• II. sz. függelék


  •   
  • FileName: 164795.pdf [read-online]
    • Abstract: II. sz. függelékSzabványokJele Száma Legutolsó Címekiadás éve(jelenlistakiadásnaknapján)MSZ 1 2002 Szabványos villamos feszültségek

Download the ebook

II. sz. függelék
Szabványok
Jele Száma Legutolsó Címe
kiadás éve
(jelenlista
kiadásnak
napján)
MSZ 1 2002 Szabványos villamos feszültségek
MSZ 26 1980 Villamos forgógépek beépített hővédelmének általános előírásai
MSZ IEC 68-2-1 1991 Környezetállósági vizsgálat. A vizsgálat: Hideg
MSZ IEC 68-2-1/1M 1995 Környezetállósági vizsgálat. A vizsgálat: Hideg.
MSZ EN 88:1991/A1 1999 Nyomásszabályozó gázkészülékekhez 200 mbar bemenőnyomásig
MSZ IEC 99-1 1993 Túlfeszültségvédelmi eszközök. Túlfeszültség-levezetők nem lineális
ellenállásokkal és szikraközökkel, váltakozó áramú rendszerek részére.
MSZ 146-6 1998 0,6 kV-os névl. Feszültségű elosztóhálózati kábelek
MSZ 151-1 2000 Erősáramú szabadvezeték. Az 1 kV- nál nagyobb névleges feszültségű
szabadvezetékek létesítési előírásai.
MSZ 151- 3 1988 Erősáramú szabadvezeték. Tartószerkezetek ( oszlopok)
MSZ 151-4 1989 Erősáramú kábelek. Tartószerkezetek (oszlopok) alapozása
MSZ 151-8 2002 Erősáramú szabadvezeték. Kisfeszültségű szabadvezeték létesítési előírásai
MSZ EN 161 2002 Autómatikus elzárószelepek gázégőkhöz és gázkészűlékekhez
MSZ 171-1 1984 Villamos gyártmányok közös biztonsági előírásai, Érintésvédelmi osztályozás.
MSZ 172-2 1994 Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlenül
földelt berendezések.
MSZ 172-3 1973 Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt
berendezések.
MSZ 172- 4 1978 Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V- nál nagyobb feszültségű, kis zárlati áramú
berendezések.
MSZ 186-2 1982 Hosszvarratos hegesztett acélcsövek méretei
MSZ 206-1 1983 Rezgéstani fogalom-meghatározások. Alapfogalmak
MSZ 206-2 1983 Rezgéstani fogalom-meghatározások. Mechanikai rezgések
MSZ EN 287-1 1999 Hegesztők minősítése ömlesztőhegesztésre. Acélok
MSZ EN 288-1 1998 Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 1.rész:
Általános előírások ömlesztő-hegesztésre.
MSZ EN 288-2 1998 Hegesztési utasítás és hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 2.rész:
Hegesztési utasítás ívhegesztéshez.
MSZ EN 288-3 1998 Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 3.rész:
technológiavizsgálatok acélok ívhegesztésére.
MSZ EN 288-4 1998 Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 4.rész:
Technológiavizsgálatok alumínium és ötvözetei ívhegesztésére.
MSZ EN 288-5 1997 Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 5.rész:
Jóváhagyás jóváhagyott ívhegesztési hozaganyag használata alapján
MSZ EN 288-6 1997 Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 6.rész:
Jóváhagyás a hegesztési jártasság alapján
MSZ EN 288-7 1997 Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 7.rész:
Jóváhagyás szabványos ívhegesztési technológia alapján
MSZ EN 288-8 1997 Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre.
