rreth qendrave të licensuara për
provimet TOEFL, TOEIC, GRE, GMAT, SAT, certifikata të Kembrixhit, MOS, EBC*L
European Business Competence License, Certifikata evropiane për kompjuter - Xpert,
Certifikata evropiane për Personal Business Skills – Xpert, si dhe për kurset përgatitore për
marrjen e këtyre certifikatave të njohura në shkallë ndërkombëtare.
Ky material pasqyrohet në faqen tonë në internet me aprovimin e Fondacionit PARSH, realizuesi
i udhëzuesit “Kurse në Tiranë”, të cilin e falënderojmë për bashkëpunimin e ngushtë që ka me
drejtorinë tonë.
UDHËZUES PËR KËRKIMIN E MATERIALIT
Materiali është strukturuar në mënyrë që kërkimi të orientohet nga kursi, që ju keni interes.
Kurset janë grupuara në 9 fusha kryesore. P.sh. nëse ju kërkoni kursin për programin Excel, atë
do ta gjeni në grupimin Kompjuter, ku përveç këtij kursi ka edhe programe të tjera si Word,
Power Point, Access e shumë të tjera.
Fillimisht ju do të zgjidhni tek rubrika “Kurset” fushën, që ju mendoni se i takon atij kursi, që
kërkoni. Më pas, brenda kësaj fushe do të kërkoni kursin tuaj. Pasi të keni gjetur kursin do të
njiheni me të dhënat specifike të kursit si: kohëzgjatja, intensiteti, metoda, çmimi etj.
Në fund të çdo kursi ju do të gjeni edhe emrin e qendrës, që e organizon atë. Adresën e qendrës
dhe informacionin e kontaktit do t’i gjeni në fund të materialit të renditur sipas rendit alfabetik.
2 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
KURSE NË TIRANË
S H Ë R B I ME
1. Sigurim fizik
2. Fotografi
3. Konfeksion / modë
4. Arredim / mobilim
5. Kozmetikë
6. Autoservis
7. Autoshkollë
8. Punë artizanale
9. Punëtorë për kryerjen e punëve në shtëpi ose
institucione sociale
3 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
KURSE NË TIRANË
SHËRBIME
Sigurim Fizik
Sigurim Fizik
SIGURIM FIZIK
Sigurim fizik
2000 Euro
5 herë/javë Hënë - Premte
8.00 - 20.00
9 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
250 Euro
5 herë/javë Hënë- Premte
8.00 - 20.00
1 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
12000 lekë
15 ditë 08.00 – 13.00
Fillon: Sipas kërkesave
Nr. min: 5 pjesëmarrës
Nr. maks: 15 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra shqiptaro-gjermane e formimit profesional ALGE
4 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
KURSE NË TIRANË
SHËRBIME
Fotografi
Fotografi
FOTOGRAFI
Fotografi
Trajnime profesionale për fotografinë: Fotoreportazh; Reklamë; Modë
25000 lekë/muaj
2 herë në javë Mërkurë, Premte 18.00-20.00
3 muaj 2 orë
Fillon: Qershor
Nr. min: 8 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Jepet nga Qendra Kulturore Lindart & Anima
Organizon: Qendra Kulturore Lindart & Anima
18000 lekë
3 herë në javë Fleksibël
9 javë
Fillon: Në çdo kohë
Nr. min: 5 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: “Harry Fultz” Community College
5 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
KURSE NË TIRANË
SHËRBIME
Konfeksion / modë
Design
Skicim modeli
Modelim veshjesh për meshkuj
Modelim për fëmijë
Prerje
Zhvillimi i prerjes për industri
Defekte dhe prerje në industri
Qepje në makina industriale dhe shtëpie
Defekte dhe qepje
Njohje e fibrave dhe copes
Marketing dhe shitje për modën
Rrobaqepësi
6 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
KONFEKSION/MODE
Design
Prerje Qepje;
Veshje në analogji të trupit;
Modelist:
Design;
Stilist;
Ligjet dhe kodet e biznesit për modën
3 vjet
Çdo vit 9 muaj mësim dhe një muaj aktivitet në fushën e modës
Fleksibël
Viti I fillon në Tetor
