• instrukcja obsługi


 •   
 • FileName: IDSL_modem_roz_CellPipe_7130_instrukcja_obslugi_366437862.pdf [read-online]
    • FileSize: 3837 KB   download
    • Share |
    • Shared by: tp_pl 28 month ago
    • Category: Free
    • Report us: delete it
  • Abstract: instrukcja obsługimodemuCellPipe 713019330 Spis treści1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4

Download the ebook

instrukcja obsługi
modemu
CellPipe 7130
19330
Spis treści
1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4
1.1. Główne cechy 4
1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4
1.3. Opis diod 5
1.4. Opis gniazd routera 6
2. Uruchomienie routera 7
2.1. Schemat podłączenia elementów zestawu 7
2.2. Konfiguracja karty sieciowej do współpracy z routerem CellPipe 7130 w systemie MS Windows XP. 8
2.3. Konfiguracja karty sieciowej do współpracy z routerem Cellpipe 7130 w systemie MS Windows Vista 11
2.4. Konfiguracja karty sieciowej do współpracy z routerem Cellpipe 7130 w systemie MS Windows 14
3. Instalacja routera za pomocą bezprzewodowej karty Wi- Fi 17
3.1. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego dla systemu operacyjnego MS Windows XP 19
3.2. Instalacja w systemie MS Windows Vista za pomocą bezprzewodowej karty Wi-Fi 21
3.3. Instalacja w systemie MS Windows 7 za pomocą bezprzewodowej karty Wi-Fi 24
4. Panel administracyjny 27
4.1. Device Info 28
4.1.1. Summary 28
4.1.2. WAN 28
4.1.3. Route 28
4.1.4. ARP 28
4.1.5. DHCP 28
4.2. Advanced Setup 29
4.2.1. LAN 29
4.2.2. NAT 30
4.2.2.1. ALG (Application-Layer Gateway) 30
4.2.2.2. DMZ Host 30
4.2.2.3. Port Triggering 31
4.2.2.4. Virtual Servers 32
4.2.3. Security 33
4.2.3.1. IP Filtering 33
4.2.3.1.1. Outgoing 33
4.2.3.1.2. Incoming 33
4.2.3.2. Parental Control 34
4.2.3.2.1. Time Restriction 34
4.2.3.2.2. Url Filtering 35
4.2.4. Routing 36
4.2.4.1. Static Route 36
4.2.5. DNS 36
4.2.5.1. DNS Server 36
4.2.5.2. Dynamic DNS 37
4.2.6. UPnP 37
4.2.7. DNS Proxy 37
4.2.8. Interface Grouping 38
4.2.9. LAN Ports 39
4.3. Wireless 40
4.3.1. Basic 40
4.3.2. Security 41
4.3.3. MAC Filter 42
4.3.4. Wireless Bridge 43
4.3.5. Advanced 44
4.3.6. Station Info 45
4.4. Diagnostic 45
4.5. Management 45
4.5.1. Menagement 45
4.5.1.1. Restore Default 45
4.5.2. System Log 46
4.5.3. Access Control 47
4.5.3.1. Passwords 47
4.5.4. Reboot 47
strona 2
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania
Router CellPipe 7130 jest własnością Telekomunikacji Polskiej. Zakres zobowiązań Abonenta korzystającego z urządzenia CellPipe 7130 jest określony
w umowie.
Zasady korzystania z routera Cell Pipe 7130
Środowisko
• Urządzenie musi być zainstalowane i używane wewnątrz budynku.
• Temperatura w pomieszczeniu nie może przekroczyć 45°C.
• Urządzenie należy postawić na biurku lub zamocować pionowo na ścianie.
• Urządzenie nie może być narażone na silne nasłonecznienie ani na nadmierne ciepło.
• Urządzenie nie może być umieszczone w środowisku, w którym występuje znaczna kondensacja pary wodnej.
• Urządzenie nie może być narażone na rozbryzgi wody.
• Nie wolno przykrywać obudowy urządzenia.
• Urządzenie oraz osprzęt nie mogą być używane na zewnątrz budynku.
Źródło zasilania
• Nie wolno przykrywać adaptera sieciowego (zasilacza).
• Urządzenie jest dostarczane wraz z własnym adapterem sieciowym. Nie wolno stosować żadnych innych adapterów sieciowych.
• Adapter sieciowy klasy II nie musi być uziemiony. Podłączenie do sieci zasilającej musi być zgodne z informacjami podanymi na etykietce
adaptera.