MSZ EN 288-9 2000 Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 8.rész:
MSZ EN 292-1 1993 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 1. rész:
Fogalommeghatározások, módszertan
MSZ EN 292-2 1994 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 2. rész: Műszaki
alapelvek és előírások
MSZ EN 292-2:1991/A1 1997 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 2. rész: Műszaki
alapelvek és előírások
MSZ EN 334 2001 Gáznyomásszabályozók 100 bar bemenőoldali nyomásig
MSZ 382-2 1983 Kalibrált hosszvarratos, hegesztett acélcső. Általános műszaki előírások
MSZ EN ISO 445 2000 Rakodólapok anyagmozgatáshoz. Fogalommeghatározások
MSZ 447 1998 Kisfeszűltségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatás
MSZ 453 1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 471 1983 A bevonatvastagság roncsolásmentes mérésének általános követelményei
MOL Földgázszállító Rt. Földgázszállítási engedélyes Üzletszabályzata Rev.1.
2003. december 15.
II. sz. függelék
MSZ EN 473 2001 Roncsolásmentes anyagvizsgálatot végzők minősítése és a minősítés
tanúsítása. Általános alapelvek.
MSZ EN 500-4 1999 Mobil útépítő gépek. Biztonság. 4. rész: Tömörítőgépek egyedi követelményei
MSZ EN 563 1997 Gépek biztonsága. Megérinthető felületek hömérséklete. Ergonómiai adatok a
meleg felületek hőmérsékleti határértékeinek megállapításához
MSZ EN 563:1994/A1 2000 Gépek biztonsága. Megérinthető felületek hömérséklete. Ergonómiai adatok a
meleg felületek hőmérsékleti határértékeinek megállapításához
MSZ EN 571-1 2001 Roncsolásmentes vizsgálatok. Folíadékbehatolásos vizsgálat
MSZ EN 583-1 2000 Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Általános alapelvek
MSZ EN 583-2 2001 Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsg. Érzékenység- és geometriai
beállítás.
MSZ EN 583-3 2001 Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Átsugárzásos módszer
MSZ ENV 583-6 2000 Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Általános alapelvek
MSZ IEC 617-1 1993 Villamos rajzjelek. Általános előírások fő tárgymutató, kereszthivatkozási
táblázatok
MSZ IEC 617-13 1993 Villamos rajzjelek. Analóg elemek
MSZ HD 630.3.1 S2 1999 Kisfeszűltségű biztosítók
MSZ EN 719 1999 Hegesztési koordináció. Feladatok és felelőőség
MSZ EN 729-1 1995 Hegesztéssel kapcsolatos minőségügyi követelmények. Fémek
ömlesztőhegesztése. 1. rész: Kiválasztási és alkalmazási irányelvek
MSZ EN 729-2 1995 Hegesztéssel kapcsolatos minőségügyi követelmények. Fémek
ömlesztőhegesztése. 2. rész: Teljes körű minőségügyi követelmények
MSZ EN 729-3 1995 Hegesztéssel kapcsolatos minőségügyi követelmények. Fémek
ömlesztőhegesztése. 3. rész: Általános minőségügyi követelmények
MSZ EN 729-4 1995 Hegesztéssel kapcsolatos minőségügyi követelmények. Fémek
ömlesztőhegesztése. 4. rész: Alapvető minőségügyi követelmények
MSZ EN 764 1997 Nyomástartó berendezések. Fogalommeghatározások és jelölések. Nyomás,
hőmérséklet, térfogat
MSZ EN 764-7 2002 Nyomástaretó berendezések. 7. Rész:Nem fűtött nyomástartóberendezések
biztonsági rendszerei
MSZ EN 791 1999 Fúróberendezések. Biztonság
MSZ EN 840-5 2001 Mobil hulladékgyűjtő tartályok. Kivitelezési követelmények és vizsgálati
módszerek
MSZ EN 840-6 2001 Mobil hulladékgyűjtő tartályok. Biztonsági és egészségvédelmi követelmények
MSZ IEC 848 1995 Funkcióábrák készítése irányítási rendszerekhez
MSZ EN 849 2001 Szállítható gázpalackok. Palackszelepek. Előírás és típusvizsgálat
MSZ EN 849:1996/A2 2002 Szállítható gázpalackok. Palackszelepek. Előírás és típusvizsgálat
MSZ EN 875 1998 Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálata. Ütővizsgálat. A próbatest
helyzete, a bemetszés iránya és a vizsgálat
MSZ EN 910 1999 Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hajlítóvizsgálatok
MSZ EN 970 1999 Fémek ömlesztőhegesztéssel készített kötéseinek roncsolásmentes
vizsgálata. Szemrevételezéses vizsgálat
MSZ EN 1012-1 1999 Kompresszorok és vákuumszivattyuk. Biztonsági követelmények. 1. rész:
Kompresszorok
MSZ EN 1043-1 1999 Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Keménységvizsgálat 1.