Viti II dhe III fillojnë në Shtator
Diplomë nga Qendra e Modës Selanik
Organizon: Instituti i Modës “SIPAM-AB”
Skicim modeli
Dizenjim, vizatim veshjesh si dhe krijim koleksione veshjesh
5 muaj
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB, MASH dhe jashtë
Organizon: Elia Style Fashion Design
Modelim veshjesh për meshkuj
Gjithçka për meshkuj: pantallona, këmisha, xhaketa, kravata
5 muaj 8 orë/javë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB, MASH dhe jashtë
Organizon: Elia Style Fashion Design
Modelim për fëmijë
5 muaj 6 orë/javë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
7 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB, MASH dhe jashtë
Organizon: Elia Style Fashion Design
Prerje
5 muaj 8 orë/javë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB, MASH dhe jashtë
Organizon: Elia Style Fashion Design
Zhvillimi i prerjes për industri
9 muaj 8 orë/javë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB, MASH dhe jashtë
Organizon: Elia Style Fashion Design
Difekte dhe prerje në industri
9 muaj 6 orë/javë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB, MASH dhe jashtë
Organizon: Elia Style Fashion Design
Qepje në makina industriale dhe shtëpie
5 muaj 12 orë/javë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB, MASH dhe jashtë
Organizon: Elia Style Fashion Design
Defekte dhe qepje
9 muaj 8 orë/javë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB, MASH dhe jashtë
Organizon: Elia Style Fashion Design
Njohje e fibrave dhe copës
5 muaj 2 orë/javë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
8 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB, MASH dhe jashtë
Organizon: Elia Style Fashion Design
Marketing dhe shitje për modën
3 muaj 4 orë/javë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB, MASH dhe jashtë
Organizon: Elia Style Fashion Design
Rrobaqepësi
Modelistikë, Stilistikë, Konfeksione, E drejtë pune, Etikë, Kulturë, Italisht, Matematikë, Edukim fizik
3000 lekë/muaj (24000 lekë/vit)
Hënë-Premte 8.00-13.10
8 muaj
Fillon: Shtator
Nr. min: 20 pjesëmarrës
Nr. maks: 24 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Profesionale “Don Bosko”
3000 lekë 2700 lekë tekstet
1500 lekë Punëkërkuesit e papunë të regjistruar në Zyrën e Punës
Hënë-Premte Paradite 9.00-13.30
Mbasdite 15.00-18.30
4 muaj 4 orë, 45 min
Fillon: Në çdo kohë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 15 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.4 Tiranë
Metodë prerje dhe qepje
5000 lekë/moduli
Hënë-Premte 14.30-17.00
3-4 muaj
Fillon: Tetor, Mars, Qershor
Nr. min: 15 pjesëmarrës
Nr. maks: 20 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Profesionale “Don Bosko”
3000 lekë 1500 lekë për të papunët
5 ditë / javë 8.30; 12.00
4 muaj 3 orë
Fillon: Çdo katër muaj
Nr. min: 7 pjesëmarrës
Nr. maks: 15 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.1 Tiranë
Kurs për adoleshentë në vështirësi dhe fëmijë të rrugës
Falas
6 muaj Çdo ditë 10.00-14.00
Fillon: Shkurt
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 12 pjesëmarrës
9 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Alternativa Profesionale
5 herë/javë
100 orë 6 orë
Fillon: Maj,Tetor
Nr. min: 15 pjesëmarrës
Nr. maks: 18 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra “Maria Mazzarello
15000 lekë
3 muaj Çdo ditë
6 muaj 3 herë/javë
Fleksibël
Fillon: Kur plotësohet numri
Nr. min: 6 pjesëmarrës
Nr. maks: 25 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Profesionistët e tekstilit dhe arti artizanal