• Należy użyć gniazdka sieciowego w pobliżu urządzenia. Kabel zasilający ma długość 2 m.
• Kabel zasilający należy ułożyć tak, by nie spowodować jego przypadkowego odłączenia.
• Urządzenie może być podłączone do sieci zasilania w systemie TT lub TN.
• Urządzenie nie może być podłączone do sieci zasilania urządzeń IT (zasilanie z oddzielnym przewodem neutralnym).
• Instalacja elektryczna budynku musi zapewniać ochronę przed zwarciami oraz upływem prądu pomiędzy fazą, przewodem neutralnym
i uziemieniem. Obwód zasilający urządzenia musi być wyposażony w wyłącznik nadprądowy 16 A oraz wyłącznik różnicowy.
• Urządzenie należy podłączyć do najbliższego gniazdka sieciowego.
Konserwacja
• Nie wolno otwierać obudowy. Router może być otwierany tylko przez wykwalifikowany personel, zatwierdzony przez dostawcę.
• Nie wolno używać środków czyszczących w płynie i w aerozolu.
• Nie wolno otwierać adaptera sieciowego (zasilacza); może to grozić śmiertelnym niebezpieczeństwem.
strona 3
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
1. Prezentacja routera CellPipe 7130
Zestaw instalacyjny umożliwia samodzielne uruchomienie usługi Internet DSL. Instalacja routera Cell Pipe 7130 jest prosta i nie wymaga wiedzy
technicznej – należy ją wykonać zgodnie z dołączoną instrukcją instalacji, która znajduje się w kolejnych rozdziałach.
Rozdział ten zawiera opis wszystkich portów i kontrolek urządzenia Cell Pipe 7130 oraz instrukcję połączeń przewodów.
1.1. Główne cechy
• Przyjazny dla użytkownika panel konfiguracyjny dostępny z poziomu przeglądarki internetowej
• Możliwość konfiguracji serwera DHCP
• Możliwość łatwej aktualizacji oprogramowania
• Możliwość obsługi wirtualnych serwerów (NAT)
• Możliwość filtrowania ruchu po adresach IP oraz MAC
• Możliwość ustawiania hosta DMZ
• Wsparcie dla 16 wirtualnych połączeń PVC
• Wsparcie dla 8 sesji PPPoE
• Wsparcie IPSec dla VPN
• Wsparcie protokołów SNMP v2, RIP v1 i RIPv2, NAT
• Sieć WLAN o szybkim transferze plików aż do 54 Mbps, zgodna z standardem IEEE 802.11b/g
1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe
• Support application level gateway (ALG)
• ITU G.992.1 (G.dmt)
• ITU G.992.2 (G.lite)
• ITU G.994.1 (G.hs)
• ITU G.992.3 (ADSL2)
• ITU G.992.5 (ADSL2+)
• ANSI T1.413 Issue 2
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
strona 4
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
1.3. Opis diod
Opis diody Kolor diody Opis działania
Zielona Urządzenie jest włączone
Czerwona Urządzenie jest w trakcie włączania się
Power
Miganie na czerwono i zielono Aktualizacja oprogramowania
Wyłączona Urządzenie jest wyłączone
Zielona Połączenie jest ustanowione
ADSL Miganie na zielono Linia DSL synchronizuje się
Wyłączona Brak sygnału
Zielona Połączenie ustanowione
Czerwona Połączenie lub autoryzacja zakończona niepowodzeniem
Internet
Miganie na zielono Zestawianie sesji PPP
Wyłączona Brak połączenia z Internetem
Zielona Połączenie ustanowione
LAN 1/2/3/4 Miganie na zielono Transmisja danych
Wyłączona Kabel Ethernet jest odłączony
Zielona WLAN jest włączony
WLAN Miganie na zielono Transmisja danych
Wyłączona WLAN jest wyłączony
Zielona Funkcja WPS właczona
WPS Miganie na zielono Funkcja WPS synchronizuje się
Wyłączona Funkcja WPS wyłączona
strona 5
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
1.4. Opis gniazd routera
UWAGA! Po wciśnięciu przycisku WLAN/WPS należy odczekać około 10 sekund aż router aktywuje żądaną konfigurację.
