• Zoznam detašovaných pracovísk vysokých škôl


  •   
  • FileName: zwv744.pdf [read-online]
    • Abstract: Zoznam detašovaných pracovísk vysokých škôlpodľa sídla detašovaného pracoviska- = verejné, k = súkromnéš = štátne, z = zahraničnézWv744, tlač 22. 2. 2012 str. 1 z 4

Download the ebook

Zoznam detašovaných pracovísk vysokých škôl
podľa sídla detašovaného pracoviska
- = verejné, k = súkromné
š = štátne, z = zahraničné
zWv744, tlač 22. 2. 2012 str. 1 z 4
Skratka
IČŠ prac. Názov detašovaného pracoviska skratka fakulty, skratka vysokej školy Sídlo pracoviska
713 0395 00 - pAn Detašované pracovisko FZSP, TTU Anapskaja, Rusko
724 0096 00 k pBp Ústav sociálnej práce , VŠZaSP Bačský Petrovec, Srbsko
701 1132 00 - pBd Teologický inštitút RCBF, UK Badín
714 0000 09 - pCP Pracovisko celouniverzitných programov , UMB Banská Bystrica
724 0046 00 k pBB Ústav Rómskych Európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille , VŠZaSP Banská Bystrica
790 0031 00 z pBB Bankovní institut vysoká škola, zahraničná vysoká škola , BIVŠ Banská Bystrica
702 0571 00 - pBS Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum FA, STU Banská Štiavnica
714 0203 00 - pBS Detašované pracovisko EkF, UMB Banská Štiavnica
714 0721 00 - pBS Pedagogické pracovisko FPV, UMB Banská Štiavnica
713 0305 00 - pBJ Detašované pracovisko FZSP, TTU Bardejov
724 0041 00 k pBJ Ústav Kráľovnej pokoja z Medžugorja , VŠZaSP Bardejov
717 0661 00 - pBk Klinické školiace pracovisko FZO, PU Bardejovské Kúpele
702 0000 09 - pCP Pracovisko celouniverzitných programov , STU Bratislava
702 0041 00 - pBA Ústav manažmentu , STU Bratislava
703 0000 09 - pCP Pracovisko celouniverzitných programov , EU Bratislava
703 0041 00 - pBA Ústav medzinárodných programov , EU Bratislava
721 0001 00 k pBA Detašované pracovisko , VŠM Bratislava
722 0332 00 - pBA Inštitút rodiny TF, KU Bratislava
724 0000 09 k pCP Pracovisko celoškolských programov , VŠZaSP Bratislava
724 0034 00 k pBA Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II. , VŠZaSP Bratislava
728 0101 00 k pBA Detašované pracovisko FPJJ, VŠS Bratislava
791 0031 00 z pBA Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave , VŠMVV Bratislava
702 0602 00 - pBR Detašované pracovisko MtF, STU Brezno
727 0191 00 k pBr Detašované pracovisko FP, PEVŠ Brno
727 0291 00 k pBr Detašované pracovisko FEP, PEVŠ Brno
728 0191 00 k pBr Detašované pracovisko FPJJ, VŠS Brno
722 0232 00 - pDK Inštitút Andreja Radlinského PdF, KU Dolný Kubín
702 0603 00 - pDu Detašované pracovisko MtF, STU Dubnica nad Váhom
717 0772 00 - pDu Informačno-konzultačné stredisko FM, PU Dubnica nad Váhom
716 0423 00 - pDS Pedagogické pracovisko FSVaZ, UKF Dunajská Streda
724 0009 00 k pDS Detašované pracovisko , VŠZaSP Dunajská Streda
702 0171 00 - pHE Výučbovo študijné centrum FChPT, STU Humenné
701 1391 00 - pKo Detašované pracovisko FSEV, UK Kolín nad Rýnom,
Nemecko
702 0604 00 - pKN Detašované pracovisko MtF, STU Komárno
zWv744, tlač 22. 2. 2012 str. 2 z 4
Skratka
IČŠ prac. Názov detašovaného pracoviska skratka fakulty, skratka vysokej školy Sídlo pracoviska
704 0601 00 - pKE Detašované pracovisko FEŠRR, SPU Košice
710 0101 00 - pKE Detašované pracovisko FŠI, ŽU Košice
711 0000 09 - pCP Pracovisko celouniverzitných programov , UPJŠ Košice
711 0042 00 - pKE Ústav telesnej výchovy a športu , UPJŠ Košice