10000 lekë Tekstet 2000 lekë
5 herë/javë 9.00-13.00; 14.00-18.00
17.5 javë 4 orë nga 45 min
Fillon: Në çdo kohë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 13 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: “Shkolla për Jetën”
Falas për gra e vajza në nevojë
3 muaj
3 herë/javë 1.5 orë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 15 pjesëmarrës
Certifikata: Jepet nga Kryqi i Kuq Shqiptar. Njihet nga KE
Organizon: Kryqi i Kuq Shqiptar
1500 Euro
5 herë/javë Hënë- Premte
8.00 - 20.00
9 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
1000 Euro
5 herë/javë Hënë- Premte
8.00 - 20.00
6 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
10 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
500 Euro
5 herë/javë Hënë- Premte
8.00 - 20.00
3 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
250 Euro
5 herë/javë Hënë- Premte
8.00 - 20.00
1 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
100 Euro
2 herë/javë Shtunë- Diel
8.00 - 20.00
1 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
Qepje me makineri
10000 lekë
1 muaj 08.00 – 13.00
Fillon: Sipas kërkesave
Nr. min: 15 pjesëmarrës
Nr. maks: 20 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra shqiptaro-gjermane e formimit profesional ALGE
Qepje me dorë
10000 lekë
1 muaj 08.00 – 13.00
Fillon: Sipas kërkesave
Nr. min: 15 pjesëmarrës
Nr. maks: 20 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra shqiptaro-gjermane e formimit profesional ALGE
Qepje me dorë dhe makineri
10000 lekë
1.5 muaj 08.00 – 13.00
Fillon: Sipas kërkesave
Nr. min: 15 pjesëmarrës
Nr. maks: 20 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra shqiptaro-gjermane e formimit profesional ALGE
11 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
KURSE NË TIRANË
SHËRBIME
Arredim / mobilim
Arredues / mobilues
ARREDIM/MODELIM
Arredues / Mobilues
9 muaj 12 orë/javë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB, MASH dhe jashtë
Organizon: Elia Style Fashion Design
12 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
KURSE NË TIRANË
SHËRBIME
Kozmetikë
Parukeri – Kozmetikë – Estetikë
KOZMETIKË
Parukeri-Kozmetikë-Estetikë
Prerje dhe trajtime flokësh femra e meshkuj, permanent, depilim, stilime, akonçatura dhe rregullim nusesh, manikyr, pedikyr,
masazh, tualet truku i fytyrës, ngjyrosje.
Parukeri-Estetikë
5 herë/javë Hënë-Premte
12 muaj 9.00-12.00
Nr. min: 15 pjesëmarrës
Nr. maks: 30 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB dhe Akademia italiane Framesi
Organizon: Shkolla e Parukerisë “Framesi”
Parukeri
70000 lekë
6 muaj Paradite, Mbasdite
Fillon: Çdo muaj
Nr. min: 4 pjesëmarrës
Nr. maks: 15 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Frontera
Estetikë
80000 lekë
6 muaj Paradite, Mbasdite
Fillon: Çdo muaj
Nr. min: 4 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Frontera
13 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
Parukeri-Estetikë 9 muaj
Parukeri 6 muaj
5 herë/javë Hënë-Premte
9.00-13.00; 15.00-18.00
Fillon: Në çdo muaj
Nr. min: 16 pjesëmarrës
Nr. maks: 20 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Diplomë europiane
Organizon: Shkolla e Parukerisë “B.S.Palais”
50000 lekë 3 muaj
70000 lekë 5 muaj
110000 lekë 9 muaj
5 ditë / javë
3-5 muaj
Fillon: Çdo tre muaj
Nr. min: 7 pjesëmarrës
Nr. maks: 20 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Parukeri “Gina”
Parukeri-Estetikë
5 muaj 1 muaj falas
5 ditë / javë 9.00-13.00; 16.00-19.00