UWAGA! W przypadku zresetowania routera do ustawień fabrycznych przyciskiem RESET, należy skontaktować się z infolinią
techniczną w celu ponownej konfiguracji linii DSL.
strona 6
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
2. Uruchomienie routera
2.1. Schemat podłączenia elementów zestawu

• Do gniazda POWER, podłącz zasilacz sieciowy
• Kablem RJ-11 podłącz gniazdo LINE routera do gniazdka telefonicznego
• Kablem RJ-45 podłącz jedno z czterech gniazd LAN routera do karty sieciowej w komputerze
• Wciśnij przycisk On/Off
strona 7
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
2.2. Konfiguracja karty sieciowej do współpracy z routerem CellPipe 7130 w systemie MS Windows XP.
1. Uruchom konfigurację połączenia sieciowego
Z menu Start wybierz Panel sterowania.
2. Wybierz kategorię Połączenia sieciowe i internetowe.
strona 8
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
3. Wybierz ikonę Połączenia sieciowe.
4. Znajdź Połączenie lokalne karty sieciowej, która została podłączona do routera.
Jeżeli połączenie lokalne będzie nieaktywne (wyłączone), kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wybierz opcję Włącz.
Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wybierz opcję Właściwości.
strona 9
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
5. Na liście składników połączenia zaznacz Protokół internetowy TCP/IP, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
6. W oknie Właściwości wybierz opcje:
Uzyskaj adres IP automatycznie
oraz
Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
Zatwierdź wprowadzone zmiany, klikając w otwartych oknach przyciski OK i Zamknij.
strona 10
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
2.3. Konfiguracja karty sieciowej do współpracy z routerem Cellpipe 7130 w systemie MS Windows Vista
1. Uruchom konfigurację połączenia sieciowego
Z menu Start wybierz Panel sterowania.
2. Kliknij lewym przyciskiem myszy link Wyświetl stan sieci i zadania znajdujący się w kategorii Sieć i Internet.
strona 11
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
3. Kliknij na łącze Zarządzaj połączeniami sieciowymi znajdujące się w menu Zadania w lewej części okna.
4. Znajdź Połączenie lokalne karty sieciowej, która została podłączona do routera Cellpipe.
Jeżeli połączenie lokalne będzie nieaktywne (wyłączone), kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wybierz opcję Włącz.
Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wybierz opcję Właściwości.
UWAGA! Jeśli wyświetli się okno Kontroli konta użytkowników, kliknij przycisk Kontynuuj.
strona 12
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
5. Na liście składników połączenia zaznacz Protokół internetowy 4 TCP/IP, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
6. W oknie Właściwości wybierz opcje:
Uzyskaj adres IP automatycznie
oraz
Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
Zatwierdź wprowadzone zmiany, klikając w otwartych oknach przyciski OK i Zamknij.
strona 13
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
2.4. Konfiguracja karty sieciowej do współpracy z routerem Cellpipe 7130 w systemie MS Windows 7
1. Uruchom konfigurację połączenia sieciowego
Z menu Start wybierz Panel sterowania.
2. Kliknij lewym przyciskiem myszy link Wyświetl stan sieci i zadania znajdujący się w kategorii Sieć i Internet.
strona 14
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
3. Kliknij na łącze Zmień ustawienia karty sieciowej znajdujące się w lewej części okna.
4. Znajdź Połączenie lokalne karty sieciowej, która została podłączona do routera Cellpipe.
Jeżeli połączenie lokalne będzie nieaktywne (wyłączone), kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wybierz opcję Włącz.
Wyświetli się wówczas okno Kontroli konta użytkowników, w którym należy kliknąć przycisk Kontynuuj.
Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wybierz opcję Właściwości.
UWAGA! Jeśli wyświetli się okno Kontroli konta użytkowników, kliknij przycisk Kontynuuj.
strona 15
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
5. Na liście składników połączenia zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4), a następnie kliknij przycisk Właściwości.
6. W oknie Właściwości wybierz opcje:
Uzyskaj adres IP automatycznie
oraz
Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
Zatwierdź wprowadzone zmiany, klikając w otwartych oknach przyciski OK i Zamknij.
strona 16
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
3. Instalacja routera za pomocą bezprzewodowej karty Wi- Fi
W routerze CellPipe 7130 wbudowana jest bezprzewodowa karta sieciowa, która umożliwia łączenie bezprzewodowo innych urządzeń z routerem.
W celu uruchomienia połączenia bezprzewodowego należy w pierwszej kolejności wykonać kroki opisanie w punkcie 2 niniejszego przewodnika.
Następnie po uzyskaniu połączenia przewodowego z routerem należy uruchomić panel administracyjny, wpisując w pasku adresu przeglądarki
internetowej: http://10.0.0.1.