Rész: Ívheg. Készített kötések keménységvizsgálata
MSZ EN 1070 2000 Gépek biztonsága. Fogalommeghatározások.
MSZ EN 1092-1 2002 Karimák és kötéseik. Kör alakú, PN jelölésű karimák csővezetékekhez,
csővezetéki szerelvényekhez, csőidomokhoz és tartozékokhoz. 1. rész:
Acélkarimák.
MSZ EN 1127-1 2000 Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem
MSZ IEC 1312-1 1997 Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelem. 1. rész: Általános
alapelvek.
MSZ EN 1359 2001 Gázmérők. Membrános gázmérők
MSZ 1397 1998 Lejtős területek vízerózió elleni védelme. Általános irányelvek.
MSZ EN 1435 2000 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok
radiográfiai vizsgálata
MSZ EN 1435:1997/A1 2002 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok
radiográfiai vizsgálata
MSZ EN 1443 2001 Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények
MSZ 1580-1 1978 Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. Fogalom-meghatározások.
MSZ 1584 1994 Kisfeszültségű, különlegesen gyorskioldású, késes biztosítóbetétek.
MSZ 1585 2001 Erősáramú üzemi szabályzat
MOL Földgázszállító Rt. Földgázszállítási engedélyes Üzletszabályzata Rev.1.
2003. december 15.
II. sz. függelék
MSZ EN 1594 2001 Gázellátó rendszerek. 16 bar-nál nagyobb üzemi nyomású csóvezetékek.
Műszaki követelmények.
MSZ 1600-1 1977 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű
erősáramú villamos berendezések számára. Ált. előírások.
MSZ 1600-3 1986 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V- nál nem nagyobb feszültségű
erősáramú villamos berendezések számára. Nedves helyiségek
MSZ 1600-11 1982 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V- nál nem nagyobb feszültségű
erősáramú villamos berendezések számára. Vill. kezelőterek és
laboratóriumok
MSZ 1600-13 1982 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V- nál nem nagyobb feszültségű
erősáramú villamos berendezések számára. Színházak és hasonló kulturális
létesítmények
MSZ 1600-14 1983 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V- nál nem nagyobb feszültségű
erősáramú villamos berendezések számára. Közterület
MSZ 1600-16 1992 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V- nál nem nagyobb feszültségű
erősáramú villamos berendezések számára. Helyhez kötött akkumulátorok
telepítése, akkumulátorhelységek és töltőállomások létesítése.
MSZ EN 1610 2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata
MSZ 1610-1 1970 Létesítési biztonsági szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú
vill. berendezések számára. Általános előírások és száraz helységre
vonatkozó előírások.
MSZ 1610-2 1970 Létesítési biztonsági szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú
vill. berendezések számára. Poros, időszakosan nedves, marópárás vagy
meleg helyiségek ill. szabadtér.
MSZ 1610-4 1970 Létesítési biztonsági szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú
vill. berendezések számára. Tűzveszélyes helyiségek és szabadterek.
MSZ 1610-5 1970 Létesítési biztonsági szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú
vill. berendezések számára. Villamos kezelőterek és laboratóriumok.
MSZ 1610-6 1979 Létesítési biztonsági szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú
vill. berendezések számára. Kis zárlati áramú berendezések.
MSZ 1610-7 1970 Létesítési biztonsági szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú
vill. berendezések számára. Színházak és hasonló kulturális létesítmények
MSZ 1610-8 1970 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V- nál nem nagyobb feszültségű
erősáramú villamos berendezések számára. Közterület
MSZ 1617 1980 Munkavédelem. Termelőberendezések munkahelyekhez tartozó munkahelyek
álltalános követelményei
MSZ EN 1713 2001 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálat.
