• BEBERAPA GAMBAR BAYI YANG SEMPAT DIRAKAM D I P U S A T B E R ...


  •   
  • FileName: BULETIN2- (FINAL).pdf [read-online]
    • Abstract: anda bagi mengenalpasti masalah di peringkat lebih. awal. Oleh yang demikian, adalah perlu bagi anda un ... nasihat mengenai kehamilan di masa hada- pan. pendidikan kesihatan untuk kehamilan. APAKAH JAGAAN SEBELUM ...

Download the ebook

BEBERAPA GAMBAR BAYI
YANG SEMPAT DIRAKAM
DIPUSAT BERSALIN FEBRUARI 2009
BARAKAH... VOL-
FOR INTERNAL
CIRCULATION ONLY
CANTIKNYA
BAJU BARU
Barakah e-News
YANG IBU From: Poliklinik & Pusat Bersalin Barakah
BELIKAN! Bandar Puteri, Klang.
Tel: 03-51625622
Welcome to the first issue of
Kelab Tunas Barakah
SO COLD... Newsletter for the year2009…
Congratulations!!!
You’re Expecting A Baby!
Barakah Maternity team is aware that as an expectant
parent, you’re faced with a bewildering array of
BILA BESAR
NANTI SAYA pregnancy and parenting information – television,
PUN NAK JADI magazines, books, and well-meaning advice of family
DOKTOR.. and friends. Sometimes it’s difficult to know how to
sort it all out.
Barakah e-Newsletter is a periodic newsletter will
share informative articles and guide you through
pregnancy, parenthood and the maternity services.
Most importantly our e-Newsletter allows our
CAN I HAVE Barakah Maternity team to develop a richer , more
SOME MILK supportive relationship with our patients –you!
PLEASE...
12 1
Jagaan semasa mengandung...
God speaks about creation of mankind, and of the human
individual , in moving and eloquent verses of the Qu'ran: Apakah Itu Jagaan
Semasa Mengandung?
“And We surely created man from an extract of clay. Then
We placed him as a drop (of sperm) in a firmly fixed place
of rest. Then We made the sperm into a clot of congealed
blood; then We made the clot a (fetus) lump; then out of
that lump We created bones; then We clothed the bones Jagaan semasa mengandung merupakan khidmat
with flesh; then from it We produced another creation. So yang diberi kepada ibu mengandung apabila sa-
blessed be Allah, the Best of Creators !”(Quran 23:12-14) haja ia disahkan hamil. Khidmat tersebut meliputi
lawatan berjadual secara berkala ke klinik ibu
And so the new baby comes. It is launched into the ship mengandung, penilaian berterusan ke atas tumbe-
of existence in this world. It carries with it the personality saran janin dan mengenalpasti faktor-faktor risiko
which it Creator gave it, its own bit of individuality and yang mungkin wujud di kalangan ibu tersebut.
uniqueness within its species. Pengurusan seterusnya adalah sangat penting di
samping memberi pendidikan dan nasihat kepada
ibu serta keluarganya. Jagaan ini akan berterusan
There is something about a child's or a baby's face that sehinggalah bersalin .
tugs at our heart strings. When their faces glow with a
smile, they bring pleasure to all who see them. When their
faces are sad in fear or hurt, only the hardest of hearts can
resist the desire to respond to them and help. Apakah Tujuan Jagaan
Semasa Mengandung?
Children are a trust from God, both a test and a joy. We
will be judged according to our intentions and efforts as a
parents, and we pray that we may be able to make God Tujuannya adalah untuk memastikan ibu dan bayi
pleased with us and with them. yang dikandung itu sentiasa berada dalam keadaan
We hope you find the information in this e-newsletter sihat. Ini dilakukan dengan memantau kehamilan dan
merawat segala masalah yang timbul. Jagaan semasa
helpful and remember , relax – your Barakah Maternity mengandung yang anda akan terima mungkin diang-
team is here to support you in every possible way. gap membebankan tetapi ia adalah untuk kebaikan
anda bagi mengenalpasti masalah di peringkat lebih
awal. Oleh yang demikian, adalah perlu bagi anda un-
tuk membuat lawatan secara berkala seperti yang dina-
sihatkan. Pemeriksaan yang dibuat secara tekal akan
menghasilkan satu kehamilan yang sihat dan menja-
min kelahiran yang selamat
2
3
BEBERAPA GAMBAR BAYI BEBERAPA GAMBAR BAYI YANG
YANG SEMPAT DIRAKAM SEMPAT DIRAKAM DIPUSAT
DIPUSAT BERSALIN BERSALIN BARAKAH...
BARAKAH...