Fillon: Me plotësimin e numrit
Nr. min: 15 pjesëmarrës
Nr. maks: 20 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: “Krëhëri i artë”
25000 lekë
5 ditë / javë Hënë – Premte 8.30
4 muaj 3 orë
Fillon: Çdo 4 muaj
Nr. min: 7 pjesëmarrës
Nr. maks: 15 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.1 Tiranë
Falas Kurs për adoleshentë në vështirësi dhe fëmijë të rrugës
6 muaj Çdo ditë 10.00-14.00
Fillon: Maj
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 12 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Alternativa Profesionale
5000 lekë
Hënë-Premte Paradite 9.00-13.30
Mbasdite 15.00-18.30
4 muaj 4 orë, 45 min
Fillon: Në çdo kohë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 15 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.4 Tiranë
14 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
4000 Euro
5 herë/javë Hënë - Premte
8.00 - 20.00
18 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
250 Euro
5 herë/javë Hënë - Premte
8.00 - 20.00
1 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
100 Euro
2 herë/javë Shtunë - Diel
8.00 - 20.00
1 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
Parukeri-Estetikë
50000 lekë 3 muaj
80000 lekë 6 muaj
Fleksibël
Fillon: Në çdo kohë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 12 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Sallon bukurie “Juli”
Estetikë-Parukeri
60000 lekë 3 muaj
75000 lekë 5 muaj
90000 lekë 6 muaj
Çdo ditë Hënë-Shtunë
9.00-14.00
Fillon: Shkurt; Maj; Tetor
Nr. min: 5 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Sallon “Beautiful Mira”
15 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
KURSE NË TIRANË
SHËRBIME
Autoservis
Teknik automobilah
Autoservis
AUTOSERVIS
Teknik automobilash
18000 lekë/muaj
5 herë në javë Mbasdite
6 muaj - 2 vjet
Fillon: Në çdo kohë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 12 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: “Harry Fultz” Community College
Autoservis
Motorrist; Elektroauto; Xhenerik; Sisteme elektronike
5000 lekë
5 ditë / javë Hënë – Premte 8.30
5.5 muaj
Fillon: Çdo 5.5 muaj
Nr. min: 7 pjesëmarrës
Nr. maks: 15 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.1 Tiranë
Riparim karrocerie automjetesh të lehta
3000 lekë
1500 lekë Punëkërkuesit e papunë të regjistruar në Zyrën e Punës
Hënë-Premte Paradite 9.00-13.30
Mbasdite 15.00-18.30
4 muaj 4 orë, 45 min
Fillon: Në çdo kohë
Nr. min: 10 pjesëmarrës
Nr. maks: 15 pjesëmarrës
16 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
Organizon: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.4 Tiranë
1500 Euro
5 herë/javë Hënë- Premte
8.00 - 20.00
9 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
1000 Euro
5 herë/javë Hënë- Premte
8.00 - 20.00
6 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
500 Euro
5 herë/javë Hënë- Premte
8.00 - 20.00
3 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
250 Euro
5 herë/javë Hënë- Premte
8.00 - 20.00
1 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
100 Euro
2 herë/javë Shtunë- Diel
8.00 - 20.00
1 muaj 2 orë
Fillon: Çdo fillim jave
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra Vitrina
12000 lekë/muaj
4 muaj 08.00 – 13.00
Fillon: Sipas kërkesave
Nr. min: 5 pjesëmarrës
Nr. maks: 15 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Qendra shqiptaro-gjermane e formimit profesional ALGE
17 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
KURSE NË TIRANË
SHËRBIME
Autoshkolla
Mësim I përdorimi të makinës
AUTOSHKOLLA