Hegesztett kötésekben lévő folytonossági hiányok jellemzése.
MSZ EN 1713:1998/A1 2002 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálat.
Hegesztett kötésekben lévő folytonossági hiányok jellemzése.
MSZ EN 1714 2001 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok
ultrahangos vizsgálata
MSZ EN 1714:1997/A1 2002 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok
ultrahangos vizsgálata
MSZ EN 1726-1 2001 Targoncák biztonsága. Gépi hajtású targoncák legfeljebb 10000 kg
teherbirással és vontatók legfeljebb 20000 N vonóerővel
MSZ CR 1752 2000 Épületek szellőztetése. Épületek belső környezetének tervezési alapjai
MSZ EN 1776 2002 Gázellátó rendszerek. Földgázmérő állomások. Műszaki követelmények.
MSZ EN 1948-3 2000 Helyhez kötött légszennyezö források emissziója. A PCDD-k és a PCDF-ek
tömegkoncentriójának meghatározása
MSZ EN 1964-1 2001 Szállítható gázpalackok. Legfeljebb 150 l űrtartalmú, újratölthető, szállítható,
varrat nélküli, acél gázpalackok tervezési szerkezeti előírásai
MSZ EN 1975 2001 Szállítható gázpalackok. Aluminiumból és aluminiumötvözetből kézült, varrat
nélküli, legalább 0,5 l-s és legfeljebb 150 l űrtartalmú, újratölthető, szállítható
gázpalackok tervezési és szerkezeti előírásai.
MSZ EN 1984 2000 Ipari csőszerelvények. Acél tolózárak.
MSZ ISO 1996-1 1995 Akusztika.A környezeti zaj leírása és mérése.
MSZ ISO 1996-2 1995 Akusztika.A környezeti zaj leírása és mérése. 2. rész.Adatgyűjtés terület-
felhasználáshoz
MSZ ISO 1996-3 1995 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. 3. rész.Alkalmazás
minősítéshez
MSZ 2064-2 1998 Villamos berendezések irányelvei
MSZ EN ISO 2320 2001 Hatlapú, önbiztosító acél csavaranyák. Mechanikai és működési tulajdonságok
MSZ 2364-100 1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú vill. berendezések
létesítése. A vill. berendezés hőhatása elleni védelem
MOL Földgázszállító Rt. Földgázszállítási engedélyes Üzletszabályzata Rev.1.
2003. december 15.
II. sz. függelék
MSZ 2364-200 2002 Nemzetközi elektronikai szótár.826.kötet:Épületek villamos berendezéseinek
létesítése.(IEC 60050-826:1982 +A1:1990+A2:1995+A3:1999)
MSZ 2364-300 1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú vill. berendezések
létesítése. A vill. berendezés hőhatása elleni védelem
MSZ 2364-410 1999 Épületek vill. berendezéseinek létesítése. 4. rész:. Biztonságtechnika. 41.
kötet: Áramütés elleni védelem
MSZ 2364-420 1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú vill. berendezések
létesítése. A vill. berendezés hőhatása elleni védelem
MSZ 2364-430 1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú vill. berendezések
létesítése. Túláramvédelem
MSZ 2364-442 1998 Épületek vill. berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 44.
kötet:Túlfeszültség-védelem. 442. főfejezet: A kisfeszültségű villamos
berendezések védelme a nagyfeszűltségű rendszerek földzárlata esetén.
MSZ 2364-443 2002 Épületek vill. berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 44.
kötet:Túlfeszültség-védelem. 443. főfejezet: Légköri vagy kapcsolási eredetű
túlfeszültségek elleni védelem
MSZ 2364-450 1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú vill. berendezések
létesítése. Feszültségcsökkenés- védelem
MSZ 2364-460 2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4.rész
Biztonságtechnika46.kötet leválasztás és kapcsolsá(IEC 60364-4-46:1981,
módosítva)
MSZ 2364-470 2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4.rész Biztonságtechnika
47.kötet: A védelmi módok alkalmazása. 470. föfejezet: Általános előírások.