COME AND SELESANYA
PLAY WITH DALAM PELUKAN
ME.. IBU...
WHEN I GROW UP, I
PLEASE..DON’T WANT TO BE A PILOT,
INSYA ALLAH!
BOTHER ME. I’M
SO SLEEPY..
AND I WANT TO
BE A TEACHER!
COMEL
TAK
SAYA..??
EMM..APA SAYA NAK
BUAT KAT RUMAH
IBU, BILA KITA NANTI YE?
NAK BALIK
RUMAH ??
10 11
APAKAH JAGAAN SEBELUM
MENGANDUNG..?
SIAPAKAH YANG
Jagaan sebelum mengandung merupakan ja-
MEMBERI KHIDMAT INI…? gaan yang diberi kepada wanita-wanita yang
bakal menjadi ibu yang merancang untuk hamil
Bagi kebanyakan ibu, adalah lebih senang di masa akan datang. Taraf kesihatan am bakal-
jika jagaan ini diberikan oleh doktor, keluarga bakal ibu ini boleh diperiksa dan usaha-usaha
dan pihak hospital. Bagi ibu-ibu yang mempun- akan dilakukan untuk menstabilkan pengurusan
yai faktor risiko yang minima, seorang doktor, sesuatu masalah yang wujud seperti diabetes,
jururawat atau bidan sudah cukup untuk mem- tekanan darah tinggi, masalah buah pinggang,
beri sebahagian besar dari khidmat jagaan ini. paru-paru atau masalah-masalah neurologi yang
Di Malaysia, jagaan semasa mengandung kronik. Implikasi atau kesan masalah-masalah
asas diberi oleh: ini semasa hamil ke atas ibu dan bayi akan
 Jururawat Masyarakat yang ditempatkan di
dibincangkan. Keimunan atau ketahanan terha-
klinik masyarakat dap demam cacar air atau rubella, kesan ba-
 Klinik Kesihatan Ibu dan Kanak-Kanak
haya dari pengambilan bahan-bahan tertentu
yang dianggotai oleh jururawat kesihatan/ seperti rokok, alkohol perlu diubahsuai. Terapi
jururawat terlatih dan jururawat masyara- ubat-ubat tertentu mungkin perlu diubah atau
kat/bidan. dihentikan buat sementara waktu ketika hamil.
 Doktor, jururawat dan bidan di klinik-klinik
Pada umumnya, jagaan sebelum mengandung
pakar Obstetrik dan Ginekologi di hospital- perlu meliputi:
hospital.  suntikan.
 Klinik-klinik doktor swasta.
 kaunseling genetik.
 Klinik pakar swasta.
 pengurusan beberapa masalah perubatan.
 Hospital bersalin swasta.
 nasihat mengenai makanan atau diet.
 nasihat mengenai dadah, alkohol dan mero-
kok.
 pengambilan pil perancang keluarga atau
kontraseptik.
RAWATAN PAKAR YANG DISEDIAKAN  nasihat mengenai kehamilan di masa hada-
DR AHMAD ZABIDIN - PAKAR PSIKIATRI pan.
 pendidikan kesihatan untuk kehamilan
DR BASIR TOWIL - PAKAR BEDAH TULANG
DR ZAMRIN DIMON - PAKAR BEDAH JANTUNG
DR SURAIYA IBRAHIM - PAKAR RADIOLOGI
4 5
a) Abdomen dan pelvis akan diperiksa untuk menentukan Apakah ujian darah yang
saiz rahim. Pemeriksaan menggunakan spekulum ka-
dang-kadang perlu dijalankan untuk mengambil calitan lazimnya dilakukan pada
pangkal rahim bersama swab faraj bagi memeriksa kali pertama melawat klinik?
kewujudan sebarang jangkitan.
b) Pemeriksaan tekanan darah - peningkatan tekanan Antaranya termasuklah:
darah merupakan satu dari tanda-tanda tekanan darah
tinggi ketika hamil. Ini adalah satu masalah yang
 Anggaran paras hemoglobin - un-
serius. tuk menentukan anemia.
c) Ujian air kencing untuk mengesan bahan protein  Kumpulan jenis darah ABO dan Rhesus - adalah
(merupakan tanda praeklampsia) gula, nanah, darah penting untuk mengenalpasti ibu yang mempunyai
dan lain-lain. Diabetes adalah perkara yang sangat negatif Rhesusnya lebih awal bagi membolehkan
biasa berlaku ketika hamil. Kewujudan gula dalam air mereka menerima anti-D globulin (rhogam) berikutan
kencing merupakan tanda pertama masalah ini. dari sesuatu keguguran, penamatan atau menjalani se-
suatu prosedur yang invasif seperti amniocentesis.