722 0473 00 - pKE Konzultačné stredisko FZ, KU Košice
724 0003 00 k pKE Detašované pracovisko bl. Z. G. Mallu , VŠZaSP Košice
725 0101 00 - pCh Detašované pracovisko EkF, UJS Kráľovský Chlmec
722 0233 00 - pLE Inštitút Juraja Páleša PdF, KU Levoča
722 0471 00 - pLE Konzultačné stredisko FZ, KU Levoča
710 0401 00 - pLM Detašované pracovisko EF, ŽU Liptovský Mikuláš
710 0701 00 - pLM Detašované pracovisko FHV, ŽU Liptovský Mikuláš
704 0271 00 - pLC Regionálne centrum vzdelávania FEM, SPU Lučenec
704 0671 00 - pLC Regionálne centrum vzdelávania FEŠRR, SPU Lučenec
716 0424 00 - pLC Pedagogické pracovisko FSVaZ, UKF Lučenec
725 0201 00 - pLC Detašované pracovisko PdF, UJS Lučenec
713 0393 00 - pSu Detašované pracovisko FZSP, TTU Mapuordit, Sudán
703 0301 00 - pMT Detašované pracovisko NHF, EU Martin
710 0702 00 - pMT Detašované pracovisko FHV, ŽU Martin
703 0521 00 - pMI Pedagogické pracovisko PHF, EU Michalovce
713 0302 00 - pMI Detašované pracovisko FZSP, TTU Michalovce
720 0161 00 - pMI Školiace a vzdelávacie pracovisko FMK, UCM Michalovce
720 0261 00 - pMI Školiace a vzdelávacie pracovisko FPV, UCM Michalovce
724 0047 00 k pMI Ústav bl. Metoda Dominika Trčku , VŠZaSP Michalovce
713 0301 00 - pMo Detašované pracovisko FZSP, TTU Modra
716 0422 00 - pMj Pedagogické pracovisko FSVaZ, UKF Mojmírovce
713 0394 00 - pMs Detašované pracovisko FZSP, TTU Moskva, Rusko
713 0391 00 - pKň Detašované pracovisko FZSP, TTU Nairobi, Keňa
724 0091 00 k pNa Ústav sociálnej práce , VŠZaSP Nairobi, Keňa
701 1131 00 - pNR Teologický inštitút RCBF, UK Nitra
702 0601 00 - pNR Detašované pracovisko MtF, STU Nitra
716 0000 09 - pCP Pracovisko celouniverzitných programov , UKF Nitra
703 0101 00 - pNZ Detašované pracovisko OF, EU Nové Zámky
724 0033 00 k pNZ Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava , VŠZaSP Nové Zámky
717 0191 00 - pOl Detašované pracovisko PBF, PU Olomouc, Česko
727 0192 00 k pOs Detašované pracovisko FP, PEVŠ Ostrava
722 0191 00 - pOs Detašované pracovisko FF, KU Ostrihom, Maďarsko
724 0005 00 k pPE Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda , VŠZaSP Patrizánske
713 0392 00 - pKž Detašované pracovisko FZSP, TTU Phnom Penh, Kambodža
724 0093 00 k pPp Ústav sociálnej práce , VŠZaSP Phnom Penh, Kambodža
zWv744, tlač 22. 2. 2012 str. 3 z 4
Skratka
IČŠ prac. Názov detašovaného pracoviska skratka fakulty, skratka vysokej školy Sídlo pracoviska
720 0031 00 - pPN Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie , UCM Piešťany
724 0044 00 k pPN Ústav Sv. Pátra Pia , VŠZaSP Piešťany
702 0561 00 - pPP Školiace pracovisko FA, STU Poprad
714 0201 00 - pPP Detašované pracovisko EkF, UMB Poprad
721 0002 00 k pPP Detašované pracovisko , VŠM Poprad
722 0231 00 - pPP Inštitút manažmentu a cestovného ruchu PdF, KU Poprad
722 0301 00 - pPP Detašované pracovisko TF, KU Poprad
722 0472 00 - pPP Konzultačné stredisko FZ, KU Poprad
710 0301 00 - pPB Detašované pracovisko SjF, ŽU Považská Bystrica
727 0193 00 k pPr Detašované pracovisko FP, PEVŠ Praha
728 0192 00 k pPr Detašované pracovisko FPJJ, VŠS Praha
724 0092 00 k pPa Detašované pracovisko Husuv institut teologických studii , VŠZaSP Praha, Česko
717 0000 09 - pCP Pracovisko celouniverzitných programov , PU Prešov
717 0041 00 - ÚRJ Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU , PU Prešov