471. Fejezet: Áramütés elleni védelmi módok
MSZ 2364-473 1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú vill. berendezések
létesítése. Túláramvédelem alkalmazása
MSZ 2364-470 1995 Épületek villamos berendezéseinek létesítése.4. Rész: Biztonságtechnika. 47.
Kötet: A védelmi módok alkalmazása. 470. Főfejezet: Általános előírások. 471.
Fejezet: Áramütés elleni védelmi módok.
MSZ 2364-482 1998 Épületek vill. berendezéseinek létesítése. 4. Rész: Biztonságtechnika. 48.
Kötet: Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. 482.
Főfejezet:Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén.
MSZ 2364-510 2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése.5. Rész:Villamosszerkezetek
kiválasztása és szerelése. 51. Kötet: Általános előírássok (IEC364-5-51:1994,
módosítva)
MSZ 2364-520 1997 Épületek vill. berendezéseinek létesítése. 5. Rész: A villamos szerkezetek
kiválasztása és szerelése. 52. Kötet: kábel- és vezetékrendszerek.
MSZ 2364-523 2002 Épületek vill. berendezéseinek létesítése. 5. Rész, Villamos szerkezetek
kiválasztásaés szerelése. 523. Főfejezet:A kábel és vezetékrendszerek
megengedett áramai (IEC 60364-5-523:21999, módosítva
MSZ 2364-537 2002 Épületek vill. berendezéseinek létesítése. 5. Rész, Villamos szerkezetek
kiválasztásaés szerelése. 5. kötetKapcsoló és vezérlőkészülékek.537.
Főfejezet:A leválasztó kapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei. (IEC 60364-5-
537:1981, +A1:1989 módosítva
MSZ 2364-540 1995 Légfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések
létesítése. Földelőberendezések és védővezetők kiválasztása és szerelése.
MSZ 2364-551 1999 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. Rész: A villamos szerkezetek
kiválasztása és szerelése. 55. Kötet: Egyéb szerkezetek. 551. Főfejezet:
Kisfeszültségű áramfejlesztők.
MSZ 2364-560 1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú vill. berendezések
létesítése. Biztonsági berendezések táplálása.
MSZ 2364-610 1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 6. rész: Felülvizsgálat. 61.
kötet: első felülvizsgálat
MSZ 2364-703 1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú vill. berendezések
létesítése. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyíségek
MSZ 2364-704 2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. Rész: Különleges
berendezésekre vagy helyíségekre vonatkozó követelmények. 704.
Főfejezet: Felvonúlási területek villamos berendezései
MSZ 2364-705 1999 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. Rész: Különleges
berendezésekre vagy helyíségekre vonatkozó követelmények. 705.
Főfejezet: Mezőgazdasági és kertészeti épületek villamos berendezései
MSZ 2364-706 1999 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. Rész: Különleges
berendezésekre vagy helyíségekre vonatkozó követelmények. 706.
Főfejezet: Vezetőanyagú szűk helyek.
MSZ 2364-708 1999 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. Rész: Különleges
berendezésekre vagy helyíségekre vonatkozó követelmények. 708.
Főfejezet: Lakókocsiparkok és lakókocsik villamos berendezései
MOL Földgázszállító Rt. Földgázszállítási engedélyes Üzletszabályzata Rev.1.
2003. december 15.
II. sz. függelék
MSZ 2364-714 2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. Rész: Különleges
berendezésekre vagy helyíségekre vonatkozó követelmények. 714.
Főfejezet: Szabadtéri villamos berendezések.
MSZ 2373 1978 Gázok normál állapota
MSZ 2394-1 1979 Gázellátás szerelvényei. Gyorszár
MSZ 2394-2 1979 Gázellátás szerelvényei. Mágnesszelep
MSZ EN ISO 2409 1999 Festékek és lakkok. Rácsvágásos vizsgálat
MSZ ISO 2631-1 2002 Mechanikai rezgés és lökés. Az emberre ható egésztedt-rezgés értékelése. 1.
