• 14-01-13-02


  •   
  • FileName: 14-01-13-02.pdf [read-online]
    • Abstract: 14-01-13-02. 1. α. α. α. α. ω. α. ω. α. α. α. α. α. α. α. ω. ω. 2. 2.1. α. ω α. α. α. α. α. ω. α. α. ω. α. ω. α. α , α. α ... 14-01-13-02. 3/8. EN 13395-2:2002: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of ...

Download the ebook

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.Χ .∆.Ε.
ΠΡΟΣ ΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΤΕΠ 14-01-13-02
14 Επεµβάσεις (επισκευές – ενισχύσεις)
01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα
13 Ενισχύσεις - Αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα στοιχεία
02 Εµφάτνωση πλαισίων από δοµικό χάλυβα
Έκδοση 2.0 - Μάιος 2008
Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧ ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).
Από το 2006 και εφεξής συνεχίζεται από το Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή Hµεροµηνία Παρατηρήσεις
ης
Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
Πρώτη έκδοση 05/2006
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.Χ .∆Ε
Προσαρµογή προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1421 και
∆εύτερη έκδοση 05/2008
τον ΚΤΧ-2008
Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
ΕΜΦΑΤΝ ΣΗ ΠΛΑΙΣΙ Ν ΑΠΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ Ν
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ .......................................................................................................................................... 1
2. ΕΝΣ ΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤ Ν ......................................................... 1
2.1 ΕΝΣ ΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ............................................................................................................... 1
2.2 ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ............................................................................................................................ 1
2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Τ Ν ΥΛΙΚ Ν ....................................................................... 3
3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙ ΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ................................................. 4
3.1 ΓΕΝΙΚΑ................................................................................................................................................ 4
3.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ........................................................................................ 4
3.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ........................................................................................................................................ 4
3.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ...................................................................................................................................... 5
3.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙ ΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .......................................................................................... 5
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚ Ν ΕΛΕΓΧ Ν ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜ Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ........................................ 6
5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .................................................................................. 6
5.1 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ............................................................... 6
5.2 ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚ Ν ΚΙΝ∆ΥΝ Ν ...................................................................................... 6
6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ....................................................................................................... 7
6.1 ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙ ΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .......................................................................... 7
6.2 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ................................................................................................... 7
ΠΕΤΕΠ:14-01-13-02 i
ΕΜΦΑΤΝ ΣΗ ΠΛΑΙΣΙ Ν ΑΠΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
ii ΠΕΤΕΠ:14-01-13-02
ΕΜΦΑΤΝ ΣΗ ΠΛΑΙΣΙ Ν ΑΠΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΠΕΤΕΠ
Εµφάτνωση Πλαισίων από ∆οµικό Χάλυβα
14-01-13-02
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η προδιαγραφή αυτή αφορά την εµφάτνωση πλαισίων από δοµικό χάλυβα σε φέροντα οργανισµό
από οπλισµένο σκυρόδεµα σε έργα επεµβάσεων (επισκευών – ενισχύσεων).
2. ΕΝΣ ΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤ Ν
2.1 ΕΝΣ ΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα ενσωµατούµενα υλικά είναι:
- Συγκολλήσιµος δοµικός χάλυβας σε µορφή ελασµάτων ή µορφοσιδήρου
- Εποξειδικές κόλλες κατάλληλες για την πάκτωση µεταλλικών ράβδων στο σκυρόδεµα,
- Βλήτρα, αγκύρια
- Κονιάµατα κατάλληλα για την εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος, την πάκτωση
ράβδων οπλισµού στο σκυρόδεµα και την πλήρωση κενών
- Ενέµατα
- Πολυεστερικές πάστες
- Ακροφύσια εισόδου και ελέγχου ενεµάτων
- Ακροφύσια από σκληρό πλαστικό εσωτερικής διαµέτρου 2÷4 mm µε πεπλατυσµένη κεφαλή η
οποία καλύπτεται από υλικό σφράγισης.
- Ακροφύσια από εύκαµπτο πλαστικό εσωτερικής διαµέτρου, 2÷4 mm που εισάγεται στο ρήγµα
(στην περίπτωση διευρυµένων χειλέων του ρήγµατος).
- Ηλεκτρόδια
2.2 ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Για τα ενσωµατούµενα υλικά έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα πρότυπα:
EN 10025-2:2004: Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery
conditions for non-alloy structural steels -- Μέρος 2: Τεχνικοί όροι
παράδοσης για τους µη κραµατικούς δοµικούς χάλυβες. [αντικαθιστά το
πρότυπο ΕΝ 10025:1993].