Mësim i përdorimit të makinës
23500 lekë
5 herë në javë Mbasdite
5 javë
Fillon: Në çdo kohë
Nr. min: 8 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: “Harry Fultz” Community College
18 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
KURSE NË TIRANË
SHËRBIME
Punë Artizanale
Punë dore artistike grepi
Punë dore artistike suvajkë
Punë dore artistike
Punë dore (Crafts)
Duar mjeshtërore
Punime në tezgjah
Punime në filigram
19 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
PUNË ARTIZANALE
Punë dore artistike grepi
10000 lekë
3 javë
3 herë/javë Fleksibël
Fillon: Kur plotësohet numri
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 5 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Profesionistët e tekstilit dhe arti artizanal
Punë dore artistike suvajkë
10000 lekë
3 javë
3 herë/javë Fleksibël
Fillon: Kur plotësohet numri
Nr. min: 1 pjesëmarrës
Nr. maks: 5 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Profesionistët e tekstilit dhe arti artizanal
Punë dore artistike
3 muaj
1 herë/javë Fleksibël
Fillon: Kur plotësohet numri
Nr. min: 4 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Organizon: Shoqata e Grave Profesioniste dhe Afariste
& Rrjeti i Biznesit Femëror Shqiptar
Punë dore (Crafts)
Pë fëmijë dhe prindër së bashku
Fleksibël
Fillon: Në çdo kohë
Nr. min: 6 pjesëmarrës
Organizon: Aero Klubi shqiptar “Shqiponja”
20 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
Duar mjeshtërore
Njohuri për zeje dhe punime me metal, ndërtim praktik i objekteve të ndryshme
Fleksibël
Fillon: Në çdo kohë
Nr. min: 8 pjesëmarrës
Organizon: Aero Klubi shqiptar “Shqiponja”
Punime në tezgjah
3 muaj
1 herë/javë Fleksibël
Fillon: Kur plotësohet numri
Nr. min: 4 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Organizon: Shoqata e Grave Profesioniste dhe Afariste
& Rrjeti i Biznesit Femëror Shqiptar
Punime në filigram
3 muaj
Çdo ditë Fleksibël
Fillon: Kur plotësohet numri
Nr. min: 4 pjesëmarrës
Nr. maks: 10 pjesëmarrës
Organizon: Shoqata e Grave Profesioniste dhe Afariste
& Rrjeti i Biznesit Femëror Shqiptar
21 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
KURSE NË TIRANË
SHËRBIME
Punëtore për kryerjen e punëve në shtëpi ose në institucione sociale
Punëtore pastrami
Punëtore për kryerjen e punëve në shtëpi ose në institucione sociale
Punëtore pastrimi
Mënyra e organizimit të punëve; Pastrimi i dyshemesë, mureve, larja, tharja dhe hekurosja e rrobave;
Pastrimi dhe mirëmbajtja e kuzhinës; Shtrimi dhe përkujdesja në tryezë.
Falas
2 javë
5 ditë/javë 9.00 -13.00
Fillon: Me plotësimin e numrit
Nr. min: 13 pjesëmarrës
Nr. maks: 20 pjesëmarrës
Certifikata: Njihet nga MPÇSSHB
Organizon: Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YWCA)
22 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
Lista e Subljekteve
1. ADAS
Adresa: Pallati i kulturës, kati i parë
Tel/Faks: 2250201/ 2253351
E-mail: [email protected]
2. ADAMA – Shoqata Shqiptare qumësht-mish
Adresa: Rr. Brigada 8, P. 11, Ap. 3/ 4
Tel/Faks: 2255180
E-mail: [email protected]
3. Aeronautika Shqiptare
Adresa: Rr. “Lidhja e Prizrenit”, P.4/1, Sh.2, Ap.2
Tel/Faks: 0692042222 / 2247771
Internet: www.albaniaairsport.com
4. Agjensia Rajonale e Zhvillimit Tiranë
Adresa: Rr. “Ismail Qemali”, P. 34/ 1, Kati II; Ap. 3
Tel/Faks: 2254603 / 2235704
E-mail [email protected]
5. Aksion Plus
Adresa: QZHF, RR. Stavri Vinjau
Tel/Faks: 0692066359/ 2375368
E-mail: [email protected]
6. ALB-i sh.p.k
Adresa: Rr. Kristoforidhi, Nr. 30 (Prapa Kafe Europa)