717 0771 00 - pPO Informačno-konzultačné stredisko FM, PU Prešov
724 0032 00 k pPO Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča , VŠZaSP Prešov
710 0601 00 - pPD Detašované pracovisko FRI, ŽU Prievidza
724 0095 00 k pPr Ústav ošetrovateľstva , VŠZaSP Příbram, Česko
703 0102 00 - pPU Detašované pracovisko OF, EU Púchov
703 0401 00 - pPU Detašované pracovisko FHI, EU Púchov
714 0121 00 - pRS Pedagogické pracovisko PdF, UMB Rimavská Sobota
724 0007 00 k pRV Detašované pracovisko Sv. Barbory , VŠZaSP Rožňava
710 0602 00 - pRK Detašované pracovisko FRI, ŽU Ružomberok
719 0101 00 - pRK Detašované pracovisko FPT, TnUAD Ružomberok
722 0000 09 - pCP Pracovisko celouniverzitných programov , KU Ružomberok
703 0402 00 - pSE Detašované pracovisko FHI, EU Senica
724 0006 00 k pSI Detašované pracovisko , VŠZaSP Skalica
716 0421 00 - pSč Pedagogické pracovisko FSVaZ, UKF Sládkovičovo
713 0303 00 - pSN Detašované pracovisko FZSP, TTU Spišská Nová Ves
716 0121 00 - pSN Pedagogické pracovisko PdF, UKF Spišská Nová Ves
716 0401 00 - pSN Detašované pracovisko FSVaZ, UKF Spišská Nová Ves
724 0002 00 k pSN Detašované pracovisko , VŠZaSP Spišská Nová Ves
722 0331 00 - pSp Teologický inštitút TF, KU Spišské Podhradie
722 0234 00 - pSL Inštitút Viktora Trstenského PdF, KU Stará Ľubovňa
703 0302 00 - pŠu Detašované pracovisko NHF, EU Šurany
710 0041 00 - pTJ Výskumný ústav vysokohorskej biológie , ŽU Tatranská Javorina
702 0201 00 - pTl Konzultačné stredisko SjF, STU Tlmače
703 0103 00 - pTO Detašované pracovisko OF, EU Topoľčany
zWv744, tlač 22. 2. 2012 str. 4 z 4
Skratka
IČŠ prac. Názov detašovaného pracoviska skratka fakulty, skratka vysokej školy Sídlo pracoviska
717 0371 00 - pTV Konzultačné stredisko PdF, PU Trebišov
719 0000 09 - pCP Pracovisko celouniverzitných programov , TnUAD Trenčín
721 0000 09 k pCP Pracovisko celoškolských programov , VŠM Trenčín
720 0000 09 - pCP Pracovisko celouniverzitných programov , UCM Trnava
703 0303 00 - pTs Detašované pracovisko NHF, EU Trstená
716 0301 00 - pTs Detašované pracovisko FF, UKF Trstená
724 0043 00 k pTs Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča , VŠZaSP Trstená
705 0291 00 - pVo Detašované pracovisko DreF, TUZ Volyně, Česko
705 0271 00 - pVT Konzulatčné stredisko DreF, TUZ Vranov nad Topľou
717 0773 00 - pVT Informačno-konzultačné stredisko FM, PU Vranov nad Topľou
728 0201 00 k pVr Detašované pracovisko FSŠ, VŠS Vrútky
724 0094 00 k pWe Lekárske vzdelávacie centrum , VŠZaSP Weißenfels, Nemecko
705 0000 09 - pCP Pracovisko celouniverzitných programov , TUZ Zvolen
713 0304 00 - pŽc Detašované pracovisko FZSP, TTU Žakovce
703 0403 00 - pZC Detašované pracovisko FHI, EU Žarnovica
701 1133 00 - pZA Inštitút sv. Tomáša Akvinského RCBF, UK Žilina
710 0000 09 - pCP Pracovisko celouniverzitných programov , ŽU Žilina
724 0008 00 k pZA Detašované pracovisko Saleziánum Sv. Don Bosca , VŠZaSP Žilina
724 0048 00 k pZA2 Ústav Božieho milosrdenstva , VŠZaSP Žilina
727 0101 00 k pZA Detašované pracovisko FP, PEVŠ Žilina
727 0201 00 k pZA Detašované pracovisko FEP, PEVŠ Žilina
Spolu : 132 detašovaných pracovísk 22. február 2012 , 8:54:20 hod
z toho :
verejné (-) : 94
štátne (š) : Údaje sú striedené vzostupne podľa stĺpcov 'Sídlo pracoviska' a 'IČŠ'
súkromné (k) : 36
zahraničné (z) : 2


Use: 0.0321