EN 10027-1: Designation systems for steels - Part 1: Steel names -- Συστήµατα
προσδιορισµού χαλύβων. Μέρος 1: Ονοµατολογία χαλύβων.
EN 10025-3:2004: Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery
conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural
steels. -- Μέρος 3: Τεχνικοί όροι παράδοσης εξοµαλυµένων και
ΠΕΤΕΠ:14-01-13-02 1/8
ΕΜΦΑΤΝ ΣΗ ΠΛΑΙΣΙ Ν ΑΠΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
εξοµαλυµένων µε έλαση συγκολλήσιµων λεπτοκόκκων δοµικών χαλύβων
[αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 10113, µέρη 1 και 2 του 1993].
EN 10025-3:2004: Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery
conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural
steels. -- Μέρος 3: Τεχνικοί όροι παράδοσης εξοµαλυµένων και
εξοµαλυµένων µε έλαση συγκολλήσιµων λεπτοκόκκων δοµικών χαλύβων
[αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 10113, µέρη 1 και 2 του 1993].
EN 10025-4:2004: Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery
conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels.
-- Μέρος 4; Τεχνικοί όροι παράδοσης συγκολλησίµων λεπτοκόκκων
δοµικών χαλύβων θερµοµηχανικής εξέλασης [αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ
10113, µέρη 1 και 3, του 1993].
EN 10025-6:2004: Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery
conditions for flat products of high yield strength structural steels in the
quenched and tempered condition -- Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες
κατασκευών - Μέρος 6: Τεχνικοί όροι παράδοσης πλατέων χαλύβδινων
προϊόντων µε υψηλό όριο διαρροής σε επιβελτιωµένη κατάσταση
EN 10025-6:2004: Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery
conditions for flat products of high yield strength structural steels in the
quenched and tempered condition -- Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες
κατασκευών - Μέρος 6: Τεχνικοί όροι παράδοσης πλατέων χαλύβδινων
προϊόντων µε υψηλό όριο διαρροής σε επιβελτιωµένη κατάσταση
EN 10025-6:2004: Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery
conditions for flat products of high yield strength structural steels in the
quenched and tempered condition -- Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες
κατασκευών - Μέρος 6: Τεχνικοί όροι παράδοσης πλατέων χαλύβδινων
προϊόντων µε υψηλό όριο διαρροής σε επιβελτιωµένη κατάσταση
EN ISO 15630-1:2002: Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods -
Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire (ISO 15630-1:2002) -- Χάλυβας
οπλισµένου και προεντετεµένου σκυροδέµατος. Μέθοδοι δοκιµής.
Οπλισµός από ράβδους, χονδρόσυρµα και σύρµα.
ΕΛΟΤ ΕΝ 10080:2005: Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι Χάλυβες - Γενικές
απαιτήσεις - Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing
steel - General
ΕΛΟΤ 1421-2: Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Μέρος 2:
Τεχνική κατηγορία Β500Α -- Steel for the reinforcement of concrete -
Weldable reinforcing steel - Part 2: Technical Class B500A.
ΕΛΟΤ 1421-3: Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Μέρος 3:
Τεχνική κατηγορία Β500C -- Steel for the reinforcement of concrete -
Weldable reinforcing steel - Part 3: Technical Class B500C.
Κ.Τ.Χ. 2008: Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος
ETAG 001: Οδηγία για Ευρωπαϊκές Τεχνικές εγκρίσεις ETAG 001:Αγκυρώσεις
σκυροδέµατος. Μέρος 5: Συγκολλούµενα αγκύρια
2/8 ΠΕΤΕΠ:14-01-13-02
ΕΜΦΑΤΝ ΣΗ ΠΛΑΙΣΙ Ν ΑΠΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
EN 13395-2:2002: Products and systems for the protection and repair of concrete structures -
Test methods - Determination of workability - Part 2: Test for flow of grout
or mortar -- Προϊόντα και συστήµατα προστασίας και επισκευής
κατασκευών από σκυρόδεµα. Μέθοδοι δοκιµής. Προσδιορισµός του
εργασίµου. Μέρος 2: ∆οκιµές ροής ενεµάτων και κονιαµάτων.