d) Berat badan - berat badan yang berlebihan mungkin Penyerasian silang darah pesakit juga dilakukan seba-
disebabkan pengumpulan lemak atau cecair. Kurang
gai langkah berjaga-jaga sekiranya pesakit mengha-
penambahan berat badan mungkin menandakan bayi
dalam kandungan tidak mendapat zat makanan atau dapi pendarahan yang teruk dan memerlukan peminda-
nutrien yang cukup. han darah.
e) Memeriksa perut - pemeriksaan abdomen dibuat un-  Ujian serologi untuk penyakit sifilis dan VDRL
tuk menentukan kedudukan bayi dalam kandungan; (veneral disease research laboratories) - ibu yang sero-
sama ada normal ataupun songsang. Periksa kedudu- positif untuk penyakit sifilis perlu dirujuk ke klinik pakar
kan kepala, sama ada ianya masih bebas atau telah venerologi supaya rawatan awal boleh diberikan.
"engage". Memeriksa saiz rahim untuk memastikan
sama ada ia membesar mengikut tarikhnya ataupun
 Ujian serologi untuk Hepatitis B - Bagi pembawa
tidak. Ini dapat dipastikan melalui palpitasi atau meng-
gunakan pita ukuran untuk mengukur lilitan perut. Hepatitis B yang positif, anggota kesihatan yang mela-
kukan pemeriksaan dan kelahiran ibu tersebut perlu
f) Ujian-ujian darah. lebih berhati-hati.
g) Pemeriksaan ultrasound. Di sesetengah klinik ujian saringan untuk HIV juga dil-
jalankan
8 9
LAWATAN SEMASA
 Komplikasi-komplikasi yang berkaitan seperti
MENGANDUNG YANG PERTAMA... penyakit tekanan darah tinggi, pendarahan
postpartum (pendarahan selepas bersalin)
Dr Khairiah Binti Seman  Komplikasi pelahiran dan selepas bersalin.
Pakar Perbidanan dan Sakit Puan
BMBS (Flinders University of South Australia)
 Jenis penyusuan yang diberi.
(MMed) O & G (USM)  Sejarah keluarga yang menghidap diabetes,
tekanan darah tinggi atau tibi
 Kewujudan masalah-masalah perubatan sebe-
Jika ujian kehamilan anda positif, doktor atau ju- lum ini.
rurawat anda akan memeriksa dan menasihatkan se-  Sejarah pembedahan yang lalu terutamanya
wajarnya. Pada lawatan permulaan, sejarah atau latar yang melibatkan pangkal rahim atau pernah
belakang anda akan diambil sepenuhnya. Pemerik-
mengalami D&C (pendilatan dan pengkuretan)
saan fizikal akan dilakukan. Beberapa pemeriksaan
asas yang rutin akan dibuat.Dari sejarah yang diambil sebelum ini.
beberapa perkara berikut akan dijalankan:  Sejarah sosial - seperti merokok, pengambilan
 Pengiraan jangkaan tarikh kelahiran (EDD) akan dadah (yang diberikan oleh doktor atau yang
dibuat. Bagi wanita yang mempunyai perjalanan disalahgunakan)
haid yang tekal, pengiraan ini adalah berdasarkan
kepada kedatangan haid yang terakhir. Anda Apakah yang dilakukan ketika
perlu menyimpan diari kedatangan haid anda dan
bawanya ke klinik ketika membuat lawatan yang pemeriksaan fizikal?
pertama nanti. Ini sangat penting terutamanya jika
kedatangan haid yang tidak menentu.
 Sejarah kehamilan sekarang seperti muntah, ke- Pemeriksaan fizikal selalunya
sakitan atau pendarahan. dilakukan oleh doktor atau
 Sejarah sakit puan (obstetrik) yang lalu yang jururawat semasa lawatan
penting, seperti: Tarikh dan tempat bersalin yang pertama dibuat.
lepas.
 Jangka masa kehamilan, berat anak yang lahir Ketinggian, berat badan dan te-
(adakah bayi tersebut dilahirkan pramatang atau kanan darah ibu akan diambil.
beratnya kurang dari 4 kg?) Kesan-kesan ke atas Sebarang bentuk keabnormalan
janin (adakah bayi yang dilahirkan itu hidup atau
akan direkodkan dan jantung, paru-paru serta pa-
dilahirkan mati?
 Permulaan dan jangka masa pelahiran.
yudara akan diperiksa.
 Jenis kelahiran (adakah ia kelahiran normal, song-
sang, forseps, vakum atau Ceasarean?).
6 7


Use: 0.235