Rész: Általános követelmények
MSZ 2873 1986 Csővezetékek névleges, üzemi és próbanyomása.
MSZ 2874 1984 Ipari szerelvények általános műszaki előírásai.
MSZ 2889 1988 Tolózárak műszaki előírásai.
MSZ EN ISO 3170 2000 Folyékony ásványolajtermékek. Kézi mintavétel.
MSZ EN ISO 3452-2 2000 Roncsolásmentes vizsgálatok.2.rész: Folyadékbehatolásos vizsgálat.
MSZ EN ISO 3452-4 2000 Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos vizsgálat
MSZ EN ISO 3506-1 2001 Korrózióálló acél kötőelemek mechanikai tulajdonságai. 1. rész: Csavarok
MSZ EN ISO 3506-2 2001 Korrózióálló acél kötőelemek mechanikai tulajdonságai. 2. rész: Csavaranyák
MSZ EN ISO 3506-3 2001 Korrózióálló acél kötőelemek mechanikai tulajdonságai. 3. rész:
Hernyócsavarok és hasonló, nem húzásra igénybevett csavarok
MSZ ISO 4067-1 1998 Műszaki rajzok. Rendszerek. 1. Rész:
MSZ 4310-5 1988 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Folytonossági hiányok
jelrendszere radiográfiai vizsgálathoz
MSZ EN ISO 4622 2000 Festékek lakkok. Nyomásvizsgálat az egymásra rakhatóság megállapítására
MSZ 4850 1983 Daruk villamos berendezéseinek általános műszaki követelményei és
vizsgálata.
MSZ 4851-1 1988 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető
állapotának vizsgálata.
MSZ 4851-2 1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos
talajellenállás mérése.
MSZ 4851-3 1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi módok
mérési módszerei.
MSZ 4851-4 1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Feszültségvédőkapcsolás ellenőrzése.
MSZ 4851-5 1991 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezető nélküli érintésvédelmi
módok vizsgálati módszerei.
MSZ 4851-6 1973 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. 1000 V- nál nagyobb feszültségű,
erősáramú vill. berendezések különleges vizsg. előírásai.
MSZ 4852 1977 .Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése.
MSZ 4900-1 1978 Fizikai mennyiségek neve és jele. Általános előírások, tér és időmennyiségek
MSZ 4900-4 1979 Fizikai mennyiségek neve és jele. Hőtan
MSZ 4900-4:79 M 1983 Fizikai mennyiségek neve és jele. Hőtan
MSZ 4900-5 1978 Fizikai mennyiségek neve és jele. Villamosságtan
MSZ 4900-6 1979 Fizikai mennyiségek neve és jele. Fénytan
MSZ 4900-8 1979 Fizikai mennyiségek neve és jele. Fizikai kémia és molekuláris fizika
MSZ EN ISO 5167-1 2000 Anyagáram-mérés nyomáskülönbség elvén működő eszközökkel
ISO TR 5168 1998 Folyadékáram mérése. A pontosságok kiértékelése.
MSZ 5189-7 1980 Mélyfúrási csőkötések elemei. Szegcsavarok
MSZ 5189-8 1980 Mélyfúrási csőkötések elemei. Csavaranya
MSZ EN ISO 5349 1991 Rezgésmérés. A kézre ható mechanikai rezgés.
MSZ 5992 1986 Ipari gázpalackszelepek kivezető csatlakozása.
MSZ 6292 1997 Gázpalackok tárolása és szállítása.
MSZ ISO 6326-1 1991 Földgázban lévő kénvegyületek meghatározása. A vizsgálatok általános
ismertetése
MSZ ISO 6326-2 1991 Földgázban lévő kénvegyületek meghatározása. Az erős szaghatású
kénvegyületek gázkromatográfiás meghatározása elektrokémiai detektálással
MSZ ISO 6326-3 1991 Földgázban lévő kénvegyületek meghatározása. Hidrogénszulfid, merkaptán
és karbonil-szulfidkén potenciometriás meghatározása
MOL Földgázszállító Rt. Földgázszállítási engedélyes Üzletszabályzata Rev.1.