EN 1504-6: Products and systems for the protection and repair of concrete structures -
Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part
6: Anchoring of reinforcing steel bar -- Προϊόντα και συστήµατα για την
προστασία και επισκευή του σκυροδέµατος. Μέρος 6:ενέµατα
αγκυρώσεων και πλήρωσης εξωτερικών κενών
EN 1599:1997: Welding consumables - Covered electrodes for manual arc welding of
creep-resisting steels - Classification -- Αναλώσιµα συγκολλήσεων -
Επενδεδυµένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση τόξου µε το χέρι, χαλύβων
ανθεκτικών σε ερπυσµό - Ταξινόµηση
Συµπληρωµατικά µε τα ανωτέρω οι εποξειδικές κόλλες που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να
ικανοποιούν και τις εξής απαιτήσεις:
- Τα επί µέρους συστατικά θα είναι συσκευασµένα σε διαφορετικά και διακεκριµένου τύπου
δοχεία
- Η ρητίνη και ο σκληρυντής θα είναι διαφορετικού αρώµατος και δεν θα εµφανίζουν ίχνη
κρυσταλλώσεως.
- Τα δοχεία θα φέρουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται το συστατικό (εποξειδική ρητίνη,
σκληρυντής), το χρώµα, το καθαρό βάρος, τα επιτρεπόµενα όρια των θερµοκρασιών
εφαρµογής, η ηµεροµηνία παραγωγής, ο µέγιστος χρόνος αποθήκευσης από την ηµεροµηνία
παραγωγής, οι αναλογίες αναµίξεως των επί µέρους συστατικών, οι συνθήκες αποθηκεύσεως
και ο χρόνος χρήσης µετά την ανάµειξη.
- Θα συνοδεύονται από λεπτοµερείς οδηγίες χρήσεως του προµηθευτή/ παραγωγού .
Συµπληρωµατικά µε τα αναφερόµενα στα πρότυπα, τα κονιάµατα θα ικανοποιούν και τις εξής
απαιτήσεις:
- Θα είναι συσκευασµένα σε σάκους και δεν θα εµφανίζουν ίχνη κροκιδώσεως.
- Στη συσκευασία τους θα αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής, ο µέγιστος χρόνος
αποθήκευσης, η θερµοκρασία εφαρµογής και οι συνθήκες αποθήκευσης (θερµοκρασία,
υγρασία).
2
- Θα έχουν ελάχιστη αντοχή 400kg/cm , σε κάθε δε περίπτωση µεγαλύτερη του σκυροδέµατος
2
επί του οποίου θα εφαρµοσθούν κατά τουλάχιστον 50 kg/cm .
- Θα συνοδεύονται από λεπτοµερείς οδηγίες χρήσεως του προµηθευτή/παραγωγού
2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Τ Ν ΥΛΙΚ Ν
Τα συστατικά των εποξειδικών συγκολλητικών (ρητίνη και σκληρυντής) θα αποθηκεύονται σε
προστατευµένους χώρους που θα εξασφαλίζουν θερµοκρασία εντός των ορίων που συνιστούν οι
οδηγίες του προµηθευτή / παραγωγού.
Πριν την χρησιµοποίησή τους θα µεταφέρονται σε χώρους µε επαρκή θερµοκρασία προκειµένου να
αποκτήσουν ικανοποιητικό για την εφαρµογή ιξώδες.
ΠΕΤΕΠ:14-01-13-02 3/8
ΕΜΦΑΤΝ ΣΗ ΠΛΑΙΣΙ Ν ΑΠΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙ ΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα λαµβάνονται τα µέτρα υποστηλώσεως που προβλέπονται
από την µελέτη του έργου και τον κανονισµό κατεδαφίσεων, καθώς και τα µέτρα ασφαλείας που
αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. Επίσης, θα ελέγχεται εάν έχει
γίνει η διακοπή όλων των παροχών των δικτύων που διέρχονται από την περιοχή της επέµβασης.
Στο τέλος κάθε ηµέρας εργασίας, τα άχρηστα υλικά θα αποµακρύνονται (µε µονότροχο ή φορτωτάκι)
και θα συγκεντρώνονται στις θέσεις φόρτωσης. Όλα τα δάπεδα εργασίας / διάδροµοι θα παραµένουν
καθαροί (απαλλαγµένοι από µπάζα) καθ’ όλο το διάστηµα της ηµέρας.
3.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εφαρµογή της µεθόδου θα έχει αποδεδειγµένη
εµπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών), σε έργα επεµβάσεων (επισκευών - ενισχύσεων).