Wyświetli się okno logowania (login: user, hasło: user).
W dalszej kolejności kliknij na zakładkę Wireless i wybierz Basic. Zaznacz okno Enable Wireless i kliknij Save/Apply.
strona 17
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
Następnie wybierz zakładkę Security.
W celu odczytania klucza sieciowego należy w oknie WPA Pre-Shared Key kliknąć Click here to display. Wyświetli się poniższe okno.
UWAGA! Zaleca się zapisania wyświetlonego klucza sieciowego, ponieważ będzie on przydatny w dalszej konfiguracji połączenia
bezprzewodowego.
strona 18
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
3.1. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego dla systemu operacyjnego MS Windows XP
UWAGA! Jeśli korzystasz z zewnętrznego (niesystemowego) programu zarządzającego siecią bezprzewodową – wyłącz go.
Upewnij się, że karta bezprzewodowa Twojego komputera jest włączona, a następnie:
1. Uruchom konfigurację połączenia sieciowego
Z menu Start wybierz Ustawienia, a następnie Połączenia sieciowe.
2. Podłącz się do wybranej sieci bezprzewodowej
Jeżeli w oknie Połączenia sieciowe w kolumnie Stan dla pozycji Połączenie sieci bezprzewodowej jest widoczny opis: Wyłączone (bądź
opis Wyłączone, z zaporą), należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej i z menu kontekstowego
wybrać opcję Włącz.
Stan połączenia sieci bezprzewodowej powinien teraz posiadać opis: Brak połączenia z zaporą.
Kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej. W nowo otwartym oknie powinny wyświetlić się dostępne
sieci bezprzewodowe.
Aby podłączyć się do wybranej sieci bezprzewodowej, kliknij na pole zawierające jej opis, a następnie kliknij przycisk Połącz.
UWAGA! W oknie wyświetlona jest nazwa wszystkich sieci (urządzeń) Wi-Fi znajdujących się w zasięgu karty bezprzewodowej. Dlatego też należy
zwrócić uwagę, czy wybrana nazwa jest poprawna. Nazwę sieciową swojego routera (SSID) znajdziesz na naklejce umieszczonej na spodzie
routera.
strona 19
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
3. Wprowadź klucz sieciowy WPA
W oknie dialogowym wpisz klucz sieciowy WPA. Dokładna instrukcja generowania klucza sieciowego znajduje się w rozdziale 3 niniejszej
instrukcji.
Po wykonaniu powyższych czynności w oknie dialogowym, w którym wpisano klucz WPA, kliknij przycisk Połącz. Nastąpi próba nawiązania
połączenia z wybraną siecią bezprzewodową.
strona 20
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
Po poprawnym zakończeniu procesu ustanawiania połączenia w oknie Połączenie sieci bezprzewodowej, w opisie sieci, do której się
logowałeś, powinien pojawić się napis Połączono.
3.2. Instalacja w systemie MS Windows Vista za pomocą bezprzewodowej karty Wi-Fi
UWAGA! Jeśli korzystasz z zewnętrznego (niesystemowego) programu zarządzającego siecią bezprzewodową – wyłącz go.
Upewnij się, że karta bezprzewodowa Twojego komputera jest włączona, a następnie:
1. Uruchom konfigurację połączenia sieciowego
Z menu Start wybierz Panel sterowania.
strona 21
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
2. Wybierz kategorię Sieć i Internet.
3. Kliknij lewym przyciskiem myszy link Połącz z siecią znajdujący się w kategorii Centrum sieci i udostępniania.
strona 22
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
4. Podłącz się do wybranej sieci bezprzewodowej
W nowo otwartym oknie wyświetlą się dostępne sieci bezprzewodowe. Aby połączyć się ze swoim routerem, kliknij na pole zawierające jego
nazwę, a następnie kliknij przycisk Połącz.
UWAGA! W oknie wyświetlona jest nazwa wszystkich sieci (urządzeń) Wi-Fi znajdujących się w zasięgu karty bezprzewodowej. Dlatego też należy
zwrócić uwagę, czy wybrana nazwa jest poprawna. Nazwę sieciową swojego routera (SSID) znajdziesz na naklejce umieszczonej na spodzie
urządzenia.
5. Wprowadź klucz sieciowy WPA
W oknie dialogowym wpisz klucz sieciowy WPA. Dokładna instrukcja odczytania klucza sieciowego znajduje się w rozdziale 3 niniejszej instrukcji.