Tel/Faks: 2251411
E-mail: [email protected]
7. Albanian Qatar Center
Adresa: Sheshi “Karl Topia”, P.127, Kati.2
Tel/Faks: 048303960
E-mail: [email protected]
Internet: www.shoqerialb.org
8. Aleanca Franceze
Adresa: Rr. Barrikadave, N. 122
Tel/Faks: 2225697; 2274841; 0682264410/225697
E-mail: [email protected]
Internet: www.aleancafranceze.com
9. “ALL STARS” Centre
Adresa: Rr. Him Kolli, nr. 45
Tel/Faks: 2266573
E-mail: [email protected]
10. ANTTARC (Qendra Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike)
Adresa: Rr. Reshit Çollaku, Pallati Bora, Sh.1/16
Tel/Faks: 2247603/4
E-mail: [email protected]
Internet: www.anttarc.org
23 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
11. Ateliea e Kulturës Artistike
Adresa: Rr. ‘Kajo Karafili”, mbrapa pastiçeri “Behari”, vila nr. 54
Tel/Faks: 2251466; 0682397209
12. British Council Albania
Adresa: Rr. Perlat Rexhepi, P.197 ANA
Tel/Faks: 2240856/7; 2240858
E-mail: [email protected]
Internet: www.britishcouncil.org/albania
13. British Examination Center
Adresa: Rr. Nikolla Tupe, P.15/3
Tel/Faks: 2258599
E-mail: [email protected]
14. Business Link British School
Adresa: Rr. e Kavajës, Nr. 203
Tel/Faks: 2244217 / 2235137
E-mail: [email protected]
Internet: www.blink-al.org
15. Deutschzentrum Tirana Projektbüro Goethe Institu (Qendra e Gjermanishtes)
Adresa: Rr. Ismail Qemali, Nr.30
Tel/Faks: 2245510
E-mail: [email protected]
16. Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.1 Tiranë
Adresa: Rr. “Mine Peza”
Tel/Faks: 2228427
17. Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.4 Tiranë
Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”(pranë rrugës për selitë)
Tel/Faks: 2259978
E-mail: [email protected]
18. Elia Style Fashion Design
Adresa1: Rr. Sami Frashëri, përbri Procredit
Adresa 2: Rr. Myslym Shyri, përbri Telekomit
Tel/Faks: 2224156; 2270999; 0686033002
E-mail: [email protected]
Internet: www.eliastyle.com
19. Frontera
Adresa: Rr. “Abdyl Frashëri”, P. 7/ 1
Tel/Faks: 2246399 / 2256820
20. “Harry T. Fultz” Community College
Adresa: Rr. “Mine Peza”
Tel/Faks: 2228746
E-mail: [email protected]
Internet: www.harryfultz.edu.al
21. ICT Studio
Adresa: Rr. „Ymer Kurti,“ Pall. 5/ 1, Përballë gjimnazit “Petro Nini Luarasi”
Tel/Faks: 2271131/ 2255056
24 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
E-mail: [email protected]
22. INKUS Network
Adresa: Rr. “Punëtorët e Rilindjes”, Vila nr.1
Tel/Faks: 2259244/ 2271745
E-mail: [email protected]
Internet: www.inkusnetwork.com
23. Institucioni arsimor “Goethe”
Adresa: Rr. Saraçëve, 112/ 1
Tel/Faks: 2239789
E-mail: [email protected]
24.Instituti i Formimit Profesional “ALPHA”
Adresa: Rr. “Him Kolli”
Tel/Faks: 2267478 / 2267480
Internet: www.ispu.edu.al
25. Instituti i Përkthimit “Flutur & Sons”
Adresa: Rr. Durrësit, Nr. 36 (Ish Gjykata e rrethit)
Tel/Faks: 2235726
26. Instituti i Modës SIPAM-AB
Adresa: Rr. “4 Shkurti”, Kompleksi Green Park, Kulla 2, Kati 4 pranë CREDINS Bank
Tel/Faks: 2271939/ 2271950; 0682034939
E-mail: [email protected]
27. International Language Centre
Adresa: Rr. “Ismail Qemali”, P. 4, Sh. 1, Ap 4
Tel/Faks: 2250558
E-mail: [email protected]
28. International Languages & Computing
Adresa: Rr. Durrësit”, P.124/2
Tel/Faks: 2236141; 2234660; 2224518
29. IRISOFT
Adresa:
Qendra 1: Rr. “Him Kolli”, Nr. 23/1
Qendra 2: Qyteti Studenti, Përbri Ëash Center
Tel/Faks: 2242107; 2360689; 0682097040; 0694097040
E-mail: [email protected];
Internet: www.irisoft-al.com