Πριν από την έναρξη των εργασιών, το συνεργείο κατασκευής θα εφαρµόσει δοκιµαστικά την
µέθοδο σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα, ΠΕΤΕΠ 14.01.12.01 «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων,
Βλήτρα», ΠΕΤΕΠ 14.01.12.02 «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Αγκύρια», ΠΕΤΕΠ 14.01.07.01
«Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μικρού εύρους» και ΠΕΤΕΠ 14.01.07.02 «Σφράγιση
ρωγµών σκυροδέµατος, Μεγάλου εύρους». Από την δοκιµαστική εφαρµογή θα διαπιστωθεί η
ικανότητα του προσωπικού για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
β. Το συνεργείο επισκευής θα διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την έντεχνη και άρτια
εκτέλεση της εργασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 3.3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
θα διαθέτει τα εξής:
- Συγκρότηµα πεπιεσµένου αέρα µε πίεση 0.7 Mpa µε ειδικό ακροφύσιο για την αποµάκρυνση
σκόνης.
- Συρµατόβουρτσα χειρός για καθαρισµό
- Συρµατόβουρτσα και σµυριδόπετρα προσαρµοσµένη σε γωνιακό τροχό
- Συγκρότηµα αντλίας κενού για την αναρρόφηση σκόνης
- Θερµόµετρο περιβάλλοντος για την µέτρηση της θερµοκρασίας
- ∆ύο θερµόµετρα εµβαπτίσεως για την θερµοµέτρηση των εποξειδικών συστατικών (ρητίνης
και σκληρυντή)
Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί κατά την δοκιµαστική εφαρµογή, θα είναι ο ίδιος µε αυτόν
που θα χρησιµοποιηθεί και στην εκτέλεση των εργασιών.
γ. Η Επίβλεψη των εργασιών γίνεται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό. Επί τόπου θα
βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο εργοδηγός µε εµπειρία σε έργα
επεµβάσεων επισκευών – ενισχύσεων (η οποία θα αποδεικνύεται µε σχετικές βεβαιώσεις
εργοδοτών).
3.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι βασικές απαιτήσεις για την εκτέλεση των εργασιών έχουν ως εξής:
• Προσδιορίζονται οι θέσεις εφαρµογής εµφατνουµένων πλαισίων από δοµικό χάλυβα και θα
επισηµαίνονται µε ανεξίτηλη σήµανση.
4/8 ΠΕΤΕΠ:14-01-13-02
ΕΜΦΑΤΝ ΣΗ ΠΛΑΙΣΙ Ν ΑΠΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
• Αφαιρούνται τα επιχρίσµατα (αν υπάρχουν) σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ: 14.01.01.01 «Επεξεργασία
επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Καθαρισµός επιφανείας σκυροδέµατος από αποσαθρωµένο
σκυρόδεµα ή ξένα υλικά».
• Καθαρίζεται η επιφάνεια του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ: 14.01.01.02 «Επεξεργασία
επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος».
• Επισκευάζονται τυχόν µικροανωµαλίες κενά, φωλιές κλ.π. που υπάρχουν ούτως ώστε η επιφάνεια
του σκυροδέµατος να είναι κατά το δυνατόν επίπεδη
• Προσδιορίζονται οι θέσεις που προβλέπονται από την µελέτη να τοποθετηθούν διατµητικοί
σύνδεσµοι (βλήτρα / αγκύρια) και επισηµαίνονται µε ανεξίτηλη βαφή.
• Γίνεται διάτρηση σκυροδέµατος για τοποθέτηση διατµητικών συνδέσµων, ως ΠΕΤΕΠ 14.01.03.01
«∆ιάτρηση σκυροδέµατος, ∆ιάτρηση σε θέσεις χωρίς οπλισµούς», 14.01.03.02 «∆ιάτρηση
σκυροδέµατος, ∆ιάτρηση µε αποκοπή του οπλισµού»
• Ο δοµικός χάλυβας, (έλασµα ή µορφοσίδηρος), κόβεται στις επιθυµητές διαστάσεις και γίνεται
διάνοιξη των οπών σύµφωνα µε την µελέτη. Η κατεργασία του δοµικού χάλυβα µπορεί να γίνει είτε
επί τόπου, είτε στο εργοστάσιο.
• Ο δοµικός χάλυβας, (έλασµα ή µορφοσίδηρος), καθαρίζεται από σκόνη και τυχόν έλαια µε καθαρό
ύφασµα εµποτισµένο µε ειδικό καθαριστικό υγρό (π.χ. διάλυµα ακετόνης)
• Γίνεται τοποθέτηση του δοµικού χάλυβα στις προβλεπόµενες θέσεις και προσωρινή στερέωση του
για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήµατος.