Po wykonaniu powyższych czynności w oknie dialogowym, w którym wpisano klucz WEP kliknij przycisk Połącz.
,
strona 23
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
6. Po poprawnym zakończeniu procesu ustanawiania połączenia w oknie Połącz z siecią wyświetli się adekwatna informacja.
3.3. Instalacja w systemie MS Windows 7 za pomocą bezprzewodowej karty Wi-Fi
UWAGA! Jeśli korzystasz z zewnętrznego (niesystemowego) programu zarządzającego siecią bezprzewodową – wyłącz go.
Upewnij się, że karta bezprzewodowa Twojego komputera jest włączona, a następnie:
1. Uruchom konfigurację połączenia sieciowego
Z menu Start wybierz Panel sterowania
strona 24
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
2. Wybierz kategorię Sieć i Internet
3. Kliknij lewym przyciskiem myszy link Połącz z siecią znajdujący się w kategorii Centrum sieci i udostępniania
4. Podłącz się do wybranej sieci bezprzewodowej
W nowo otwartym oknie wyświetlą się dostępne sieci bezprzewodowe. Aby połączyć się ze swoim routerem, kliknij na pole zawierające jego
nazwę, a następnie kliknij przycisk Połącz.
UWAGA! W oknie wyświetlona jest nazwa wszystkich sieci (urządzeń) Wi-Fi znajdujących się w zasięgu karty bezprzewodowej. Dlatego też należy
zwrócić uwagę, czy wybrana nazwa jest poprawna. Nazwę sieciową swojego routera (SSID) znajdziesz na naklejce umieszczonej na spodzie
urzadzenia.
strona 25
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
5. Wprowadź klucz sieciowy WPA
W oknie dialogowym wpisz klucz sieciowy WPA. Dokładna instrukcja odczytania klucza sieciowego znajduje się w rozdziale 3 niniejszej instrukcji.
Po wykonaniu powyższych czynności w oknie dialogowym, w którym wpisano klucz WPA, kliknij przycisk OK.
UWAGA! W Windowsie 7 istniej również możliwość połączenia się z siecią bezprzewodowa po przez wciśnięcie i przytrzymanie przez około 5
sekund przycisku WLAN/WPS znajdującego się na tylnim panelu routera.
6. Po uzyskaniu połączenia w opisie sieci, do której się logowałeś, powinien wyświetlić się komunikat Połączono.
strona 26
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
4. Panel administracyjny
Rozdział ten jest poświęcony panelowi konfiguracyjnemu. Znajdziesz tu informacje dotyczące konfiguracji routera.
Uruchomienie internetowego panelu administracyjnego
UWAGA! Aby uruchomić internetowy panel konfiguracyjny, router Cellpipe musi być włączony do zasilania (dioda Power świeci na zielono) oraz
musi być podłączony do komputera za pomocą kabla Ethernet, albo bezprzewodowo za pomocą Wi-Fi.
W celu uruchomienia panelu konfiguracyjnego uruchom przeglądarkę internetową, następnie wpisz adres: http://10.0.0.1 w pasek adresu
przeglądarki.
Wyświetli się okno logowania (login: user, hasło: user)
UWAGA! Zaleca się zmianę hasła przy pierwszym logowaniu. Instrukcję zmiany hasła znajdziesz w punkcie 4.5.3.1. Zalecana minimalna
rozdzielczość ekranu 1024x768.
Po wprowadzeniu parametrów logowania wyświetli się panel administracyjny.
strona 27
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
4.1. Device Info
4.1.1. Summary
W pierwszej tabeli wyświetlane są informacje dotyczące parametrów routera oraz jego oprogramowania,
natomiast w drugiej występują parametry połączenia.
4.1.2. WAN
Zawiera podstawowe informacje dotyczące połączenia z siecią WAN
4.1.3. Route
Wyświetlana jest tablica routingu.
4.1.4. ARP
W zakładce znajduje się tabela z adresami MAC i IP urządzeń dołączonych do routera.
4.1.5. DHCP
W tej zakładce znajdują się informacje o urządzeniach, którym serwer DHCP przydzielił adres IP.
strona 28
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
4.2. Advanced Setup
4.2.1. LAN
W tej zakładce masz możliwość skonfigurowania adresu IP i ustawień serwera DHCP.