2003. december 15.
II. sz. függelék
MSZ ISO 6326-4 2000 Földgázban lévő kénvegyületek meghatározása. Hidrogénszulfid akarbonil-
szulfid és a kéntartalmú szagosítóanyagok gázkromatográfiás meghatározása
lángfotometriás detektálással.
MSZ EN ISO 6326-5 1999 Földgázban lévő kénvegyületek meghatározása. Lingener combustion method.
MSZ ISO 6395 2001 Akusztika. Földmunkagépek által kibocsátott zaj mérése. Dinamikus vizsgálati
körülmények.
MSZ EN ISO 6520-2 2002 Hegesztés és rokon eljárások.Fémek geometriai eltéréseinek besorolása.
2.rész: Sajtolóhegesztés (ISO 6520-2:2001)
MSZ EN ISO 6708 2000 Csővezetéki elemek. A DN (névleges átmérő) fogalommeghatározása és
kiválasztása
MSZ ISO 6974-1 2001 Földgáz. Adott bizonytalanságú, gázkromatográfiás összetétel meghatározás.
Irányelvek a célirányos elemzéshez.
MSZ ISO 6974-2 2002 Földgáz. Adott bizonytalanságú gázkromatográfiás összetétel-meghatározás.
2.rész: A mérőrendszer jellemzői és statisztikai módszerek az adatok
kezeléséhez.
MSZ ISO 6974-3 2001 Földgáz. Adott bizonytalanságú, gázkromatográfiás összetétel meghatározás.
MSZ ISO 6974-4 2001 Földgáz. Adott bizonytalanságú, gázkromatográfiás összetétel meghatározás.
MSZ ISO 6974-5 2001 Földgáz. Adott bizonytalanságú, gázkromatográfiás összetétel meghatározás
MSZ ISO 6975 1998 Földgáz. Kibővített elemzés. Gázkromatográfiás módszer
MSZ ISO 6976 1997 Földgáz. A hőértékek, a sűrűség, a relatív sűrűség és a Wobbe-szám
számítása a gázösszetételből
MSZ 7048-1 1983 Körzeti gázellátó rendszerek. Fogalommeghatározások, csoportosítás, ált. köv.
MSZ 7048-2 1983 Körzeti gázellátó rendszerek. Fogyasztói és csatlakozó vezetékek
MSZ 7048-3 1983 Körzeti gázellátó rendszerek. Elosztórendszerek védőtávolságai
MSZ 7487-2 1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint
alatt
MSZ 7487-3 1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint
felett
MSZ ISO 7498-1 1995 Információ feldolgozó rendszerek. Nyílt rendszerek összehasomlítása.
Referenciamodell.1 rész: Alapmodel.
MSZ ISO 7498-2 1994 Információ feldolgozó rendszerek. Nyílt rendszerek összehasomlítása.
Referenciamodell.2 rész: Biztonsági architektura.
MSZ ISO 7498-3 1994 Információ feldolgozó rendszerek. Nyílt rendszerek összehasomlítása.
Referenciamodell. 3 rész névadás és címzés
MSZ ISO 7498-4 1994 Információ feldolgozó rendszerek. Nyílt rendszerek összehasomlítása.
Referenciamodell. 4 rész: Menedzselési keretrendszer
MSZ ISO 7504 2003 Gázelemzés. Fogalommeghatározások
MSZ ISO 7788 1992 Melegen hengerelt lemezek és szélesacélok felületi minősége és szállítási
követelményei
MSZ 7794-3 1992 Számítástechnikai billentyűzetek. Billentyűzet a grafikai karakterek magyar
referencia készleteihez.
MSZ 7795-3 1992 A számítástechnika karakterkódja. Grafikus karakterek magyar
referenciakészlete.
MSZ 7799-1 1982 Irodagépek billentyűzete. Jelek elrendezése közhasználatú irógépen.
MSZ 7799-2 1978 Irod


Use: 0.127