• Τοποθετούνται οι διατµητικοί συνδέσµοι, (βλήτρα / αγκύρια) ως ΠΕΤΕΠ 14.01.12.01 «Εφαρµογή
στερεωτικών µέσων, Βλήτρα», ΠΕΤΕΠ 14.01.12.02 «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Αγκύρια»
• Μετά παρέλευση τουλάχιστον 24 ωρών, όταν πρόκειται για διατµητικούς συνδέσµους οι οποίου
τοποθετούνται µε κόλλα, ή επτά ηµερών όταν πρόκειται για διατµητικούς συνδέσµους οι οποίου
τοποθετούνται µε κονίαµα, γίνεται σύσφιγξη των κοχλιών, και τοποθέτηση των περικοχλίων
ασφαλείας («κόντρα παξιµάδια»).
• Γίνεται συγκόλληση ή κοχλίωση των ενώσεων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη.
• Γίνεται σφράγιση των κενών που τυχόν υπάρχουν µεταξύ σκυροδέµατος και δοµικού χάλυβα µε
τοποθέτηση ακροφύσιων εισόδου και ελέγχου του ενέµατος (ως ΠΕΤΕΠ 14.01.07.01 «Σφράγιση
ρωγµών σκυροδέµατος, Μικρού εύρους» και ΠΕΤΕΠ 14.01.07.02 «Σφράγιση ρωγµών
σκυροδέµατος, Μεγάλου εύρους») ή ενεµάτων κονίας (ως ΠΕΤΕΠ 14.02.04.00 «Εφαρµογή
ενεµάτων για την αποκατάσταση της τοιχοποιίας»).
3.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο δοµικός χάλυβας θα φέρει αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από την
µελέτη.
3.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙ ΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση ή στερέωση του και η σφήνωση
του πλαισίου από δοµικό χάλυβα στα περιβάλλοντα στοιχεία του φέροντος οργανισµού, σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ.
ΠΕΤΕΠ:14-01-13-02 5/8
ΕΜΦΑΤΝ ΣΗ ΠΛΑΙΣΙ Ν ΑΠΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚ Ν ΕΛΕΓΧ Ν ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜ Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Κατά την παραλαβή θα ελέγχεται η επιτυχής εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
ΠΕΤΕΠ 03.01.02.00 «Φέρων οργανισµός από χάλυβα»
ΠΕΤΕΠ 14.01.01.01 «Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Καθαρισµός
επιφανείας σκυροδέµατος από αποσαθρωµένο σκυρόδεµα ή ξένα υλικά».
ΠΕΤΕΠ 14.01.01.02 «Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Προετοιµασία
επιφανείας σκυροδέµατος».
ΠΕΤΕΠ 14.01.03.01 «∆ιάτρηση σκυροδέµατος, ∆ιάτρηση σε θέσεις χωρίς οπλισµούς»,
14.01.03.02 «∆ιάτρηση σκυροδέµατος, ∆ιάτρηση µε αποκοπή του
οπλισµού»
ΠΕΤΕΠ 14.01.07.01 «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μικρού εύρους»
ΠΕΤΕΠ 14.01.07.02 «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μεγάλου εύρους»
ΠΕΤΕΠ 14.01.12.01 «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Βλήτρα»,
ΠΕΤΕΠ 14.01.12.02 «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Αγκύρια»
ΠΕΤΕΠ 14.02.04.00 «Εφαρµογή ενεµάτων για την αποκατάσταση της τοιχοποιίας»
5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5.1 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Όπως αναφέρεται στις σχετικές ΠΕΤΕΠ που αναφέρονται στην συνέχεια.
ΠΕΤΕΠ 03.01.02.00 «Φέρων οργανισµός από χάλυβα»
ΠΕΤΕΠ 14.01.01.01 «Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Καθαρισµός
επιφανείας σκυροδέµατος από αποσαθρωµένο σκυρόδεµα ή ξένα υλικά».
ΠΕΤΕΠ 14.01.01.02 «Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Προετοιµασία
επιφανείας σκυροδέµατος».