• IP Address and Subnet Mask - w tej sekcji masz możliwość modyfikacji adresu IP oraz maski podsieci routera. Domyślny adres IP routera
,
to 10.0.0.1. Pod tym adresem router jest widoczny w sieci lokalnej przez inne urządzenia.
• Enable IGMP Snooping - IGMP (Internet Group Management Protocol) jest to protokół, który umożliwia komputerom wysyłanie informacji
do routera o przyłączaniu się lub odejściu z danej grupy multicastowej.
• Enable DHCP Server - w celu automatycznego przyznawania przez router adresów IP urządzeniom będącym w sieci, należy aktywować
serwer DHCP Ponadto możesz ustawić pulę przyznawanych adresów oraz czas na jaki dane adresy będą przyznawane.
.
• Using Wan DNS for DHCP - w celu przypisania stałego adresu IP do danego urządzenia będącego w sieci, kliknij przycisk Add Entries.
W nowo wyświetlonym oknie wprowadź adres MAC i odpowiadający mu adres IP Następnie kliknij Save.
.
UWAGA! Możesz maksymalnie zdefiniować 32 adresy MAC.
• DHCP Relay - w celu aktywacji funkcji, która pozwala na stworzenie jednego serwera DHCP gdy SA łączone dwa routery, przyznawania
,
adresów IP przez zewnętrzny serwer DHCP zaznacz opcję DHCP Relay, a następnie wprowadź adres IP serwera.
• Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface - w celu przypisania drugiego adresu IP do routera należy
zaznaczyć tą opcję, a następnie wprowadzić adres IP oraz adres maski podsieci w wyznaczone pola.
,
strona 29
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
4.2.2. NAT
4.2.2.1. ALG (Application-Layer Gateway)
W tej sekcji masz możliwość wyboru protokołów, których pakiety będą selektywnie przepuszczane przez NAT.
• H.323 – protokół umożliwia przesyłanie danych w czasie rzeczywistym. Dane są przesyłane pakietowo wykorzystując TCP oraz UDP.
Jest on często wykorzystywany przy wideokonferencjach.
• IRC (Internet Relay Chat) – protokół umożliwiający rozmowę pomiędzy użytkownikami na danym kanale komunikacyjnym. IRC,
działa w oparciu o architekturę klient-serwer.
• RTSP (Real Time Streaming Protocol) – steruje dostarczaniem strumieni danych czasu rzeczywistego. Wykorzystywany jest
najczęściej przy przesyłaniu strumieni danych audio i wideo.
• PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) – protokół ten umożliwia tworzenie wirtualnych sieci prywatnych, których
charakterystyczną cechą jest to, że wykorzystują technologię tunelowania. Pozwala ona na wykonanie przez użytkownika różnego
rodzaju działań, pomimo działającego firewalla.
• IPsec (Internet Protocol Security, IP Security) – umożliwia klientom bezpieczne połączenie z sieciami korporacyjnymi używając
odpowiedniego szyfrowania.
• SIP – nowsza wersja protokołu H.323 umożliwiająca głosowe połączenia pomiędzy wieloma klientami.
• L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) - jest to protokół tunelowania wspierający VPNs. Umożliwia szyfrowanie ruchu w sieci.
4.2.2.2. DMZ Host
Jeśli skonfigurujesz tę funkcję, wybrany komputer będzie widoczny w sieci WAN. Wszystkie porty będą dostępne z Internetu i zostaną
przekierowane na adres IP wybranego komputera. Funkcja może być przydatna, jeżeli występują problemy podczas korzystania z
aplikacji wymagających bezpośredniego połączenia sieciowego (jak np. gry, czy konferencje video). Nie zaleca się jednak stałego
korzystania z tej funkcji, ponieważ komputer działający w DMZ nie jest chroniony przed atakami z zewnątrz. Funkcja DMZ zalecana jest
tylko dla zaawansowanych użytkowników.
W celu skorzystania z funkcji wprowadź lokalny adres IP komputera, na który ma nastąpić przekierowanie, następnie kliknij Save/Apply.
strona 30
Instrukcja – obsługi modemu CellPipe 7130
4.2.2.3. Port Triggering
Funkcja służy do dynamicznego otwierania portów. W celu otworzenia portu dla urządzeń z poza sieci LAN, urządzenie znajdujące się w
sieci lokalnej musi nawiązać komunikację na porcie wyzwalającym.
W celu otwarcia zakresu portów należy kliknąć przycisk Add.
Zostanie wyświetlone nowe okno, w którym w polu Use Interface należy wybrać jeden z wyś


Use: 0.027