30. ISMP (Instituti i Studimeve të Marëdhënieve të Punës)
Adresa: Rr. „Muhamet Gjollesha“, Hotel “Mondial“
Tel/Faks: 2256330/ 2256330; 0692075084
E-mail: [email protected]
31. ISSAT (Instituti i Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve)
Adresa: Rr. Kavajës, Godina 12 katëshe (pranë karburantit Rom-Petrol)
Tel/Faks: 2260035/ 2269959
E-mail: [email protected]
Internet: www.issatinstitute.com
25 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
32. ISPU
Adresa: Rr. “Him Kolli”
Tel/Faks: 2267478/ 2267480
Internet: www.ispu.edu.al
33. Klubi i Dancit Sportiv “Engjëjt”
Adresa: Kryqëzimi 21 Dhjetori përballë shkollës “Sabaudin Gabrani”
Tel/Faks: 0682258571; 2251361
34. “Krëhëri i Artë”
Adresa: Rr. “Mihal Grameno”, 200 m mbi shkollën e Baletit
Tel/Faks: 2233950
35. Kryqi i Kuq Shqiptar
Adresa: Rr. “Muhamet Gjollesha”, P. 58/ 1
Tel/Faks: 2238199/ 2238199
E-mail: [email protected]
36. London Language Institute
Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati me kalë, Kati II
Tel/Faks: 2242745; 2230180; 0682055100
E-mail: [email protected]
mgjoka@ london-tirana.com
Internet: www. london-tirana.com
37. LSIA (Praktikumi i gjuhës)
Adresa: Rr Bardhyl , nr.76 (mbi depon e barnave)
Tel: 2376740
E-mail: [email protected]
Internet: www.lsiaal.com
38. NetRDA
Adresa: Rr.“Ismail Qemali”, P. 34/ 1, Ap. 2/ 2
Tel/Faks: 2254603
E-mail: [email protected]
Internet: www.netrda.org
39. Parukeri “Gina”
Adresa: Përballë ish-stacionit të fundit në Tiranën e Re
Tel/Faks: 0682163428; 2267334
40. Profesionistet e Tekstilit dhe Arti Artizanal
Adresa: L. 6, Kombinat
Tel/Faks: 0692205774
E-mail: [email protected]
41. Qendra “Abraham Lincoln”
Adresa:
Linkoln 1. Rr.”Qemal Stafa”, Nr. 184 (pranë Pazarit të Ri),
Linkoln 2. Rr. “Ismail Qemali”, Nr. 21 (në ish-bllok)
Linkoln 3. Rr. Komuna e Parisit (kompleksi KIKA)
Tel/Faks: 2230880
E-mail: [email protected]
Internet: www.lincolnalbania.org
26 Drejtoria e Promovimit të Qytetit: Adresa: Rr “ Ded Gjo Luli”, Tiranë, Tel: +355 4 222 33 13 E-mail: [email protected]
KURSE NË TIRANË Drejtoria Promovimit
42. Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim
Adresa: Rr. “Abdyl Frashëri”, P. 10/ 1, Ap. 3
Tel/Faks: 2255514/ 2255515
E-mail: [email protected]
Internet: www.gadc-al.org
43. Qendra “Alternativa Profesionale”
Adresa: Rr. “Meleq Gosnishti”, Nr. 149, Blloku i vilave, Selitë 2
Tel/Faks: 2233755; 2233522
E-mail: [email protected]
44. Qendra “COLUMBIA”
Adresa: Rr. “Pjetër Bogdani”, Pall. Teuta, 2/ 2
Tel/Faks: 2232670
E-mail: [email protected]
45. Qendra “Davidi”
Adresa: Rr. “Muhamet Gjollesha”, 57/ 3
Tel/Faks: 2254200
E-mail : [email protected]
46. Qendra e Formimit Profesional “EDISIN”
Adresa: Rr. “Mihal Duri”, Nr. 79/ 1
Tel/Faks: 2269 397
47. Qendra e gjuhëve të huaja”Universi”
Adresa:
Qendra1 Bul. “Gjergj Fishta”, Pallatet e Lanës Nr. 2, Ap. 19, Shk. 4
Tel/Faks: 2251563
Qendra 2 Rr. Ismail Qemali, përballë Piceri ERA
Tel./Faks: 2224523; 268246
Qendra 3 Rr. “Komuna e Parisit”, SARA-EL, kulla 2
Tel./Faks: 2255557
48. Qendra ISSETI (Instituti Shqiptar i Studimeve dhe Edukimit në Teknologjinë e Informacionit)
Adresa: Rr. “Punëtorët e Rilindjes”, Kulla e dytë përballë Parlamentit, Kati i dytë
Tel/Faks: Qendra e kompjuterit: 2235729
Qendra e gjuhëve të huaja : 2225733 ; 2373608
E-mail: [email protected]
[email protected]
Internet: www.isseti.org
49. Qendra “Jupiter”
Adresa: Pas kafe Europa, hyrja si tunel mbi dyqanet me kolona
Tel/Faks: 2220021; 0682085822
E-mail: qendrajupiter@


Use: 0.0438