ΠΕΤΕΠ 14.01.03.01 «∆ιάτρηση σκυροδέµατος, ∆ιάτρηση σε θέσεις χωρίς οπλισµούς», 14-01-
03-02 «∆ιάτρηση σκυροδέµατος, ∆ιάτρηση µε αποκοπή του οπλισµού»
ΠΕΤΕΠ 14.01.07.01 «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μικρού εύρους»
ΠΕΤΕΠ 14.01.07.02 «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μεγάλου εύρους»
ΠΕΤΕΠ 14.01.12.01 «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Βλήτρα»,
ΠΕΤΕΠ 14.01.12.02 «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Αγκύρια»
ΠΕΤΕΠ 14.02.04.00 «Εφαρµογή ενεµάτων για την αποκατάσταση της τοιχοποιίας»
5.2 ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚ Ν ΚΙΝ∆ΥΝ Ν
Έχουν εφαρµογή οι απαιτήσεις που καθορίζονται στις ΠΕΤΕΠ που αναφέρονται στην συνέχεια.
ΠΕΤΕΠ 03.01.02.00 «Φέρων οργανισµός από χάλυβα»
ΠΕΤΕΠ 14.01.01.01 «Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Καθαρισµός
επιφανείας σκυροδέµατος από αποσαθρωµένο σκυρόδεµα ή ξένα υλικά».
6/8 ΠΕΤΕΠ:14-01-13-02
ΕΜΦΑΤΝ ΣΗ ΠΛΑΙΣΙ Ν ΑΠΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΠΕΤΕΠ 14.01.01.02 «Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Προετοιµασία
επιφανείας σκυροδέµατος».
ΠΕΤΕΠ 14.01.03.01 «∆ιάτρηση σκυροδέµατος, ∆ιάτρηση σε θέσεις χωρίς οπλισµούς», 14-01-
03-02 «∆ιάτρηση σκυροδέµατος, ∆ιάτρηση µε αποκοπή του οπλισµού»
ΠΕΤΕΠ 14.01.07.01 «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μικρού εύρους»
ΠΕΤΕΠ 14.01.07.02 «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μεγάλου εύρους»
ΠΕΤΕΠ 14.01.12.01 «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Βλήτρα»,
ΠΕΤΕΠ 14.01.12.02 «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Αγκύρια»
ΠΕΤΕΠ 14.02.04.00 «Εφαρµογή ενεµάτων για την αποκατάσταση της τοιχοποιίας»
6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6.1 ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙ ΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η περαιωµένη εργασία επιµετρείται σε χιλιόγραµµα (kg) µε βάση αναλυτικούς υπολογισµούς
σύµφωνα µε τα θεωρητικά βάρη των διατοµών του µορφοχάλυβα κατασκευής του πλαισίου, οι ειδικές
εργασίες επιµετρώνται όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ (βλέπε και παρ. 6.2).
6.2 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η εµφάτνωση πλαισίων από δοµικό χάλυβα ως περαιωµένη εργασία επιµετρούµενη για παράδοση ως
πλήρης και ολοκληρωµένη, περιλαµβάνει:
- Τη µεταφορά του απαιτούµενου εξοπλισµού για την εκτέλεση των εργασιών και τη φύλαξή του
στο έργο.
- Τη δαπάνη για την προµήθεια του δοµικού χάλυβα καθώς και των υλικών συγκολλήσεων και
συνδέσεων, και τη µεταφορά τους στο έργο.
- Τη δαπάνη για αποθήκευση και φύλαξη των υλικών στο εργοτάξιο
- Τη δαπάνη για την χρήση και συντήρηση του εξοπλισµού
- Τη δαπάνη διαµόρφωσης του δοµικού χάλυβα (ελάσµατα και µορφοχάλυβας)
- Τη δαπάνη των εργασιών τοποθέτησης, συγκόλλησης και σύνδεσης του δοµικού χάλυβα
- Τη δαπάνη αποκατάστασης της αντισκωριακής επίστρωσης στην θέση των επί τόπου των
συγκολλήσεων.
- Την δαπάνη αποµάκρυνσης των πλεοναζόντων υλικών και απόθεσής τους στις περιοχές
φόρτωσης του εργοταξίου.
- Την δαπάνη των πάσης φύσεως υλικών µικροϋλικών και εργασιών που απαιτούνται για την
ολοκληρωµένη έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ
Η δαπάνη των λοιπών εργασιών, ήτοι:
- Καθαρισµός επιφανείας σκυροδέµατος από σαθρά τεµάχια σκυροδέµατος ή ξένα υλικά,
- Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος
- ∆ιάτρηση σε θέσεις χωρίς οπλισµούς,
- ∆ιάτρηση µε αποκοπή του οπλισµού,
ΠΕΤΕΠ:14-01-13-02 7/8
ΕΜΦΑΤΝ ΣΗ ΠΛΑΙΣΙ Ν ΑΠΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
- Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, µικρού και µεγάλου εύ


Use: 0.0278